Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediace ve školním prostředí

Mediace ve školním prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Kitzberger
Šetření:04. 05. 2011 - 11. 05. 2011
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím vás o vyplnění dotazníku, je to domácí úkol na sociologii. Dotazník má zjistit Váš názor na vztahy ve škole a jak by se daly řešit za pomoci mediátora.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojený/á s tím, jak se řeší konflikty na vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1641,03 %41,03 %  
ano1538,46 %38,46 %  
nevím820,51 %20,51 %  

Graf

2. Myslíte si, že je důležité do budoucna naučit se řešit vzniklé spory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3589,74 %89,74 %  
nevím25,13 %5,13 %  
ne25,13 %5,13 %  

Graf

3. Slyšel/a jste někdy o metodě zvané ,,mediace'' ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2051,28 %51,28 %  
ano1435,9 %35,9 %  
nevím512,82 %12,82 %  

Graf

4. Je hlavním cílem nebo smyslem mediace zvládnout nějaký konflikt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2153,85 %53,85 %  
ano1435,9 %35,9 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

5. Řeší mediace šikanu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2256,41 %56,41 %  
ne1025,64 %25,64 %  
ano717,95 %17,95 %  

Graf

6. Mohla by mediace řešit spory ve škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1846,15 %46,15 %  
ano1538,46 %38,46 %  
ne615,38 %15,38 %  

Graf

7. Musí být mediace dobrovolná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %56,41 %  
nevím1333,33 %33,33 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

8. Může žák/student kdykoliv ze sezení mediace odejít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2051,28 %51,28 %  
nevím1846,15 %46,15 %  
ne12,56 %2,56 %  

Graf

9. Víte jakou funkci má mediátor?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2051,28 %51,28 %  
ano1128,21 %28,21 %  
ne820,51 %20,51 %  

Graf

10. Musí být mediátor nestranný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2358,97 %58,97 %  
nevím1641,03 %41,03 %  

Graf

11. Musí být mediátor důvěryhodný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2769,23 %69,23 %  
nevím1230,77 %30,77 %  

Graf

12. Je tedy mediátor, tzv. soudce, který rozhodne o vašem sporu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2256,41 %56,41 %  
ne1538,46 %38,46 %  
ano25,13 %5,13 %  

Graf

13. Musíte mediátora uposlechnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2051,28 %51,28 %  
nevím1641,03 %41,03 %  
ano37,69 %7,69 %  

Graf

14. Může mediátor poskytovat informace o sezení jiným osobám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2358,97 %58,97 %  
nevím1641,03 %41,03 %  

Graf

15. Našel by mediátor uplatnění na vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2564,1 %64,1 %  
ano820,51 %20,51 %  
ne615,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kitzberger, F.Mediace ve školním prostředí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mediace-ve-skolnim-prostredi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.