Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a charita

Média a charita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jozefína Slabionová
Šetření:04. 03. 2014 - 21. 03. 2014
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou II. ročníku navazujícího magisterského studia oboru "Aplikovaná etika" na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracuji na diplomové práci na téma "Vliv médií na jednání člověka ve vztahu k charitě".

Prosím Vás o pravdivé zodpovězení následujících otázek v dotazníku, který se stane součástí této práce.

Dotazník je zcela anonymní.

Děkuji za ochotu a pomoc.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

 

Odpovědi respondentů

A - ÚDAJE O RESPONDENTOVI

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13471,28 %71,28 %  
muž5428,72 %28,72 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 až 5010957,98 %57,98 %  
18 až 305127,13 %27,13 %  
51 až 752814,89 %14,89 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12365,43 %65,43 %  
5328,19 %28,19 %  
VOŠ63,19 %3,19 %  
vyučen31,6 %1,6 %  
základní31,6 %1,6 %  

Graf

4. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město15884,04 %84,04 %  
venkov3015,96 %15,96 %  

Graf

5. Současné povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec10555,85 %55,85 %  
studující3418,09 %18,09 %  
jiné2211,7 %11,7 %  
živnostník (OSVČ)1910,11 %10,11 %  
důchodce84,26 %4,26 %  

Graf

B - OTÁZKY PRO RESPONDENTA

6. Přispěl/a jste nebo přispíváte na charitativní akce (činnost)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO14074,47 %74,47 %  
NE4825,53 %25,53 %  

Graf

7. Jak často přispíváte na charitu? (označte pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přispěl/a jsem několikrát za život4631,94 %24,47 %  
několikrát do roka4631,94 %24,47 %  
1-2x ročně3423,61 %18,09 %  
pravidelně každý měsíc1812,5 %9,57 %  

Graf

8. Na jaký účel přispíváte nejčastěji? (možné označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na prevenci a léčbu nemocí6646,48 %35,11 %  
na ohrožené a/nebo hendikepované děti (mentálně, fyzicky, po úrazech)6042,25 %31,91 %  
na odstranění následků přírodních katastrof6042,25 %31,91 %  
na zvýšení životní úrovně v rozvojových zemích (zahrnuto i vzdělávání)3726,06 %19,68 %  
na hendikepované lidi (mentálně, fyzicky, po úrazech)3625,35 %19,15 %  
na sociálně ohrožené lidi (bezdomovci, staří lidé apod.)3423,94 %18,09 %  
na ohrožená, opuštěná, týraná zvířata2114,79 %11,17 %  
na výcvik asistenčních, vodících zvířat2014,08 %10,64 %  
obětem válečných konfliktů128,45 %6,38 %  
dkjfadjfkdkfksdkfjksdlfjasdklk10,7 %0,53 %  
ochrana přírody10,7 %0,53 %  
hospic10,7 %0,53 %  
unicef tj. penize použijí dle momentální potřeby10,7 %0,53 %  
jiné10,7 %0,53 %  
ekologické aktivity10,7 %0,53 %  
podle důvěryhodnosti organizace10,7 %0,53 %  
Lékaři bez hranic10,7 %0,53 %  
desátky do církve10,7 %0,53 %  
zpívám v domovech důchodců, po kostelích, na charitativních koncertech, atd.10,7 %0,53 %  
dle uvážení10,7 %0,53 %  
adventní sbírka 10,7 %0,53 %  
DĚTSKÉ DOMOVY, HNUTÍ DUHA10,7 %0,53 %  
ochrana přírody, ekologické aktivity, spolkové akce, lidskoprávní témata, ochrana před rasismem a xenofobií10,7 %0,53 %  
obč. sdružení Cesta 12110,7 %0,53 %  

Graf

9. Přispíváte na charitu častěji v rámci ČR nebo do zahraničí? (označte pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci ČR9668,09 %51,06 %  
není to pro mě rozhodující3021,28 %15,96 %  
do zahraničí1510,64 %7,98 %  

Graf

10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
celonárodní akce – sbírky (např. adventní koncerty, konto Paraple, sbírka „Kuře“, Tříkrálová sbírka, sbírka pro světlušku, člověk v tísni, konto bariéry, lékaři bez hranice apod.)1.7941.341
lokální sbírka pořádaná církví3.0141.872
lokální sbírka pořádána Vám známou organizací (např. Vám známý útulek pro zvířata apod.)2.4681.157
lokální sbírka pod záštitou veřejně známé osoby3.8511.006
pouliční prodej drobných předmětů, časopisů5.0921.062
JINÝ typ akce - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 164.782.554

