Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mé stanovisko k potratům

Mé stanovisko k potratům

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jolana Luščáková
Šetření:10. 01. 2011 - 17. 01. 2011
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych zjistila, jak se soudobá společnost staví k problematice potratů. To je cílem této ankety. Na výsledek nejsem zvědava pouze já, nýbrž i mí spolužáci, známí a kamarádi, s nimiž jsem o tomto tématu diskutovala. Prosím vás o pomoc a o vyplňování otázek podle vašeho nejlepšího svědomí a vědomí. Výsledky tohoto dotazníku budou také, mimo jiné, použity v mé seminární práci, která nese název Trest smrti. Určitě vás bude také zajímat, jak se k otázce potratů staví dnešní společnost, pojďme tedy společně najít odpověď ! Za vyplnění vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale občas se zákrok neobejde bez komplikací.8380,58 %80,58 %  
Těžko říct, ale slyšel / a jsem, že je to 50 na 50 .1413,59 %13,59 %  
Dnes už 100 % ano !43,88 %3,88 %  
Ne, je pak mizivá šance mít další děti.21,94 %1,94 %  

Graf

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5351,46 %51,46 %  
Ano5048,54 %48,54 %  

Graf

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to její rozhodnutí a její životní volba.6159,22 %59,22 %  
Ne,pokud by k tomu neměla dobrý zdůvodňující důvod4240,78 %40,78 %  

Graf

4. Berete potrat jako vraždu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6462,14 %62,14 %  
Nevím2423,3 %23,3 %  
Ano, embrio je živý tvor!1615,53 %15,53 %  

Graf

5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schvaluji to, zvláště pokud nejsou na dítě vyzrálé a nemají finanční podporu na řádnou výchovu a zabezpečení dítěte.8077,67 %77,67 %  
Neuznávám to, je to vražda !1312,62 %12,62 %  
Pokud se mě to netýká, je mi to jedno.109,71 %9,71 %  

Graf

6. Co si myslíte o postoji církve vůči potratům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím, každá žena si o tomto má rozhodnout sama. Lepší jít na potrat, než dítě porodit a pohodit ho nebo ho dokonce zabít !9289,32 %89,32 %  
Souhlasím s jejich tvrzením, že každá žena, která otěhotní, ať už plánovaně a dobrovolně, zneuctěním, plnoletá či mladistvá, zdravá, nemocná, je povinna na svět přivést nový život za každou cenu, neboť je to vůle Boží.65,83 %5,83 %  
Nechci se vyjádřit54,85 %4,85 %  

Graf

7. Lze potrat srovnávat s trestem smrti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsou to úplně rozdílné věci a nedají se srovnávat !9895,15 %95,15 %  
Ano, vždyť je to úplně jedno a to samé !54,85 %4,85 %  

Graf

8. Podstoupila jste někdy interupci?Pokud ano, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy.9087,38 %87,38 %  
Ano, ze zdravotních důvodů43,88 %3,88 %  
nejsem žena :P 10,97 %0,97 %  
nebyla jsem tehotna, pri problemu bych ale sla10,97 %0,97 %  
Ano, dítě jsem nechtěla10,97 %0,97 %  
jsem muž10,97 %0,97 %  
nepodstoupila - nebyla jsem nikdy těhotná10,97 %0,97 %  
ne,ani teď, jelikož z tohoto dotazníku asi porodim10,97 %0,97 %  
jsem muž tedy ne10,97 %0,97 %  
ne, ale pokud bych dítě nechtěla, šla bych 10,97 %0,97 %  
Nastesti nikdy jsem to nepodstopila a jsem rada!!!10,97 %0,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, embrio je živý tvor! na otázku 4. Berete potrat jako vraždu ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžko říct, ale slyšel / a jsem, že je to 50 na 50 . na otázku 1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuznávám to, je to vražda ! na otázku 5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

 • odpověď Ne,pokud by k tomu neměla dobrý zdůvodňující důvod:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, embrio je živý tvor! na otázku 4. Berete potrat jako vraždu ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuznávám to, je to vražda ! na otázku 5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

4. Berete potrat jako vraždu ?

5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

6. Co si myslíte o postoji církve vůči potratům?

7. Lze potrat srovnávat s trestem smrti ?

8. Podstoupila jste někdy interupci?Pokud ano, z jakého důvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

4. Berete potrat jako vraždu ?

5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

6. Co si myslíte o postoji církve vůči potratům?

7. Lze potrat srovnávat s trestem smrti ?

8. Podstoupila jste někdy interupci?Pokud ano, z jakého důvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Luščáková, J.Mé stanovisko k potratům (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://me-stanovisko-k-potr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.