Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > město Most a cestovní ruch

město Most a cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Vodičková
Šetření:29. 03. 2012 - 21. 04. 2012
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):30 / 8.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, jehož výsledky využiji při vypracování bakalářské práce na téma „Vliv těžby uhlí na cestovní ruch v Mostě“.

Dotazník je určen pro každého, Vaše  odpovědi jsou zcela anonymní a výsledky budou zde k dispozici všem, kdo o ně budou mít zájem.

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu!

Lenka Vodičková, studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte, nebo jste někdy bydlel/a na Mostecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11152,61 %52,61 %  
Ne10047,39 %47,39 %  

Graf

2. Byl/a jste někdy v Mostě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7575 %35,55 %  
Ano2525 %11,85 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, žil/a jsem tamotázka č. 7, Anootázka č. 6, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2080 %9,48 %  
Ano520 %2,37 %  

Graf

4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše2.951.748
byl architektonicky hezčí1.91.29
nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)3.250.988
jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů více1.750.988
měl více znečištěné životní prostředí3.851.028
měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout2.250.788

Graf

5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl /a bych starý Most navštívit1470 %6,64 %  
O starý Most bych se nezajímal/a630 %2,84 %  

Graf

6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za poznáním (prohlídka města a památek, muzeum, galerie atd.)240 %0,95 %  
Návštěva příbuzných/kamarádů120 %0,47 %  
Dojíždění za prací, do školy120 %0,47 %  
prestup z vlaku na bus a dal do Krusnych hor120 %0,47 %  

Graf

7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše31.2
byl architektonicky hezčí2.41.04
nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)2.81.76
jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více31.2
měl více znečištěné životní prostředí30.4
měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout2.61.84

Graf

8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 9, Spíše anootázka č. 9, Nevímotázka č. 11, Spíše neotázka č. 10, Rozhodně neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano240 %0,95 %  
Spíše ne240 %0,95 %  
Spíše ano120 %0,47 %  

Graf

9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlídka historického centra3100 %1,42 %  
Promenáda Fučíkových sadů (dříve Wilsonových sadů, původně císaře Josefa II.)266,67 %0,95 %  
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie133,33 %0,47 %  
Exkurze s ochutnávkou piva ve starém mosteckém pivovaru 133,33 %0,47 %  
Hrad Hněvín133,33 %0,47 %  
Sluneční lázně133,33 %0,47 %  

Graf

10. Proč se domníváte, že návštěva původního Mostu by pro turistu nebyla zajímavá? Zvolte maximálně dvě odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Existovala zajímavější místa k návštěvě2100 %0,95 %  
Nedostatek atraktivit, které by turistu zaujaly150 %0,47 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žijiotázka č. 13, Anootázka č. 12, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2288 %10,43 %  
Ne312 %1,42 %  

Graf

12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návštěva příbuzných/kamarádů1568,18 %7,11 %  
Za poznáním (prohlídka města a památek, muzeum, galerie, naučné stezky, atd.)940,91 %4,27 %  
Za zábavou a kulturou (restaurace, diskotéky, divadlo, kulturní akce atd.)522,73 %2,37 %  
Za aktivním sportem (in-line bruslení, koupání, cyklistika, golf, bowling atd.)418,18 %1,9 %  
Dojíždění za prací, do školy418,18 %1,9 %  
Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně313,64 %1,42 %  
Za sportovní akcí (závody na autodromu, dostihy, fotbal, hokej atd.)313,64 %1,42 %  
prohlídka povrchových dolů a dolu Centrum14,55 %0,47 %  
Jsem fanda MHD, takže mě zajímaly i zdejší autobusy a tramvaje.14,55 %0,47 %  

Graf

13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 14, Spíše anootázka č. 14, Nevímotázka č. 16, Spíše neotázka č. 15, Rozhodně neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1045,45 %4,74 %  
Nevím522,73 %2,37 %  
Spíše ne418,18 %1,9 %  
Rozhodně ano29,09 %0,95 %  
Rozhodně ne14,55 %0,47 %  

Graf

14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hrad Hněvín866,67 %3,79 %  
Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie758,33 %3,32 %  
Prohlídka Mostu a okolí s výkladem (těžba, zánik starého Mostu, rekultivace atd.)758,33 %3,32 %  
Autodrom433,33 %1,9 %  
Oblastní muzeum v Mostě433,33 %1,9 %  
Naučné stezky, cyklotrasy atd.18,33 %0,47 %  