Graf

11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
na základě dopisu zaslaného poštou5.2773.15
na základě informací zveřejněných v médiích (TV, rozhlas, periodický tisk)2.9292.803
na základě informací zaslaných elektronickou poštou4.9791.964
na základě jiných informací zveřejněných na Internetu4.052.26
na základě informací od přátel či známých2.8651.918
z vlastní iniciativy (nezaložené na marketingové akci)2.7523.534
JINÉ - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 165.1494.467

Graf

12. Které médium na Vás při tomto rozhodování působí nejsilněji? (oznámkujte čísly od 1 do 5, přičemž 1=nejsilněji, 5=nejméně; každou známku použijte pouze jednou!)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
periodický tisk (noviny, časopisy)2.781.207
rozhlas3.1211.099
TV2.2271.622
Internet (sociální sítě, hromadný e-mail, apod.)3.0851.979
JINÝ způsob - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 163.7872.806

Graf

13. Proč na Vás výše označené médium působí nejsilněji? (vypište vlastními slovy)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
X42,86 %2,13 %  
nevím32,14 %1,6 %  
jsem s ním nejčastěji v kontaktu21,43 %1,06 %  
většinu informací čerpám z internetu10,71 %0,53 %  
sdílí na něm informace konkrétní, mně známé osoby10,71 %0,53 %  
Nejefektivnější, nejdůvěryhodnější. 10,71 %0,53 %  
dfkjakdflkajsdklfjkasdfjklasdklfjklasdfksdfs10,71 %0,53 %  
osobní dopis - těžko se odmítá, když je člověk přímo osloven. přiložené drobné dárky v dopise s esloženkou mají tošku "vydírací charakter".10,71 %0,53 %  
spoléhám nejvíce na vlastní zkušenost s lidmi a způsobem hospodaření10,71 %0,53 %  
Možnost aktivního okamžitého přístupu k informacím z jiných zdrojů10,71 %0,53 %  
ostatní odpovědi Nejvíce na očích.
Nejrozšířenější médium
sleduji ho více oproti ostatním uvedeným
vizualizace
efekt působení přenosu zvuku a obrazu se stručným sdělením, obraz rozsahu škod a trpících
dle vlastní zkušenosti a zkušenosti známých
Vizuální vnímání
Jedná se o zprostředkování informace obrazem i zvukem
vizuální vjem
v TV je vidět konkrétně postižený (zvíře, dítě, člověk...)
pro mne jediný zdroj informací a důvěryhodné
Nevím.
xx
vizualne zobrazenej danej problematiky s komentarom
Rozhoduji se na základě vlastní intuice.
Jsem čtenářem tisku a čtu v době, kdy mám na to čas a nejsem vyrušován.
tvář a kredit známé osoby
Nic nepůsobí nejsilněji, na internetu si někdy dohledávám další podrobnosti
Umožňuje promyslet, nezneužívá hraní na city a nejméně lže (viz pomoc údajným obětem na Ukrajině)
Podle nutné potřeby
massmedium, obrazovy doprovod, identifikace
Rozhoduji se sám, tím pádem mě neovlivňuje žádné médium. Po oslovení na ulici si vyžádám kontaktní údaje a vyhodnotím, zda chci přispět na tu kterou konkrétní věc. Dříve jsem dával peníze na pouličních akcích. Nyní pouze posílám na účet.
ústní reference jsou nejdůvěryhodnější
nejvíce s ním pracuji
nejčastější užití
je videt konkretni osoba,projekt
pravidelně sleduji zprávy na internetu
Protože poslouchám nejčastějiu
nejčastěji ho využívám
Serióznost a možnost vysvětlení
Nejdůvěryhodnější (pouze ČT)
Pořád věřím, i když čím dál více s pochybami, že česká televize přináší nejdůvěryhodnější zprávy.
důvěryhodný člověk
Zdá se mi, že pokud se sbírka uskuteční přes velké médium, je případný podvod snadnější objevit.
o tom, že chci někomu přispět se rozhoduji většinou na základě své aktuální citové potřeby, druhořadé jsou příspěvky ovlivněné třeba různými přírodními katastrofami, o kterých na mě nejvíc mluví televize
Je vidět a je konkrétní
myslím,že je to víc prověřené
přímý kontakt, nejčastěji užívané médium
Má nejširší záběr, spamy v mailu nečtu.
Věršinou jde o pravidelně se opakující akce a mohu vidět výsledky z minulých ročníků.
nejvíce mu důvěřuji
nejčastěji ho užívám
právě kvůli důvěryhodnostisbírky
