Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MBTI & Starters vs. Finishers

MBTI & Starters vs. Finishers

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:H. Zejdová
Šetření:17. 11. 2012 - 16. 12. 2012
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):126 / 126
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je nástroj, který slouží ke zjištění osobnostních charakteristik člověka. Vychází z typologie C. G. Junga. Obsahuje čtyři dimenze: extraverze (E) – introverze (I), smyslové vnímání (S) – instuice (N), myšlení (T) – cítění (F) a posuzování (J) – vnímání (P).
Starters vs. Finishers je dotazník, který se zaměřuje na dva typy lidí. Starter je člověk, který překypuje mnoha nápady, avšak má potíže většinu z nich dotáhnout do konce. Oproti němu
Finisher je jednice, jenž se věnuje pár věcem, zato je schopen je úspěšně realizovat.


Výsledná data těchto dvou dotazníků budou sloužit k vzájemnému porovnání jednitlivých dimenzí testů a budou podkladem pro napsání mé ročníkové práce.

Dotazník je určen všem, které toto téma zaujme, a kteří se o sobě chtějí něco více dozvědět.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je nástroj, který slouží ke zjištění osobnostních charakteristik člověka. Vychází z typologie C. G. Junga. Obsahuje čtyři dimenze: extraverze (E) – introverze (I), smyslové vnímání (S) – intuice (N), myšlení (T) – cítění (F) a posuzování (J) – vnímání (P).
Srarters vs. Finishers je dotazník, který se zaměřuje na dva typy lidí. Starter je člověk, který překypuje mnoha nápady, avšak má problém většinu z nich dotáhnout do konce. Oproti němu Finisher je jedinec, jenž se věnuje jen pár věcem, zato je schopen je úspěšně realizovat.
Výsledná data těchto dvou dotazníků budou složit k vzájemnému porovnání jednotlivých dimenzí testů a budou podkladem pro napsání mé ročníkové práce.
Dotazník je určen všem, které toto téma zaujme, a kteří se o sobě chtějí něco více dozvědět.
 

 

Tento dotazník se skládá ze dvou samostatných dotazníků – MBTI ot. 1 – 90 a Starters vs. Finishers ot. 91 – 124.


BMTI
obsahuje 3 části.
I. oddíl, ot. 1 – 25, zde je Vašim úkolem určit,  která z odpovědí nejlépe vystihuje Vaše nejčastější pocity či obvyklé chování.
II. oddíl ot. 26 – 63, rozhodněte, které z následující dvojice slov Vám říká více.
III. oddíl ot. 64 - 90 zaškrtněte, která z odpovědí nejlépe vystihuje Vaše nejčastější pocity či obvyklé chování.


Starters vs. Finishers

V tomto dotazníku na šesti bodové stupnici, prosím odpovězte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.
 

Odpovědi respondentů

1. Musíte-li se řídit přesným plánem,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vás to omezuje?1050 %50 %  
vyhovuje Vám to, a nebo1050 %50 %  

Graf

2. Vycházíte obvykle lépe s lidmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvořivými, a nebo1680 %80 %  
realistickými?420 %20 %  

Graf

3. Dbáte spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na city jiných lidí, a nebo1470 %70 %  
na jejich práva?630 %30 %  

Graf

4. Setkáte-li se s více lidmi, co obvykle uděláte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se bavíte s někým, koho dobře znáte?1785 %85 %  
Zapojíte se do všeobecného hovoru, a nebo315 %15 %  

Graf

5. Kdyby se Vás v sobotu ráno někdo zeptal, co budete ten den dělat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokázal/a byste docela přesně odpovědět, a nebo840 %40 %  
byste ještě počkal/a, co se z toho vyvine?840 %40 %  
by Vás napadlo příliš mnoho věcí najednou, a nebo420 %20 %  

Graf

6. Svěřujete se obvykle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si své pocity necháváte pro sebe?1260 %60 %  
se svými pocity, a nebo840 %40 %  

