Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Měření úrovně služeb Dopravního podniku

Měření úrovně služeb Dopravního podniku

Zúčastněte se krátkého průzkumu o nakupování online
A vyhrajte jeden z 20 balíčků skvělé čokolády :-)

(konec vyplňování 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Koňakovská
Šetření:02. 11. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má sloužit ke zjištění kvality služeb Dopravního podniku města Ostrava. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, na co by se měl dopravní podnik zaměřit, aby zákazníci byli pokud možno co nejvíce spokojeni a proto bychom rádi znali právě Váš názor, který nám může významně pomoci najít a odstranit případné nedostatky.

Dotazník je určen těm, kteří využívají MHD prostřednictvím Dopravního podniku města Ostrava a je anonymní.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jaké jsou Vaše požadavky na služby DPO, a. s. a jak jsou pro Vás důležité? (U každého označte jednu odpověď) 

Odpovědi respondentů

1. Bezpečnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité7373 %73 %  
středně důležité2222 %22 %  
méně důležité55 %5 %  

Graf

2. Cena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité5757 %57 %  
středně důležité3939 %39 %  
méně důležité44 %4 %  

Graf

3. Čistota:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité7272 %72 %  
středně důležité2525 %25 %  
méně důležité33 %3 %  

Graf

4. Dostatek prodejných míst jízdenek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité4040 %40 %  
velmi důležité4040 %40 %  
méně důležité2020 %20 %  

Graf

5. Frekvence spojů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité7777 %77 %  
středně důležité2222 %22 %  
méně důležité11 %1 %  

Graf

6. Chování řidiče:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité3434 %34 %  
méně důležité3434 %34 %  
velmi důležité3232 %32 %  

Graf

7. Druhy krátkodobých jízdenek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité5151 %51 %  
méně důležité2626 %26 %  
velmi důležité2323 %23 %  

Graf

8. Návaznost spojů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité7474 %74 %  
středně důležité2121 %21 %  
méně důležité55 %5 %  

Graf

9. Pohodlnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité6666 %66 %  
velmi důležité2727 %27 %  
méně důležité77 %7 %  

Graf

10. Pokrytí oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité5757 %57 %  
středně důležité4040 %40 %  
méně důležité33 %3 %  

Graf

11. Přehlednost jízdních řádů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité4545 %45 %  
středně důležité4444 %44 %  
méně důležité1111 %11 %  

Graf

12. Rychlost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité5353 %53 %  
velmi důležité4343 %43 %  
méně důležité44 %4 %  

Graf

13. Teplota v autobusech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité5252 %52 %  
velmi důležité4040 %40 %  
méně důležité88 %8 %  

Graf

14. Včasnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité8383 %83 %  
středně důležité1616 %16 %  
méně důležité11 %1 %  

Graf

15. Zastaralost autobusů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležité5959 %59 %  
méně důležité2222 %22 %  
velmi důležité1919 %19 %  

Graf

16. Jiné (doplňte):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

Může být. Ale vyplnila jsem to jen s obrovským donucením a tlakem na mou osobu!!!!

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7272 %72 %  
muž2828 %28 %  

Graf

18. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let8484 %84 %  
31 - 50 let1010 %10 %  
51 - 65 let55 %5 %  
do 18 let11 %1 %  

Graf

19. Povolání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7070 %70 %  
zaměstnaný2525 %25 %  
nezaměstnaný33 %3 %  
na rodičovské dovolené11 %1 %  
v důchodu11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Chování řidiče:

  • odpověď méně důležité:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně důležité na otázku 11. Přehlednost jízdních řádů:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bezpečnost:

2. Cena:

3. Čistota:

4. Dostatek prodejných míst jízdenek:

5. Frekvence spojů:

6. Chování řidiče:

7. Druhy krátkodobých jízdenek:

8. Návaznost spojů:

9. Pohodlnost:

10. Pokrytí oblasti:

11. Přehlednost jízdních řádů:

12. Rychlost:

13. Teplota v autobusech:

14. Včasnost:

15. Zastaralost autobusů:

17. Jste:

18. Věk:

19. Povolání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bezpečnost:

2. Cena:

3. Čistota:

4. Dostatek prodejných míst jízdenek:

5. Frekvence spojů:

6. Chování řidiče:

7. Druhy krátkodobých jízdenek:

8. Návaznost spojů:

9. Pohodlnost:

10. Pokrytí oblasti:

11. Přehlednost jízdních řádů:

12. Rychlost:

13. Teplota v autobusech:

14. Včasnost:

15. Zastaralost autobusů:

17. Jste:

18. Věk:

19. Povolání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koňakovská, E.Měření úrovně služeb Dopravního podniku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mereni-urovne-sluzeb-dpo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.