Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Měření vazby na místo

Měření vazby na místo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Niesner
Šetření:30. 11. 2014 - 05. 12. 2014
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem magisterského oboru environmentální studia při katedře environmentálních studií na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Následující dotazník slouží jako podklad pro mou diplomovou práci na téma environmentálně-psychologického konceptu vazby na místo, který se zabývá vztahem lidí k místu.

Poprosím Vás o zodpovězení několika otázek vztahujících se k místu Vašeho bydliště. (Je možné, že současně obýváte více než jedno místo. V tomto případě, prosím, zvolte pouze jedno z nich. Všechny odpovědi poté volte s ohledem na toto jedno konkrétní místo.)

U některých otázek se může zdát, že jsou si velice podobné. Není to náhoda. Otázky jsou vybrány z několika různých dotazníků, které se týkají stejného tématu. Účelem výzkumu je porovnat výsledky různých dotazníků mezi sebou. Prosím tedy o trpělivost při vyplňování. Děkuji,

Tomáš Niesner

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.

Pětibodová škála odpovídá následujícímu slovnímu hodnocení: (1) zcela nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální, (4) souhlasím, (5) zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Silně se s tímto místem identifikuji.3.7111.317
Věci, které mě baví dělat na tomto místě, bych si užil(a) na podobném místě stejně tak dobře.3.4891.05
Jsem s tímto místem velmi svázán(a).3.4442.158
Zde je nejlepší místo pro to, co dělám rád(a).31.2
Toto místo pro mě hodně znamená.3.6441.607
Toto místo je pro mě velmi jedinečné.3.41.929
Cítím, že toto místo je mou součástí.3.3111.992
To, co dělám na tomto místě, je pro mě důležitější, než dělat to stejné na jiném místě.2.4441.447
Pobyt na tomto místě říká hodně o tom, kdo jsem.2.5781.577
Nevyměnil(a) bych toto místo za žádné jiné, abych mohl(a) dělat takový druh věcí, které zde dělám.2.3781.835
Více mě uspokojuje návštěva tohoto místa než jakéhokoliv jiného.2.6221.524
Žádné jiné místo se s tímto nemůže srovnat.2.7111.939
O tomto místě moc lidem nevyprávím.2.7111.494
Užívám si bydlení v tomto místě více než kdekoliv jinde.2.8891.788
Přivedu (přivádím) na toto místo své děti.3.0221.8
Necítím žádný závazek vůči tomuto místu.2.41.796
Bydlení na tomto místě je důležitější než bydlení kdekoliv jinde.2.6441.607
Na toto místo mám mnoho milých vzpomínek.3.8441.154
K tomuto místu mám výjimečné pouto, stejně jako k lidem, kteří zde žijí.3.4671.938

Graf

2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.

Sedmibodová škála odpovídá slovnímu rozpětí od (1) úplně nesouhlasím až po (7) úplně souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Toto místo je mou součástí.4.6673.733
Nehlásím se k životnímu stylu tohoto místa.3.6443.029
Dobrovolně bych bydlel(a) na jiném místě.4.4673.716
Ztotožňuji se s lidmi z tohoto místa.3.8672.738
Bylo by pro mě velice těžké opustit toto místo.4.6223.568
Toto je ideální místo pro mne.4.2443.474
Nemám s tímto místem nic společného.2.63.173
Necítím se být v tomto místě začleněný/á.3.2223.195

Graf

3. Další verze několika otázek na stejné téma.

Pětibodová škála odpovídá následujícímu slovnímu hodnocení: (1) zcela nesouhlasím, (2) nesouhlasím, (3) neutrální, (4) souhlasím, (5) zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nemám toto místo rád(a).1.8441.376
Bráním toto místo, pokud jej někdo kritizuje.3.4221.266
Jsem na toto místo hrdý/á.3.4671.227
Na události spojené s tímto místem nemám žádný vliv.3.0671.129
Velmi dobře znám toto místo.3.8671.004
Toto místo je mou součástí.3.2891.494
Jsem zde zakořeněný/á.3.2891.894
Chci být zapojený/á do toho, co se zde děje.3.1331.138
Opouštím toto místo s radostí.2.3561.251
Cítím se zde bezpečně.3.6441.118
Toto místo mi chybí, pokud zde nejsem.3.4221.044
Nerad(a) bych se odtud stěhoval(a).3.2222.084

Graf

4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

Bodové hodnocení odpovídá tomuto slovnímu vyjádření: (0) vůbec ne, (1) trochu, (2) ano, (3) poměrně hodně, (4) hodně, (5) opravdu hodně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Líbí se mi žít na tomto místě3.4222.422
Toto místo je součástí mé identity2.7112.828
Cítím se být svázán(a) s tímto místem.2.8893.077
Toto je moje oblíbené místo pro žití.2.83.004
Mám pocit, že pocházím z tohoto místa.2.4674.249
Když jsem byl(a) na chvíli pryč, opravdu jsem se chtěl(a) vrátit.2.3782.768
Ztotožňuji se s tímto místem.2.7112.961
Mám pocit, že patřím do tohoto místa.2.5563.625
Cítím se v tomto místě jako doma.3.4672.338
Litoval(a) bych, kdybych se musel(a) přestěhovat do jiného místa.2.5563.18
Schází mi toto místo, když jsem pryč.2.5782.911
Když jsem pryč, rád(a) se vracím zpátky.3.2222.617

Graf

5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.

