Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média masové komunikace a Fidel Castro

Média masové komunikace a Fidel Castro

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Procházková
Šetření:07. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o pomoc s vyplněním dotazníku na téma Média masové komunikace a Fidel Castro, který je součástí mé diplomové práce.

Děkuji.

Lucie Procházková 

 

Prosím o vyplňování už jen osoby starší 30 let!!

Děkuji.

L.P.

Odpovědi respondentů

1. Které z médií nejčastěji sledujete/posloucháte/čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet6350 %50 %  
televize4636,51 %36,51 %  
rádio118,73 %8,73 %  
noviny/časopis53,97 %3,97 %  
kniha10,79 %0,79 %  

Graf

2. Jak na Vás všeobecně působí informace z médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silně zkresleně6753,17 %53,17 %  
věrohodně, ale nedostatečně4434,92 %34,92 %  
důvěryhodně a dostatečně1511,9 %11,9 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotil/a jednotlivá média z hlediska objektivity? (škála 1-5, 1-nejméně objektivní, 5-nejvíce objektivní)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
televize2.810.932
rádio3.1110.892
noviny/časopis2.8811.105
internet3.271.118
kniha3.3731.313

Graf

4. Co očekáváte od užívání médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zisk informací7861,9 %61,9 %  
zpravodajské služby1713,49 %13,49 %  
zábavu1511,9 %11,9 %  
pracovní/studijní potřeby53,97 %3,97 %  
všechny výše uvedené21,59 %1,59 %  
všechny uvedené21,59 %1,59 %  
všechny možnosti dohromady10,79 %0,79 %  
zisk informací a zábavu dohromady10,79 %0,79 %  
kombinace více odpovědí10,79 %0,79 %  
první tři body stejně10,79 %0,79 %  
prace/studium/zabava10,79 %0,79 %  
od každého něco10,79 %0,79 %  
zábavu, zpravodajské služby10,79 %0,79 %  

Graf

5. Kolik mediálních zdrojů obvykle využíváte k získání potřebné informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy alespoň dva zdroje7660,32 %60,32 %  
všechny, které se daným tématem zabývají4132,54 %32,54 %  
jeden důvěryhodný zdroj97,14 %7,14 %  

Graf

6. Jak často sledujete televizi/čtete noviny (knihy, časopisy)/posloucháte rádio/surfujete na internetu? (škála 1-5, 1 = méně než 1x měsíčně, 2 = 1x měsíčně, 3 = 1x týdně, 4 = ob den, 5 = denně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
televize4.0481.506
rádio3.4291.88
noviny/časopis3.1831.371
internet4.4761.138
kniha2.771.685

Graf

7. Myslíte si, že média mohou mít vliv na Vaše vnímání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6753,17 %53,17 %  
spíše ano5039,68 %39,68 %  
spíše ne97,14 %7,14 %  

Graf

8. Pokud jste u předchozí otázky odpověděl/a ANO (resp. SPÍŠE ANO), které médium má největší vliv na Vaše vnímání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize5447,37 %42,86 %  
internet4640,35 %36,51 %  
rádio97,89 %7,14 %  
noviny/časopis32,63 %2,38 %  
kniha21,75 %1,59 %  

Graf

9. Co se Vám jako první vybaví pod pojmem Kuba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fidel Castro5140,48 %40,48 %  
doutníky2721,43 %21,43 %  
rum129,52 %9,52 %  
Karibik118,73 %8,73 %  
ostrov svobody64,76 %4,76 %  
Hemingway32,38 %2,38 %  
Komunismus21,59 %1,59 %  
doutníky, Fidel, místo na vysněnou dovolenou10,79 %0,79 %  
komunistický režim potlačující svobodu10,79 %0,79 %  
Kluk10,79 %0,79 %  
represivní režim, potlačování lidských práv10,79 %0,79 %  
první tři body10,79 %0,79 %  
Země, která žije v jiné době a brzy se to změní10,79 %0,79 %  
Totalitní režim10,79 %0,79 %  
Jméno10,79 %0,79 %  
Kuba Hajný :-)10,79 %0,79 %  
černý obchod, mentálně nezdraví lidé, závist Kubánců, lenost, zdevastovaný stát10,79 %0,79 %  
vlajka podobna ceske10,79 %0,79 %  
ostrov v Karibiku10,79 %0,79 %  
jiné10,79 %0,79 %  
Fidel Castro, doutníky, rum10,79 %0,79 %  

