Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mentální příprava sportovců

Mentální příprava sportovců

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicol Vesecká
Šetření:22. 03. 2022 - 10. 04. 2022
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):11 / 5.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplňění tohoto dotazníku na téma zvládání stresu při sportu. Výsledky použiji ve své seminární práci v předmětu Psychologie každodennosti.

Předem děkuji,

Nicol Vesecká

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3557,38 %35 %  
muž2642,62 %26 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let3355 %33 %  
30-49 let1931,67 %19 %  
do 18 let610 %6 %  
50 a více23,33 %2 %  

Graf

3. Jakému sportu se věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plavání1931,67 %19 %  
cyklistika1830 %18 %  
fotbal915 %9 %  
tanec813,33 %8 %  
basketbal46,67 %4 %  
atletika46,67 %4 %  
triatlon11,67 %1 %  
TRX11,67 %1 %  
Tenis11,67 %1 %  
bojové sporty11,67 %1 %  
famfrpál11,67 %1 %  
Rugby11,67 %1 %  
fitness11,67 %1 %  
sportovní střelba11,67 %1 %  
stolní tenis11,67 %1 %  
Hokej11,67 %1 %  
Fitness, horolezení11,67 %1 %  
rychlochůze11,67 %1 %  
Motoristický sport a masturbace (rekreačně)11,67 %1 %  
Silový trojboj 11,67 %1 %  
gymnastika11,67 %1 %  

Graf

4. Na jaké úrovni se sportu věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen rekreačně4576,27 %45 %  
závodně1423,73 %14 %  

Graf

5. Jak dlouho před sportovním výkonem se u Vás projevuje stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [několik dní předemotázka č. 6, den předemotázka č. 6, pár hodin předemotázka č. 6, pár minut předemotázka č. 6, nejsem ve stresuotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem ve stresu6868 %68 %  
pár hodin předem1515 %15 %  
několik dní předem77 %7 %  
den předem66 %6 %  
pár minut předem44 %4 %  

Graf

6. Máte před každým sportovním výkonem stres?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze před důležitým závodem950 %9 %  
před každým závodem844,44 %8 %  
i před tréninkem15,56 %1 %  

Graf

7. Ovlivnil stres Váš sportovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - pozitivněotázka č. 8, ano - negativněotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - negativně1753,13 %17 %  
ne928,13 %9 %  
ano - pozitivně618,75 %6 %  

Graf

8. Jak se u Vás stres projevoval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšený tep1578,95 %15 %  
strach z neúspěchu1473,68 %14 %  
špatná koncentrace736,84 %7 %  
pocení736,84 %7 %  
nevolnost631,58 %6 %  
ztuhlé končetiny421,05 %4 %  
problémy s dýcháním421,05 %4 %  
nechuť k jídlu421,05 %4 %  
nachlazení 15,26 %1 %  

Graf

9. Jak se stresem pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní metody (meditace, poslouchání hudby,...)847,06 %8 %  
pomoc blízkých (př. rodina, přátelé)741,18 %7 %  
pomoc trenéra529,41 %5 %  
nijak neřeším529,41 %5 %  
pomoc psychologa nebo mentálního kouče15,88 %1 %  

Graf

10. Myslíte si, že je mentální příprava důležitá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stejně důležitá jako psychická příprava2548,08 %25 %  
Ano, ale ne důležitější než fyzická příprava1630,77 %16 %  
Ano, důležitější než fyzická příprava713,46 %7 %  
Není důležitá35,77 %3 %  
Ten poměr fyzično vs. psychika se liší sport od sportu, ale obecně se dá říct, že každý sport je primárně o hlavě. Vadná mentalita nebo nezdravá psychika vždy budou překážkou minimálně dlouhodobé vysoké úrovně výkonnosti. 11,92 %1 %  

Graf

11. Myslíte si, že se v dnešní době dostatečně dbá na mentální přípravu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3772,55 %37 %  
Ano1325,49 %13 %  
Hodně se o tom mluví, ale jaká je praxe, to netuším.11,96 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Na jaké úrovni se sportu věnujete?

  • odpověď jen rekreačně:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi cyklistika na otázku 3. Jakému sportu se věnujete?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi plavání na otázku 3. Jakému sportu se věnujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jakému sportu se věnujete?

4. Na jaké úrovni se sportu věnujete?

5. Jak dlouho před sportovním výkonem se u Vás projevuje stres?

7. Ovlivnil stres Váš sportovní výkon?

8. Jak se u Vás stres projevoval?

10. Myslíte si, že je mentální příprava důležitá?

11. Myslíte si, že se v dnešní době dostatečně dbá na mentální přípravu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jakému sportu se věnujete?

4. Na jaké úrovni se sportu věnujete?

5. Jak dlouho před sportovním výkonem se u Vás projevuje stres?

7. Ovlivnil stres Váš sportovní výkon?

8. Jak se u Vás stres projevoval?

10. Myslíte si, že je mentální příprava důležitá?

11. Myslíte si, že se v dnešní době dostatečně dbá na mentální přípravu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vesecká, N.Mentální příprava sportovců (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://mentalni-priprava-sportovcu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.