Ohodnoťte prosím na bodové škále od (1) určitě nesouhlasím po (7) určitě souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mám přehled o tom, co se v mém okolí děje.4.2673.084
Svůj volný čas rád(a) trávím v tomto místě či blízkém okolí.4.5562.78
Pokud bych byl(a) nucen(a) se přestěhovat, hledal(a) bych místo podobné tomuto.4.2893.761
Rád(a) se dozvídám něco nového o tomto místě.4.83.538
Toto místo je pro mě „srdcová záležitost“.4.7564.407
O mém místě bych dokázal(a) dlouho vyprávět.4.0674.062
Rád(a) říkám, kde bydlím, když se mě lidé zeptají.4.7563.829
Těší mě pohled na toto místo.4.7113.85
Očekávám, že mi v budoucnosti bude mít toto místo co nabídnout.4.2892.917
Rád(a) se potkávám s místními lidmi.3.7333.707
Když má někdo zájem, rád(a) mu/jí toto místo ukážu a provedu ho/ji.4.5783.444
Čtu místní tisk.4.2894.694
Co se dá koupit v místních obchodech, nenakupuji jinde, abych je podpořil(a).3.5783.888
Rád(a) bych na tomto místě žil(a) celý svůj život.3.84.693

Graf

6. Kolikrát za poslední rok jste udělal(a) něco přínosného pro toto místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neudělal(a) jsem nic1533,33 %33,33 %  
alespoň jednou za měsíc1431,11 %31,11 %  
jedenkrát za rok817,78 %17,78 %  
jednou za čtvrt roku715,56 %15,56 %  
minimálně jednou do týdne12,22 %2,22 %  

Graf

7. Zúčastnil(a) jsem se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minulých a předminulých komunálních voleb2555,56 %55,56 %  
pouze minulých nebo předminulých komunálních voleb1022,22 %22,22 %  
žádných z těchto komunálních voleb1022,22 %22,22 %  

Graf

Nakonec bych se Vás rád zeptal na několik doplňujících otázek a osobních údajů.

8. Kolikrát jste se v životě stěhoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21226,67 %26,67 %  
11226,67 %26,67 %  
3613,33 %13,33 %  
6511,11 %11,11 %  
524,44 %4,44 %  
0.124,44 %4,44 %  
824,44 %4,44 %  
424,44 %4,44 %  
1112,22 %2,22 %  
712,22 %2,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.85
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.88
Směrodatná odchylka:1.97
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Pokud jste se stěhoval(a), kolik měst či obcí jste vystřídal(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21533,33 %33,33 %  
11226,67 %26,67 %  
3920 %20 %  
448,89 %8,89 %  
0.136,67 %6,67 %  
524,44 %4,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:0.1
Maximum:4
Variační rozpětí:3.9
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:2

Graf

10. Kolik let na tomto místě bydlíte?

Pokud méně než rok, vepiště 1

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5613,33 %13,33 %  
20613,33 %13,33 %  
2436,67 %6,67 %  
336,67 %6,67 %  
2124,44 %4,44 %  
124,44 %4,44 %  
224,44 %4,44 %  
3724,44 %4,44 %  
3524,44 %4,44 %  
1024,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 25
18
43
8
11
7
30
41
15
27
6
19
29
1533,33 %33,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.56
Minimum:2
Maximum:37
Variační rozpětí:35
Rozptyl:114.05
Směrodatná odchylka:10.68
Medián:19
Modus:5

Graf

11. Narodil(a) jste se na tomto místě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2760 %60 %  
ano1840 %40 %  

Graf

12. Zadejte, prosím, rok svého narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
199248,89 %8,89 %  
198024,44 %4,44 %  
199124,44 %4,44 %  
198424,44 %4,44 %  
196924,44 %4,44 %  
199424,44 %4,44 %  
199324,44 %4,44 %  
198924,44 %4,44 %  
197124,44 %4,44 %  
197924,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 1964
1975
1990
1985
1972
1965
1987
1960
1958
1983
1986
1956
1973
87
1949
1966
1977
1996
2000
2351,11 %51,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1979.98
Minimum:1956
Maximum:1994
Variační rozpětí:38
Rozptyl:126.42
Směrodatná odchylka:11.24
Medián:1983
Modus:1992

Graf

13. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3475,56 %75,56 %  
muž1124,44 %24,44 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2555,56 %55,56 %  
středoškolské s maturitou1737,78 %37,78 %  
vyučen(a)24,44 %4,44 %  
základní škola12,22 %2,22 %  

Graf

15. Váš ekonomický stav byste označil(a) jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše uspokojivý2146,67 %46,67 %  
uspokojivý1226,67 %26,67 %  
spíše neuspokojivý817,78 %17,78 %  
neuspokojivý48,89 %8,89 %  

Graf

16. Ve vztahu k Vašemu místu bydliště jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastník2044,44 %44,44 %  
jiné1328,89 %28,89 %  
nájemník1226,67 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.

