Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Měření známosti a příznivosti postojů veřejnosti k EF TUL

Měření známosti a příznivosti postojů veřejnosti k EF TUL

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kočová
Šetření:12. 12. 2010 - 11. 01. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá známostí a příznivostí postojů k Ekonomické fakultě Technické university v Liberci. 

Tyto 3 krátké otázky byly již před lety zodpovězeny stovkami lidí a nyní je cílem mým, mých kolegů a Katedry marketingu EF zhodnotit změnu postojů vůči Ekonomické fakultě.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6390 %90 %  
ne710 %10 %  

Graf

2. Co víte o Ekonomické fakultě na Technické univerzitě v Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neznám, nikdy jsem o ní nic neslyšelotázka č. 4, Slyšel jsem o ní jen něcootázka č. 4, Znám jiotázka č. 3, Vím o ní poměrně hodněotázka č. 3, Znám ji velmi dobřeotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám ji2332,86 %32,86 %  
Slyšel jsem o ní jen něco2028,57 %28,57 %  
Vím o ní poměrně hodně1115,71 %15,71 %  
Znám ji velmi dobře1014,29 %14,29 %  
Neznám, nikdy jsem o ní nic neslyšel68,57 %8,57 %  

Graf

3. Vyjádřete, prosím, pomocí následujících možností váš postoj, vaší náklonnost k Ekonomické fakultě na Technické univerzitě v Liberci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše příznivý2147,73 %30 %  
je mi to jedno (neutrální)1431,82 %20 %  
spíše nepříznivý511,36 %7,14 %  
velmi nepříznivý36,82 %4,29 %  
velmi příznivý12,27 %1,43 %  

Graf

4. Vyberte, prosím, město ve kterém je vaše trvalé bydliště, či kterému městu se nachází nejblíže

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberec3854,29 %54,29 %  
Jablonec nad Nisou1318,57 %18,57 %  
Semily1115,71 %15,71 %  
Česká Lípa811,43 %11,43 %  

Graf

5. Zařaďte se prosím do příslušné věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5984,29 %84,29 %  
25 - 50 let1115,71 %15,71 %  

Graf

6. Nakonec uveďte prosím své pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3955,71 %55,71 %  
Muž3144,29 %44,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

2. Co víte o Ekonomické fakultě na Technické univerzitě v Liberci?

3. Vyjádřete, prosím, pomocí následujících možností váš postoj, vaší náklonnost k Ekonomické fakultě na Technické univerzitě v Liberci:

4. Vyberte, prosím, město ve kterém je vaše trvalé bydliště, či kterému městu se nachází nejblíže

5. Zařaďte se prosím do příslušné věkové kategorie:

6. Nakonec uveďte prosím své pohlaví.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Technickou univerzitu v Liberci?

2. Co víte o Ekonomické fakultě na Technické univerzitě v Liberci?

3. Vyjádřete, prosím, pomocí následujících možností váš postoj, vaší náklonnost k Ekonomické fakultě na Technické univerzitě v Liberci:

4. Vyberte, prosím, město ve kterém je vaše trvalé bydliště, či kterému městu se nachází nejblíže

5. Zařaďte se prosím do příslušné věkové kategorie:

6. Nakonec uveďte prosím své pohlaví.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kočová, P.Měření známosti a příznivosti postojů veřejnosti k EF TUL (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mereni-znamosti-a-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.