Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mentálně postižené dítě v rodině

Mentálně postižené dítě v rodině

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Brožová
Šetření:30. 10. 2014 - 08. 11. 2014
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):33 / 32.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

jsem studentkou magisterského studia 2. ročníku oboru Speciální pedagogika - učitelství, Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Touto cestou bych Vás chtěla poprosit o pomoc při výzkumu v rámci diplomové práce, jejíž téma zní „Mentálně postižené dítě v rodině“. Mým cílem je hlubší poznání rodin (rodinného prostředí), do které se postižené dítě narodí. A k tomu nezbytně potřebuji Vaše cenné zkušenosti.

Děkuji, Michaela Brožová

Odpovědi respondentů

1. Věk matky v době narození dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 – 27 let2739,13 %39,13 %  
28 – 32 let1521,74 %21,74 %  
18 - 22 let1420,29 %20,29 %  
33 – 37 let913,04 %13,04 %  
38 a více45,8 %5,8 %  

Graf

2. Věk otce v době narození dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28 – 32 let2637,68 %37,68 %  
23 – 27 let1318,84 %18,84 %  
33 – 37 let1318,84 %18,84 %  
18 – 22 let1014,49 %14,49 %  
38 a více710,14 %10,14 %  

Graf

3. Ukončené vzdělání matky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOU2028,99 %28,99 %  
2028,99 %28,99 %  
SOŠ1318,84 %18,84 %  
Vysokoškolské vzdělání710,14 %10,14 %  
Vyšší odborná škola57,25 %7,25 %  
45,8 %5,8 %  

Graf

4. Ukončené vzdělání otce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOU2434,78 %34,78 %  
1826,09 %26,09 %  
Vysokoškolské vzdělání1014,49 %14,49 %  
SOŠ913,04 %13,04 %  
57,25 %7,25 %  
Vyšší odborná škola34,35 %4,35 %  

Graf

5. Váš rodinný vztah k dítěti s mentálním postižením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka6289,86 %89,86 %  
prarodič45,8 %5,8 %  
otec34,35 %4,35 %  

Graf

6. Jakým stupněm postižení trpí Vaše dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně těžká mentální retardace2942,03 %42,03 %  
Těžká mentální retardace2028,99 %28,99 %  
Lehká mentální retardace1014,49 %14,49 %  
Hluboká mentální retardace68,7 %8,7 %  
Nespecifikovaná mentální retardace (nelze vyšetřit)22,9 %2,9 %  
Jiná mentální retardace22,9 %2,9 %  

Graf

7. Ekonomickou situaci rodiny hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivou2840,58 %40,58 %  
neuspokojivou2434,78 %34,78 %  
dobrou1623,19 %23,19 %  
velmi dobrou11,45 %1,45 %  

Graf

8. Vyskytuje se podobné postižení ve Vaší a širší rodině:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5478,26 %78,26 %  
ano1115,94 %15,94 %  
nevím45,8 %5,8 %  

Graf

9. Vaše rodina je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [úplná (oba rodiče)otázka č. 10, neúplná (jeden rodič chybí)otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná (oba rodiče)4869,57 %69,57 %  
neúplná (jeden rodič chybí)2130,43 %30,43 %  

Graf

10. Pokud je rodina úplná, jaké jsou vztahy mezi rodiči:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezkonfliktní, normální, běžné3986,67 %56,52 %  
konfliktní613,33 %8,7 %  

Graf

11. Pokud je rodina neúplná, mohlo eventuálně rozpad rodiny zapříčinit mimo jiné i postižení dítěte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1736,96 %24,64 %  
ano1532,61 %21,74 %  
ne1430,43 %20,29 %  

Graf

12. Vaše dítě s postižením je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prvorozené2333,33 %33,33 %  
nejmladší2028,99 %28,99 %  
prostřední1826,09 %26,09 %  
bez sourozenců710,14 %10,14 %  
nejstarší11,45 %1,45 %  

Graf

13. Bylo postižení vašeho dítěte možným důvodem k neplánování dalšího dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4362,32 %62,32 %  
ano1623,19 %23,19 %  
nemáme další dítě811,59 %11,59 %  
ano, rozhodli jsme se až po genetickém vyšetření22,9 %2,9 %  

