Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a jejich vliv

Média a jejich vliv

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Látalová
Šetření:21. 10. 2012 - 28. 10. 2012
Počet respondentů:233
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, na jehož základě chci zjistit, která média nejvíce používáme, jakou dobu s nimi trávíme, jak dalece nás masmédia a s ní také související reklama ovlivňují při nákupu zboží a služeb. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere pouze pár minut. Výsledek průzkumu použiji ve své seminární práci na téma - Média a jejich vliv na člověka.

Děkuji za váš čas, který vyplnění věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Které z uvedených masmédií používáte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet17876,39 %76,39 %  
televize4519,31 %19,31 %  
rozhlas (rádio)83,43 %3,43 %  
tisk (noviny, časopisy)31,29 %1,29 %  

Graf

2. Kolik hodin denně strávíte s masmédii (internet, televize, rozhlas, tisk)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-69540,77 %40,77 %  
0-38737,34 %37,34 %  
7-104017,17 %17,17 %  
11 a více114,72 %4,72 %  

Graf

3. Které masmédium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpravodajské servery11750,21 %50,21 %  
televize4017,17 %17,17 %  
tištěné noviny, časopisy3615,45 %15,45 %  
jiné166,87 %6,87 %  
rozhlas146,01 %6,01 %  
sociální sítě104,29 %4,29 %  

Graf

4. Ovlivňují média Vaše rozhodování o nákupu výrobku či služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, spíše anootázka č. 5, spíše neotázka č. 5, neotázka č. 6, nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne9239,48 %39,48 %  
spíše ano8034,33 %34,33 %  
ne3515,02 %15,02 %  
ano187,73 %7,73 %  
nevím73 %3 %  
ano, jen minimálně10,43 %0,43 %  

Graf

5. Kdo nebo co Vás nejvíce ovlivňuje při nákupu zboží, služeb:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé, rodina10854,82 %46,35 %  
spoléhám sám na sebe10050,76 %42,92 %  
odborníci v daném oboru9246,7 %39,48 %  
srovnávače cen7940,1 %33,91 %  
letáky, katalogy5226,4 %22,32 %  
reklama na internetu2914,72 %12,45 %  
reklama v televizi2814,21 %12,02 %  
jiné94,57 %3,86 %  
reklama v tisku42,03 %1,72 %  
reklama v rozhlase10,51 %0,43 %  

Graf

6. Pokud jste již rozhodnutí k nákupu, ale nejste si jisti volbou značky, jaké masmédium Vás ovlivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledání informací na internetu19784,55 %84,55 %  
žádné3012,88 %12,88 %  
reklama v televizi219,01 %9,01 %  
reklama v tisku73 %3 %  
reklama v rozhlase10,43 %0,43 %  

Graf

7. Cítíte se být ovlivněn(a) reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10745,92 %45,92 %  
ano9038,63 %38,63 %  
nevím, neumím posoudit3515,02 %15,02 %  
spíše ne10,43 %0,43 %  

Graf

8. Koupil jste osobně (Vy sám) někdy výrobek či službu kvůli reklamě, kterou jste slyšel(a) v rádiu, viděl(a) v televizi, v novinách, na billboardech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15666,95 %66,95 %  
ne7733,05 %33,05 %  

Graf

9. Prostřednictvím jakých masmédií Vás reklama nejvíce ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet9741,63 %41,63 %  
televize8938,2 %38,2 %  
letáky, noviny, časopisy7833,48 %33,48 %  
reklama mě neovlivňuje5824,89 %24,89 %  
billboardy, plakáty229,44 %9,44 %  

Graf

10. Ve kterých masmédiích Vám reklama nejvíce vadí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize17173,39 %73,39 %  
internet (bannery, reklama překrývající text....)10143,35 %43,35 %  
rozhlas (rádio)6628,33 %28,33 %  
outdoorová reklama (billboardy, plakáty)2812,02 %12,02 %  
reklama mi nevadí135,58 %5,58 %  
noviny, časopisy93,86 %3,86 %  
internet (bannery, reklama překrývající text)73 %3 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15767,38 %67,38 %  
muž7632,62 %32,62 %  

Graf

12. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-249741,63 %41,63 %  
25-346327,04 %27,04 %  
35-444619,74 %19,74 %  
55 a více187,73 %7,73 %  
45-5493,86 %3,86 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou14060,09 %60,09 %  
vysokoškolské6628,33 %28,33 %  
základní146,01 %6,01 %  
vyučen bez maturity83,43 %3,43 %  
VOŠ52,15 %2,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Cítíte se být ovlivněn(a) reklamou?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi reklama mě neovlivňuje na otázku 9. Prostřednictvím jakých masmédií Vás reklama nejvíce ovlivňuje?
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Ovlivňují média Vaše rozhodování o nákupu výrobku či služby?

12. Do které věkové skupiny patříte?

  • odpověď 15-24:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z uvedených masmédií používáte nejčastěji:

2. Kolik hodin denně strávíte s masmédii (internet, televize, rozhlas, tisk)?

3. Které masmédium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

4. Ovlivňují média Vaše rozhodování o nákupu výrobku či služby?

5. Kdo nebo co Vás nejvíce ovlivňuje při nákupu zboží, služeb:

6. Pokud jste již rozhodnutí k nákupu, ale nejste si jisti volbou značky, jaké masmédium Vás ovlivní?

7. Cítíte se být ovlivněn(a) reklamou?

8. Koupil jste osobně (Vy sám) někdy výrobek či službu kvůli reklamě, kterou jste slyšel(a) v rádiu, viděl(a) v televizi, v novinách, na billboardech?

9. Prostřednictvím jakých masmédií Vás reklama nejvíce ovlivňuje?

10. Ve kterých masmédiích Vám reklama nejvíce vadí?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Do které věkové skupiny patříte?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z uvedených masmédií používáte nejčastěji:

2. Kolik hodin denně strávíte s masmédii (internet, televize, rozhlas, tisk)?

3. Které masmédium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

4. Ovlivňují média Vaše rozhodování o nákupu výrobku či služby?

5. Kdo nebo co Vás nejvíce ovlivňuje při nákupu zboží, služeb:

6. Pokud jste již rozhodnutí k nákupu, ale nejste si jisti volbou značky, jaké masmédium Vás ovlivní?

7. Cítíte se být ovlivněn(a) reklamou?

8. Koupil jste osobně (Vy sám) někdy výrobek či službu kvůli reklamě, kterou jste slyšel(a) v rádiu, viděl(a) v televizi, v novinách, na billboardech?

9. Prostřednictvím jakých masmédií Vás reklama nejvíce ovlivňuje?

10. Ve kterých masmédiích Vám reklama nejvíce vadí?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Do které věkové skupiny patříte?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Látalová, G.Média a jejich vliv (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://media-a-jejich-vliv-na-clove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.