Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > meditace

meditace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Vaculová
Šetření:01. 02. 2013 - 07. 02. 2013
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, velmi by mi pomohlo vaše vyplnění mého dotazníku týkájícího se meditací. Každou otázku tohoto dotazníku chci samostatně rozebrat, abych podrobně zpracovala jeho výsledky, potřebné k mé seminární práci. Prosím vás o svědomité vyplnění, neboť je to pro mě velmi důležité.  

Odpovědi respondentů

1. Čím se podle vás nejlépe charakterizuje meditace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stav bez myšlenek4457,89 %57,89 %  
soustředění se2026,32 %26,32 %  
pravidelné dýchání33,95 %3,95 %  
rozjímání, přemýšlení11,32 %1,32 %  
modlitba, dialog s Bohem, Pannou Marií, kontemplace11,32 %1,32 %  
1. a 3. možnost + relaxace, uvolnění11,32 %1,32 %  
odprostění se od problémů, vnitřní rovnováha a relaxace11,32 %1,32 %  
relaxace + koncentrace11,32 %1,32 %  
stav uvolneni a odpoutani11,32 %1,32 %  
kombinace výše uvedeného11,32 %1,32 %  
Uvolnění 11,32 %1,32 %  
pruhlubování soustředění 11,32 %1,32 %  

Graf

2. Co si myslíte, že bylo hlavním původním významem meditace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navázání kontaktu s božstvy2735,53 %35,53 %  
celkové uklidnění2532,89 %32,89 %  
udržení pozornosti a uvědomování pocitů a myšlenek1621,05 %21,05 %  
únik z reality810,53 %10,53 %  

Graf

3. Jak vidíte její roli v dnešním světě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím34 %3,95 %  
relaxace 34 %3,95 %  
potřebná22,67 %2,63 %  
důležitá22,67 %2,63 %  
Únik z reality22,67 %2,63 %  
Únik od uspěchané doby11,33 %1,32 %  
načerpání síly11,33 %1,32 %  
stále se využívá, ale spíše jako koníček a odreagování se než součást životního stylu11,33 %1,32 %  
jako důležitou, ale ustupující11,33 %1,32 %  
z mého pohledu je důležitá pro užší vztah s Bohem a větší znalost Písma, svět ji vidí asi hlavně jako prostředek pro získání vnitřního klidu a vyrovnanosti. Nevím ale, jestli Vy a já chápeme tento pojem totožně.11,33 %1,32 %  
ostatní odpovědi může uklidnit v dnešním hlučném životě plném stresu
je důležitá
není čas
Meditaci za účelem navázání kontaktu s božstvy, úniku z reality, navození stavu bez myšlenek způsobem používaným některými náboženstvími mi nepřijde správný. Meditace jako přirozené soustředění se nebo odpočívání (ne stylem jógy apod.), může být přínostný
nevidím
může nám pomoci překonat stresové situace v životě a celkově nás uklidnit, zharmonizovat naše nitro
je důležité se někdy zastavit a meditovat
pro mě zásadní, ve světě je mi to jedno
uklidnění
V jiné kultuře je meditace samozřejmostí, u nás je to pouze "cvičení".
Je důležitá pro udržení psychické pohody v dnešním světě.
:(
čím dál větší roli, poněvadč je uspěchaná doba a všichni jsou stresování vším
Pomáhá uvolnit tělo a odplavit stres. Příprava před cvičením a odpočinek po něm
chvile bez stresu
pozitivne
může pomoci u úzkostí a depresí
uklidnění, uvolnění mysli
opomijena
vcelku důležité v dnešním rychlém tempu
relaxační a koncentrační cvičení
je nutnosti v okolnim chaosu
Je to "útěk" od reality.
moderní, styl
zklidnění metabolismu
pozitivní a důležitá
je nedoceněna
udržování duševního klidu
prostředek k relaxaci
nijak
relax
Uvolnění a vnitřní očista
vyčištění hlavy, zklidnění
jako útěk ze světa stresu a shonu
důležitá - lidé, kteří meditují dokáží jinak vnímat sami sebe a okolní svět, podle mého názoru mají kvalitnější život
Uklidnit se a chvíli nepřemýšlet o ničem, načerpat sílu, srovnat si život.
stejnou
není častá, ale má člověka odvíst od světa problémů a stresu
Myslím, že lidé se k těmto věcem zpátky vrací (včetně mě). Hraje důležitou roli jak k úniku z reality, tak v dnešním zrychleném světě ke sklidnění.
nepoužívá se, jen minimum lidí
uklidnění mysli i těla, odpočinek
velmi důležitá
vyrovnávání psychiky v dnešním chaotickém světě
zklidnění
důležitou
zklidnění, srovnání si myšlenek
meditace je prospěšná a měla by se více rozšířit mezi lidmi
žádnou
užitečná, ale málo frekventovaná
klid na duši
zanedbávaná
Většinou podceňovaná jako alternativní ptákovina těch pomatených lidí.
odpočinek od stresu
jako způsob relaxace a odpoutání se od každodenních starostí a stresu
moc na meditaci neni cas
role roste, lidé potřebují "vypnout"
odproštění od stresu
uklidnění se
5877,33 %76,32 % 