Graf

15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic zajímavého k vidění a prožití360 %1,42 %  
Absence památek240 %0,95 %  
Zničená krajina a špatné životní prostředí240 %0,95 %  
Moc cikánů120 %0,47 %  
Existují zajímavější místa k návštěvě 120 %0,47 %  

Graf

16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesunutý kostel1466,67 %6,64 %  
Hněvín1257,14 %5,69 %  
OC Central1257,14 %5,69 %  
Oblastní muzeum v Mostě628,57 %2,84 %  
Aquadrom628,57 %2,84 %  
Rekreační areál Benedikt523,81 %2,37 %  
Podkrušnohorské technické muzeum523,81 %2,37 %  
Hipodrom419,05 %1,9 %  
Autodrom314,29 %1,42 %  
Rekreační areál Matylda29,52 %0,95 %  
Planetárium29,52 %0,95 %  
Hvězdárna29,52 %0,95 %  

Graf

17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mostecké jezero neznám836,36 %3,79 %  
Je dobře, že do míst, kde stál starý Most, se opět navrátí život731,82 %3,32 %  
Přiláká návštěvníky i z jiných okresů než z Mostecka627,27 %2,84 %  
Stane se „pouze“ další Matyldou, či Benediktem313,64 %1,42 %  
Nevím a je mi to jedno313,64 %1,42 %  
Jezero je velmi komplexním projektem, který daleko překračuje svým významem hranice Evropy14,55 %0,47 %  
Jsem proti tomuto způsobu rekultivace, v těchto místech by mělo vzniknout něco jiného14,55 %0,47 %  

Graf

18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1463,64 %6,64 %  
Ano, ale nevybavuji si přesně, o co se jedná418,18 %1,9 %  
Ano, znám tento projekt29,09 %0,95 %  
Ano, zúčastnil/a jsem se 29,09 %0,95 %  

Graf

19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1777,27 %8,06 %  
Ano, jednou jsem je navštívil/a, ale příliš mě nezaujaly418,18 %1,9 %  
Občas na ně zavítám14,55 %0,47 %  

Graf

20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zvýšily by se příjmy města1359,09 %6,16 %  
Ano, mohlo by to napravit špatnou pověst města 1254,55 %5,69 %  
Ano, mohly by vzniknout nová pracovní místa627,27 %2,84 %  
Ano, mohla by vzniknout nová pracovní místa522,73 %2,37 %  
Ne, na Mostecku jsou daleko závažnější problémy k řešení, než jsou turisté313,64 %1,42 %  
Ne, Most nemá dostatečné předpoklady pro rozvoj turismu29,09 %0,95 %  
Ne, finance vynaložené do propagace města mohou být využity efektivněji29,09 %0,95 %  
Už v současnosti je Most a jeho okolí významným turistickým cílem.14,55 %0,47 %  
Nevím14,55 %0,47 %  
zvýšení životní úrovně obyvatel14,55 %0,47 %  

Graf

21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nachází se v severních Čechách.6181,33 %28,91 %  
Je tam vysoká nezaměstnanost.5269,33 %24,64 %  
Je tam velmi znečištěné životní prostředí.4458,67 %20,85 %  
Most je šedé průmyslové město bez zeleně.4053,33 %18,96 %  
Je to nevzhledné, panelákové město.3344 %15,64 %  
Je tam autodrom.1520 %7,11 %  
Mají tam přestěhovaný kostel.1418,67 %6,64 %  
V centru města se nachází zbytek lomu, jako připomínka těžby uhlí v minulosti.1317,33 %6,16 %  
Původní město bylo zbouráno z důvodu těžby uhlí, které se pod ním nacházelo.1114,67 %5,21 %  
Je tam významný historický most.68 %2,84 %  
hhh11,33 %0,47 %  
Je to město postižené dobou a uhlým11,33 %0,47 %  
Chanov11,33 %0,47 %  
romská problematika11,33 %0,47 %  
Často tam bývají povodně.11,33 %0,47 %  
fotbalový klub Most (během posledního působení v GL FC Siad Most)11,33 %0,47 %  

Graf

22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 23, Spíše anootázka č. 23, Nevímotázka č. 26, Spíše neotázka č. 25, Rozhodně neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3544,3 %16,59 %  
Spíše ano1620,25 %7,58 %  
Nevím1620,25 %7,58 %  
Rozhodně ne67,59 %2,84 %  
Rozhodně ano67,59 %2,84 %  

Graf

23. Z jakého důvodu byste chtěl/a Most navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rád/a poznám každé nové místo.otázka č. 26, Rád bych viděl/a konkrétní atraktivitu, o které jsem slyšel/aotázka č. 24, Jiný důvodotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a poznám každé nové místo.1777,27 %8,06 %  
Jiný důvod418,18 %1,9 %  
Rád bych viděl/a konkrétní atraktivitu, o které jsem slyšel/a 14,55 %0,47 %  

