Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a síla jejich vlivu v předvolebním období

Média a síla jejich vlivu v předvolebním období

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Vosmík
Šetření:18. 10. 2013 - 25. 10. 2013
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

   na základě mé seminární práce na téma ''Média a jejich vliv v předvolebním období'' vás tímto prosím o vyplnění anonymního dotazníku, který bude sloužit jako podklad k analýze dat pro tuto seminární práci.

Průzkum je určet pro všechny, kteří se již mohou účastnit voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2013. Tzn., pro všechny, kteří dosáhli 18 let.

Velice si vážím vašeho času stráveného nad vyplněním tohoto dotazníku a děkuji Vám za pomoc.

Petr Vosmík

student Vysoké školy ekonomie a managementu

 

Odpovědi respondentů

1. Zajímate se o politiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Spiše anootázka č. 2, Spíše neotázka č. 2, Rozhodně ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spiše ano9042,86 %42,86 %  
Spíše ne7033,33 %33,33 %  
Ano4420,95 %20,95 %  
Rozhodně ne62,86 %2,86 %  

Graf

2. Půjdtete k volbám do Poslanecké sněmovny ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16781,86 %79,52 %  
Ne199,31 %9,05 %  
Nevím188,82 %8,57 %  

Graf

3. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14269,61 %67,62 %  
Muž6230,39 %29,52 %  

Graf

4. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let13164,22 %62,38 %  
27-35 let5024,51 %23,81 %  
36-44 let188,82 %8,57 %  
54-62 let31,47 %1,43 %  
45-53 let20,98 %0,95 %  

Graf

5. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto12360,29 %58,57 %  
Maloměsto5526,96 %26,19 %  
Obec2612,75 %12,38 %  

Graf

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou11857,84 %56,19 %  
Vysokoškolské7637,25 %36,19 %  
Základní62,94 %2,86 %  
Středoškolské bez maturity41,96 %1,9 %  

Graf

7. Které média využíváte alespoń 2x týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet20299,02 %96,19 %  
Televize14068,63 %66,67 %  
Venkovní reklama (billboardy, letáky apod.)8240,2 %39,05 %  
Tisk7436,27 %35,24 %  
Rozhlas6129,9 %29,05 %  

Graf

8. Které média využíváte k zisku předvolebních informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet18992,65 %90 %  
Televize9345,59 %44,29 %  
Tisk6732,84 %31,9 %  
Venkovní reklama (billboardy, letáky)2713,24 %12,86 %  
Rozhlas199,31 %9,05 %  

Graf

9. Máte důvěru v média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10651,96 %50,48 %  
Spíše ano7637,25 %36,19 %  
Určitě ne2210,78 %10,48 %  

Graf

10. Které médium je podle Vás nejobjektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet11254,9 %53,33 %  
Tisk6230,39 %29,52 %  
Televize3919,12 %18,57 %  
Rozhlas3316,18 %15,71 %  
Venkovní médium( billboardy, letáky apod.)?41,96 %1,9 %  

Graf

11. Čemu v předvolebním období přikládáte největší váhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní volební diskuze10852,94 %51,43 %  
Prostředí internetu9747,55 %46,19 %  
Nesleduji média, o straně jsem předem přesvědčen(a)3517,16 %16,67 %  
Rozhlasové debaty kandidátů3416,67 %16,19 %  
Osobní setkání s politickou stranou3316,18 %15,71 %  
Kampaně volebních stran na billboardech, billboardech146,86 %6,67 %  

Graf

12. Cítíte se být ovlivněn(a) médii v politickém rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9546,57 %45,24 %  
Spíše ano5024,51 %23,81 %  
Ne, můj názor média neovlivńují4924,02 %23,33 %  
Ano, pociťuji na sobě ovlivnění?104,9 %4,76 %  

Graf

13. Jak si názor médií ověřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konfrontuji s přáteli10450,98 %49,52 %  
Ověřuji porvnáním s jiným médiem9345,59 %44,29 %  
Názor diskutuji s rodinou6833,33 %32,38 %  
Názor médií mě nezajímá5627,45 %26,67 %  
Nekontroluji, médiím věřím41,96 %1,9 %  

Graf

14. Jak vnímáte tzv. politickou antikampaň vedenou proti určitě osobě?

Kampań, kterou se pol. strana nebo jedinec zaměřuje např. na jiné osoby než na svůj volební program

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem jejím odpůrcem/odpůrkyní13264,71 %62,86 %  
Nevadí mi6833,33 %32,38 %  
Jsem jejím zastáncem41,96 %1,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 18-26 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kampaně volebních stran na billboardech, billboardech na otázku 11. Čemu v předvolebním období přikládáte největší váhu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímate se o politiku?

2. Půjdtete k volbám do Poslanecké sněmovny ČR?

3. Jaké je Vaše pohlaví?

4. Jaký je Váš věk?

5. Kde bydlíte?

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Které média využíváte alespoń 2x týdně?

8. Které média využíváte k zisku předvolebních informací?

9. Máte důvěru v média?

10. Které médium je podle Vás nejobjektivnější?

11. Čemu v předvolebním období přikládáte největší váhu?

12. Cítíte se být ovlivněn(a) médii v politickém rozhodování?

13. Jak si názor médií ověřujete?

14. Jak vnímáte tzv. politickou antikampaň vedenou proti určitě osobě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímate se o politiku?

2. Půjdtete k volbám do Poslanecké sněmovny ČR?

3. Jaké je Vaše pohlaví?

4. Jaký je Váš věk?

5. Kde bydlíte?

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Které média využíváte alespoń 2x týdně?

8. Které média využíváte k zisku předvolebních informací?

9. Máte důvěru v média?

10. Které médium je podle Vás nejobjektivnější?

11. Čemu v předvolebním období přikládáte největší váhu?

12. Cítíte se být ovlivněn(a) médii v politickém rozhodování?

13. Jak si názor médií ověřujete?

14. Jak vnímáte tzv. politickou antikampaň vedenou proti určitě osobě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vosmík, P.Média a síla jejich vlivu v předvolebním období (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://media-a-sila-jejich-vlivu-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.