Graf

4. Odkud si myslíte, že meditace pochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelze jednoznačně určit3546,05 %46,05 %  
buddhismus3140,79 %40,79 %  
hinduismus1013,16 %13,16 %  

Graf

5. Máte osobní zkušenost se meditací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2330,26 %30,26 %  
zkusil/a jsem to2330,26 %30,26 %  
medituji jen někdy2228,95 %28,95 %  
ano, medituji pravidelně810,53 %10,53 %  

Graf

6. Považovali byste vaši oblíbenou činnost za meditaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy4255,26 %55,26 %  
ne2127,63 %27,63 %  
ano1317,11 %17,11 %  

Graf

7. Jaký způsob meditace by vám vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sólo, pasivní3647,37 %47,37 %  
sólo, aktivní2634,21 %34,21 %  
skupinová, aktivní (vyžadující určitý pohyb,např. jóga)2026,32 %26,32 %  
skupinová, pasivní1317,11 %17,11 %  
meditaci chápu jako hluboké přemýšlení nad určitými věcmi, někdy to dělám sama, ale lepší je to v kolektivu.11,32 %1,32 %  
modlitba v rodině, ve společenství, v kostele11,32 %1,32 %  
nelze odpovědět11,32 %1,32 %  
žádná11,32 %1,32 %  
podle situace11,32 %1,32 %  

Graf

8. Co od meditace očekáváte? (Jak by vám mohla pomoci)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uklidnění810,67 %10,53 %  
uvolnění45,33 %5,26 %  
klid22,67 %2,63 %  
odbourání stresu22,67 %2,63 %  
Uvolnit se a méně si připouštět starosti11,33 %1,32 %  
vypnout od starostí a načerpaní síly11,33 %1,32 %  
uklidnění, splynutí s něčím11,33 %1,32 %  
více chápat Boha a principy toho, jak funguje duchovní svět, více být napojená na Boha a tím pádem vidět více úžasných nadpřirozených věcí11,33 %1,32 %  
urovnání problémů, vnitřní očistění11,33 %1,32 %  
zklidnění11,33 %1,32 %  
ostatní odpovědi přiblížení se k Bohu
uklidnění se
celkové uklidnění, lepší soustředění...
uspořádání myšlenek.
Vyrovnanost a soustředění se sama na sebe, vnímání svého já.
Uvolnění, uklidnění, navození příjemných pocitů
:(
nevím
uvědomit si sám sebe
Načerpání nové energie během docela krátké doby
vyrovnanost
uvolneni napeti
relaxace
zklůidnění myšlenek
uvolnění mysli a těla
uklidneni, srovnani myslenek
urovnání myšlenek, vnitřní rovnováha
relaxaci, koncentraci, uklidnění, zbavení se s stresu, lepší sebeovládání
nic, medituju od 1991
Zklidění
uvoněni od stresu
zklidnění, vhled
klid v duši
vyrovnaný psychický stav
Smířit se se sebou.
dusevni klid
zklidnění, pročištění mysli
viz otázka 3
pomoci zapomenout na stres a starosti, ppomoci od bolestí hlavy
uklidnění, přínos energie
Přinesla by mi klid.
uklidnění, posílení ducha i těla
Pémáhá mi se uklidnit a přemýšlet nad určritými věcmi víc do hloubky.
uklidnění, uvolnění
uklidnit mysl (třeba před zkouškama), uvolnit se, zapomenout na problémy
Relax
zkoncentrovat myšlenky
utřídění myšlenek
uklidnit myšlenky
utřídění myšlenek, vyrovnanost
zbavuje stresu a rozvijí duchovní stránku člověka
zabránit stavu vyhoření
porozumím lépe sobě
utřídit myšlenky
uklidnit se
hodně
Uklidnění.
odpočinek
odpoutání se od problémů
relaxace, uklidnění
naucit se co nejlepe soustredit
odreagování, uklidnění psychiky
úleva
5370,67 %69,74 % 