Graf

10. Jaká forma vlády podle Vás v současnosti na Kubě převažuje (jak ji prezentují média)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diktatura7660,32 %60,32 %  
socialistická republika3527,78 %27,78 %  
nevím129,52 %9,52 %  
demokratická republika32,38 %2,38 %  

Graf

11. Kdy jste naposledy slyšeli/četli o Fidelu Castrovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle7660,32 %60,32 %  
před měsícem3326,19 %26,19 %  
před týdnem1411,11 %11,11 %  
před pár dny32,38 %2,38 %  

Graf

12. Které označení podle Vás nejlépe vystihuje Fidela Castra? (škála 1-5, 1 = nejméně vystihuje, 5 = nejvíce vystihuje)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
revolucionář3.3021.83
diktátor4.2861.204
terorista2.0081.357
politik3.3731.488
hrdina1.6670.984

Graf

13. Z kterých médií v současnosti nejvíce vnímáte zprávy o Castrovi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize6553,72 %51,59 %  
z internetu4839,67 %38,1 %  
z žádných2319,01 %18,25 %  
z novin/časopisů2016,53 %15,87 %  
z rádia75,79 %5,56 %  
z knih43,31 %3,17 %  
ale jen velmi málo informací a rozhodně ne v poslední době10,83 %0,79 %  

Graf

14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize4434,92 %34,92 %  
nepamatuji se2419,05 %19,05 %  
z novin/časopisů2015,87 %15,87 %  
narodil/a jsem se po roce 19891915,08 %15,08 %  
z rádia1612,7 %12,7 %  
z žádných129,52 %9,52 %  
nepamatuji se; narodil/a jsem se po roce 198986,35 %6,35 %  
z knih21,59 %1,59 %  
nepamatuji si, byly mi 3 roky10,79 %0,79 %  
nevím, jsem narozena 198810,79 %0,79 %  
nepamatuji si, narodila jsem se v roce 1987 a byly mi dva roky v té době10,79 %0,79 %  
před rokem 1989 jsem neuměla číst10,79 %0,79 %  
nepamatuji se, byly mi dva roky10,79 %0,79 %  
narodila jsem se v roce 198710,79 %0,79 %  
Byla jsem moc malá :)10,79 %0,79 %  
narodil jsem 198510,79 %0,79 %  
Byly mi 3 roky a Castro mě v tu dobu netrápil.10,79 %0,79 %  
Narodila jsem se v roce 1985, tudíž jsem před rokem 89 neměla o Castrovi ani ponětí.10,79 %0,79 %  
v 89. mi byly 2 roky.10,79 %0,79 %  
narozena r. 1986, takže jsem to nevnímala10,79 %0,79 %  
narodil jsem se 8610,79 %0,79 %  
Narodila jsem se v roce 1988.10,79 %0,79 %  
narodil jsem se 1987, takze nevnimal10,79 %0,79 %  

Graf

15. Považujete Castra za kladnou či zápornou postavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kladnouotázka č. 16, zápornouotázka č. 17, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zápornou8365,87 %65,87 %  
nevím3225,4 %25,4 %  
kladnou118,73 %8,73 %  

Graf

16. Z jakého důvodu považujete Castra za kladnou postavu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Z jakého důvodu považujete Castra za zápornou postavu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diktátor313,04 %2,38 %  
Jedná se o diktátora313,04 %2,38 %  
komunismus14,35 %0,79 %  
Vraždění nevinných lidí14,35 %0,79 %  
Nevěřím, že by jakýkoliv diktátor mohl být kladná postava.14,35 %0,79 %  
Vnímám jej jako diktáora, na Kube jsem nikdy nebyl a vsechny info co mam, jsou z medii -mohou byt zkreslena. nikdy jsem se o tom moc nezajimal nicmene moje pol. a spol. presv. je protipol. Vladnout vojenskou silou, a potlacovat opozici je mi proti srsti.14,35 %0,79 %  
Je to zkrátka komunista, co dodat14,35 %0,79 %  
Zničil ekonomiku země, která před Revolucí byla nesmírně bohatá. Díky němu je Kuba neprosto nefunkční země. Kubánci se stali mentálně nemocnými lidmi. Nemají zdravé myšlení a kradou. Lidé nemají dostatečnou svobodu. Neexistuje zdravé konkurenční prostředí14,35 %0,79 %  
Omezovani lidskych svobod14,35 %0,79 %  
diktátor bude vždy diktátor14,35 %0,79 %  
ostatní odpovědi přivedl zemi do bídy a izolace
pronásledování opozice
je to diktátor
viz bod 12
pod pláštíkem socializmu nastolil diktaturu
ve vlastní prospěch brzdil rozvoj své země
je to komunista
Jako vrcholný představitel režimu způsobil rozpad motivace Kubánců
diktatura kultu osobnosti
939,13 %7,14 % 

