Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mentálně postižené dítě a společnost

Mentálně postižené dítě a společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Tomašovská
Šetření:15. 01. 2015 - 29. 01. 2015
Počet respondentů:316
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník s názvem Mentálně postižené dítě a společnost je zaměřeno na zjištění názorů společnosti na tuto aktuální problematiku. Cílem je zjistit jaký přistup má společnost k mentálně postiženým jedincům. Je to velmi aktuální,stálě řešitelné téma a jedinců s mentální retardací je mezi námi stále více. Dotazník je určen pro jakkékoliv respondenty, které téma zaujme a rádi odpoví na otázky. Využití výsledků průzkum je pro studijní účely. 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Mentálně postižené dítě

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233812,03 %12,03 %  
22319,81 %9,81 %  
21299,18 %9,18 %  
25216,65 %6,65 %  
24196,01 %6,01 %  
20144,43 %4,43 %  
26134,11 %4,11 %  
18113,48 %3,48 %  
29113,48 %3,48 %  
1792,85 %2,85 %  
ostatní odpovědi 27
50
16
19
30
36
40
33
43
28
49
41
15
34
35
32
31
45
46
42
55
14
37
13
44
38
54
52
70
7
5
56
48
245
60
12037,97 %37,97 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.5
Minimum:16
Maximum:50
Variační rozpětí:34
Rozptyl:60.89
Směrodatná odchylka:7.8
Medián:24
Modus:23

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21467,72 %67,72 %  
muž5617,72 %17,72 %  
zena 278,54 %8,54 %  
m30,95 %0,95 %  
ženaa20,63 %0,63 %  
ženské20,63 %0,63 %  
ž20,63 %0,63 %  
Muz20,63 %0,63 %  
jisté10,32 %0,32 %  
Synek10,32 %0,32 %  
ostatní odpovědi muzske-kratke :-( to je divne text v teto otazce jsem jeste nikdy nevidel, musim se na ni vyradit.
sameček
s penisem
F
Žena apříště to dej klikací
hermafrodit
61,9 %1,9 % 

Graf

3. Rodičovství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23173,1 %73,1 %  
ano8526,9 %26,9 %  

Graf

4. Pokud by se Vám narodilo dítě s mentálním postižením (typu střední, těžká retardace), rozhodli byste se si dítě ponechat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19060,13 %60,13 %  
ne12639,87 %39,87 %  

Graf

5. Pokud byste se během těhotenství pomocí vyšetření dozvěděli, že vaše dítě bude mentálně postižené, rozhodli byste se pro umělé přerušení těhotenství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25279,75 %79,75 %  
ne6420,25 %20,25 %  

Graf

6. Jste názoru, že péče o postiženého jedince může narušit vzájemný vztah mezi rodiči ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25981,96 %81,96 %  
ne5718,04 %18,04 %  

Graf

7. Setkali jste se s osobou s mentálním postižením nebo ji znáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29192,09 %92,09 %  
ne257,91 %7,91 %  

Graf

8. Myslíte si, že společnost přijímá mentálně postižené jedince pozitivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23775 %75 %  
ano7925 %25 %  

Graf

9. Souhlasíte se současnými tendencemi většího začleňování mentálně postižených jedinců do společnosti (vzdělávání, pracovní uplatnění…)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím22270,25 %70,25 %  
nevím4714,87 %14,87 %  
nesouhlasím4714,87 %14,87 %  

Graf

10. Domníváte se, že mají mentálně postižení jednici právo na potomka a založit tak rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17856,33 %56,33 %  
ano13843,67 %43,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud by se Vám narodilo dítě s mentálním postižením (typu střední, těžká retardace), rozhodli byste se si dítě ponechat?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pokud byste se během těhotenství pomocí vyšetření dozvěděli, že vaše dítě bude mentálně postižené, rozhodli byste se pro umělé přerušení těhotenství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Rodičovství

4. Pokud by se Vám narodilo dítě s mentálním postižením (typu střední, těžká retardace), rozhodli byste se si dítě ponechat?

5. Pokud byste se během těhotenství pomocí vyšetření dozvěděli, že vaše dítě bude mentálně postižené, rozhodli byste se pro umělé přerušení těhotenství?

6. Jste názoru, že péče o postiženého jedince může narušit vzájemný vztah mezi rodiči ?

7. Setkali jste se s osobou s mentálním postižením nebo ji znáte?

8. Myslíte si, že společnost přijímá mentálně postižené jedince pozitivně?

9. Souhlasíte se současnými tendencemi většího začleňování mentálně postižených jedinců do společnosti (vzdělávání, pracovní uplatnění…)?

10. Domníváte se, že mají mentálně postižení jednici právo na potomka a založit tak rodinu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Rodičovství

4. Pokud by se Vám narodilo dítě s mentálním postižením (typu střední, těžká retardace), rozhodli byste se si dítě ponechat?

5. Pokud byste se během těhotenství pomocí vyšetření dozvěděli, že vaše dítě bude mentálně postižené, rozhodli byste se pro umělé přerušení těhotenství?

6. Jste názoru, že péče o postiženého jedince může narušit vzájemný vztah mezi rodiči ?

7. Setkali jste se s osobou s mentálním postižením nebo ji znáte?

8. Myslíte si, že společnost přijímá mentálně postižené jedince pozitivně?

9. Souhlasíte se současnými tendencemi většího začleňování mentálně postižených jedinců do společnosti (vzdělávání, pracovní uplatnění…)?

10. Domníváte se, že mají mentálně postižení jednici právo na potomka a založit tak rodinu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomašovská, P.Mentálně postižené dítě a společnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://mentalne-postizene-dite-a-sp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.