Graf

24. Kterou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

x

25. Z jakého důvodu byste Most nechtěl/a navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím, že bych tam mohl vidět/zažít něco zajímavého3278,05 %15,17 %  
Nevím49,76 %1,9 %  
Při cestování nevyhledávám města37,32 %1,42 %  
Nerad/a cestuji12,44 %0,47 %  
raději navštěvuji místa s přírodními zajímavostmi12,44 %0,47 %  

Graf

26. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královehradecký kraj2329,11 %10,9 %  
Hlavní město Praha1012,66 %4,74 %  
Jihomoravský kraj67,59 %2,84 %  
Středočeský kraj67,59 %2,84 %  
Jihočeský kraj67,59 %2,84 %  
Pardubický kraj56,33 %2,37 %  
Plzeňský kraj45,06 %1,9 %  
Olomoucký kraj45,06 %1,9 %  
Zlínský kraj45,06 %1,9 %  
Liberecký kraj33,8 %1,42 %  
Ústecký kraj22,53 %0,95 %  
mimo ČR22,53 %0,95 %  
Kraj Vysočina22,53 %0,95 %  
Zlín11,27 %0,47 %  
Karlovarský kraj11,27 %0,47 %  

Graf

27. Jak často cestujete po ČR za účelem výletu, či dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-10 krát do roka10147,87 %47,87 %  
Více než 15 krát do roka4219,91 %19,91 %  
Méně než 3 krát do roka3014,22 %14,22 %  
10-15 krát do roka2913,74 %13,74 %  
Necestuji94,27 %4,27 %  

Graf

28. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12559,24 %59,24 %  
Muž8640,76 %40,76 %  

Graf

29. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3010047,39 %47,39 %  
31-506731,75 %31,75 %  
51-703617,06 %17,06 %  
Méně než 1852,37 %2,37 %  
více než 7031,42 %1,42 %  

Graf

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou9946,92 %46,92 %  
Vysokoškolské6832,23 %32,23 %  
Střední bez maturity/vyučen/a219,95 %9,95 %  
Vyšší odborné136,16 %6,16 %  
Základní104,74 %4,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Bydlíte, nebo jste někdy bydlel/a na Mostecku?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam na otázku 3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za zábavou a kulturou (restaurace, taneční zábavy, divadlo, kulturní akce atd.) na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Secesní městské divadlo na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žiji na otázku 11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navštěvuji je pravidelně na otázku 19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Planetárium na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, znám tento projekt na otázku 18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hvězdárna na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Benedikt na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aquadrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exkurze s ochutnávkou piva ve starém mosteckém pivovaru na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existují zajímavější místa k návštěvě na otázku 15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohly by vzniknout nová pracovní místa na otázku 20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stane se „pouze“ další Matyldou, či Benediktem na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblastní muzeum v Mostě na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou jsem je navštívil/a, ale příliš mě nezaujaly na otázku 19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přiláká návštěvníky i z jiných okresů než z Mostecka na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných/kamarádů na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam autodrom. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam velmi znečištěné životní prostředí. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam vysoká nezaměstnanost. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nevzhledné, panelákové město. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mají tam přestěhovaný kostel. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Most je šedé průmyslové město bez zeleně. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nachází se v severních Čechách. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Původní město bylo zbouráno z důvodu těžby uhlí, které se pod ním nacházelo. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V centru města se nachází zbytek lomu, jako připomínka těžby uhlí v minulosti. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rád/a poznám každé nové místo. na otázku 23. Z jakého důvodu byste chtěl/a Most navštívit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemyslím, že bych tam mohl vidět/zažít něco zajímavého na otázku 25. Z jakého důvodu byste Most nechtěl/a navštívit?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 26. Ve kterém kraji žijete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Královehradecký kraj na otázku 26. Ve kterém kraji žijete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Byl/a jste někdy v Mostě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Byl/a jste někdy v Mostě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.

2. Byl/a jste někdy v Mostě?

 • odpověď Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam autodrom. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam velmi znečištěné životní prostředí. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam vysoká nezaměstnanost. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nevzhledné, panelákové město. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mají tam přestěhovaný kostel. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Most je šedé průmyslové město bez zeleně. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nachází se v severních Čechách. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Původní město bylo zbouráno z důvodu těžby uhlí, které se pod ním nacházelo. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V centru města se nachází zbytek lomu, jako připomínka těžby uhlí v minulosti. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 26. Ve kterém kraji žijete?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemyslím, že bych tam mohl vidět/zažít něco zajímavého na otázku 25. Z jakého důvodu byste Most nechtěl/a navštívit?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Královehradecký kraj na otázku 26. Ve kterém kraji žijete?

