Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediácia v škole

Mediácia v škole

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:23. 09. 2019 - 17. 10. 2019
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti, milé respondentky,

Touto cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý je súčasťou výskumu v mojej diplomovej práci zaoberajúcej sa riešením konfliktov medzi mládežou. Prosím Vás o vyplnenie všetkých otázok, stačí, ak označíte jednu alebo viac možností odpovedí v každej otázke. Dotazník je anonymný, nikto nebude spájať Vaše odpovede s Vašou osobou. Odpovedajte preto prosím pravdivo.

Za Vašu pomoc Vám vopred ďakujem

Bc. Petra Valúchová

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2475 %75 %  
muž825 %25 %  

Graf

2. Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 20 rokov1546,88 %46,88 %  
17 – 18 rokov1237,5 %37,5 %  
15 – 16 rokov515,63 %15,63 %  

Graf

3. Aký typ strednej školy navštevujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium1856,25 %56,25 %  
stredná odborná škola1340,63 %40,63 %  
Škola umeleckého priemyslu13,13 %3,13 %  

Graf

4. Vyskytujú sa u Vás v škole medzi spolužiakmi konflikty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menej často1031,25 %31,25 %  
áno, často825 %25 %  
skôr zriedkavo721,88 %21,88 %  
takmer vôbec721,88 %21,88 %  

Graf

5. Vyskytujú sa v kole konflikty aj medzi študentmi a učiteľmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr zriedkavo1031,25 %31,25 %  
áno, často928,13 %28,13 %  
menej často721,88 %21,88 %  
takmer vôbec618,75 %18,75 %  

Graf

6. Aké konflikty sa vyskytujú najčastejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
medzi dvoma rovesníkmi1959,38 %59,38 %  
medzi rovesníkom a skupinou721,88 %21,88 %  
medzi dvoma skupinami rovesníkov618,75 %18,75 %  

Graf

7. Máte Vy osobne konflikty s rovesníkmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mal/a som1443,75 %43,75 %  
nie nemám618,75 %18,75 %  
áno mám618,75 %18,75 %  
nikdy som nemal/a412,5 %12,5 %  
áno a nie len jeden26,25 %6,25 %  

Graf

8. Ako často mávate Vy osobne konflikty s rovesníkmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veľmi zriedka1443,75 %43,75 %  
vôbec721,88 %21,88 %  
skôr zriedka721,88 %21,88 %  
skôr často39,38 %9,38 %  
veľmi často13,13 %3,13 %  

Graf

9. S kým máte v škole najčastejšie konflikty?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s nikým412,5 %12,5 %  
se spolužáky26,25 %6,25 %  
.13,13 %3,13 %  
když už,,tak se spolužáky13,13 %3,13 %  
Momentálně nemám.13,13 %3,13 %  
Nemám ... jsme super třída s profesory, kterym nechybi lidský přístup13,13 %3,13 %  
nemívám13,13 %3,13 %  
Učitele13,13 %3,13 %  
Se spolužačkou13,13 %3,13 %  
Spolužák13,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi spolužačky
Spolužáci s odlišným názorem
S vrstevníky
so školníkom je to buzík
spolužiaci
S nikým popravde
Nikým
So spoluziakmi
S někým, kdo se chová hnusně k ostatním, kvůli tomu, že se jich zastávám
S tebou
Vedenie a učitelia
Najčastejšie s agresívnymi a manipulatívnymi ľudmi.
Spolužiačka
A
Classmate
S rovesníkom
Zlí spolužáci
Spoluzacka
1856,25 %56,25 % 

Graf

10. Ako je najčastejšie riešený konflikt medzi rovesníkmi? (označte prosím iba jednu možnosť)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samotní rovesníci v konflikte si všetko vysvetlia a pomeria sa1340,63 %40,63 %  
zostávajú nevyriešené, po konflikte neprichádza vysvetlenie alebo zmierenie1237,5 %37,5 %  
do riešenia konfliktu sa zapojí pedagóg, ktorý sa postará o to, aby sa konflikt vyriešil a vysvetlil39,38 %9,38 %  
niektorý z rovesníkov sa postará o to, aby konflikt medzi dvoma stranami vysvetlil39,38 %9,38 %  
jak kdy13,13 %3,13 %  

Graf

11. Dochádza niekedy pri konfliktoch medzi rovesníkmi aj k násiliu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
takmer vôbec1856,25 %56,25 %  
skôr zriedkavo825 %25 %  
menej často412,5 %12,5 %  
áno, často26,25 %6,25 %  

Graf

12. Ak dochádza pri konfliktoch aj k násiliu, je to častejšie v prípade:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konfliktu chlapcov2681,25 %81,25 %  
konfliktu dievčaťa a chlapca39,38 %9,38 %  
konfliktu dievčat39,38 %9,38 %  