Graf

7. Ve volném čase raději čtete knihy těch autorů,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kteří se vyjadřují originálním, osobitým stylem, a nebo1470 %70 %  
těch, kteří říkají přesně to, co mají na mysli?630 %30 %  

Graf

8. Účastníte-li se oslavy,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nudíte se někdy, a nebo1155 %55 %  
se většinou dobře bavíte?945 %45 %  

Graf

9. Znamená pro Vás setkání s neznámými lidmi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímavou nebo přinejmenším bezproblémovou záležitost, a nebo1365 %65 %  
značné obtíže?735 %35 %  

Graf

10. Ceníte si

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citových projevů více než logiky, a nebo1155 %55 %  
logiky více než citových projevů?945 %45 %  

Graf

11. Dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plánování termínů, oslav apod. dlouho dopředu, a nebo1260 %60 %  
jste připraveni využít každé příležitosti, kdy se můžete pobavit?840 %40 %  

Graf

12. Co je pro Vás větším vyznamenáním? Být považován

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za člověka vyrovnaného a rozumného?1155 %55 %  
za člověka pravých citů, a nebo945 %45 %  

Graf

13. Seznámit se s Vámi je spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše obtížné?1260 %60 %  
snadné, a nebo840 %40 %  

Graf

14. Začínáte-li pracovat na projektu, který musí být do týdne hotov

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uděláte si čas na ujasnění si a uspořádání jednotlivých kroků, a nebo1575 %75 %  
se rovnou pustíte do práce?525 %25 %  

Graf

15. Přitahují Vás spíše lidé, kteří

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou skromní a nesnaží se na sebe poutat pozornost, a nebo1155 %55 %  
ti, kteří jsou originální a osobití a nestarají se o mínění ostatních?945 %45 %  

Graf

16. Patříte mezi svými přáteli

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máte stále přehled o tom, co se děje.1155 %55 %  
k posledním, co se dozvědí, co je nového, a nebo945 %45 %  

Graf

17. Dostáváte se do vrcholné formy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musíte-li dokončit nečekanou záležitost, a nebo1575 %75 %  
řídíte-li se pečlivě vypracovaným plánem?525 %25 %  

Graf

18. Považujete každodenní rutinu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za pohodlný způsob, jak zvládat, co je potřeba, a nebo1470 %70 %  
za nutné zlo?630 %30 %  

Graf

19. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk poměrně klidný a zdrženlivý?1050 %50 %  
společenský člověk, a nebo1050 %50 %  

Graf

20. Rozčiluje Vás spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidé, kteří nemají teorie rádi?1260 %60 %  
bláznivá teorie, a nebo840 %40 %  

Graf

21. Máte-li volný den

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostě u něčeho začnete?1260 %60 %  
naplánujete si, co chcete dělat, a nebo840 %40 %  

Graf

22. Tíhnete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k přátelství s několika málo lidmi, a nebo1785 %85 %  
k přátelství s mnoha různými lidmi?315 %15 %  

Graf

23. Co je Vám milejší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledat zdroje chyb a věnovat se ještě nezodpovězeným problémům?1050 %50 %  
vydat se po vyšlapané cestě a podpořit tak dobrou věc, a nebo1050 %50 %  

Graf

24. Myslíte si, že

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se dokážete nadchnout více než mnoho jiných lidí, a nebo1155 %55 %  
má nadšení jisté meze?945 %45 %  

Graf

25. Je pro člověka větší pochvalou, řekne-li se o něm, že

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokáže tvořit nové vize, a nebo1470 %70 %  
má zdravý selský rozum?630 %30 %  

Graf

26. Které z následující dvojice slov Vám říká více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřímný1680 %80 %  
pevně odhodlaný420 %20 %  

Graf

27. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvořivý1575 %75 %  
věcný525 %25 %  

Graf

28. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
systematický1050 %50 %  
spontánní1050 %50 %  

Graf

29. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teorie1155 %55 %  
určenost945 %45 %  

