Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediácia

Mediácia

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Limova
Šetření:25. 01. 2009 - 22. 03. 2009
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá respondentka, milý respondent,

som študentkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a predkladám Vám tento dotazník o mediácii s cieľom oboznámiť Vás s týmto inštitútom a vyzistiť Váš názor a postoj k nemu.

Tento dotazník je súčasťou sociologického výskumu mojej diplomovej práce. Všetky údaje v dotazníku sú anonymné a budú použité výhradne na uvedené účely.

Pri odpovedaní na otázky, postupujte, prosím, po poradí, otázku za otázkou; ich poradie nie je samoúčelné a má svoj význam. Odpoveď, ktorú ste si vybrali, prosím označte inou farbou (napr. žltou, zelenou...); v prípade voľných odpovedí, vpíšte svoju odpoveď. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie maximálne 3 minúty.

Za Vaše odpovede, názory a postrehy Vám vopred ďakujem.

Jana Límová
 

Odpovědi respondentů

1. Poznáte pojem mediácia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

2. Ak áno, čo si pod týmto pojmom predstavujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je to způsob řešení problémů mezi dvěma subjekty mimosoudní cestou prostřednictvím mediátora a jeho umění pomoci "rozmotat klubko problémů".

Jednu z forem ADR

Pomoc odborníka při řešení problému-napřkrize v manželství

vyřešení sporu za pomoci prostředníka (mediátora

3. Mediácia je alternatívny spôsob riešenie konfliktov dvoch alebo viacerých strán za pomoci tretej nestrannej osoby – mediátora. V prípad, že riešite nejaký konflikty a nemáte záujem obracať sa na súd, ale zároveň ho nedokážete vyriešiť bez pomoci tretej osoby, poskytuje mediácia vhodnú možnosť. Mediácia je dobrovoľná a dôverná a na rozdiel od súdneho konania sa pri nej nehľadí na koho strane je právo - kto má pravdu a kto nie, ale hľadá sa vzájomne akceptovateľná dohoda. Mediátor konflikt nerozhoduje (ako napr. sudca alebo rozhodca), ale aktívne napomáha stranám, aby pochopili dôvod, prečo konflikt vznikol a hľadali spoločné riešenie. Takto získané riešenie, na formulácii ktorého sa podieľali obe strany a ktoré zohľadňuje ich názory a postoje, je pre nich ľahšie prijateľné a realizovateľné. Výsledkom mediácie nie je rozhodnutie, v ktorom by bola jedna strana „víťazom“ a druhá strana „porazeným“, ako to často býva v prípade súdneho rozhodnutia, ale práve naopak. Strany konfliktu po celý čas mediácie aktívne spolupracujú s mediátorom a spoločne vytvárajú výslednú dohodu, ktorá bude pre obe strany prijateľná. Mediácia je zvlášť vhodná pri občianskych, obchodných, rodinných a pracovných konfliktoch. V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie o mediácii môžete navštíviť stránky www.mediácia.info, www.komoramediatorov.sk alebo www.amcr.cz. Na základe vyššie uvedených informácií – mali by ste o túto alternatívu k súdnemu konaniu záujem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím250 %50 %  
souhlasím250 %50 %  

Graf

4. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena375 %75 %  
muž125 %25 %  

Graf

5. Váš vek

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19125 %25 %  
26125 %25 %  
43125 %25 %  
25125 %25 %  

Graf

6. Vaša národnosť

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR250 %50 %  
slovenská125 %25 %  
česká125 %25 %  

Graf

7. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou125 %25 %  
voš125 %25 %  
vysokoškolské125 %25 %  
125 %25 %  

Graf

8. Aké typy konfliktov najčastejšie riešite?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerské125 %25 %  
nevím125 %25 %  
rodinné a pracovné125 %25 %  
Jako koncipient - všechny myslitelné ;)125 %25 %  

Graf

9. Súdili ste sa už niekedy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

10. Ak áno, ako by ste zhodnotili priebeh súdneho konania (kladné a záporné stránky)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

nesoudila jsem se

To nejde zobecnit. Trvá to dýl než ta mediace, no. ;) Ale zas mám exekuční titul. Stačí takhle?

v otázce číslo 9 odpovídám ne, takže neumím zhodnotit průběh soudního jednání.

11. Ak by ste mali na stupni 1 – 5 (1 – najlepšie; 5 – najhoršie) zhodnotiť priebeh súdneho konania, ako by ste ho ohodnotili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3375 %75 %  
2125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:2
Maximum:3
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Limova, J.Mediácia (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://mediacia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.