Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > média vs realita

média vs realita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Bendžák
Šetření:14. 04. 2014 - 21. 04. 2014
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, Děkuju za váš zájem při tomhle průzkumu doufám ,že se vám tento dotazník bude líbit a budete spokojeni.

Cílem tohoto dotazníku je poukázaní na to jak hodně lidí věří v masovou hypnozu. Se kterou se setkáváme každý den ať už v televizi či jiném médiu.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2860,87 %60,87 %  
Muž1839,13 %39,13 %  

Graf

2. Jak často sledujete různé média (TV, online atd....)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1-3 hodinyotázka č. 3, 4-6otázka č. 3, 8-12otázka č. 3, o takové věci se nezajímámotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 hodiny3371,74 %71,74 %  
4-6715,22 %15,22 %  
o takové věci se nezajímám48,7 %8,7 %  
8-1224,35 %4,35 %  

Graf

3. Jaký typ médii sledujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Televizníotázka č. 4, Onlineotázka č. 4, Novinovéotázka č. 4, Rozhlasovéotázka č. 4, žádnéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Online3269,57 %69,57 %  
Televizní1021,74 %21,74 %  
žádné24,35 %4,35 %  
Rozhlasové12,17 %2,17 %  
Novinové12,17 %2,17 %  

Graf

4. Jakým způsobem na vás působí prezentace zpráv u vizuálních médií? (TV,Online)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi dobřeotázka č. 5, Dobřeotázka č. 5, Moc dobře néotázka č. 5, špatněotázka č. 5, nedá se na to dívatotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moc dobře né1634,78 %34,78 %  
Dobře1532,61 %32,61 %  
nedá se na to dívat1021,74 %21,74 %  
špatně510,87 %10,87 %  

Graf

5. Jaký druh Médií sledujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sportovníotázka č. 6, Zprávyotázka č. 6, Ekonomickéotázka č. 6, Zábavnéotázka č. 6, Hudebníotázka č. 6, Nesleduji nicotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zprávy3065,22 %65,22 %  
Zábavné510,87 %10,87 %  
Hudební48,7 %8,7 %  
Nesleduji nic48,7 %8,7 %  
Sportovní24,35 %4,35 %  
Ekonomické12,17 %2,17 %  

Graf

6. Jak moc věříte zprávám, které slyšíte nebo se o nich dočtete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Věřím jim bezpochybyotázka č. 7, Věřím jim, ale občas mám pochybyotázka č. 7, nejsem si jistý/jistáotázka č. 7, nevěřím jimotázka č. 7, nesleduji ,nemohu souditotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistý/jistá1634,78 %34,78 %  
Věřím jim, ale občas mám pochyby1634,78 %34,78 %  
nevěřím jim1123,91 %23,91 %  
nesleduji ,nemohu soudit24,35 %4,35 %  
Věřím jim bezpochyby12,17 %2,17 %  

Graf

7. Příjde vám občas mediální zájem o danou věc nesmyslný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 8, možnáotázka č. 8, pochybuji že je to důležitéotázka č. 8, nezajímá mě tootázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3581,4 %76,09 %  
možná49,3 %8,7 %  
nezajímá mě to24,65 %4,35 %  
ne12,33 %2,17 %  
pochybuji že je to důležité12,33 %2,17 %  

Graf

8. Líbil se vám tento dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný1328,26 %28,26 %  
chvalitebný1226,09 %26,09 %  
dobrý1226,09 %26,09 %  
nedostatečný919,57 %19,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena ?

2. Jak často sledujete různé média (TV, online atd....)

3. Jaký typ médii sledujete nejčastěji?

4. Jakým způsobem na vás působí prezentace zpráv u vizuálních médií? (TV,Online)

5. Jaký druh Médií sledujete ?

6. Jak moc věříte zprávám, které slyšíte nebo se o nich dočtete ?

7. Příjde vám občas mediální zájem o danou věc nesmyslný?

8. Líbil se vám tento dotazník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena ?

2. Jak často sledujete různé média (TV, online atd....)

3. Jaký typ médii sledujete nejčastěji?

4. Jakým způsobem na vás působí prezentace zpráv u vizuálních médií? (TV,Online)

5. Jaký druh Médií sledujete ?

6. Jak moc věříte zprávám, které slyšíte nebo se o nich dočtete ?

7. Příjde vám občas mediální zájem o danou věc nesmyslný?

8. Líbil se vám tento dotazník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bendžák, J.média vs realita (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://media-vs-realita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.