3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?

 • odpověď Ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných/kamarádů na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za poznáním (prohlídka města a památek, muzeum, galerie atd.) na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za zábavou a kulturou (restaurace, taneční zábavy, divadlo, kulturní akce atd.) na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?
 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =3 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů více=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů více=2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=3 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=4 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=5 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=3 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl /a bych starý Most navštívit na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za zábavou a kulturou (restaurace, diskotéky, divadlo, kulturní akce atd.) na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?

 • odpověď byl architektonicky hezčí=1:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
 • odpověď byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
 • odpověď jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů více=1:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?

5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.

 • odpověď Chtěl /a bych starý Most navštívit:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?

7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?

 • odpověď byl architektonicky hezčí=1:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
 • odpověď jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více=1:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?

8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?

9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.

 • odpověď Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných/kamarádů na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?

 • odpověď Ano:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných/kamarádů na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za poznáním (prohlídka města a památek, muzeum, galerie, naučné stezky, atd.) na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za zábavou a kulturou (restaurace, diskotéky, divadlo, kulturní akce atd.) na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
 • odpověď Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žiji:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stane se „pouze“ další Matyldou, či Benediktem na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.

13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?

 • odpověď Spíše ne:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existují zajímavější místa k návštěvě na otázku 15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Absence památek na otázku 15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.

16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:

 • odpověď Aquadrom:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
 • odpověď Autodrom:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
 • odpověď Hipodrom:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
 • odpověď Hněvín:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam na otázku 3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žiji na otázku 11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblastní muzeum v Mostě na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Planetárium na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přiláká návštěvníky i z jiných okresů než z Mostecka na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aquadrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Secesní městské divadlo na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hvězdárna na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi OC Central na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Benedikt na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, znám tento projekt na otázku 18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohly by vzniknout nová pracovní místa na otázku 20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stane se „pouze“ další Matyldou, či Benediktem na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Bydlíte, nebo jste někdy bydlel/a na Mostecku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou jsem je navštívil/a, ale příliš mě nezaujaly na otázku 19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exkurze s ochutnávkou piva ve starém mosteckém pivovaru na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Absence památek na otázku 15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohlo by to napravit špatnou pověst města na otázku 20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prohlídka Mostu a okolí s výkladem (těžba, zánik starého Mostu, rekultivace atd.) na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podkrušnohorské technické muzeum na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za zábavou a kulturou (restaurace, taneční zábavy, divadlo, kulturní akce atd.) na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesunutý kostel na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných/kamarádů na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Navštěvuji je pravidelně na otázku 19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
 • odpověď Oblastní muzeum v Mostě:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
 • odpověď OC Central:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Planetárium na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hvězdárna na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Benedikt na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblastní muzeum v Mostě na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aquadrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou jsem je navštívil/a, ale příliš mě nezaujaly na otázku 19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, znám tento projekt na otázku 18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žiji na otázku 11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za zábavou a kulturou (restaurace, diskotéky, divadlo, kulturní akce atd.) na otázku 12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přiláká návštěvníky i z jiných okresů než z Mostecka na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hněvín na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů více=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohly by vzniknout nová pracovní místa na otázku 20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
 • odpověď Přesunutý kostel:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam na otázku 3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existují zajímavější místa k návštěvě na otázku 15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žiji na otázku 11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou jsem je navštívil/a, ale příliš mě nezaujaly na otázku 19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hvězdárna na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oblastní muzeum v Mostě na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mohly by vzniknout nová pracovní místa na otázku 20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Planetárium na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Secesní městské divadlo na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, znám tento projekt na otázku 18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Benedikt na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exkurze s ochutnávkou piva ve starém mosteckém pivovaru na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aquadrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stane se „pouze“ další Matyldou, či Benediktem na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zvýšily by se příjmy města na otázku 20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a bych ve starém Mostě žít na otázku 5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prohlídka Mostu a okolí s výkladem (těžba, zánik starého Mostu, rekultivace atd.) na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako bývalé královské město by mohl být dnes vyhledávaným cílem turistů z ČR více=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podkrušnohorské technické muzeum na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je dobře, že do míst, kde stál starý Most, se opět navrátí život na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Bydlíte, nebo jste někdy bydlel/a na Mostecku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=2 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byste si jako místo svého bydliště zvolil/a spíše =1 na otázku 4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Návštěva příbuzných/kamarádů na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi OC Central na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi byl architektonicky hezčí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=2 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přiláká návštěvníky i z jiných okresů než z Mostecka na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
 • odpověď Rekreační areál Benedikt:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za prací, do školy na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabízel více možností, jak využít volný čas (parky, sportoviště, kulturní zařízení)=4 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hvězdárna na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rekreační areál Matylda na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam na otázku 3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl v době své existence návštěvníkům spíše co nabídnout=3 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Planetárium na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, žil/a jsem tam, nebo zde žiji na otázku 11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dojíždění za nákupy, na úřady, k lékaři a podobně na otázku 6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hipodrom na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Hněvín na otázku 9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stane se „pouze“ další Matyldou, či Benediktem na otázku 17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.
 • odpověď Rekreační areál Matylda:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi měl více znečištěné životní prostředí=1 na otázku 7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hvězdárna na otázku 16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:

