Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediální komunikace Městského obvodu Plzeň 1

Mediální komunikace Městského obvodu Plzeň 1

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Mráz
Šetření:16. 10. 2013 - 23. 10. 2013
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):15 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane!

Jmenuji se Radek Mráz a jsem studentem vysoké školy BIBS Brno. V současné době zpracovávám disertační práci, která se zaměřuje na mediální komunikaci mezi Městským obvodem Plzeň 1 a občany. Chtěl bych Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, na základě kterého vyhodnotím, jak Městský obvod Plzeň 1 komunikuje s občany a jak občané znají svůj Městský obvod. Dotazník je dobrovolný, anonymní a bude sloužit primárně pro studijní účel.

Vždy prosím o zaškrtnutí pouze 1 odpovědi, popř. v krátkosti napsat odpověď na otevřený dotaz.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž150 %50 %  
Žena150 %50 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 – 50 let150 %50 %  
Do 20ti let150 %50 %  

Graf

3. Jste občanem Městského obvodu Plzeň 1

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO150 %50 %  
NE150 %50 %  

Graf

4. V případě, že u 3. Otázky - ANO, v jaké části bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lochotín1100 %50 %  

Graf

5. V případě, že u 3. Otázky - NE, v jaké městské části bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V jiném místě1100 %50 %  

Graf

6. Sociální status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec150 %50 %  
Student150 %50 %  

Graf

7. Používáte některou ze sociálních sítí, v případě že ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2100 %100 %  

Graf

8. Vyberte logo, které Městský obvod Plzeň 1 oficiálně používá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


21

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212100 %100 %  

Graf

9. Odkud logo znáte? Kde jste logo viděl (a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné150 %50 %  
Noviny, časopis150 %50 %  

Graf

10. Jaký je roční rozpočet Městského obvodu Plzeň 1?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 až 20 mil. Kč150 %50 %  
70 – 100 mil. Kč150 %50 %  

Graf

11. Jakým způsobem by měl Městský obvod s Vámi komunikovat, abyste věděl(a), jaké nové věci se na obvodě dějí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

email

Úřední deska

12. Co se Vám nejvíce na Městském obvodě Plzeň 1 líbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevím

sportovni akce

13. Jaké činnosti vykonává Městský obvod Plzeň 1?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vykonává úplně vše jako normální obec2100 %100 %  

Graf

14. Odkud jste se naposledy dozvěděl co je nového v Městském obvodu Plzeň 1

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky Městského obvodu Plzeň 1150 %50 %  
Internet150 %50 %  

Graf

15. Městský obvod Plzeň 1 každoročně investuje cca. 20 mil Kč, máte představu do čeho?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

doprava

ne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (91,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mráz, R.Mediální komunikace Městského obvodu Plzeň 1 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://medialni-komunikace-mestskeh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.