působí nejdůvěryhodněji
Pokud jde od email od někoho, koho znám osobně, nemám důvod nedůvěřovat.
Mám největší důvěru k osobám, které znám a vím, že v charitě sami pracují
nevlastnim TV
seznámí nás s konkrétní osobou a jejím příběhem nebo problémem
časopisy či noviny se mi zdají nejdůvěrohodnější
nejvíc viditelná reklama
obrazový doprovod, komentář
působí osobnšji
protože čtu důvěryhodné noviny/časopisy
Obecně českému rozhlasu věřím
známí a přátelé
považuji jej za nejdůvěryhodnější
Jsou více vidět
televizi a internet sleduji nejčastěji
znalost,důvěryhodnost
ukazuje případy, kterým je potřeba pomoci
přicházím s ním do kontaktu denně
Internet a sociální sítě používám nejčastěji
Působí důvěryhodně, říkám si, když je to v televizi nemůže to být zlodějina.
vnímám jej na rozdíl od ostatních
nejčastější možnost kde se o charitě dozvím
sleduji ho nejčastěji
Protože s ním přicházím nejčastěji do styku. Je mým zdrojem informací.
sleduji nejčastěji
sluchový a zároveň znakový vjem
frekvence reklamy je nejčastější a je zde určitá záruka, že se nejedná o podvod
nejčastěji sleduji
Vlasní zkušenost, sám jsem pomahal.
vĚTŠINOU JDE O CHARITU PRO MÍSTNÍ A MENŠÍ ORGANIZACI, KTERÉ VĚŘÍM A KAM PŘISPÍVÁM NEJVÍCE.
siroky zaber
Protoze slysim i zastupce dane organizace.
předpokládám, když se něco píše v uznávaném periodiku, tak to není podvod
známost a důvěryhodnost osoby, která pro charitu pracuje je pro mě silnější než média, ta vnímám spíš jako prostředníka
OBRAZ A MLUVENÉ SLOVO DOHROMADY
informaci poslanou znamym clovekem pres inet spis verim
hledám informace, které potřebuji
četnost apelů, osobní angažovanost známé osobnosti
je to denně na očích
Zatím TV působí nejsilněji, protože sleduji ráda přenosy charitativních koncertů k celonárodním sbírkám.
vzhledem k účelům, na které přispívám
Státní média na mne působí v tomto nejvěrohodněji
jiný způsob znamená, že média na mne v zásadě nepůsobí
rozhlas poslouchám pravidelně a často, mluvené slovo má velkou sílu
zřejmě působením na více smyslů zároveň...
nedokážu posoudit, ale domnívám se, že velkou roli sehrává např. obrazový materiál z postižených oblastí
vlastně nevím
Pro mne je asi společně s druhým nejviditelnější.
Osobní kontakt je bezprostřední a fungují i další prvky komunikace, ne pouze čistá informace, ale i mimoverbální komunikace, nálada, důvěryhodnost daného člověka...
nejsilněji protože nejčastěji
z periodik vybírám pouze Katolický týdeník, v informacích je důvěryhodný a spolehlivý
nejmenší vliv zájmových skupin, možnost ověření informací
Jde o masove medium, snaha o duveryhodne info by mela byt samozrejmosti
vizualizací
Osobní kontakt s potřebnými.
je nejdostupnější a nejběžnější
je doprovázeno reportáží a odkazy na další media
dopad je přímý bez prostředníků a není nijak zkresleno sdělení
je to nejjednodušeji dostupná informace, vždy dramaticky podáno, vizuální efekt
Veřejný příslib
lze zdroj online overit
Jelikož jde většinou o periodika zabývající se danou problematikou, tedy na mě působi velmi důvěryhodně
akce není anonymní
Protože se tam zpravidla dozvím všechny informace, i detaily, které mi nikde jinde nejsou řečeny.
Muzu si najit dostatek informaci
Internet používám nejvíce, tudíž mě nejvíce zásobuje informacemi o možnostech příspěvků na charitu.
mnoho zdrojů
Trávím tím nejvíce svého času oproti ostatním výše uvedeným
trávím na něm (zdaleka) nejvíc času
důvěryhodnost
Mohu si okamžitě dohledat další informace. Nerozhoduji se na základně emociálních reklamních akcích
možnost ihned poslat na účet + hodně informací
dohledám si detaily
jen tak nějaký podvodník se do televize nedostane
nejvice duveryhodne
Vídám ho nejčastěji
toto médium využívám nejčastěji, je pro mě nejdůvěryhodnější
spojení audio a obrazu, důvěryhodnost
Používám ho nejvíce
propojení zrakového i sluchového vjemu, nejrozšířenější médium
.
12488,57 %65,96 % 

