Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a česká historie

Média a česká historie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adela Janu
Šetření:09. 06. 2015 - 12. 06. 2015
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku Média a česká historie.

Odpovědi respondentů

1. Jak podle vás obecně vykreslují tuzemská média českou historii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně2743,55 %44,26 %  
Spíše pozitivně2438,71 %39,34 %  
Spíše negativně812,9 %13,11 %  
Rozhodně pozitivně23,23 %3,28 %  
Rozhodně negativně11,61 %1,64 %  

Graf

2. Zaznamenali jste někdy, že by média interpretovala českou historii jinak, než jak vás to učili ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - média byla kritičtější3048,39 %49,18 %  
Ano – školní výklad byl kritičtější1625,81 %26,23 %  
Ne1625,81 %26,23 %  

Graf

3. Existuje podle vás souvislost mezi pozitivním vnímáním české historie a sounáležitosti s českou identitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3048,39 %49,18 %  
Rozhodně ano2133,87 %34,43 %  
Spíše ne1016,13 %16,39 %  
Rozhodně ne11,61 %1,64 %  

Graf

4. Které z následujících mediálních obsahů ve vás vzbuzují NEJVĚTŠÍ sounáležitost s českou historií a národní identitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historické dokumenty3861,29 %62,3 %  
speciální pořady k výročí, reportáže2641,94 %42,62 %  
celovečerní filmy vztahující se k české minulosti2235,48 %36,07 %  
tištěné zprávy, články vztahující se k české historii nebo českým historickým osobnostem1727,42 %27,87 %  
záznamy historických sportovních utkání1117,74 %18,03 %  
koncerty české hudby1016,13 %16,39 %  
obsah médií ve mně nevzbuzuje sounáležitost s historií a národní identitou711,29 %11,48 %  
sounáležitost vnímám skrze rodinnou historii11,61 %1,64 %  

Graf

5. Které z následujících mediálních obsahů ve vás vzbuzují NEJMENŠÍ sounáležitost s českou historií a národní identitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záznamy historických sportovních utkání2337,1 %37,7 %  
koncerty české hudby2235,48 %36,07 %  
tištěné zprávy, články vztahující se k české historii nebo českým historickým osobnostem1219,35 %19,67 %  
celovečerní filmy vztahující se k české minulosti1117,74 %18,03 %  
obsah médií ve mně nevzbuzuje sounáležitost s historií a národní identitou812,9 %13,11 %  
speciální pořady k výročí, reportáže812,9 %13,11 %  
historické dokumenty23,23 %3,28 %  

Graf

6. Vyhledáváte v médiích historická témata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravidelně3962,9 %63,93 %  
Ne, nevyhledávám1219,35 %19,67 %  
Ano, pravidelně1117,74 %18,03 %  

Graf

7. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4064,52 %65,57 %  
muž2235,48 %36,07 %  

Graf

8. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-261930,65 %31,15 %  
27-301524,19 %24,59 %  
19-221117,74 %18,03 %  
41-5569,68 %9,84 %  
31-4569,68 %9,84 %  
pod 1858,06 %8,2 %  

Graf

9. vaše vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2845,9 %45,9 %  
střední s maturitou2337,7 %37,7 %  
základní58,2 %8,2 %  
vyšší odborné34,92 %4,92 %  
střední bez maturity23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak podle vás obecně vykreslují tuzemská média českou historii?

2. Zaznamenali jste někdy, že by média interpretovala českou historii jinak, než jak vás to učili ve škole?

3. Existuje podle vás souvislost mezi pozitivním vnímáním české historie a sounáležitosti s českou identitou?

4. Které z následujících mediálních obsahů ve vás vzbuzují NEJVĚTŠÍ sounáležitost s českou historií a národní identitou?

5. Které z následujících mediálních obsahů ve vás vzbuzují NEJMENŠÍ sounáležitost s českou historií a národní identitou?

6. Vyhledáváte v médiích historická témata?

7. Jste

8. Váš věk

9. vaše vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak podle vás obecně vykreslují tuzemská média českou historii?

2. Zaznamenali jste někdy, že by média interpretovala českou historii jinak, než jak vás to učili ve škole?

3. Existuje podle vás souvislost mezi pozitivním vnímáním české historie a sounáležitosti s českou identitou?

4. Které z následujících mediálních obsahů ve vás vzbuzují NEJVĚTŠÍ sounáležitost s českou historií a národní identitou?

5. Které z následujících mediálních obsahů ve vás vzbuzují NEJMENŠÍ sounáležitost s českou historií a národní identitou?

6. Vyhledáváte v médiích historická témata?

7. Jste

8. Váš věk

9. vaše vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janu, A.Média a česká historie (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://media-a-ceska-historie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.