Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak nazýváte města našich sousedů?

Jak nazýváte města našich sousedů?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Rys
Šetření:29. 09. 2013 - 06. 10. 2013
Počet respondentů:320
Počet otázek (max/průměr):15 / 15.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, můj dotazník má za cíl zjistit, jaké názvy Češi používají pro zejména německá města. Mnohokrát jsem si všiml, že některým městům říkáme každý jinak a že někteří ani některé názvy neznají. Zajímalo by mě tedy, která označení převažují u většího počtu dotázaných.

Otázky jsou tvořeny vždy současným oficiálním názvem města v místním jazyce a na Vás je z odpovědí vybrat, jak o daném městu hovoříte Vy, například v běžném hovoru. 

 

Předem děkuji za Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. München

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mnichov31497,82 %98,13 %  
München72,18 %2,19 %  

Graf

2. Regensburg

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Regensburg23573,21 %73,44 %  
Řezno8626,79 %26,88 %  

Graf

3. Nürnberg

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Norimberk30294,08 %94,38 %  
Nürnberg195,92 %5,94 %  

Graf

4. Zwickau

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zwickau16150,16 %50,31 %  
Cvikov10532,71 %32,81 %  
Zvíkov5517,13 %17,19 %  

Graf

5. Chemnitz

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chemnitz21968,22 %68,44 %  
Kamenice7322,74 %22,81 %  
Saská Kamenice185,61 %5,63 %  
Karl-Marx-Stadt113,43 %3,44 %  

Graf

6. Leipzig

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lipsko25278,5 %78,75 %  
Leipzig6921,5 %21,56 %  

Graf

7. Dresden

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drážďany30895,95 %96,25 %  
Dresden134,05 %4,06 %  

Graf

8. Cottbus

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chotěbuz16451,25 %51,25 %  
Cottbus15648,75 %48,75 %  

Graf

9. Görlitz / Zgorzelec

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Görlitz21266,04 %66,25 %  
Zhořelec9529,6 %29,69 %  
Zgorzelec144,36 %4,38 %  

Graf

10. Wrocław

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Wrocław24476,01 %76,25 %  
Vratislav7322,74 %22,81 %  
Breslau41,25 %1,25 %  

Graf

11. Passau

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pasov19961,99 %62,19 %  
Passau12338,32 %38,44 %  

Graf

12. Linz

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Linz21266,04 %66,25 %  
Linec10933,96 %34,06 %  

Graf

13. Graz

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Graz25880,37 %80,63 %  
Štýrský Hradec6319,63 %19,69 %  

Graf

14. Wien

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vídeň31598,13 %98,44 %  
Wien61,87 %1,88 %  

Graf

15. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 -2918858,57 %58,75 %  
0 - 196720,87 %20,94 %  
30 - 394313,4 %13,44 %  
40 - 49144,36 %4,38 %  
50 - 5982,49 %2,5 %  
60 a víc10,31 %0,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. München

2. Regensburg

3. Nürnberg

4. Zwickau

5. Chemnitz

6. Leipzig

7. Dresden

8. Cottbus

9. Görlitz / Zgorzelec

10. Wrocław

11. Passau

12. Linz

13. Graz

14. Wien

15. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. München

2. Regensburg

3. Nürnberg

4. Zwickau

5. Chemnitz

6. Leipzig

7. Dresden

8. Cottbus

9. Görlitz / Zgorzelec

10. Wrocław

11. Passau

12. Linz

13. Graz

14. Wien

15. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rys, M.Jak nazýváte města našich sousedů? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mesta-nasich-sousedu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.