Graf

30. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
divadlo1155 %55 %  
večírek945 %45 %  

Graf

31. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vynalézat1365 %65 %  
stavět735 %35 %  

Graf

32. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pociťovat1155 %55 %  
analyzovat945 %45 %  

Graf

33. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přízeň1050 %50 %  
zisk1050 %50 %  

Graf

34. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plánovaný1155 %55 %  
neplánovaný945 %45 %  

Graf

35. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesvědčivý1575 %75 %  
podmanivý525 %25 %  

Graf

36. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hovorný1260 %60 %  
zdrženlivý840 %40 %  

Graf

37. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měkký1575 %75 %  
tvrdý525 %25 %  

Graf

38. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návrh1260 %60 %  
výroba840 %40 %  

Graf

39. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidný1470 %70 %  
bujarý630 %30 %  

Graf

40. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodnutí1155 %55 %  
impuls945 %45 %  

Graf

41. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mluvit1155 %55 %  
psát945 %45 %  

Graf

42. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečlivý1260 %60 %  
pohodlný840 %40 %  

Graf

43. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozumný1050 %50 %  
fascinující1050 %50 %  

Graf

44. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trvanlivý1050 %50 %  
proměnlivý1050 %50 %  

Graf

45. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodnost1470 %70 %  
tendence630 %30 %  

Graf

46. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fakta1365 %65 %  
ideje735 %35 %  

Graf

47. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soucit1365 %65 %  
prevence735 %35 %  

Graf

48. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
abstraktní1050 %50 %  
konkrétní1050 %50 %  

Graf

49. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlnost1155 %55 %  
milost945 %45 %  

Graf

50. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidný1260 %60 %  
živý840 %40 %  

Graf

51. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tvořit1365 %65 %  
vyrábět735 %35 %  

Graf

52. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důvěřivý1155 %55 %  
obezřetný945 %45 %  

Graf

53. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořádkumilovný1470 %70 %  
nedbalý630 %30 %  

Graf

54. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jemný1575 %75 %  
pevný525 %25 %  

Graf

55. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pečlivý1470 %70 %  
rychlý630 %30 %  

Graf

56. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myšlení1155 %55 %  
city945 %45 %  

Graf

57. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenský1155 %55 %  
zdrženlivý945 %45 %  

Graf

58. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
symbol1470 %70 %  
znak630 %30 %  

Graf

59. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
systematický1575 %75 %  
náhodný525 %25 %  

Graf

60. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrazný1260 %60 %  
doslovný840 %40 %  

Graf

61. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupráce1785 %85 %  
soutěžení315 %15 %  

Graf

62. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neobvyklý1365 %65 %  
běžný735 %35 %  

Graf

63. _

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
analyzovat1890 %90 %  
souhlasit210 %10 %  

Graf

64. Dokážete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhý rozhovor vést jenom s určitými lidmi či za zvláštních okolností?1470 %70 %  
snadno mluvit s většinou lidí, a nebo630 %30 %  

Graf

65. Co byste jako učitel/ka raději vyučoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předměty bohaté na fakta a informace, a nebo1260 %60 %  
předměty ve kterých jde především o teorii?840 %40 %  

Graf

66. Přijde-li něco do módy, patříte obvykle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se o to příliš nezajímáte?1680 %80 %  
k prvním, kteří si to vyzkoušejí, a nebo420 %20 %  

Graf

67. Stojí-li před Vámi nějaký zvláštní úkol,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činíte veškeré nezbytné kroky až během práce?1155 %55 %  
plánujete pečlivě před začátkem práce, a nebo945 %45 %  

Graf

68. Patříte na oslavách k těm,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by se měl na oslavě každý bavit sám, podle svého?1050 %50 %  
kteří organizují společnou zábavu, a nebo1050 %50 %  

Graf

69. Dovědí se Vaši známí o Vašich zájmech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teprve po delší době, co se znáte?1470 %70 %  
hned, a nebo630 %30 %  

