Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediace v neziskovém sektoru

Mediace v neziskovém sektoru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Smilek
Šetření:17. 03. 2010 - 25. 03. 2010
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):16 / 16.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  1.  Cílem je zjistit míru povědomí o mediačním řízení v neziskových organizací
  2. Zjistit potřebu mediačního řízení v rámci struktur neziskoých organizací
  3. Zajistit osvětu mediace

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem mediace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3782,22 %84,09 %  
NE817,78 %18,18 %  

Graf

2. Zažil/a jste kdykoliv ve svém životě nějaký konflikt s druhou osobou, jehož dopad jste pociťoval/a i v další fázi vašeho života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3884,44 %86,36 %  
NE715,56 %15,91 %  

Graf

3. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, pokuste se prosím zařadit typ konfliktu do nějaké oblasti.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanecké vztahy1026,32 %22,73 %  
přátelské vztahy1026,32 %22,73 %  
rodinné, partnerské vztahy923,68 %20,45 %  
jiné615,79 %13,64 %  
obchodní vztahy25,26 %4,55 %  
trestní věci12,63 %2,27 %  

Graf

4. máte nějakou zkušenost s mediací

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3168,89 %70,45 %  
ANO1431,11 %31,82 %  

Graf

5. máte nějakou zkušenost ze soudním řízením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2453,33 %54,55 %  
ANO2146,67 %47,73 %  

Graf

6. Myslíte si, že by mediace napomohla v řešení konfliktů ve vaši organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2555,56 %56,82 %  
ANO2044,44 %45,45 %  

Graf

7. Vysvětlete pojem mediace / pokud jej nedokážete vysvětlit bude Vám vysvětlen

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

Alternativní metoda řešení sporu

Dobrovolné řešení problému za pomoci třetí nestrané osoby.

Dobrovolné řešení sporu...

koncentrace mysli

Mediace je alternativní způsob řešení sporů.

Mediace je jeden ze způsobů řešení konfliktů.

Mediace je mimosoudní řešení konfliktu mezi dvěma (někdy i více) stranami za využivít třetí nezávislé osoby - mediátora. Madeiace má přesně stanovený postup; je dobrovolná; s jejím uživtím musí souhlasit obě zainteresované strany.

Mimosoudní řešení sporu, slyšel jsem pojem probační a mediační služba a chápu to jako alternativní výkon trestu...

Myslím, že pojem mediace znamená pomoc při komunikaci, při řešení konfliktu mezi dvěma stranami nezávislou osobou, tzv. mediátorem

něco jako smírčí soud, nesoudní varianta řešení sporů

nedokáži vysvětlit

nedokáži vysvětlit

nedokážu

nedokážu :)

nesoudní řešení sporu

netusim co to je

nevím

nevím vůbec co to je, musel bych se podívat na wikipedii. To jsem zatím záměrně neudělal. I z toho duvodu nemohu řádně odpovědět otazku č. 6, 8, 12 a částečně i 13. Vysvětlení mohu tedy pouze odhadnout: Jedná se o informování o soukromé skutečnosti širokou veřejnost za pomocí médií (televize, rádio, internetová diskuze a třeba noviny)

Nezavisle zprostredkovani reseni sporu treti stranou.

Probrání problému v televizi v určitých pořadech (Občanské Judo atd.)

proces, kdy mediátor reguluje komunikaco mezi dvěma i více stranami a tím se snaží dosáhnout dohody přijatelné pro všechny strany. Bez mediátorovy práce by zůčastněné strany dosahovali dohody obtížně nebo dokonce vůbec.

Prostrednik, pro reseni konfliktu mezi dvema stranami.

rozumím jí jako "organizační úkon", který zařídí a zprostředkuje vše potřebnépro i proti) k dosažení cíle - vize projektu...,ale rád se nechám poučit -díky

řešebí nějakého sporu třetí neutrální stranou - mediátorem

řešení konfliktu prostřednictvím třetí nezávislé osoby

řešení konfliktů smírnou cestou prostřednictvím třetí osoby, která působí jako zprostředkovatel

