Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Měření spokojenosti s činností městského úřadu ve Velkém Meziříčí

Měření spokojenosti s činností městského úřadu ve Velkém Meziříčí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Svobodová
Šetření:19. 04. 2011 - 30. 04. 2011
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážaní respondenti,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku určeného k průzkumu spokojenosti občanů s činností městského úřadu ve Velkém Meziříčí. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro bakalářskou práci. Dotazník je tvořen 14 otázkami, které Vám zaberou max. 5 minut.  Prosím zakřížkujte Vámi zvolenou variantu, která nejvíce vystihuje Váš názor.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Petra Svobodová
Studentka FRRMS, MENDELU BRNO

Odpovědi respondentů

1. Jak jste spokojen/a s ochotou a vstřícností úředníků městského úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a4263,64 %63,64 %  
Spíše nespokojen/a1725,76 %25,76 %  
Velmi spokojen/a57,58 %7,58 %  
Velmi nespokojen/a23,03 %3,03 %  

Graf

2. Jak jste spokojen/a s odborností úředníků městského úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a4060,61 %60,61 %  
Spíše nespokojen/a1827,27 %27,27 %  
Velmi spokojen/a710,61 %10,61 %  
Velmi nespokojen/a11,52 %1,52 %  

Graf

3. Jak jste spokojen/a s prostředím městského úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a3654,55 %54,55 %  
Spíše nespokojen/a1624,24 %24,24 %  
Velmi spokojen/a1218,18 %18,18 %  
Velmi nespokojen/a23,03 %3,03 %  

Graf

4. Jak jste spokojen/a se srozumitelností poskytovaných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a3350 %50 %  
Spíše nespokojen/a2131,82 %31,82 %  
Velmi spokojen/a1015,15 %15,15 %  
Velmi nespokojen/a23,03 %3,03 %  

Graf

5. Jak jste spokojen/a s čekací dobou na úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nespokojen/a3045,45 %45,45 %  
Spíše spokojen/a2436,36 %36,36 %  
Velmi nespokojen/a710,61 %10,61 %  
Velmi spokojen/a57,58 %7,58 %  

Graf

6. Jak jste spokojen/a s dobou odbavení na úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nespokojen/a2943,94 %43,94 %  
Spíše spokojen/a2740,91 %40,91 %  
Velmi spokojen/a69,09 %9,09 %  
Velmi nespokojen/a46,06 %6,06 %  

Graf

7. Jak jste spokojen/a s otvírací dobou úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a2943,94 %43,94 %  
Spíše nespokojen/a2740,91 %40,91 %  
Velmi spokojen/a69,09 %9,09 %  
Velmi nespokojen/a46,06 %6,06 %  

Graf

8. Odpovídá uvedená otevírací doba skutečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 4974,24 %74,24 %  
Ne 1725,76 %25,76 %  

Graf

9. Jak jste spokojen/a s mimoosobní (e-mailovou, telefonickou) komunikací s úřadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyužívám tento způsob komunikace3553,03 %53,03 %  
Spíše spokojen/a1522,73 %22,73 %  
Spíše nespokojen/a1319,7 %19,7 %  
Velmi spokojen/a23,03 %3,03 %  
Velmi nespokojen/a11,52 %1,52 %  

Graf

10. Jak jste celkově spokojena s komunikací úřadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a4365,15 %65,15 %  
Spíše nespokojen/a1725,76 %25,76 %  
Velmi nespokojen/a46,06 %6,06 %  
Velmi spokojen/a23,03 %3,03 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 3857,58 %57,58 %  
Muž 2842,42 %42,42 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 5177,27 %77,27 %  
46-60913,64 %13,64 %  
31-4569,09 %9,09 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské ukončené maturitní zkouškou 3756,06 %56,06 %  
Vysokoškolské 1116,67 %16,67 %  
Středoškolské ukončené výučním listem 913,64 %13,64 %  
Vyšší odborné 57,58 %7,58 %  
Základní 46,06 %6,06 %  

Graf

14. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 2943,94 %43,94 %  
Zaměstnanec 1928,79 %28,79 %  
OSVČ812,12 %12,12 %  
Ostatní (mateřská dovolená, rodičovská dovolená, péče o osobu blízkou aj.) 46,06 %6,06 %  
Nezaměstnaný 46,06 %6,06 %  
Důchodce 23,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste spokojen/a s ochotou a vstřícností úředníků městského úřadu?

2. Jak jste spokojen/a s odborností úředníků městského úřadu?

3. Jak jste spokojen/a s prostředím městského úřadu?

4. Jak jste spokojen/a se srozumitelností poskytovaných informací?

5. Jak jste spokojen/a s čekací dobou na úřadu?

6. Jak jste spokojen/a s dobou odbavení na úřadu?

7. Jak jste spokojen/a s otvírací dobou úřadu?

8. Odpovídá uvedená otevírací doba skutečnosti?

9. Jak jste spokojen/a s mimoosobní (e-mailovou, telefonickou) komunikací s úřadem?

10. Jak jste celkově spokojena s komunikací úřadu?

11. Jste

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste spokojen/a s ochotou a vstřícností úředníků městského úřadu?

2. Jak jste spokojen/a s odborností úředníků městského úřadu?

3. Jak jste spokojen/a s prostředím městského úřadu?

4. Jak jste spokojen/a se srozumitelností poskytovaných informací?

5. Jak jste spokojen/a s čekací dobou na úřadu?

6. Jak jste spokojen/a s dobou odbavení na úřadu?

7. Jak jste spokojen/a s otvírací dobou úřadu?

8. Odpovídá uvedená otevírací doba skutečnosti?

9. Jak jste spokojen/a s mimoosobní (e-mailovou, telefonickou) komunikací s úřadem?

10. Jak jste celkově spokojena s komunikací úřadu?

11. Jste

12. Kolik je Vám let?

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

14. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, P.Měření spokojenosti s činností městského úřadu ve Velkém Meziříčí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mereni-spokojenosti-s-cinnos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.