Graf

70. Odvíjí se u Vás úspěšné dokončení práce od toho,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od zvýšeného úsilí na poslední chvíli?1575 %75 %  
že včas začnete a ke konci naženete čas, a nebo525 %25 %  

Graf

71. Byl/a byste raději považován/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za duchaplného člověka?1365 %65 %  
za praktického člověka, a nebo735 %35 %  

Graf

72. Stává se Vám ve větší společnosti častěji,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
že jste ostatním představován/a?1365 %65 %  
že představujete ostatní, a nebo735 %35 %  

Graf

73. Přátelil/a byste se raději s někým, kdo

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má spoustu nových nápadů, a nebo1470 %70 %  
stojí oběma nohama na zemi?630 %30 %  

Graf

74. Znáte-li nějaký termín dlouho dopředu, je Vám to

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjemné, protože tomu můžete přizpůsobit ostatní plány, a nebo1890 %90 %  
dost nepříjemné, protože jste jím vázáni?210 %10 %  

Graf

75. Má u Vás častěji navrch

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozum nad srdcem?1050 %50 %  
srdce nad rozumem, a nebo1050 %50 %  

Graf

76. Je podle Vás horší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemít soucit, a nebo1365 %65 %  
nemít rozum?735 %35 %  

Graf

77. Myslíte si, že Vaši přátelé znají Vaše názory

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se je dovědí jenom tehdy, naskytne-li se příležitost o nich mluvit?1260 %60 %  
na většinu věcí, a nebo840 %40 %  

Graf

78. Žil/a byste raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekonvenčně?1260 %60 %  
konvenčně, a nebo840 %40 %  

Graf

79. Pokoušíte se při nějaké společenské události

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
najít si jednu osobu, se kterou byste se mohl/a bavit, a nebo1365 %65 %  
se bavit různě s různými lidmi?735 %35 %  

Graf

80. Máte raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
milostné romány?1155 %55 %  
detektivní romány, a nebo945 %45 %  

Graf

81. Raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské události plánujete poměrně dlouho dopředu, a nebo1260 %60 %  
je lepší nebýt vázán/a a rovnou pak něco podniknout?840 %40 %  

Graf

82. Odejdete-li z domova

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vracíte se někdy pro něco, a nebo1575 %75 %  
si vždycky vezmete všechno, co potřebujete?525 %25 %  

Graf

83. Rozvažujete o nějaké záležitosti raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tím, že si o ní mluvíte s někým jiným, a nebo1155 %55 %  
tím, že si ji rozeberete sám/sama?945 %45 %  

Graf

84. Stává se Vám spíše, že své myšlenky a pocity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjádříte natolik zdrženlivě, že druzí nepoznají, co si myslíte a cítíte, a nebo1050 %50 %  
je prezentujete natolik energicky, že by se to někoho mohlo dotknout?1050 %50 %  

Graf

85. Je pro Vás rutina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý způsob, jak se vyhnout chybám, a nebo1365 %65 %  
dokonce ještě horší než chyby?735 %35 %  

Graf

86. Dokážete se donekonečna bavit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako Vy, a nebo1155 %55 %  
téměř s každým?945 %45 %  

Graf

87. Jak je tomu -

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se domníváte, že k naplnění života je potřeba určitým věcem prostě věřit?1260 %60 %  
omezuje se Váš zájem jen na to, co se dá dokázat, a nebo840 %40 %  

Graf

88. Přečtete-li si nebo se podíváte na triller, řeknete si potom spíše

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
„to byl pěkný příběh“, a nebo1365 %65 %  
„celé to bylo naprosto nereálné“?735 %35 %  

Graf

89. Říkáte obvykle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně, než si myslíte?1470 %70 %  
více, než si myslíte, a nebo630 %30 %  

Graf

90. Máte tendenci své myšlenky a pocity vyjadřovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš váhavě, a nebo1155 %55 %  
příliš prudce?945 %45 %  

