Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Město bez překážek

Město bez překážek

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Ille
Šetření:26. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

obracím se na Vás se žádosti o vyplnění dotazníku určeného k zhodnocení portálu Bezprekazek.cz. Získaná data mi ukáží nejen Vaše znalosti problematiky, ale i subjektivní dojmy v podobě vzhledu, rozvržení apod. Portál Bezprekazek.cz je neziskový help project.

Prvotní myšlenkou bylo vytvořit portál spojující služby pro odstranění barier a snadnější orientaci. Pod pojmem bariéry si lze představit problémová místa, se kterými se zrakově handicapovaní občané setkávají v městské či obecní infrastruktuře. Taková místa portál Bezprekazek.cz nejenom mapuje, ale i zprostředkovává zapojeným referátům či odborům Státní správy. Pro širokou veřejnost umožňuje i interaktivní vytváření schémat budov, jenž lépe nevidomého navigují.

Děkuji za Váš čas

Projekt vznikl jakou součást diplomové práce studenta Bc. Miroslava Illeho na Slezské Univerzitě v Opavě, oboru informatiky.

Odpovědi respondentů

1. Patříte mezi zrakově postižené občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne888,89 %88,89 %  
Ano111,11 %11,11 %  

Graf

2. Využíváte hlasově ovládaného mobilního telefonu např. při čtení SMS zpráv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %11,11 %  

Graf

3. Využíváte hlasového navádění v městské infrastruktuře např. hlasových majáčků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %11,11 %  

Graf

4. Je pro Vás orientace na úředních místech, nemocnicích apod. jednoduchá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %11,11 %  

Graf

5. Přivítáte možnost nových technologií pro orientaci nevidomých v prostorách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 1100 %11,11 %  

Graf

6. Je pro vás vzhled webové stránky důležitý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano888,89 %88,89 %  
Ne111,11 %11,11 %  

Graf

7. Co na webové stránce preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní obsah888,89 %88,89 %  
komunikace, sociální skupiny apod.222,22 %22,22 %  
obrázky, multimédia111,11 %11,11 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s pojmem přístupnost webových stránek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne555,56 %55,56 %  
Ano444,44 %44,44 %  

Graf

9. Setkali jste se s tvorbou webových stránek nebo je sami tvoříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano777,78 %77,78 %  
Ne222,22 %22,22 %  

Graf

10. Myslíte si, že projekt pro odstranění barier pro handicapované občany je přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano888,89 %88,89 %  
Těchto projektů už je více111,11 %11,11 %  

Graf

11. Využili byste interaktivního nástroje k popisu Vašeho pracoviště pro snadnější orientaci nevidomých občanů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano555,56 %55,56 %  
Nepovažuji to za důležité333,33 %33,33 %  
Ne111,11 %11,11 %  

Graf

12. Jak hodnotíte vzhled portálu Bezprekazek.cz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Libí se mi888,89 %88,89 %  
Nelíbí se mi111,11 %11,11 %  

Graf

13. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž555,56 %55,56 %  
Žena444,44 %44,44 %  

Graf

14. Vyplňte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24222,22 %22,22 %  
30222,22 %22,22 %  
23111,11 %11,11 %  
32111,11 %11,11 %  
29111,11 %11,11 %  
17111,11 %11,11 %  
22111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25.67
Minimum:17
Maximum:32
Variační rozpětí:15
Rozptyl:23.75
Směrodatná odchylka:4.87
Medián:24
Modus:24

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ille, M.Město bez překážek (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mesto-bez-prekazek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.