Graf

14. V kterém období vývoje vašeho dítěte došlo ke vzniku postižení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2130,43 %30,43 %  
před porodem1927,54 %27,54 %  
po porodu1826,09 %26,09 %  
v průběhu porodu1115,94 %15,94 %  

Graf

15. Kdy byl poprvé konstatován typ a důvod postižení vašeho dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v průběhu 1.roku života dítěte2333,33 %33,33 %  
po porodu1623,19 %23,19 %  
345,8 %5,8 %  
v těhotenství22,9 %2,9 %  
3 roky22,9 %2,9 %  
222,9 %2,9 %  
422,9 %2,9 %  
3 letech...ja sama jsem to vedela v necelem roce11,45 %1,45 %  
primární příčina nezjištěna11,45 %1,45 %  
v 8letech11,45 %1,45 %  
2roky a 10mesiacov11,45 %1,45 %  
2 roky11,45 %1,45 %  
ve 2 roce11,45 %1,45 %  
ve 3 a půl letech11,45 %1,45 %  
3 letech11,45 %1,45 %  
ve 2letech11,45 %1,45 %  
16měsíců11,45 %1,45 %  
Po genetickém vyšetření ve dvou letech11,45 %1,45 %  
kolem 3 roku11,45 %1,45 %  
ve 4 letech11,45 %1,45 %  
ve 2 letech po očkování hexavakcínou11,45 %1,45 %  
ve školce11,45 %1,45 %  
2,511,45 %1,45 %  
1,511,45 %1,45 %  
bohuzel az skoro ve 2 letech11,45 %1,45 %  

Graf

16. Kdo Vás první informoval o postižení Vašeho dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař5884,06 %84,06 %  
psycholog34,35 %4,35 %  
sociální pracovnice22,9 %2,9 %  
psychiatrička11,45 %1,45 %  
já něco tušila a paní učiteky ve školce11,45 %1,45 %  
genetik11,45 %1,45 %  
matka11,45 %1,45 %  
ortoped11,45 %1,45 %  
neurolog11,45 %1,45 %  

Graf

17. Jak Vám byla tato informace předána:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobním rozhovorem s jedním z rodičů4057,97 %57,97 %  
osobním rozhovorem s oběma rodiči2231,88 %31,88 %  
písemně ve zprávě z vyšetření710,14 %10,14 %  

Graf

18. Vaše pocity při sdělování informace o postižení vašeho dítěte byly dle vašeho názoru podány:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborně s pochopením a se sdělením dalších možných perspektiv ve vývoji dítěte3550,72 %50,72 %  
formálně, bez zbytečných podrobností1623,19 %23,19 %  
věcně a odborně1217,39 %17,39 %  
zprostředkovaně s tím, ať si podrobné informace opatříme sami68,7 %8,7 %  

Graf

19. Hodnotíte toto sdělení ve vašem případě jako spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citlivé4666,67 %66,67 %  
necitlivé2333,33 %33,33 %  

Graf

20. Vedlo Vás sdělení informace k aktivitám (získat více informací, pomoc dalších odborných pracovišť nebo zdrojů, vč. internetu apod. center):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6188,41 %88,41 %  
ne811,59 %11,59 %  

Graf

21. Myslíte si, že lékaři a další zdravotní pracovníci poskytují náležitou odbornou péči:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setkali jsme se jak s dobrým, tak i se špatným přístupem5173,91 %73,91 %  
ano, poskytují, s přístupem jsme byli spokojení1420,29 %20,29 %  
ne, neposkytují, mají špatný přístup45,8 %5,8 %  

Graf

22. Setkali jste se od lékařů s názorem, že máte dát dítě do specializovaných celoročních ústavu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4159,42 %59,42 %  
ano2840,58 %40,58 %  

Graf

23. Byla Vám rodičům širší rodina v době zjištění postižení vašeho dítěte oporou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5376,81 %76,81 %  
ne1623,19 %23,19 %  