21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.

 • odpověď Je tam vysoká nezaměstnanost.:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Původní město bylo zbouráno z důvodu těžby uhlí, které se pod ním nacházelo. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
 • odpověď Nachází se v severních Čechách.:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je tam autodrom. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Původní město bylo zbouráno z důvodu těžby uhlí, které se pod ním nacházelo. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nevzhledné, panelákové město. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.

29. Kolik je Vám let?

 • odpověď 18-30:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to nevzhledné, panelákové město. na otázku 21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte, nebo jste někdy bydlel/a na Mostecku?

2. Byl/a jste někdy v Mostě?

3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?

4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?

5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.

6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?

8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?

9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.

11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?

12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?

14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.

15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.

16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:

17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.

18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?

19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)

20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.

21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.

22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.

23. Z jakého důvodu byste chtěl/a Most navštívit?

25. Z jakého důvodu byste Most nechtěl/a navštívit?

26. Ve kterém kraji žijete?

27. Jak často cestujete po ČR za účelem výletu, či dovolené?

28. Jste:

29. Kolik je Vám let?

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte, nebo jste někdy bydlel/a na Mostecku?

2. Byl/a jste někdy v Mostě?

3. Byl/a jste někdy osobně ve starém, dnes neexistujícím Mostě?

4. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se (dle fotografií, vyprávění atd.), že starý Most......... než Most současný?

5. Představte si, že by bylo možné starý Most zcela obnovit do podoby, ve které byl před demolicí.

6. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

7. U každého z následujících tvrzení rozhodněte, v jaké míře s ním souhlasíte. 1-naprosto souhlasím, 3-nevím, 5 naprosto nesouhlasím. Domníváte se, že starý Most.......než Most současný?

8. Doporučil/a byste turistovi navštívit starý Most (myšleno v podobě, ve které jste ho znal/a)?

9. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně tři možnosti.

11. Byl/a jste někdy osobně v novém Mostě (myšleno dnešní město)?

12. Z jakého důvodu? Můžete zvolit více možností.

13. Doporučil/a byste turistovi navštívit dnešní Most?

14. O čem se domníváte, že by mohlo turistu nejvíce zaujmout? Označte maximálně 3 možnosti.

15. Proč se domníváte, že návštěva dnešního Mostu pro turistu není zajímavá? Označte maximálně 2 možnosti.

16. Vyberte místa/objekty, které jste alespoň jedenkrát v Mostě navštívil/a:

17. Se kterým z následujících tvrzení o napouštění Mosteckého jezera, úpravách jeho okolí a jeho budoucnosti nejvíce souhlasíte ? Zvolte maximálně 2 odpovědi.

18. Slyšel/a jste někdy pojem" Uhelná safari"?

19. Znáte webové stránky www.imostecko.cz (turistické informační centrum Mostu)

20. Myslíte si, že by město mělo usilovat o rozvoj turismu v Mostě? Označte všechny odpovědi se kterými souhlasíte.

21. Co víte o Mostě, aniž byste jakékoliv informace vyhledával/a? Označte všechny možnosti, se kterými souhlasíte.

22. Chtěl/a byste Most někdy navštívit? Bez ohledu na Váš čas a finance.

23. Z jakého důvodu byste chtěl/a Most navštívit?

25. Z jakého důvodu byste Most nechtěl/a navštívit?

26. Ve kterém kraji žijete?

27. Jak často cestujete po ČR za účelem výletu, či dovolené?

28. Jste:

29. Kolik je Vám let?

30. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vodičková, L.město Most a cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mesto-most-a-cestovni-ruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.