 • odpověď Cítím, že toto místo je mou součástí.=5:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
 • odpověď Jsem s tímto místem velmi svázán(a).=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když jsem pryč, rád(a) se vracím zpátky.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těší mě pohled na toto místo.=7 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
 • odpověď K tomuto místu mám výjimečné pouto, stejně jako k lidem, kteří zde žijí.=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
 • odpověď Na toto místo mám mnoho milých vzpomínek.=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
 • odpověď Nevyměnil(a) bych toto místo za žádné jiné, abych mohl(a) dělat takový druh věcí, které zde dělám.=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád(a) bych na tomto místě žil(a) celý svůj život.=1 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
 • odpověď Toto místo pro mě hodně znamená.=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.

3. Další verze několika otázek na stejné téma.

 • odpověď Jsem zde zakořeněný/á.=5:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
 • odpověď Nemám toto místo rád(a).=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když jsem pryč, rád(a) se vracím zpátky.=4 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerad(a) bych se odtud stěhoval(a).=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opouštím toto místo s radostí.=1 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těší mě pohled na toto místo.=7 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi v budoucnosti bude mít toto místo co nabídnout.=5 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
 • odpověď Velmi dobře znám toto místo.=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.

4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

 • odpověď Cítím se v tomto místě jako doma.=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=7 na otázku 2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těší mě pohled na toto místo.=7 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je pro mě „srdcová záležitost“.=7 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Líbí se mi žít na tomto místě=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že pocházím z tohoto místa.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zde zakořeněný/á.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
 • odpověď Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=5:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
 • odpověď Mám pocit, že pocházím z tohoto místa.=0:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné jiné místo se s tímto nemůže srovnat.=1 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=0 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
 • odpověď Mám pocit, že pocházím z tohoto místa.=5:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=7 na otázku 2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zde zakořeněný/á.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.

 • odpověď Těší mě pohled na toto místo.=7:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
 • odpověď Toto místo je pro mě „srdcová záležitost“.=7:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=7 na otázku 2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Toto místo je mou součástí.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Těší mě pohled na toto místo.=7 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na toto místo mám mnoho milých vzpomínek.=5 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že pocházím z tohoto místa.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem zde zakořeněný/á.=5 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být svázán(a) s tímto místem.=5 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

11. Narodil(a) jste se na tomto místě?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necítím žádný závazek vůči tomuto místu.=3 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Silně se s tímto místem identifikuji.=3 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné jiné místo se s tímto nemůže srovnat.=1 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám toto místo rád(a).=3 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 5 > na otázku 10. Kolik let na tomto místě bydlíte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opouštím toto místo s radostí.=3 na otázku 3. Další verze několika otázek na stejné téma.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád(a) bych na tomto místě žil(a) celý svůj život.=1 na otázku 5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem s tímto místem velmi svázán(a).=3 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi K tomuto místu mám výjimečné pouto, stejně jako k lidem, kteří zde žijí.=3 na otázku 1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necítím se být v tomto místě začleněný/á.=4 na otázku 2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že patřím do tohoto místa.=0 na otázku 4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.

2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.

3. Další verze několika otázek na stejné téma.

4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.

6. Kolikrát za poslední rok jste udělal(a) něco přínosného pro toto místo?

7. Zúčastnil(a) jsem se:

8. Kolikrát jste se v životě stěhoval(a)?

9. Pokud jste se stěhoval(a), kolik měst či obcí jste vystřídal(a)?

10. Kolik let na tomto místě bydlíte?

11. Narodil(a) jste se na tomto místě?

12. Zadejte, prosím, rok svého narození:

13. Vaše pohlaví je:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Váš ekonomický stav byste označil(a) jako:

16. Ve vztahu k Vašemu místu bydliště jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte, do jaké míry jste v souladu s následujícími tvrzeními ve vztahu k Vašemu místu bydliště.

2. Zde je další sada výroků. Postupujte podobně jako v předchozí části. Tentokrát však hodnotíte na sedmibodové škále.

3. Další verze několika otázek na stejné téma.

4. Nyní už předposlední hodnocení výroků. V tomto případě pro změnu na šestibodové škále. Ohodnoťte prosím následující výroky.

5. Zde je poslední sada otázek k tomuto tématu.

6. Kolikrát za poslední rok jste udělal(a) něco přínosného pro toto místo?

7. Zúčastnil(a) jsem se:

8. Kolikrát jste se v životě stěhoval(a)?

9. Pokud jste se stěhoval(a), kolik měst či obcí jste vystřídal(a)?

10. Kolik let na tomto místě bydlíte?

11. Narodil(a) jste se na tomto místě?

12. Zadejte, prosím, rok svého narození:

13. Vaše pohlaví je:

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

15. Váš ekonomický stav byste označil(a) jako:

16. Ve vztahu k Vašemu místu bydliště jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Niesner, T.Měření vazby na místo (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mereni-vazby-na-misto.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.