Graf

24. Trpí Vaše dítě nějakou další vadou, poruchou či chorobou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1724,64 %24,64 %  
epilepsie34,35 %4,35 %  
autismus,vada reci,adhd 11,45 %1,45 %  
DMO,Epilepsie11,45 %1,45 %  
autismus,epilepsie11,45 %1,45 %  
CMT, Turnerův syndrom11,45 %1,45 %  
neurologickou,Babinski,enkopréza11,45 %1,45 %  
vývojová dysfázie, ranná deprivace11,45 %1,45 %  
imunodeficit,Evansův syndrom,sy.Cornelia de lange11,45 %1,45 %  
Kombinované postihnutie.11,45 %1,45 %  
Westův syndrom, spastická diparéza, CVI, zraková vada11,45 %1,45 %  
adhd střední autismus11,45 %1,45 %  
pohybová, zraková, hormonální, epilepsie11,45 %1,45 %  
touretuw syndrom,epi ,genetická odluka 11,45 %1,45 %  
VVV srdce,celiakie,nalez na mozku11,45 %1,45 %  
rozštěp patra mekkého tvrdého nedoslýchavost špatná pohyblivá aktivita11,45 %1,45 %  
hyperkinetický syndrom,hrubá a jemná motorika11,45 %1,45 %  
Worster-Drought syndrom (forma DMO), epilepsie11,45 %1,45 %  
srdce,štítná žláza,neurologie 11,45 %1,45 %  
VVV mozku,detsky autismus,centralni hypotonie,epilepsie11,45 %1,45 %  
DMO,EPI...11,45 %1,45 %  
vrozenou vadou řeči11,45 %1,45 %  
Lehká forma autismu 11,45 %1,45 %  
vada řeči11,45 %1,45 %  
epilepsie,glaukom,naeveus flammeus, ochrnutí levé strany těla (ve vyšším věku se ale naučila chodit) , 11,45 %1,45 %  
epilepsie,skolioza,pm retardace,kvadru postižení11,45 %1,45 %  
DMO,epilepsie,zbytky zraku11,45 %1,45 %  
dna,svalový tonus,špatné klouby11,45 %1,45 %  
autismus11,45 %1,45 %  
Nechodí je ležící11,45 %1,45 %  
hydrocefalus11,45 %1,45 %  
těžká apilepsie, CVI 11,45 %1,45 %  
autismus,epilepsie,pohybový aparát,vada oční,srdíčko,řeč11,45 %1,45 %  
dmo,slepé oko,ment.retardace11,45 %1,45 %  
oční, zácpa, motorické postižení11,45 %1,45 %  
vd,hla-b27 pozitivni,chronicky zanet stredousi,11,45 %1,45 %  
pravděpodobná metabolická vada, epilepsie11,45 %1,45 %  
epilepsie, NF1,atipický autismus-ring chromozom 1711,45 %1,45 %  
EPI,Astma,alergii11,45 %1,45 %  
kombinované postižení dmo11,45 %1,45 %  
ADHD,DĚTSKÝ AUTISMUS,ASTMA,DYSLAIE,DYSFÁZIE,EPI11,45 %1,45 %  
DMO,CVI11,45 %1,45 %  
jen vse co snaf patri k DMO 11,45 %1,45 %  
ADHD11,45 %1,45 %  
dmo11,45 %1,45 %  
epilepsie.DMO.11,45 %1,45 %  
Mnoha přidruženými k Dawnovu s.11,45 %1,45 %  
epilepsie,slepota,....atd11,45 %1,45 %  
neumí chodit a nevidí11,45 %1,45 %  
Aspergerův syndrom 11,45 %1,45 %  
ADHD, vada řeči, oční vada11,45 %1,45 %  

Graf

25. Jak partner/ka reagoval/a na zjištění typu postižení (narození) dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě přijal/a bez problémů4057,97 %57,97 %  
stále se s tím vyrovnává1927,54 %27,54 %  
dítě nikdy nepřijme1014,49 %14,49 %  

Graf

26. Jak přijali sourozenci dítěte jeho handicap (vyplnit pokud sourozence má):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě přijal/a bez problémů5388,33 %76,81 %  
stále se s tím vyrovnává610 %8,7 %  
sourozence nikdy nepřijme11,67 %1,45 %  

Graf

27. Jak reagovala širší rodina na narození dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě přijali bez problémů4362,32 %62,32 %  
stále se s tím vyrovnávají2130,43 %30,43 %  
dítě nikdy nepřijmou57,25 %7,25 %  

Graf

28. Když potřebujete pomoc od lidí v sousedství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setkávám se s ochotou pomoci4666,67 %66,67 %  
lhostejnost1521,74 %21,74 %  
setkávám se s neochotou pomoci811,59 %11,59 %  