Graf

14. Jakým způsobem nejčastěji přispíváte na charitu? (možné označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dárcovskou DMS8258,16 %43,62 %  
jednorázovým bankovním převodem7452,48 %39,36 %  
poskytnutím věcných darů (jídlo, šaty, materiální pomoc)7150,35 %37,77 %  
do pokladničky (v určených místech, pouliční výběr)6848,23 %36,17 %  
zakoupením vstupenky na kulturní, sportovní nebo jinou veřejně přístupnou akci3524,82 %18,62 %  
poskytnutím hotovosti přímo na ulici potřebnému2618,44 %13,83 %  
trvalým příkazem na bankovní účet1712,06 %9,04 %  
platbou v hotovosti a zápisem na sběrací listinu (registrovaná sbírka)85,67 %4,26 %  
pomocí call centra (platba přes telefonní linku)10,71 %0,53 %  
kdhjfkajdfkkdljflsdkl10,71 %0,53 %  
Nákupem zboží Fair trade10,71 %0,53 %  
nákup předmětů10,71 %0,53 %  
dříve pokladnička, nyní pouze BÚ10,71 %0,53 %  
osobní předání daru10,71 %0,53 %  
sbírka na pracovišti10,71 %0,53 %  
vlastní prací10,71 %0,53 %  
dobrovolnická činnost10,71 %0,53 %  
NÁKUPEM PŘEDMĚTU10,71 %0,53 %  
zakoupením časopisu od bezdomovce10,71 %0,53 %  
vlastní činností, tvorbou atd,10,71 %0,53 %  
dobrovolnickou činností v rámci prodeje kytiček pro Den pro rakovinu a samozřejmě nákupem kytiček10,71 %0,53 %  
dobrovolnictvím10,71 %0,53 %  

Graf

15. Zaznamenal/a jste někdy v médiích informace o podvodné charitativní sbírce či o zneužití vybraných peněz? (označte pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, zaznamenal/a, a proto bych na tu konkrétní sbírku nepřispěl/a (nepřispíval/a).8258,16 %43,62 %  
ANO, zaznamenal/a, ale neovlivnilo to moji ochotu přispívat na charitu.4229,79 %22,34 %  
Nezaznamenal/a1611,35 %8,51 %  
ANO, zaznamenal/a, a proto jsem přestal/a přispívat na charitu vůbec.10,71 %0,53 %  

Graf

16. Sem můžete doplnit odpovědi typu "JINÉ" na otázky č. 10, 11 a 12.

V případě, že nechcete odpovědět, napiště do textu prosím X

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

10 - Nevhodně postavená kritéria - pro mě je zcela určující organizace, která sbírku pořádá, a účel, na který se vybírá. V různých otázkách je možno vybrat mnoho poloh téměř z opačného spektra preferencí. 11 - Internet je moc široký pojem. Kvalitativně může být na stejné úrovni jako TV, rozhlas a tisk, zejména zavedené zpravodajské servery, dále to může být prezentace sbírek nebo komerční stránky, pak různé jednostranné blogy, a v neposlední řadě sociální sítě typu Facebook a Twitter. Není jisté, co jste měla na mysli pojmem internet, ani co si pod tím pojmem představili ostatní respondenti. Pokud by to mělo zahrnovat vše, co najdete po zapnutí počítače a spuštění internetového prohlížeče, mohlo by to výsledky dost zkreslit. Za sebe tedy uvádím, že zpravodajské zavedené servery hodnotím jako velmi důvěryhodné, následují informace charitativních organizací (těch zavedených - k novým a neznámým jsem skeptický a musí se nejdříve etablovat a mít za sebou nějaké výsledky), sociální sítě a blogy jako méně důvěryhodné, záleží ovšem na osobě, která informaci šíří. 12 - Osobní kontakt

