Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Merchandising

Merchandising

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Rybáková Paušová
Šetření:18. 09. 2014 - 25. 09. 2014
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Pavla Rybáková Paušová a tento dotazník bude součástí mé absolventské práce. Merchandising (z angl. slova merchandise, tedy zboží, obchodovat) je obor, zabývající se péčí o zboží, a to především v maloobchodním prodeji. Smyslem těchto činnosti je zajistit zboží k dispozici zákazníkům – nakupujícím v požadovaných parametrech a tím zvýšit prodej a zisk.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11871,95 %71,95 %  
muž4628,05 %28,05 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-49 let13582,32 %82,32 %  
do 20 let159,15 %9,15 %  
50 let a výše148,54 %8,54 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město nad 10000 obyvatel8853,66 %53,66 %  
vesnice4326,22 %26,22 %  
malé město do 10000 obyvatel3320,12 %20,12 %  

Graf

4. Odradí Vás od nákupu jestliže nemá prodejna vlastní parkovací plochu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7646,34 %46,34 %  
spíše ano3521,34 %21,34 %  
spíše ne2917,68 %17,68 %  
ano2414,63 %14,63 %  

Graf

5. Je pro Vás důležitý zajímavý (lákavý) vzhled výlohy pro vstup do prodejny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5935,98 %35,98 %  
spíše ano4728,66 %28,66 %  
spíše ne3320,12 %20,12 %  
ne2515,24 %15,24 %  

Graf

6. Dáváte přednost světlým či tmavým tónům ve vstupním prostoru prodejny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
světlým tónům10664,63 %64,63 %  
není důležité4628,05 %28,05 %  
tmavým tónům127,32 %7,32 %  

Graf

7. Je pro Vás překážkou nákup v patře – přístup po schodech

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13682,93 %82,93 %  
ano2817,07 %17,07 %  

Graf

8. Jakému osvětlení v prodejně dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teplá bílá (žluté světlo)11670,73 %70,73 %  
studená bílá (bílomodré světlo)4829,27 %29,27 %  

Graf

9. Nakupujete rádi s hudbou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9960,37 %60,37 %  
ne4225,61 %25,61 %  
nevím2314,02 %14,02 %  

Graf

10. Jaké hudbě dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomalá6340,91 %38,41 %  
rychlá6139,61 %37,2 %  
žádná3019,48 %18,29 %  

Graf

11. Všímáte si čistoty v prodejně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15896,34 %96,34 %  
ne63,66 %3,66 %  

Graf

12. Vnímáte při nákupu čistotu vzduchu (vůně, zápach)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15996,95 %96,95 %  
ne53,05 %3,05 %  

Graf

13. Jakému typu prodejny dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samoobslužný typ14689,02 %89,02 %  
není důležité137,93 %7,93 %  
pultový typ53,05 %3,05 %  

Graf

14. Všímáte si uspořádání sortimentu v regálech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9759,15 %59,15 %  
spíše ano4326,22 %26,22 %  
spíše ne169,76 %9,76 %  
ne84,88 %4,88 %  

Graf

15. Je pro Vás nepříjemné, když hledáte zboží v regále, kde bylo umístěno při minulém nákupu a nenacházíte jej, jelikož je opět přemístěno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13079,27 %79,27 %  
spíše ano1911,59 %11,59 %  
ne84,88 %4,88 %  
spíše ne74,27 %4,27 %  

Graf

16. Jakým cenovkám dáváte přednost při výběru zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkým nápadným cenovkám11167,68 %67,68 %  
není důležité3923,78 %23,78 %  
malým nenápadným cenovkám148,54 %8,54 %  

Graf

17. Přiláká Vás do obchodu POS materiál(akční nabídka)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6439,02 %39,02 %  
spíše ano4527,44 %27,44 %  
spíše ne3823,17 %23,17 %  
ne1710,37 %10,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Bydliště

  • odpověď velké město nad 10000 obyvatel:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi tmavým tónům na otázku 6. Dáváte přednost světlým či tmavým tónům ve vstupním prostoru prodejny

9. Nakupujete rádi s hudbou?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi malým nenápadným cenovkám na otázku 16. Jakým cenovkám dáváte přednost při výběru zboží?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Věk

3. Bydliště

4. Odradí Vás od nákupu jestliže nemá prodejna vlastní parkovací plochu

5. Je pro Vás důležitý zajímavý (lákavý) vzhled výlohy pro vstup do prodejny

6. Dáváte přednost světlým či tmavým tónům ve vstupním prostoru prodejny

7. Je pro Vás překážkou nákup v patře – přístup po schodech

8. Jakému osvětlení v prodejně dáváte přednost

9. Nakupujete rádi s hudbou?

10. Jaké hudbě dáváte přednost?

11. Všímáte si čistoty v prodejně?

12. Vnímáte při nákupu čistotu vzduchu (vůně, zápach)?

13. Jakému typu prodejny dáváte přednost?

14. Všímáte si uspořádání sortimentu v regálech?

15. Je pro Vás nepříjemné, když hledáte zboží v regále, kde bylo umístěno při minulém nákupu a nenacházíte jej, jelikož je opět přemístěno?

16. Jakým cenovkám dáváte přednost při výběru zboží?

17. Přiláká Vás do obchodu POS materiál(akční nabídka)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Věk

3. Bydliště

4. Odradí Vás od nákupu jestliže nemá prodejna vlastní parkovací plochu

5. Je pro Vás důležitý zajímavý (lákavý) vzhled výlohy pro vstup do prodejny

6. Dáváte přednost světlým či tmavým tónům ve vstupním prostoru prodejny

7. Je pro Vás překážkou nákup v patře – přístup po schodech

8. Jakému osvětlení v prodejně dáváte přednost

9. Nakupujete rádi s hudbou?

10. Jaké hudbě dáváte přednost?

11. Všímáte si čistoty v prodejně?

12. Vnímáte při nákupu čistotu vzduchu (vůně, zápach)?

13. Jakému typu prodejny dáváte přednost?

14. Všímáte si uspořádání sortimentu v regálech?

15. Je pro Vás nepříjemné, když hledáte zboží v regále, kde bylo umístěno při minulém nákupu a nenacházíte jej, jelikož je opět přemístěno?

16. Jakým cenovkám dáváte přednost při výběru zboží?

17. Přiláká Vás do obchodu POS materiál(akční nabídka)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rybáková Paušová, P.Merchandising (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://merchandising.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.