Graf

91. Často jsem pln/a optimismu, když mě něco napadne a mám to začít uskutečňovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím630 %30 %  
Spíše souhlasím630 %30 %  
Rozhodně souhlasím420 %20 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  

Graf

92. Naskytne-li se nějaká příležitost, často se ji hned chopím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím840 %40 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

93. Další kroky při realizaci mého nápadu vymýšlím za chodu, během procesu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím840 %40 %  
Souhlasím840 %40 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  
Spíše nesouhlasím15 %5 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

94. Mám-li v hlavě nějakou myšlenku, obvykle cítím pocit úlevy, když na její realizaci začnu pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím735 %35 %  
Souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  

Graf

95. Při práci na nějakém úkolu si určuji pravidla a těmi se následně při svém postupu řídím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím840 %40 %  
Souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

96. Když pracuji na nějakém projektu a postupuji pomaleji, než jsem měl/a původně v plánu, přepracovávám si všechny následné kroky, které vedou k jeho cíli tak, abych práci dokončil/a včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím735 %35 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Souhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

97. Pracuji lépe na nějakém úkolu ve skupině než samostatně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím525 %25 %  
Souhlasím525 %25 %  
Rozhodně nesouhlasím420 %20 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím210 %10 %  

Graf

98. Před tím, než na něčem začnu pracovat, nepromýšlím si přesně krok za krokem jak budu postupovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím525 %25 %  
Spíše souhlasím525 %25 %  
Souhlasím525 %25 %  
Rozhodně souhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

99. Často přicházím s novými a neobvyklými řešeními.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím840 %40 %  
Spíše nesouhlasím525 %25 %  
Souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

100. Když mohu pracovat na něčem novém, vyvolává to ve mně nadšení a zanícení pro věc.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím840 %40 %  
Rozhodně souhlasím525 %25 %  
Spíše souhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Spíše nesouhlasím15 %5 %  

Graf

101. Mám-li v hlavě nějaký nápad, hned si představuji, jak svůj projekt realizuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím630 %30 %  
Souhlasím525 %25 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

102. Mé nadšení pro nějakou práci je spíše méně intenzivní zato dlouhodobé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím840 %40 %  
Spíše souhlasím315 %15 %  
Souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

103. Obvykle pracuji na několika dlouhodobějších úkolech najednou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím525 %25 %  
Nesouhlasím525 %25 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Rozhodně souhlasím315 %15 %  
Souhlasím315 %15 %  

Graf

104. Když začínám pracovat na něčem novém, nadšeně se věnuji i věcem okolo nápadu, které přímo nesouvisí s dokončením mého projektu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím735 %35 %  
Spíše souhlasím525 %25 %  
Spíše nesouhlasím525 %25 %  
Rozhodně souhlasím315 %15 %  

Graf

105. Mnoho podnětů, které na mě působí, mě spíše unavují.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím1050 %50 %  
Spíše nesouhlasím525 %25 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Souhlasím210 %10 %  

Graf

106. Často, když začínám pracovat na nějakém novém nápadu, mám hlavu plnou starostí s tím, jak to bude vypadat, probíhat a co všechno je třeba udělat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím735 %35 %  
Souhlasím630 %30 %  
Rozhodně souhlasím315 %15 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  

Graf

107. Když začnu pracovat na novém nápadu, představuji si mnoho scénářů, jak to bude vypadat, až danou práci dokončím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím840 %40 %  
Spíše souhlasím420 %20 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  

Graf

108. Když dělám na nějakém úkolu, často cítím vnitřní úzkost, která mě žene k intenzivnější práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím525 %25 %  
Rozhodně souhlasím420 %20 %  
Souhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

109. Pracuji-li na něčem, většinou se neřídím přesně danými pravidly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím735 %35 %  
Spíše souhlasím630 %30 %  
Souhlasím525 %25 %  
Nesouhlasím15 %5 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

