Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a prevence kriminality

Média a prevence kriminality

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Průcha
Šetření:31. 12. 2009 - 07. 01. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Úkolem tohoto veřejného průzkumu je ověřit, případně zjistit, zda a jak fungují metody a prostředky práce Policie ČR v souvislosti  s využitím médií v rámci prevence kriminality .

Odpovědi respondentů

1. Setkal jste se osobně s prací Policie ČR ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

2. O jakou oblast práce Policie ČR se jednalo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kriminální policie628,57 %28,57 %  
pořádková policie628,57 %28,57 %  
dopravní policie628,57 %28,57 %  
netuším14,76 %4,76 %  
ne14,76 %4,76 %  
více možností14,76 %4,76 %  

Graf

3. Setkal jste se s preventivní činností Policie ČR v oblasti kriminality ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %52,38 %  
ano1047,62 %47,62 %  

Graf

4. O jakou preventivní činnost se jednalo ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

akce pro děti

mediální služba, prevence kriminality ve městě

Pamatuju si, že na základce k nám tak jednou do roka vždycky přišel nějaký pocista a měl přednášku...Bylo to celkem zajímavé.

Prevence kriminality mládeže v rámci mé pedagogické praxe

přednáška ve škole

Přednášky ve škole a domovech důchodců

spolupráce s se školou

z doslechu - prázdninové sportovní aktivity pro Romy ze sociálně vyloučené lokality

5. Setkal jste se s preventivní činností Policie ČR v oblasti kriminality prostřednictvím médií ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1361,9 %61,9 %  
ne838,1 %38,1 %  

Graf

6. O jaká média se jednalo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize942,86 %42,86 %  
jiná možnost733,33 %33,33 %  
preventivní leták419,05 %19,05 %  
internet419,05 %19,05 %  
tisk314,29 %14,29 %  
preventivní film (spot)314,29 %14,29 %  
rozhlas29,52 %9,52 %  

Graf

7. Je podle Vás prevence kriminality důležitá ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
ne29,52 %9,52 %  

Graf

8. Jak hodnotíte činnost Policie ČR v oblasti prevence kriminality obecně ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý942,86 %42,86 %  
nedostatečný628,57 %28,57 %  
dostatečný523,81 %23,81 %  
chvalitebný14,76 %4,76 %  

Graf

9. Jak hodnotíte činnost Policie ČR v oblasti prevence kriminality prostřednictvím médií ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný838,1 %38,1 %  
nedostatečný733,33 %33,33 %  
dobrý628,57 %28,57 %  

Graf

10. Které z médií by podle Vás měla Policie ČR v rámci prevence kriminality více používat a případně jakým způsobem ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Asi tisk a filmy

Internet

internet

Internet

internet, spoty

internet, tv

kanály stabilní, možná dále Directmarketing, eventy, rozhlas jednoznačně však pozitivní, inteligentní, vzdělanou a charismatickou osobu, která by zprostředkovala živý a energický dialog s veřejností v médiích (nikoli mluvčí policie, spíš takový ombundsman-preventista), nebála se hovořit o ožehavých tématech (výchova, malé zlodějiny, úplatky, závažná kriminalita, apod.), muž

net, tv

nevím

nic

regionální deníky,televize

rozhlas

televize

televize v hlavních vysílacích časech i v komerčních televizích

televize, internet

tisk, internet

tisk, tv

tv

Všechna

všechna média - tv, rozhlas, tisk, internet...stačily by spoty a v tisku články.

11. Pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 12, ženaotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1571,43 %71,43 %  
muž628,57 %28,57 %  

Graf

12. Věková skupina ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do15 letotázka č. 13, od 15 až 18 letotázka č. 13, od 18 do 25 letotázka č. 13, od 25 do 50 letotázka č. 13, od 50 let víceotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 25 do 50 let1152,38 %52,38 %  
od 18 do 25 let733,33 %33,33 %  
od 15 až 18 let29,52 %9,52 %  
od 50 let více14,76 %4,76 %  

Graf

13. Vzdělání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní → konec dotazníku, střední odborné ( učiliště ) → konec dotazníku, střední s maturitou → konec dotazníku, vysokoškolské Bc. → konec dotazníku, vysokoškolské Mgr. ( Mgr., Ing., PhDr., apod.) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou942,86 %42,86 %  
vysokoškolské Mgr. ( Mgr., Ing., PhDr., apod.)523,81 %23,81 %  
vysokoškolské Bc.314,29 %14,29 %  
základní29,52 %9,52 %  
střední odborné ( učiliště )29,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Průcha, M.Média a prevence kriminality (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://media-a-prevence-kriminality.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.