Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mediální výchova pro seniory DP

Mediální výchova pro seniory DP

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Filip Mezuláník
Šetření:18. 01. 2020 - 24. 01. 2020
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené seniorky, vážení senioři, obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro Diplomovou práci na téma „Mediální výchova pro seniory“. Vyplnění dotazníku je anonymní a dobrovolné.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž650 %50 %  
žena650 %50 %  

Graf

2. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 55let758,33 %58,33 %  
55-65let325 %25 %  
66-76let216,67 %16,67 %  

Graf

3. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou650 %50 %  
vysokoškolské541,67 %41,67 %  
středoškolské s výučním listem, bez maturity18,33 %8,33 %  

Graf

4. Jste nyní v důchodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne975 %75 %  
ano325 %25 %  

Graf

5. Jakou profesi vykonáváte, nebo jste vykonávali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dispečer111,11 %8,33 %  
státní správa111,11 %8,33 %  
kancelářskou111,11 %8,33 %  
Zdr.sestra111,11 %8,33 %  
VŠ profesor111,11 %8,33 %  
řidič, technik v údržbě, průzkumník111,11 %8,33 %  
Pečovatelka v domově pro seniory111,11 %8,33 %  
pracovník v sociálních službách111,11 %8,33 %  
prodavačka111,11 %8,33 %  

Graf

6. Pracujete s počítačem, informační technikou ve svém volném čase?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

7. Která média využíváte? (můžete vybrat více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV1191,67 %91,67 %  
Internet1191,67 %91,67 %  
Rádio650 %50 %  
Tisk541,67 %41,67 %  

Graf

8. Pokud používáte internet, tak pro jaké účely? (můžete vybrat více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání informací1191,67 %91,67 %  
Elektronická komunikace1191,67 %91,67 %  
Bankovnictví1083,33 %83,33 %  
Brouzdání po internetu, zábava1083,33 %83,33 %  
Sledování filmů, seriálů, videí975 %75 %  
Nakupování758,33 %58,33 %  

Graf

9. Kolik hodin denně používáte jednotlivá média?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1660 %50 %  
0660 %50 %  
2550 %41,67 %  
10440 %33,33 %  
4440 %33,33 %  
8330 %25 %  
3220 %16,67 %  
5110 %8,33 %  
0,1110 %8,33 %  
12110 %8,33 %  
18110 %8,33 %  

Graf

10. Kterému z těchto médií věříte nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV330 %25 %  
Internet330 %25 %  
Tisk220 %16,67 %  
Rádio220 %16,67 %  

Graf

11. Kterému z těchto médií věříte nejméně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet545,45 %41,67 %  
Tisk327,27 %25 %  
TV327,27 %25 %  

Graf

12. Máte účet na sociálních sítích? (Facebook, Whatsapp, LinkedIN, nebo jiné)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1083,33 %83,33 %  
ne216,67 %16,67 %  

Graf

13. Máte e-mailovou schránku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

14. Používáte tzv. chytrý telefon?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano975 %75 %  
ne325 %25 %  

Graf

15. Víte co je to dezinformace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1191,67 %91,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

16. V jaké oblasti se vzděláváte? (můžete vybrat více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura758,33 %58,33 %  
jiné650 %50 %  
péče o zdraví541,67 %41,67 %  
cizí jazyky433,33 %33,33 %  
informační technika433,33 %33,33 %  
historie433,33 %33,33 %  
zoologie, botanika216,67 %16,67 %  

Graf

17. Jaký typ výuky preferujete, který Vás zaujme nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška s prezentací433,33 %33,33 %  
exkurze325 %25 %  
debata s odborníkem216,67 %16,67 %  
jiné216,67 %16,67 %  
praktické cvičení18,33 %8,33 %  

Graf

18. Existují v okolí vašeho bydliště kurzy mediální výchovy pro seniory?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím866,67 %66,67 %  
ne325 %25 %  
ano18,33 %8,33 %  

Graf

19. Měl/a byste zájem o mediální výchovu? a

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne650 %50 %  
ano325 %25 %  
možná325 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mezuláník, F.Mediální výchova pro seniory DP (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://medialni-vychova-pro-seniory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.