Graf

13. Stretli ste sa pri konfliktoch v škole s riešením prostredníctvom mediácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie1959,38 %59,38 %  
neviem čo je mediácia1134,38 %34,38 %  
áno, ale len raz13,13 %3,13 %  
áno, viackrát13,13 %3,13 %  

Graf

14. Myslíte si, že je možné riešiť konflikty v škole pomocou rovesníckej peer-mediácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem1340,63 %40,63 %  
skôr áno1237,5 %37,5 %  
jednoznačne nie39,38 %9,38 %  
skôr nie26,25 %6,25 %  
jednoznačne áno26,25 %6,25 %  

Graf

15. V prípade, e by ste mali konflikt Vy, mali by záujem o jeho riešenie prostredníctvom mediácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem1134,38 %34,38 %  
skôr áno721,88 %21,88 %  
jednoznačne nie618,75 %18,75 %  
skôr nie515,63 %15,63 %  
jednoznačne áno39,38 %9,38 %  

Graf

16. Využíva sa u Vás v kole pri riešení konfliktov peer mediácia (jeden z rovesníkov pomáha riešiť konflikt medzi dvoma rovesníkmi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie nikdy1134,38 %34,38 %  
neviem825 %25 %  
skôr nie618,75 %18,75 %  
áno, ale len zriedka515,63 %15,63 %  
áno, veľmi často26,25 %6,25 %  

Graf

17. Myslíte si, že takéto riešenie konfliktov medzi rovesníkmi môže byť účinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno1546,88 %46,88 %  
neviem825 %25 %  
jednoznačne áno412,5 %12,5 %  
jednoznačne nie412,5 %12,5 %  
skôr nie13,13 %3,13 %  

Graf

18. Popíšte prosím vas nazor na vyuzitie peer – rovesníckej mediacie v skolskom prostredí ( čo si o tom myslite, malo by zmeysel využívať takúto formu riešenia konfliktov v školskom prostredí, mali by ste zaujem viac diskusotvat o mediácii, alebo pripadne zucastnit sa vycviku rovesníckych mediatorov atď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

.

>

Ani ne

Ano, může to předejít dalším konfliktům.

C

Často sa navzájom ako rovestníci a spolužiaci poznáme najlepšie a vieme konflikt rýchlo vyriešiť keďže vieme postoje a dôvody na hnev oboch strán, zato nezainteresovanej osobe by trvalo zistiť prečo tento konflikt vznikol dlhšie a nemuseli by chápať všetky strany konfliktu. Čiže peer mediácia je podľa mňa rýchlejšia a účinnejšia čo sa týka riešenie školských/triednych konfliktov. Až keby peer mediátor zlihal by bol podľa mňa čas použiť profesionálneho mediátora.

Ja si osobne myslim že týmto spôsobom sa nič nevyrieši lebo posmešky a prakticku šikanu rovesnik by zažíval taktiež skôr či neskôr bez ohladu na to či by sa využíval peer alebo nie. PS nikoho nešikanujem.

Malo by sa to rozsiriet

Malo by to zmysel, ale neviem, či by som ich zúčastnila

Mohl by to být dobrý nápad

Myslím si, že to je rozhodně dobrý nápad

Myslim, ze by to prospelo a melo by se o tom vice mluvit napriklad ormou prednasek

myslím, že je to zajímavá myšlenka, jen se obávám, aby nebylo více mediátorů než těch, co by to chtěli využívat

Nejsem si jistá, co si o tom mam myslet

Nemám vyhraněný názor, netýká se mě to.

Nemyslím si, že u nás je to potrebné. Výcviku by som sa zúčastnila, no sama by som pri riešení konfliktu mediátora nevyhľadávala.

Never have I tried

neviem

Neviem ,čo je mediácia.

Neviem moc som sa s tým nestretol tak môj názor neviem vyjadriť

Neviem o čo ide

nevím

nevím

neznám

osobne som o tom pocul prvy krat, ale podla vsetkeho by sa ta myslienka mala rozsirit , vzdy sa zide dalsi sposob riesenia okrem hadok a bitiek

PODLE MĚ BY MĚLO SMYSL VYUŽÍVAT VE ŠKOLÁCH MEDIACI, DĚTI BY SE TO MĚLI UČIT UŽ V NIŽŠÍM VĚKU A UČITELÉ BY MĚLI O TÉTO MYŠLENCE VĚDĚT.

Rozhodně má smysl řešit problémy, ale jedinec si musí zvolit sám, co mu pomůže.

určite áno, je to lepšie vysvetliť si veci ako keď má konflikt trvať ďalej a máme po sebe zazerať

V životě jsem o tom neslyšela, nemohu posoudit, o co se jedná.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

DP, D.Mediácia v škole (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://mediacia-v-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.