Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediální obraz mužů a žen v současné reklamě

Mediální obraz mužů a žen v současné reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Vyčichlová
Šetření:16. 03. 2011 - 23. 03. 2011
Počet respondentů:148
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Denisa Vyčichlová a jsem studentkou 5.ročníku Sociální a masové komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského. Chtěla bych vás požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který je zcela anonymní. Tento dotazník poslouží k vyhodnocení a zpracování mé diplomové práce na téma: Mediální obraz mužů a žen v současné reklamě. Dotazník je veřejný, tudíž výsledky budou k dispozici volně široké veřejnosti pro jakékoli účely na www.vyplnto.cz Děkuji předem

Odpovědi respondentů

1. Jste aktivním nebo pasivním uživatelem reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [aktivníotázka č. 2, pasivníotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pasivní10772,3 %72,3 %  
aktivní4127,7 %27,7 %  

Graf

2. Koho si myslíte, že reklama více ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy8859,46 %59,46 %  
obě pohlaví stejně5436,49 %36,49 %  
muže64,05 %4,05 %  

Graf

3. Jak vnímáte prezentaci ženy v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně7248,65 %48,65 %  
nijak4731,76 %31,76 %  
negativně2919,59 %19,59 %  

Graf

4. Jak vnímáte prezentaci muže v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně7651,35 %51,35 %  
nijak5738,51 %38,51 %  
negativně1510,14 %10,14 %  

Graf

5. Existuje podle vás rovnoprávnost mužů a žen v současné reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6040,54 %40,54 %  
ne5839,19 %39,19 %  
nevím3020,27 %20,27 %  

Graf

6. Myslíte si, že aktuální obraz mužů a žen odpovídá současné reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6644,59 %44,59 %  
spíše ano3926,35 %26,35 %  
nevím2315,54 %15,54 %  
rozhodně ne1510,14 %10,14 %  
rozhodně ano53,38 %3,38 %  

Graf

7. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10067,57 %67,57 %  
Muž4832,43 %32,43 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2610973,65 %73,65 %  
27-603523,65 %23,65 %  
do 15 let32,03 %2,03 %  
61-více let10,68 %0,68 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7047,3 %47,3 %  
vysokoškolské5637,84 %37,84 %  
základní138,78 %8,78 %  
jsem vyučený/á53,38 %3,38 %  
vyšší odborné42,7 %2,7 %  

Graf

10. Jak je velké město či obec ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město7852,7 %52,7 %  
do 5000 obyvatel2013,51 %13,51 %  
do 25 000 obyvatel1510,14 %10,14 %  
do 50 000 obyvatel149,46 %9,46 %  
nad 100 000 obyvatel128,11 %8,11 %  
do 100 000 obyvatel96,08 %6,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste aktivním nebo pasivním uživatelem reklamy?

2. Koho si myslíte, že reklama více ovlivňuje?

3. Jak vnímáte prezentaci ženy v reklamě?

4. Jak vnímáte prezentaci muže v reklamě?

5. Existuje podle vás rovnoprávnost mužů a žen v současné reklamě?

6. Myslíte si, že aktuální obraz mužů a žen odpovídá současné reklamě?

7. Vaše pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Jak je velké město či obec ve kterém žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste aktivním nebo pasivním uživatelem reklamy?

2. Koho si myslíte, že reklama více ovlivňuje?

3. Jak vnímáte prezentaci ženy v reklamě?

4. Jak vnímáte prezentaci muže v reklamě?

5. Existuje podle vás rovnoprávnost mužů a žen v současné reklamě?

6. Myslíte si, že aktuální obraz mužů a žen odpovídá současné reklamě?

7. Vaše pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

10. Jak je velké město či obec ve kterém žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vyčichlová, D.Mediální obraz mužů a žen v současné reklamě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://medialni-obraz-muzu-a-zen-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.