Graf

29. Jak zvládáte péči o dítě s postižením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvládám2536,23 %36,23 %  
jsem unaven/a2333,33 %33,33 %  
zvládám s menšími obtížemi2130,43 %30,43 %  

Graf

30. Obnovujete své psychické a fyzické síly, pokud ano, jak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1623,19 %23,19 %  
ano, každý den1420,29 %20,29 %  
ano, jednou týdně811,59 %11,59 %  
ano, jednou za měsíc811,59 %11,59 %  
asi ne11,45 %1,45 %  
podle času a možností11,45 %1,45 %  
kdy a jak - při 24h péči?11,45 %1,45 %  
Minimálne 4x do týždňa na 2-4 hodiny v priemere.11,45 %1,45 %  
nabíjí mě starší dcera11,45 %1,45 %  
snažím se nebýt jen matkou postiženého dítěte, takže práce, kultura, přátelé, jóga11,45 %1,45 %  
máme úžasného pejska11,45 %1,45 %  
pokud je čas vycházkami do přírody11,45 %1,45 %  
jedině spánkem11,45 %1,45 %  
Málo kdy se najde čas na obnovu sil11,45 %1,45 %  
zahrada,zaměstnání 11,45 %1,45 %  
To je složitá otázka - denně nějaká radost a odpočinek, 1-2x týdně posezení s přáteli, sport, turistika...11,45 %1,45 %  
jezdím do termálních lázní 2x ročně bez dcery11,45 %1,45 %  
synův optimismus11,45 %1,45 %  
Jdu na kávu k sousedce nebo jdu na procházku.11,45 %1,45 %  
snažím se scházet s přátely,výlety,sport aj.11,45 %1,45 %  
není kdy své síly obnovit,peče je na 24 hod.11,45 %1,45 %  
Výlety s maminkama,kulturní akce......11,45 %1,45 %  
moc ne ,zacvičím si,poslechnu si nejakou dobrou hudbu11,45 %1,45 %  
ráda bych, ale není možnost, chybí hlídání dětí11,45 %1,45 %  
jezdim do lazni sama vazne nemocna11,45 %1,45 %  
mám svá tajemství=))11,45 %1,45 %  
teď uz ani ne ale dříve jsem vyhledavala samotu11,45 %1,45 %  
nemam volny cas..11,45 %1,45 %  
Nestíhám11,45 %1,45 %  
dle časových možností11,45 %1,45 %  
alkohol11,45 %1,45 %  

Graf

31. Jaká je reakce (veřejného) okolí na Vaše postižené dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevhodná reakce (zvědavost, okukování, …)3144,93 %44,93 %  
snaží se pomoci1318,84 %18,84 %  
soucit1014,49 %14,49 %  
nijak811,59 %11,59 %  
s nezájmem710,14 %10,14 %  

Graf

32. Jak si pro Vaše dítě představujete budoucnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokud to půjde, bude žít v domácí péči5681,16 %81,16 %  
chráněného bydlení68,7 %8,7 %  
nevím57,25 %7,25 %  
ústavní péče22,9 %2,9 %  

Graf

33. Máte obavy z budoucnosti Vašeho dítěte s postižením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5782,61 %82,61 %  
ne913,04 %13,04 %  
nevím34,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

19. Hodnotíte toto sdělení ve vašem případě jako spíše:

  • odpověď citlivé:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi soucit na otázku 31. Jaká je reakce (veřejného) okolí na Vaše postižené dítě:

28. Když potřebujete pomoc od lidí v sousedství:

  • odpověď setkávám se s ochotou pomoci:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi soucit na otázku 31. Jaká je reakce (veřejného) okolí na Vaše postižené dítě:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk matky v době narození dítěte:

2. Věk otce v době narození dítěte:

3. Ukončené vzdělání matky:

4. Ukončené vzdělání otce:

5. Váš rodinný vztah k dítěti s mentálním postižením:

6. Jakým stupněm postižení trpí Vaše dítě:

7. Ekonomickou situaci rodiny hodnotíte jako:

8. Vyskytuje se podobné postižení ve Vaší a širší rodině:

9. Vaše rodina je:

10. Pokud je rodina úplná, jaké jsou vztahy mezi rodiči:

11. Pokud je rodina neúplná, mohlo eventuálně rozpad rodiny zapříčinit mimo jiné i postižení dítěte:

12. Vaše dítě s postižením je:

13. Bylo postižení vašeho dítěte možným důvodem k neplánování dalšího dítěte:

14. V kterém období vývoje vašeho dítěte došlo ke vzniku postižení:

15. Kdy byl poprvé konstatován typ a důvod postižení vašeho dítěte:

16. Kdo Vás první informoval o postižení Vašeho dítěte:

17. Jak Vám byla tato informace předána:

18. Vaše pocity při sdělování informace o postižení vašeho dítěte byly dle vašeho názoru podány:

19. Hodnotíte toto sdělení ve vašem případě jako spíše:

20. Vedlo Vás sdělení informace k aktivitám (získat více informací, pomoc dalších odborných pracovišť nebo zdrojů, vč. internetu apod. center):

21. Myslíte si, že lékaři a další zdravotní pracovníci poskytují náležitou odbornou péči:

22. Setkali jste se od lékařů s názorem, že máte dát dítě do specializovaných celoročních ústavu:

23. Byla Vám rodičům širší rodina v době zjištění postižení vašeho dítěte oporou:

24. Trpí Vaše dítě nějakou další vadou, poruchou či chorobou:

25. Jak partner/ka reagoval/a na zjištění typu postižení (narození) dítěte:

26. Jak přijali sourozenci dítěte jeho handicap (vyplnit pokud sourozence má):

27. Jak reagovala širší rodina na narození dítěte:

28. Když potřebujete pomoc od lidí v sousedství:

29. Jak zvládáte péči o dítě s postižením:

30. Obnovujete své psychické a fyzické síly, pokud ano, jak:

31. Jaká je reakce (veřejného) okolí na Vaše postižené dítě:

32. Jak si pro Vaše dítě představujete budoucnost:

33. Máte obavy z budoucnosti Vašeho dítěte s postižením:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk matky v době narození dítěte:

2. Věk otce v době narození dítěte:

3. Ukončené vzdělání matky:

4. Ukončené vzdělání otce:

5. Váš rodinný vztah k dítěti s mentálním postižením:

6. Jakým stupněm postižení trpí Vaše dítě:

7. Ekonomickou situaci rodiny hodnotíte jako:

8. Vyskytuje se podobné postižení ve Vaší a širší rodině:

9. Vaše rodina je:

10. Pokud je rodina úplná, jaké jsou vztahy mezi rodiči:

11. Pokud je rodina neúplná, mohlo eventuálně rozpad rodiny zapříčinit mimo jiné i postižení dítěte:

12. Vaše dítě s postižením je:

13. Bylo postižení vašeho dítěte možným důvodem k neplánování dalšího dítěte:

14. V kterém období vývoje vašeho dítěte došlo ke vzniku postižení:

15. Kdy byl poprvé konstatován typ a důvod postižení vašeho dítěte:

16. Kdo Vás první informoval o postižení Vašeho dítěte:

17. Jak Vám byla tato informace předána:

18. Vaše pocity při sdělování informace o postižení vašeho dítěte byly dle vašeho názoru podány:

19. Hodnotíte toto sdělení ve vašem případě jako spíše:

20. Vedlo Vás sdělení informace k aktivitám (získat více informací, pomoc dalších odborných pracovišť nebo zdrojů, vč. internetu apod. center):

21. Myslíte si, že lékaři a další zdravotní pracovníci poskytují náležitou odbornou péči:

22. Setkali jste se od lékařů s názorem, že máte dát dítě do specializovaných celoročních ústavu:

23. Byla Vám rodičům širší rodina v době zjištění postižení vašeho dítěte oporou:

24. Trpí Vaše dítě nějakou další vadou, poruchou či chorobou:

25. Jak partner/ka reagoval/a na zjištění typu postižení (narození) dítěte:

26. Jak přijali sourozenci dítěte jeho handicap (vyplnit pokud sourozence má):

27. Jak reagovala širší rodina na narození dítěte:

28. Když potřebujete pomoc od lidí v sousedství:

29. Jak zvládáte péči o dítě s postižením:

30. Obnovujete své psychické a fyzické síly, pokud ano, jak:

31. Jaká je reakce (veřejného) okolí na Vaše postižené dítě:

32. Jak si pro Vaše dítě představujete budoucnost:

33. Máte obavy z budoucnosti Vašeho dítěte s postižením:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brožová, M.Mentálně postižené dítě v rodině (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mentalne-postizene-dite-v-ro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.