Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediace jako cesta řešení kofliktu

Mediace jako cesta řešení kofliktu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Volavková
Šetření:05. 04. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.67
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,
dovoluji si Vás oslovit a zároveň poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Otázky se týkají názorů klientů mediační služby na zkušenosti s využitím mediační služby.
Byl(a) jste vybrán(a) zcela náhodně spolu s několika dalšími klienty  mediační služby. Odpovědi jsou zcela anonymní a data, která mi poskytnete, budou užita hlavně pro účely zpracování absolventské práce na téma: „Mediace jako cesta řešení konfliktů z pohledu uživatelů služeb Probační a mediační služby“. Neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi, zajímají mě pouze Vaše názory a zkušenosti.
Děkuji za Vaši spolupráci a za čas, který vyplňováním strávíte.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Upozornění!
Otázku si vždy pozorně přečtěte. Zakroužkujte vždy jen jednu Vámi vybranou odpověď, pokud v instrukci otázky není uvedeno jinak. Na všechny nejasnosti u otázek se zeptejte tazatele. Děkuji za pochopení.
 

Odpovědi respondentů

1. Na začátek bych se Vás ráda zeptala, zda jste již někdy byl/a dotazován/a na stejné nebo podobné téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %66,67 %  
Nevím133,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolikrát jste již využil/a při řešení Vašeho konfliktu pomoc mediační služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedenkrát3100 %100 %  

Graf

3. O jaký konflikt se ve Vašem případě jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic133,33 %33,33 %  
Ve škole133,33 %33,33 %  
Sousedský konflikt133,33 %33,33 %  

Graf

4. Myslíte si, že mediační služba je obecně prospěšná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
nesouhlasím133,33 %33,33 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

5. Pomohlo Vám využití mediační služby při řešení vašeho konfliktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

6. Jak hodnotíte výsledek řešení Vašeho konfliktu? (K hodnocení využijte hodnocení na stupnici 1-5. Známkujte jako ve škole, přičemž 1 znamená nejlépe vyhovující výsledek a 5 nevyhovující výsledek.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2133,33 %33,33 %  
5133,33 %33,33 %  
3133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.33
Směrodatná odchylka:1.53
Medián:3
Modus:2

Graf

7. Využil/a byste v případě nutnosti opět pomoc mediační služby při řešení konfliktu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

8. Doporučil/a byste svým známým využití mediační služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste byl/a po konfliktu kontaktován/a s obviněným/poškozeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Byl jsem kontaktován pomocí mediační službyotázka č. 10, Já sám jsem ho kontaktovalotázka č. 11, On mne kontaktovalotázka č. 11, Jinakotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
On mne kontaktoval266,67 %66,67 %  
Jinak133,33 %33,33 %  

Graf

10. Jakým způsobem Vás kontaktovala mediační služba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Vyhovoval Vám přímý kontakt s obviněným/poškozeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  
nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

12. Kolikrát jste se v době mediačního řízení setkal/a s obviněným/poškozeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevzpomínám si266,67 %66,67 %  
Jednou133,33 %33,33 %  

Graf

13. Jak byste hodnotil/a přímý kontakt Vás a obviněného/poškozeného? (K hodnocení využijte hodnocení na stupnici 1-5. Známkujte jako ve škole, přičemž 1 znamená výborný přístup a 5 nevyhovující přístup.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2133,33 %33,33 %  
5133,33 %33,33 %  
3133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.33
Směrodatná odchylka:1.53
Medián:3
Modus:2

Graf

14. Jste spokojen/a s přístupem mediačního úředníka k Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 16, Spíše anootázka č. 16, Spíše neotázka č. 15, Rozhodně neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne266,67 %66,67 %  
Spíše ano133,33 %33,33 %  

Graf

15. V čem Vám nevyhovoval přístup mediačního úředníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocit nedůvěry2100 %66,67 %  
Málo času při schůzce2100 %66,67 %  
Sjednání schůzek, které mi příliš nevyhovovují150 %33,33 %  

Graf

16. Jak byste ohodnotil/a přístup mediačního úředníka? (K hodnocení využijte hodnocení na stupnici 1-5. Známkujte jako ve škole, přičemž 1 znamená výborný přístup a 5 nevyhovující přístup.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4133,33 %33,33 %  
5133,33 %33,33 %  
3133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:4
Modus:4

Graf

17. Choval se k Vám mediátor stejným způsobem jak při individuální konzultaci tak i při společném jednání s druhou stranou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

18. Chtěl/a byste v případě nutnosti řešení dalšího konfliktu spolupracovat s jiným mediačním úředníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne266,67 %66,67 %  
Rozhodně ne133,33 %33,33 %  

Graf

19. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž266,67 %66,67 %  
Žena133,33 %33,33 %  

Graf

20. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let266,67 %66,67 %  
36 - 50 let133,33 %33,33 %  

Graf

21. Vaše role v mediačním řízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poškozený266,67 %66,67 %  
Obviněný133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Volavková, I.Mediace jako cesta řešení kofliktu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mediace-jako-cesta-reseni-kofliktu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.