Graf

9. Jaké může mít podle vás meditace příznivé účinky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odbouraní stresu34 %3,95 %  
zklidneni22,67 %2,63 %  
ano22,67 %2,63 %  
uklidnění22,67 %2,63 %  
Naše mysl by mohla umět filtrovat stres11,33 %1,32 %  
větší energie a lepší soustředění se11,33 %1,32 %  
zklidnění těla i ducha11,33 %1,32 %  
klid, ne stres, soustředění se11,33 %1,32 %  
stejná odpověď co v ot.č.811,33 %1,32 %  
je součástí duševní hygieny11,33 %1,32 %  
ostatní odpovědi nesprávně položená otázky, záleží přeci na typu meditace
klid
meditace způsobem východních náboženství - žádné
Nedokážu slovy popsat
udělat naši psychiku odolnější vůči zátěžovým situacím, ukázat nám další životní cestu...
zmírńování stresu
poznání
klid, rovnováha psychiky
Uklidňuje, rozhodně je přínosem, alespoň pro mne.
Na psychiku jistě jen pozitivní.
:(
klid v duši
prevence před civilizačními chorobami, se zdravou mysli zdravé tělo
Uvolnění svalů a kloubů, vyčištění mysli
uvolnění stresu
vyrovnani psychiky
zlepšit náladu
vetsi uvolnenost, zmirneni stresu
vyrovnanost
psychické a nepřímo i fyzické
psychicka rovnovaha, mentalna vyrovnanost, zvysena pozornost
Harmonie těla
silná psychika
zklidnění, vhled
lepší zdravotní stav
vyrovnaný psychický stav
Zklidnění dechu, prokrvení, uklidnění, odpočinutí
harmonizace mysli
vyrovnání napětí
Uvolnění, zklidnění
znizuje stres
viz otázka 3 a 8
zlepšovat spánek, zlepšovat psychický stav člověka
může zlepšit psychický stav člověka, uklidnění, srovnání hodnot, více energie
Méně stresu
nevim
pozitivní naladění, uvolnění a více soustředěnosti
Uklidnění, zlepšení vnímání, hledání svého já
srovnání myšlenek
příznivé účinky na celý organismus
uvolnění, takové to vypnutí mozku :-)
uvolnění od stresu, snížení krevního tlaku, stresového tlukotu srdce
Pozitivní vliv na zdraví, náladu
zdravotní
psychické, fyzické, zdravotní
nastolí vyrovnanost, zmírní stres
osobní rozvoj a vyrovnanost člověka
uklidnění a nalezení vnitřní rovnováhy
udržet si pevnou mysl
regenerace duše
zklidnění, utřídění myšlenek, nový pohled na situaci
duševní rovnováha
Uklidnění, zbavení stresu, zbavení neodbytných myšlenek, naučení se pravidelnému dýchání a zamezení výbuchům.
odpočinek od stresu
zbavuje stresu
člověk se cítí klidněji, není tolik ve stresu
mit lepsi pohled na vec
relax
zlepší náladu
úleva
6080 %78,95 % 

Graf

10. Myslíte si, že meditace bystří mysl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6788,16 %88,16 %  
ne911,84 %11,84 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6281,58 %81,58 %  
muž1418,42 %18,42 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-243748,68 %48,68 %  
25-301823,68 %23,68 %  
30 a více1317,11 %17,11 %  
15-18810,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Odkud si myslíte, že meditace pochází?

  • odpověď nelze jednoznačně určit:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 a více na otázku 12. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čím se podle vás nejlépe charakterizuje meditace?

2. Co si myslíte, že bylo hlavním původním významem meditace?

4. Odkud si myslíte, že meditace pochází?

5. Máte osobní zkušenost se meditací?

6. Považovali byste vaši oblíbenou činnost za meditaci?

7. Jaký způsob meditace by vám vyhovoval?

10. Myslíte si, že meditace bystří mysl?

11. Jste

12. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čím se podle vás nejlépe charakterizuje meditace?

2. Co si myslíte, že bylo hlavním původním významem meditace?

4. Odkud si myslíte, že meditace pochází?

5. Máte osobní zkušenost se meditací?

6. Považovali byste vaši oblíbenou činnost za meditaci?

7. Jaký způsob meditace by vám vyhovoval?

10. Myslíte si, že meditace bystří mysl?

11. Jste

12. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaculová, A.meditace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://meditace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.