10.v dopise zaslané obrázky , pohlednice,s příběhem potřebného a konkrétním účelem sbírky 11.na základě oslovení na ulici, upoutávky v nemocnicích 12. zaslání dopisu domů

10) žádný jiný typ charitativní akce mě nenapadá 11)žádný jiný způsob přispívání mě nenapadá 12)žádná jiná média mě nenapadají proto jsem všechny možnosti JINÉ uvedla na posledním místě

11 - nikdy ne na základě jednoho toku informací, vždy si dělám přehled z více informačních zdrojů 12 - stejně jako u 11

12 snažím se, aby mé rozhodování příliš neovlivňovala žádná média.

12: média nemají na mne vliv

a

ad 10 - za velmi důvěryhodný považuji prodej časopisu Nový prostor - prodávají bezdomovci

ad hoc pomoc při sbírce, materiální pomoc např. oděvy atd.

Bez komentare

bez specifikace

jednorázové akce, festivaly atd

mám oblíbenou charitativní organizaci LL-likvidace lepry, které přispívám dle svého rozhodnutí a pocitu, že bych chtěla někomu pomoci, a v tom žádná média roli nehrají, neboť není nijak medializovaná (alespoň jsem o ní v žádném zatím neviděla ani zmínku) občas přispívám v mimořádných situacích, jako povodně, nebo nemocným dětem, na květinkový den atd., ale to jsou oproti tomu jen velmi malé částky, takže většina příspěvků jde na základě mého osobního pocitu

Mám své priority a pro ně vyhledávám vhodné objekty. Rozhoduji se tedy podle svých priorit, a pak dávám přednost organizacím, které jsou založeny na křesťanských principech a jejichž aktivity alespoň trochu znám a konvenuji s nimi.

Například stánek s informacemi o charitě na různých festivalech..

Nejčastěji přispívám spontánně při náhlých katastrofách či válečných konfliktech pomocí DMS, dále na pravidelné velké sbírky každoročně probíhajících v ČR (Paraple, Kuře apd.), občas zakoupím NP, jakožto podporu bezdomovci.

Nejsou žádné jiné, jenom nelze vyplnit dotazník bez určení hodnoty JINÉMU

Nejvíce mě osloví potřeba organizací, se kterými jsem v dlouhodobějším osobním kontaktu. Ráda je podpořím ne jenom financemi, ale vlastní činností, zapojením se do konkrétní akce.

nepovažuji za vhodné umožnit respondentům pouze každý stupeň hodnocení pouze jednou - například ve srovnání vliv internetu, emailu a jiných médií mi vychází stejně (stejně špatně)

oblečení nevyhazuji ale předávám Broumovské charitě, kde si ho mohou za symbolickou částku koupit potřební, také tam nakupuju, kupuji a přispívám pro unicef - zkušenosti příbuzných a doufám, že větší a trvale fungující celosvětová organizace peníze neznehodnotí a smysluplně využije, ale nedělám si o tom velké iluze, jednorázově pro člověk v tísni, a také jsem pravidelný dárce krve - což sice není zahrnuté v dotazníku ale také jsem zaznamenala podvodná jednání.

osobní doporučení konkrétní charity

OTÁZKA 10: DOPORUČENÍ OD ZNÁMÉHO OTÁZKA 12: OSOBNÍ DOPORUČERNÍ ZNÁMÉHO

otázka č. 12 - osobní dopis ve schránce s informacemi o záměrech sbírky a konkrétních potřebných. ve všech případech jde o důvěru donátora k obdarovanému. tato důvěra se u každého z nás tvoří různě. média u mě osobně hrají roli spíše upozorňovací, že se pořádá sbírka. nechám se médii ovlivnit většinou jen tehdy, když organizací pořádající sbírku důvěřuji. mediální masáž mě pravděpodobně neovlivní, pokud nebudu vybírající org. důvěřovat.

