Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Měření úrovně služeb tramvajové dopravy DP města Ostrava

Měření úrovně služeb tramvajové dopravy DP města Ostrava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:I. Hellali
Šetření:26. 11. 2012 - 01. 12. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

 

rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen na měření úrovně služeb tramvajové dopravy Dopravního podniku města Ostrava.

Dotazník je určen všem cestujícím tramvajové dopravy města Ostrava starších 15ti let. Dotazník je zcela anonymní a jejím vyplněním přispějete k úspěšnému vypracování semestrální práce Nás vysokoškoláků.

 

Děkujeme za Vámi věnovaný čas a spolupráci. 

 

Studenti VŠB.

Odpovědi respondentů

1. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás rozsáhlost sítě všech tramvajových linek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně důležitý4247,73 %47,73 %  
Velmi důležitý3742,05 %42,05 %  
Méně důležitý910,23 %10,23 %  

Graf

2. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás včasnost jednotlivých spojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý6978,41 %78,41 %  
Středně důležitý1921,59 %21,59 %  

Graf

3. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás cena jízdného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý5663,64 %63,64 %  
Středně důležitý3034,09 %34,09 %  
Méně důležitý22,27 %2,27 %  

Graf

4. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás poskytování bezbariérových tramvají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležitý5461,36 %61,36 %  
Středně důležitý2225 %25 %  
Velmi důležitý1213,64 %13,64 %  

Graf

5. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás navazování jednotlivých spojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý6472,73 %72,73 %  
Středně důležitý2022,73 %22,73 %  
Méně důležitý44,55 %4,55 %  

Graf

6. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás frekvence jednotlivých tramvajových linek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý5461,36 %61,36 %  
Středně důležitý3337,5 %37,5 %  
Méně důležitý11,14 %1,14 %  

Graf

7. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás čistota v tramvajích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý5967,05 %67,05 %  
Středně důležitý2932,95 %32,95 %  

Graf

8. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás pohodlí (velikost místa na nohy, na zavazadla apod.) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně důležitý4348,86 %48,86 %  
Velmi důležitý2730,68 %30,68 %  
Méně důležitý1820,45 %20,45 %  

Graf

9. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás samotný vzhled tramvajových zastávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně důležitý4652,27 %52,27 %  
Méně důležitý2932,95 %32,95 %  
Velmi důležitý1314,77 %14,77 %  

Graf

10. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás rozsah tramvajových zastávek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně důležitý4753,41 %53,41 %  
Méně důležitý2528,41 %28,41 %  
Velmi důležitý1618,18 %18,18 %  

Graf

11. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás frekventovanost linek během dne (ráno, kolem poledne, odpoledne, v noci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitý5562,5 %62,5 %  
Středně důležitý3034,09 %34,09 %  
Méně důležitý33,41 %3,41 %  

Graf

12. Jak často využíváte tramvajovou dopravu města Ostrava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně5461,36 %61,36 %  
několikrát týdně1820,45 %20,45 %  
několikrát měsíčně89,09 %9,09 %  
méně často89,09 %9,09 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5967,05 %67,05 %  
Muž2932,95 %32,95 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let6270,45 %70,45 %  
15 - 18 let910,23 %10,23 %  
36 - 49 let77,95 %7,95 %  
50 - 65 let66,82 %6,82 %  
26 - 35 let44,55 %4,55 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7079,55 %79,55 %  
zaměstnaný/á1618,18 %18,18 %  
důchodce22,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás rozsáhlost sítě všech tramvajových linek?

2. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás včasnost jednotlivých spojů?

3. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás cena jízdného?

4. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás poskytování bezbariérových tramvají?

5. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás navazování jednotlivých spojů?

6. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás frekvence jednotlivých tramvajových linek?

7. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás čistota v tramvajích?

8. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás pohodlí (velikost místa na nohy, na zavazadla apod.) ?

9. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás samotný vzhled tramvajových zastávek?

10. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás rozsah tramvajových zastávek?

11. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás frekventovanost linek během dne (ráno, kolem poledne, odpoledne, v noci)?

12. Jak často využíváte tramvajovou dopravu města Ostrava?

13. Jste:

14. Do jaké věkové kategorie spadáte?

15. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás rozsáhlost sítě všech tramvajových linek?

2. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás včasnost jednotlivých spojů?

3. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás cena jízdného?

4. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás poskytování bezbariérových tramvají?

5. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás navazování jednotlivých spojů?

6. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás frekvence jednotlivých tramvajových linek?

7. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás čistota v tramvajích?

8. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás pohodlí (velikost místa na nohy, na zavazadla apod.) ?

9. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás samotný vzhled tramvajových zastávek?

10. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás rozsah tramvajových zastávek?

11. Jak důležitým ukazatelem je pro Vás frekventovanost linek během dne (ráno, kolem poledne, odpoledne, v noci)?

12. Jak často využíváte tramvajovou dopravu města Ostrava?

13. Jste:

14. Do jaké věkové kategorie spadáte?

15. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hellali, I.Měření úrovně služeb tramvajové dopravy DP města Ostrava (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mereni-urovne-sluzeb-tramvaj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.