Graf

18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepamatuji se4233,33 %33,33 %  
záporně3124,6 %24,6 %  
narodil/a jsem se po roce 19892116,67 %16,67 %  
nepamatuji si; narodil/a jsem se po roce 1989129,52 %9,52 %  
kladně64,76 %4,76 %  
nijak21,59 %1,59 %  
nevím, jsem narozena 198810,79 %0,79 %  
nepamatuji si, narodila jsem se v roce 1987 a byly mi dva roky v té době10,79 %0,79 %  
Nepamatuji se, byly mi dva roky10,79 %0,79 %  
nevim10,79 %0,79 %  
narodila jsem se v roce 198710,79 %0,79 %  
neutrálně, stejně jako nyní10,79 %0,79 %  
narodil jsem se 198510,79 %0,79 %  
Vzhledem k věku (3 roky) jsem nevěděla, kdo to byl.10,79 %0,79 %  
viz otázka číslo 1410,79 %0,79 %  
v 89. mi byly 2 roky.10,79 %0,79 %  
Narodila jsem se v roce 1988.10,79 %0,79 %  
byl něčím, co nám podsouval režim, "nucený přítel"10,79 %0,79 %  

Graf

19. Jak byste charakterizoval/ zprávy, které o Castrovi v současnosti podávají média?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné, neumožňující utvoření vlastního názoru5846,03 %46,03 %  
nevím3124,6 %24,6 %  
zkreslené, zaujaté2318,25 %18,25 %  
odpovídající, výstižné1411,11 %11,11 %  

Graf

20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepamatuji se3930,95 %30,95 %  
zkreslené, zaujaté3628,57 %28,57 %  
narodil/a jsem se po roce 19892015,87 %15,87 %  
nevím118,73 %8,73 %  
nepamatuji si; narodil/a jsem se po roce 1989107,94 %7,94 %  
nedostatečné, neumožňující utvoření vlastního názoru75,56 %5,56 %  
odpovídající, výstižné32,38 %2,38 %  

Graf

21. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 let6954,76 %54,76 %  
více než 30 let5745,24 %45,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak na Vás všeobecně působí informace z médií?

 • odpověď silně zkresleně:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize=1 na otázku 3. Jak byste ohodnotil/a jednotlivá média z hlediska objektivity? (škála 1-5, 1-nejméně objektivní, 5-nejvíce objektivní)

4. Co očekáváte od užívání médií?

 • odpověď zisk informací:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpovídající, výstižné na otázku 19. Jak byste charakterizoval/ zprávy, které o Castrovi v současnosti podávají média?

12. Které označení podle Vás nejlépe vystihuje Fidela Castra? (škála 1-5, 1 = nejméně vystihuje, 5 = nejvíce vystihuje)

 • odpověď diktátor=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi revolucionář=1 na otázku 12. Které označení podle Vás nejlépe vystihuje Fidela Castra? (škála 1-5, 1 = nejméně vystihuje, 5 = nejvíce vystihuje)
 • odpověď hrdina=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpovídající, výstižné na otázku 19. Jak byste charakterizoval/ zprávy, které o Castrovi v současnosti podávají média?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi z žádných na otázku 14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rádio na otázku 1. Které z médií nejčastěji sledujete/posloucháte/čtete?
 • odpověď terorista=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladnou na otázku 15. Považujete Castra za kladnou či zápornou postavu?

14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?

 • odpověď narodil/a jsem se po roce 1989:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?