Otázky neumožňují stejnou hodnotu odpovědi- kromě hodnocení 1 a 2 jsou moje odpovědi ve skutečnosti negativní, ale váš dotazník mi to neumožňuje

Pokud přímo znám danou osobu a to,co prezentuje je to pro mě důvěryhodnější

přátelé

Přispívám na charitu se kterou mají určitou zkušenost maji známý, nebo jsem o ní od svých známých slyšela

ústní reference

v uvedených otázkách jsem nevyplnila "jiné"

Velmi se mi líbil způsob uspořádání kulturní či sportovní akce dětským domovem s prodejem výtvarných děl dětí. Oslovil mě tehdy známý a já se rád povedené akce zúčastnil. Osobní kontakt je pro mě asi nejsilnější motivátor.

veřejné sbírky v kostele

Vlasní zkušenost, sám jsem pomahal a podle toho jsem se rozhodoval.

vvv

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

X

X

x

X

x

x

X

X

x

x

X

x

x

x

X

X

X

X

x

x

X

x

X

x

X

X

X

X

x

x

x

x

X

x

x

x

X

X

X

X

x

x

X

X

x

X

X

x

x

X

X

x

X

X

x

X

x

X

x

x

X

X

X

x

x

X

x

X

x

X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

x

x

X

X

x

xx

XXXX

žádné

Žádné médium mě neovlivní. Z osobní zkušenosti jsem obdržel negativní informace i o velmi známé sbírce Kapka naděje, proto nyní přispíváme pouze na konkrétní projekt, který si sami vybereme. Otázka č. 10 nic nechci vyplnit u posledního řádku

17. Co Vás může odradit/odrazuje od přispění na charitativní akci? (možné označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěryhodnost systému (např. nedostatek informací)13571,81 %71,81 %  
Nedůvěryhodnost osob provádějících sbírku11963,3 %63,3 %  
Nedostatek financí8042,55 %42,55 %  
Informace v médiích o podvodných sbírkách, o zneužití sbírek (financí, materiální pomoci) apod.7740,96 %40,96 %  
Nedostatek času136,91 %6,91 %  
Zejména se obávám zneužití "podvodnou" praktikou.10,53 %0,53 %  
nesystémovost fundraisignu organizací,které o peníze žádají10,53 %0,53 %  
důvod sbírky, tedy účel, na který se vybírá10,53 %0,53 %  
přispívám vlastní krví a útulek jsem si uděla v bytě vlastní10,53 %0,53 %  
absence ověření realizace sbírky10,53 %0,53 %  
Nejsem si jistý, zda nálepka charita naní pouze nálepkou v uspokojení potřeb lidí co sbírku pořádají. Musí se to dělat opravdu se zájmem pro dobrou věc, ideálně bez nároku na honorář. Jinak to podle mě nemá smysl.10,53 %0,53 %  
Občas jde z prodeje věci na charitu jen 10% a ostatní jde do kapsy prodejce, to jde hlavně o prodej věcí v okolí metra a podobně.10,53 %0,53 %  
Nevěřím tomu, že doputují mé peníze těm, co to opravdu potřebují. 10,53 %0,53 %  
neduvera, ze penize skutecne necemu pomohou a nebudou jen utraceny za nepodstatne.10,53 %0,53 %  
Pracuji jako dobrovolnik pro NO, nemam potrebu dale nikomu prispivat financne10,53 %0,53 %  
nic10,53 %0,53 %  
smysl sbirek, nejde jen o to vybirat penize, ale budovat szstem, naucit rozvojove zeme, lidi jak na to a nejen prijit, postavit, nechat a pak se to stejne za chvili rozpadne. chce to dulezitejsi propracovanejsi system.10,53 %0,53 %  
neverim ze se prispevek dostane tam kam je urcen10,53 %0,53 %  
například, když ekologické hnutí zaměstná na pozici energetického odborníka fylozofa, který se v prvním rozhovoru do rozhlasu projeví jako neznalý problematiky (DUHA)10,53 %0,53 %  
nezájem10,53 %0,53 %  
Vždy se najdou potřebnější než jsem sám.10,53 %0,53 %  
neustálé vnucování cizích osob na veřejných místech "Prosím, přispějte na....."10,53 %0,53 %  
množství nabídek10,53 %0,53 %  
Neprůhledné hospodaření charitativní organizace10,53 %0,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď 18 až 30:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studující na otázku 5. Současné povolání
 • odpověď 31 až 50:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi z vlastní iniciativy (nezaložené na marketingové akci)=6 na otázku 11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