Řešení konfliktu za pomoci třetí osoby

Řešení problému - vzájemnou rozumnou domluvou

řešení problémů nestrannou třetí osobou

řešení sporu pomocí zprostředkovatele

sebeovládání

snaha řešit problém nebo konflikt

usmíření, prostředníkem

Vstup prostředníka, který pomáhá definovat, případně i řešit konflikt vznikl mezi dvěma stranami.

vyjednáváni a řešení problému vzniklého mezi dvěma subjekty, osobami s cílem dosažení shody

zprostredkovani reseni konfliktu dvou stran bez soudu

zprostředkování

zprostředkování dohody nějakou třetí, dej Bůh nezávislou a trošku odborně znalou osobou

Zprostředkování komunikace mezi dvěma stranami v konfliktu, pomoc v hledání řešení

Zprostředkování komunikace mezi subjekty pomocí třetí strany - zprostředkovatele, neboli mediátora.

Zprostředkování odborné pomoci mezi dvema stranami, ktere jsou v konflitktu, a to nesoudni cestou.

zprostředkování řešení konfliktů mezi dvěma subjekty

zprostředkování řešení třetí neutrální stranou

8. Myslíte si, že mediace je lepším řešením sporu než-li soudní řízení ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3782,22 %84,09 %  
NE817,78 %18,18 %  

Graf

9. V jakém typu neziskové organizace pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1942,22 %43,18 %  
církev1737,78 %38,64 %  
nízkoprahový klub613,33 %13,64 %  
charitativní činnost36,67 %6,82 %  

Graf

10. Jak často řešíte konfliktní situace ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas3475,56 %77,27 %  
často613,33 %13,64 %  
vůbec36,67 %6,82 %  
neustále24,44 %4,55 %  

Graf

11. Jaký typ sporu se vyskytuje ve vaší organizaci nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanecké spory1737,78 %38,64 %  
spory mezi klienty1533,33 %34,09 %  
jiné1226,67 %27,27 %  
spory s vnějšími subjekty (stát, úřady apod.)12,22 %2,27 %  

Graf

12. Myslíte si, že by mediace napomohla v řešení konfliktů ve vaši organizaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2453,33 %54,55 %  
NE2146,67 %47,73 %  

Graf

13. V jakých oblastech si myslíte, že by mediace ve vaší organizaci byla prospěšná

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

,,,,

Domluva mezi ruznymi cleny cirkve.

Externí mediátor v ničem. Zvládáme to sami.

konflikt vedoucí X zaměstnanec

konflikty klient x klient, klient x další instituce, klient x rodinný příslušník

konstruktivní přístup při rozdělování zodpovědností, zpětná vazba na práci

Možná při řešení konflitů mezi klienty a firmami, které jim půjčují peníze.

nebyla

nedokáži odhadnout

Nejspíš v oblastech při sporech vůči rodičům klientů.

netusim co to je mediace

netuším

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nikdy

nn

palgiátorství?

pastorace

porozumění motivacím a záměrům, vyjasnění očekávání

práce s klienty

pracovní právo x plnění pracovní povinností

rodinné vztahy, přátelské vztahy

řešení sporů mezi členy církve - to by měla být církev schopná dělat ze svých vnitřních zdrojů

spory mezi klienty

spory mezi klienty; klienti vs. úřady

spory zaměstnanců se zaměstnavatelem, spory s klienty

v koordinaci plánování programů

V oblastech vztahových...

v oblasti mezilidských vztahů

V oblasti pracovních vztahů.

v řešení sporů mezi klienty

V řešení sporů s autoritami

v situaci, kdy nejsou schopni se dva lide domluvit a nerespektuji zadnou ze svych autorit

v žádných

V žádných. Problémy dvou lidí mají být řešeny mezi čtyřma očima.

viz 11.

vztahy se zákazníky

zaměstnanecké spory

znalost legislativy. psychologie

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3475,56 %77,27 %  
Žena1124,44 %25 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 302248,89 %50 %  
30 - 502044,44 %45,45 %  
50 - 7024,44 %4,55 %  
0 -1812,22 %2,27 %  

Graf

16. Dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2044,44 %45,45 %  
středoškolské1635,56 %36,36 %  
postgraduální613,33 %13,64 %  
základní36,67 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Smilek, P.Mediace v neziskovém sektoru (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mediace-v-neziskovem-sektoru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.