Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Menšiny v České republice

Menšiny v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Šmolík
Šetření:13. 01. 2014 - 22. 01. 2014
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma Menšiny v České republice . Je určen pouze pro věkovou kategorii 15 - 99 let. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13763,72 %63,72 %  
muž7836,28 %36,28 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3512156,28 %56,28 %  
15-206530,23 %30,23 %  
36-492612,09 %12,09 %  
50-9931,4 %1,4 %  

Graf

3. Vnímáte českou společnost jako tolerantní vůči menšinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne11051,16 %51,16 %  
spíše ano6831,63 %31,63 %  
rozhodně ne209,3 %9,3 %  
rozhodně ano177,91 %7,91 %  

Graf

4. Domníváte se, že jsou menšiny v naší společnosti diskriminovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne6932,09 %32,09 %  
spíše ne6831,63 %31,63 %  
spíše ano6530,23 %30,23 %  
rozhodně ano136,05 %6,05 %  

Graf

5. Byl/a jste osobně svědkem diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12357,21 %57,21 %  
ano9242,79 %42,79 %  

Graf

6. Cítíte se být rasisitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne8539,53 %39,53 %  
spíše ne6128,37 %28,37 %  
spíše ano5525,58 %25,58 %  
rozhodně ano146,51 %6,51 %  

Graf

7. Jak se cítíte v přítomnosti osob, které jsou odlišné od běžné populace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto přirozeně7936,74 %36,74 %  
nejistě5927,44 %27,44 %  
jiná odpověď3013,95 %13,95 %  
nepříjemně2813,02 %13,02 %  
mám z nich strach177,91 %7,91 %  
lépe než u běžné populace20,93 %0,93 %  

Graf

8. Měníte svůj názor na jedince patřící k menšinám při osobním kontaktu s nimi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7735,81 %35,81 %  
nestýkám se s těmito lidmi5626,05 %26,05 %  
ano, pozitivním směrem5224,19 %24,19 %  
ano, negativním směrem3013,95 %13,95 %  

Graf

9. Jaký postoj má podle vás společnost k menšinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní14266,05 %66,05 %  
neutrální6027,91 %27,91 %  
pozitivní136,05 %6,05 %  

Graf

10. Souhlasíte s názorem, že jsou romové v naší společnosti diskriminovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne10448,37 %48,37 %  
spíše ne5224,19 %24,19 %  
spíše ano4119,07 %19,07 %  
rozhodně ano188,37 %8,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký postoj má podle vás společnost k menšinám?

  • odpověď negativní:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 3. Vnímáte českou společnost jako tolerantní vůči menšinám?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 10. Souhlasíte s názorem, že jsou romové v naší společnosti diskriminovaní?

10. Souhlasíte s názorem, že jsou romové v naší společnosti diskriminovaní?

  • odpověď rozhodně ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 4. Domníváte se, že jsou menšiny v naší společnosti diskriminovány?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vnímáte českou společnost jako tolerantní vůči menšinám?

4. Domníváte se, že jsou menšiny v naší společnosti diskriminovány?

5. Byl/a jste osobně svědkem diskriminace?

6. Cítíte se být rasisitou?

7. Jak se cítíte v přítomnosti osob, které jsou odlišné od běžné populace?

8. Měníte svůj názor na jedince patřící k menšinám při osobním kontaktu s nimi?

9. Jaký postoj má podle vás společnost k menšinám?

10. Souhlasíte s názorem, že jsou romové v naší společnosti diskriminovaní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vnímáte českou společnost jako tolerantní vůči menšinám?

4. Domníváte se, že jsou menšiny v naší společnosti diskriminovány?

5. Byl/a jste osobně svědkem diskriminace?

6. Cítíte se být rasisitou?

7. Jak se cítíte v přítomnosti osob, které jsou odlišné od běžné populace?

8. Měníte svůj názor na jedince patřící k menšinám při osobním kontaktu s nimi?

9. Jaký postoj má podle vás společnost k menšinám?

10. Souhlasíte s názorem, že jsou romové v naší společnosti diskriminovaní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmolík, D.Menšiny v České republice (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mensiny-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.