110. Při práci na nějakém úkolu mě spíše motivují lidé kolem mě, než že bych se motivoval/a sám/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím630 %30 %  
Souhlasím420 %20 %  
Rozhodně nesouhlasím315 %15 %  
Spíše souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

111. Když se zadá nějaké téma, většinou mi dlouho trvá, než přijdu s nějakými nápady.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím420 %20 %  
Rozhodně nesouhlasím210 %10 %  
Souhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  

Graf

112. Když se zadá určité téma, většinou mívám mnoho nápadů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím840 %40 %  
Souhlasím525 %25 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

113. Pří práci na úkolu se řídím ověřenými postupy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím1050 %50 %  
Souhlasím420 %20 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

114. Snadno se pro něco nadchnu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím630 %30 %  
Spíše souhlasím525 %25 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Rozhodně souhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

115. Začínám-li něco nového, pociťuji nadšení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím630 %30 %  
Spíše souhlasím525 %25 %  
Rozhodně souhlasím525 %25 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  

Graf

116. Při změně pracovních podmínek se snadno a rychle přizpůsobím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím1155 %55 %  
Spíše nesouhlasím525 %25 %  
Souhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  

Graf

117. Nadšení pro práci spíše pociťuji, když nějaký úkol dokončuji, než když na něm začínám pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím735 %35 %  
Souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně nesouhlasím210 %10 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím15 %5 %  

Graf

118. Často cítím nepříjemné napětí a obavy z toho, jak bude má práce vypadat, až ji dokončím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím735 %35 %  
Spíše nesouhlasím630 %30 %  
Rozhodně souhlasím315 %15 %  
Spíše souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím15 %5 %  

Graf

119. Pracuji na jednom úkolu a nezačínám jiný, pokud si nejsem jistý/jistá, že bych ho zvládl/a dokončit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím630 %30 %  
Spíše souhlasím630 %30 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím315 %15 %  
Souhlasím210 %10 %  

Graf

120. Mám hodně zájmů a mnohdy nevím, čemu se věnovat dříve.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím525 %25 %  
Spíše souhlasím525 %25 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím315 %15 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  

Graf

121. Všechny části svého úkolu si vypracovávám sám/sama, nedeleguji je na druhé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím630 %30 %  
Spíše nesouhlasím420 %20 %  
Souhlasím420 %20 %  
Rozhodně souhlasím420 %20 %  
Nesouhlasím210 %10 %  

Graf

122. Práce na jednom úkolu mě unavuje, proto často pracuji na více úkolech najednou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím945 %45 %  
Spíše souhlasím420 %20 %  
Rozhodně souhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  
Spíše nesouhlasím15 %5 %  

Graf

123. Náhlé změny silně narušují můj stanovený plán.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím630 %30 %  
Spíše souhlasím630 %30 %  
Souhlasím420 %20 %  
Spíše nesouhlasím210 %10 %  
Rozhodně souhlasím210 %10 %  

Graf

124. Dokončím-li nějaký úkol, stále přemýšlím nad tím, jestli nešel udělat lépe.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím630 %30 %  
Souhlasím525 %25 %  
Rozhodně souhlasím420 %20 %  
Spíše nesouhlasím315 %15 %  
Nesouhlasím15 %5 %  
Rozhodně nesouhlasím15 %5 %  

Graf

125. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1785 %85 %  
muž315 %15 %  

Graf

126. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23315 %15 %  
44210 %10 %  
36210 %10 %  
49210 %10 %  
17210 %10 %  
3215 %5 %  
2415 %5 %  
2215 %5 %  
2815 %5 %  
1815 %5 %  
2515 %5 %  
4315 %5 %  
2115 %5 %  
2015 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.33
Minimum:17
Maximum:49
Variační rozpětí:32
Rozptyl:103.53
Směrodatná odchylka:10.17
Medián:24.5
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zejdová, H.MBTI & Starters vs. Finishers (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mbti-starters-vs-finishers.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.