9. Přispíváte na charitu častěji v rámci ČR nebo do zahraničí? (označte pouze jednu odpověď)

 • odpověď v rámci ČR:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi JINÝ typ akce - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 16=4 na otázku 10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z vlastní iniciativy (nezaložené na marketingové akci)=6 na otázku 11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi celonárodní akce – sbírky (např. adventní koncerty, konto Paraple, sbírka „Kuře“, Tříkrálová sbírka, sbírka pro světlušku, člověk v tísni, konto bariéry, lékaři bez hranice apod.)=3 na otázku 10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)

11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

 • odpověď JINÉ - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 16=7:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na základě informací zaslaných elektronickou poštou=4 na otázku 11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

12. Které médium na Vás při tomto rozhodování působí nejsilněji? (oznámkujte čísly od 1 do 5, přičemž 1=nejsilněji, 5=nejméně; každou známku použijte pouze jednou!)

 • odpověď JINÝ způsob - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 16=1:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi JINÝ typ akce - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 16=1 na otázku 10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)
 • odpověď JINÝ způsob - popište vlastními slovy v rámci otázky č. 16=5:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi z vlastní iniciativy (nezaložené na marketingové akci)=6 na otázku 11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

14. Jakým způsobem nejčastěji přispíváte na charitu? (možné označit více odpovědí)

 • odpověď dárcovskou DMS:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi lokální sbírka pod záštitou veřejně známé osoby=2 na otázku 10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)

16. Sem můžete doplnit odpovědi typu "JINÉ" na otázky č. 10, 11 a 12.

 • odpověď x:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi lokální sbírka pod záštitou veřejně známé osoby=2 na otázku 10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi z vlastní iniciativy (nezaložené na marketingové akci)=6 na otázku 11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Bydliště

5. Současné povolání

6. Přispěl/a jste nebo přispíváte na charitativní akce (činnost)?

7. Jak často přispíváte na charitu? (označte pouze jednu odpověď)

8. Na jaký účel přispíváte nejčastěji? (možné označit více odpovědí)

9. Přispíváte na charitu častěji v rámci ČR nebo do zahraničí? (označte pouze jednu odpověď)

10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)

11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

12. Které médium na Vás při tomto rozhodování působí nejsilněji? (oznámkujte čísly od 1 do 5, přičemž 1=nejsilněji, 5=nejméně; každou známku použijte pouze jednou!)

14. Jakým způsobem nejčastěji přispíváte na charitu? (možné označit více odpovědí)

15. Zaznamenal/a jste někdy v médiích informace o podvodné charitativní sbírce či o zneužití vybraných peněz? (označte pouze jednu odpověď)

16. Sem můžete doplnit odpovědi typu "JINÉ" na otázky č. 10, 11 a 12.

17. Co Vás může odradit/odrazuje od přispění na charitativní akci? (možné označit více odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Bydliště

5. Současné povolání

6. Přispěl/a jste nebo přispíváte na charitativní akce (činnost)?

7. Jak často přispíváte na charitu? (označte pouze jednu odpověď)

8. Na jaký účel přispíváte nejčastěji? (možné označit více odpovědí)

9. Přispíváte na charitu častěji v rámci ČR nebo do zahraničí? (označte pouze jednu odpověď)

10. Jaký typ charitativní akce ve Vás budí největší důvěru? (oznámkujte čísly od 1 do 6, přičemž 1=nejdůvěryhodnější, 6=nejméně důvěryhodná akce; každou známku použijte pouze jednou!)

11. Na základě čeho se rozhodujete přispět na charitu? (oznámkujte čísly od 1 do 7, přičemž 1=nejčastěji na základě, 7=nejméně často na základě ... každou známku použijte pouze jednou!)

12. Které médium na Vás při tomto rozhodování působí nejsilněji? (oznámkujte čísly od 1 do 5, přičemž 1=nejsilněji, 5=nejméně; každou známku použijte pouze jednou!)

14. Jakým způsobem nejčastěji přispíváte na charitu? (možné označit více odpovědí)

15. Zaznamenal/a jste někdy v médiích informace o podvodné charitativní sbírce či o zneužití vybraných peněz? (označte pouze jednu odpověď)

16. Sem můžete doplnit odpovědi typu "JINÉ" na otázky č. 10, 11 a 12.

17. Co Vás může odradit/odrazuje od přispění na charitativní akci? (možné označit více odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slabionová, J.Média a charita (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://media-a-charita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.