Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mé stanovisko k potratům

Mé stanovisko k potratům

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jolana Luščáková
Šetření:10. 01. 2011 - 17. 01. 2011
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych zjistila, jak se soudobá společnost staví k problematice potratů. To je cílem této ankety. Na výsledek nejsem zvědava pouze já, nýbrž i mí spolužáci, známí a kamarádi, s nimiž jsem o tomto tématu diskutovala. Prosím vás o pomoc a o vyplňování otázek podle vašeho nejlepšího svědomí a vědomí. Výsledky tohoto dotazníku budou také, mimo jiné, použity v mé seminární práci, která nese název Trest smrti. Určitě vás bude také zajímat, jak se k otázce potratů staví dnešní společnost, pojďme tedy společně najít odpověď ! Za vyplnění vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale občas se zákrok neobejde bez komplikací.8380,58 %80,58 %  
Těžko říct, ale slyšel / a jsem, že je to 50 na 50 .1413,59 %13,59 %  
Dnes už 100 % ano !43,88 %3,88 %  
Ne, je pak mizivá šance mít další děti.21,94 %1,94 %  

Graf

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5351,46 %51,46 %  
Ano5048,54 %48,54 %  

Graf

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to její rozhodnutí a její životní volba.6159,22 %59,22 %  
Ne,pokud by k tomu neměla dobrý zdůvodňující důvod4240,78 %40,78 %  

Graf

4. Berete potrat jako vraždu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6462,14 %62,14 %  
Nevím2423,3 %23,3 %  
Ano, embrio je živý tvor!1615,53 %15,53 %  

Graf

5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schvaluji to, zvláště pokud nejsou na dítě vyzrálé a nemají finanční podporu na řádnou výchovu a zabezpečení dítěte.8077,67 %77,67 %  
Neuznávám to, je to vražda !1312,62 %12,62 %  
Pokud se mě to netýká, je mi to jedno.109,71 %9,71 %  

Graf

6. Co si myslíte o postoji církve vůči potratům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím, každá žena si o tomto má rozhodnout sama. Lepší jít na potrat, než dítě porodit a pohodit ho nebo ho dokonce zabít !9289,32 %89,32 %  
Souhlasím s jejich tvrzením, že každá žena, která otěhotní, ať už plánovaně a dobrovolně, zneuctěním, plnoletá či mladistvá, zdravá, nemocná, je povinna na svět přivést nový život za každou cenu, neboť je to vůle Boží.65,83 %5,83 %  
Nechci se vyjádřit54,85 %4,85 %  

Graf

7. Lze potrat srovnávat s trestem smrti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsou to úplně rozdílné věci a nedají se srovnávat !9895,15 %95,15 %  
Ano, vždyť je to úplně jedno a to samé !54,85 %4,85 %  

Graf

8. Podstoupila jste někdy interupci?Pokud ano, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy.9087,38 %87,38 %  
Ano, ze zdravotních důvodů43,88 %3,88 %  
nejsem žena :P 10,97 %0,97 %  
nebyla jsem tehotna, pri problemu bych ale sla10,97 %0,97 %  
Ano, dítě jsem nechtěla10,97 %0,97 %  
jsem muž10,97 %0,97 %  
nepodstoupila - nebyla jsem nikdy těhotná10,97 %0,97 %  
ne,ani teď, jelikož z tohoto dotazníku asi porodim10,97 %0,97 %  
jsem muž tedy ne10,97 %0,97 %  
ne, ale pokud bych dítě nechtěla, šla bych 10,97 %0,97 %  
Nastesti nikdy jsem to nepodstopila a jsem rada!!!10,97 %0,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, embrio je živý tvor! na otázku 4. Berete potrat jako vraždu ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těžko říct, ale slyšel / a jsem, že je to 50 na 50 . na otázku 1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuznávám to, je to vražda ! na otázku 5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

 • odpověď Ne,pokud by k tomu neměla dobrý zdůvodňující důvod:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, embrio je živý tvor! na otázku 4. Berete potrat jako vraždu ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuznávám to, je to vražda ! na otázku 5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

4. Berete potrat jako vraždu ?

5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

6. Co si myslíte o postoji církve vůči potratům?

7. Lze potrat srovnávat s trestem smrti ?

8. Podstoupila jste někdy interupci?Pokud ano, z jakého důvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je interupce bezpečná ?

2. Pokládáte embryo za živou bytost?

3. Podpořil/a byste svou kamarádku / přítelkyni v jejím rozhodnutí jít na potrat?

4. Berete potrat jako vraždu ?

5. Co si myslíte o potratech u mladistvých dívek ve věku od 12 do 17 let ?

6. Co si myslíte o postoji církve vůči potratům?

7. Lze potrat srovnávat s trestem smrti ?

8. Podstoupila jste někdy interupci?Pokud ano, z jakého důvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Luščáková, J.Mé stanovisko k potratům (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://me-stanovisko-k-potr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.