18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?

 • odpověď narodil/a jsem se po roce 1989:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?
 • odpověď nepamatuji se:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji se na otázku 14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?
 • odpověď nepamatuji si; narodil/a jsem se po roce 1989:
  • 10.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji si; narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?

20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?

 • odpověď narodil/a jsem se po roce 1989:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?

21. Kolik je Vám let?

 • odpověď méně než 30 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji si; narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepamatuji si; narodil/a jsem se po roce 1989 na otázku 20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?
 • odpověď více než 30 let:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z rádia na otázku 14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rádio na otázku 1. Které z médií nejčastěji sledujete/posloucháte/čtete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z médií nejčastěji sledujete/posloucháte/čtete?

2. Jak na Vás všeobecně působí informace z médií?

3. Jak byste ohodnotil/a jednotlivá média z hlediska objektivity? (škála 1-5, 1-nejméně objektivní, 5-nejvíce objektivní)

4. Co očekáváte od užívání médií?

5. Kolik mediálních zdrojů obvykle využíváte k získání potřebné informace?

6. Jak často sledujete televizi/čtete noviny (knihy, časopisy)/posloucháte rádio/surfujete na internetu? (škála 1-5, 1 = méně než 1x měsíčně, 2 = 1x měsíčně, 3 = 1x týdně, 4 = ob den, 5 = denně)

7. Myslíte si, že média mohou mít vliv na Vaše vnímání?

8. Pokud jste u předchozí otázky odpověděl/a ANO (resp. SPÍŠE ANO), které médium má největší vliv na Vaše vnímání?

9. Co se Vám jako první vybaví pod pojmem Kuba?

10. Jaká forma vlády podle Vás v současnosti na Kubě převažuje (jak ji prezentují média)?

11. Kdy jste naposledy slyšeli/četli o Fidelu Castrovi?

12. Které označení podle Vás nejlépe vystihuje Fidela Castra? (škála 1-5, 1 = nejméně vystihuje, 5 = nejvíce vystihuje)

13. Z kterých médií v současnosti nejvíce vnímáte zprávy o Castrovi?

14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?

15. Považujete Castra za kladnou či zápornou postavu?

18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?

19. Jak byste charakterizoval/ zprávy, které o Castrovi v současnosti podávají média?

20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?

21. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z médií nejčastěji sledujete/posloucháte/čtete?

2. Jak na Vás všeobecně působí informace z médií?

3. Jak byste ohodnotil/a jednotlivá média z hlediska objektivity? (škála 1-5, 1-nejméně objektivní, 5-nejvíce objektivní)

4. Co očekáváte od užívání médií?

5. Kolik mediálních zdrojů obvykle využíváte k získání potřebné informace?

6. Jak často sledujete televizi/čtete noviny (knihy, časopisy)/posloucháte rádio/surfujete na internetu? (škála 1-5, 1 = méně než 1x měsíčně, 2 = 1x měsíčně, 3 = 1x týdně, 4 = ob den, 5 = denně)

7. Myslíte si, že média mohou mít vliv na Vaše vnímání?

8. Pokud jste u předchozí otázky odpověděl/a ANO (resp. SPÍŠE ANO), které médium má největší vliv na Vaše vnímání?

9. Co se Vám jako první vybaví pod pojmem Kuba?

10. Jaká forma vlády podle Vás v současnosti na Kubě převažuje (jak ji prezentují média)?

11. Kdy jste naposledy slyšeli/četli o Fidelu Castrovi?

12. Které označení podle Vás nejlépe vystihuje Fidela Castra? (škála 1-5, 1 = nejméně vystihuje, 5 = nejvíce vystihuje)

13. Z kterých médií v současnosti nejvíce vnímáte zprávy o Castrovi?

14. Z kterých médií jste vnímali zprávy o Castrovi před rokem 1989?

15. Považujete Castra za kladnou či zápornou postavu?

18. Jak na Vás působil Castro před rokem 1989?

19. Jak byste charakterizoval/ zprávy, které o Castrovi v současnosti podávají média?

20. Jak byste charakterizoval/a zprávy, které o Castrovi podávala média před rokem 1989?

21. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, L.Média masové komunikace a Fidel Castro (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://media-masove-komunikace-a-fi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.