Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Město Prachatice

Město Prachatice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Kalašová
Šetření:30. 04. 2014 - 07. 05. 2014
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se města Prachatice. Jedná se o průzkum povědomí občanů a návštěvníků města Prachatice o různých oblastech spjatých s městem, jako například cestovní ruch nebo komunikace města s občany. Výsledky tohoto průzkumu budou použity do semestrální práce z předmětu Municipální management a marketing.

Děkuji a jsem s pozdravem

Bc. Hana Kalašová

Odpovědi respondentů

1. Odhadnete, kolik má město Prachatice obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 – 12 0003250 %50 %  
12 001 – 15 0002335,94 %35,94 %  
15 001 – 20 00069,38 %9,38 %  
5 000 – 10 00034,69 %4,69 %  

Graf

2. Víte, s jakým rozpočtem hospodařilo město Prachatice v roce 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyrovnaný3757,81 %57,81 %  
Schodkový2031,25 %31,25 %  
Přebytkový710,94 %10,94 %  

Graf

3. Účastnili jste se již veřejného zasedání zastupitelstva města Prachatice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6398,44 %98,44 %  
Ano11,56 %1,56 %  

Graf

4. Víte, v jaké budově se nachází turistické infocentrum v Prachaticích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké náměstí 1, Prachatice5992,19 %92,19 %  
Neumanova 182, Prachatice46,25 %6,25 %  
Husova 71, Prachatice11,56 %1,56 %  

Graf

5. Co považujete za nejvýznamnější atraktivitu z hlediska cestovního ruchu v Prachaticích z následujících možností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Historické jádro města4976,56 %76,56 %  
Zlatá solná stezka1523,44 %23,44 %  

Graf

6. Které z těchto komunikačních nástrojů města Prachatice jste již využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky města5281,25 %81,25 %  
Veletrhy, výstavy či jiné akce pořádané městem3046,88 %46,88 %  
Radniční listy2945,31 %45,31 %  
Propagační materiály (letáky, plakáty)2742,19 %42,19 %  
Městské vysílání2132,81 %32,81 %  
Informační sms systém23,13 %3,13 %  

Graf

7. Sledovali jste již městské vysílání města Prachatice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3351,56 %51,56 %  
Ano3148,44 %48,44 %  

Graf

8. Máte povědomí o tom, že město sestavuje na období čtyř let strategický plán rozvoje města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4367,19 %67,19 %  
Ano2132,81 %32,81 %  

Graf

9. Zaznamenali jste v Prachaticích nějaké změny, které byly v souladu s daným strategickým plánem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1666,67 %25 %  
Ano833,33 %12,5 %  

Graf

10. Jaké změny, které byly v souladu s daným strategickým plánem jste zaznamenali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

oprava komunikací

Opravy pozemních komunikací, plánuje se výstavba kruhového objezdu v Krumlovské ulici. Opravy památek. Opravy škol.

11. Znak města Prachatice obsahuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stříbrný dvouocasý lev bez koruny na červeném štítě a dva zkřížené klíče3351,56 %51,56 %  
Stříbrný dvouocasý lev bez koruny na červeném štítě1015,63 %15,63 %  
Na červeném poli je stříbrná hradební zeď s třemi věžemi, se stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunkou914,06 %14,06 %  
Červený znak se třemi černými kápěmi benediktinů ve středním bílém pásu57,81 %7,81 %  
Na modrém poli je stříbrná hradební zeď se dvěma věžemi, mezi nimi je stříbrný štít s pětilistou červenou růží57,81 %7,81 %  
Dvě bílé věže, nad kterými je dvouhlavý černý orel se zlatými drápy23,13 %3,13 %  

Graf

12. Jaký je Váš vztah k městu Prachatice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občan3250 %50 %  
Návštěvník2640,63 %40,63 %  
Jiný69,38 %9,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Které z těchto komunikačních nástrojů města Prachatice jste již využili?

  • odpověď Radniční listy:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Městské vysílání na otázku 6. Které z těchto komunikačních nástrojů města Prachatice jste již využili?

7. Sledovali jste již městské vysílání města Prachatice?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Městské vysílání na otázku 6. Které z těchto komunikačních nástrojů města Prachatice jste již využili?

8. Máte povědomí o tom, že město sestavuje na období čtyř let strategický plán rozvoje města?

  • odpověď Ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Zaznamenali jste v Prachaticích nějaké změny, které byly v souladu s daným strategickým plánem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odhadnete, kolik má město Prachatice obyvatel?

2. Víte, s jakým rozpočtem hospodařilo město Prachatice v roce 2012?

3. Účastnili jste se již veřejného zasedání zastupitelstva města Prachatice?

4. Víte, v jaké budově se nachází turistické infocentrum v Prachaticích?

5. Co považujete za nejvýznamnější atraktivitu z hlediska cestovního ruchu v Prachaticích z následujících možností?

6. Které z těchto komunikačních nástrojů města Prachatice jste již využili?

7. Sledovali jste již městské vysílání města Prachatice?

8. Máte povědomí o tom, že město sestavuje na období čtyř let strategický plán rozvoje města?

9. Zaznamenali jste v Prachaticích nějaké změny, které byly v souladu s daným strategickým plánem?

11. Znak města Prachatice obsahuje:

12. Jaký je Váš vztah k městu Prachatice?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odhadnete, kolik má město Prachatice obyvatel?

2. Víte, s jakým rozpočtem hospodařilo město Prachatice v roce 2012?

3. Účastnili jste se již veřejného zasedání zastupitelstva města Prachatice?

4. Víte, v jaké budově se nachází turistické infocentrum v Prachaticích?

5. Co považujete za nejvýznamnější atraktivitu z hlediska cestovního ruchu v Prachaticích z následujících možností?

6. Které z těchto komunikačních nástrojů města Prachatice jste již využili?

7. Sledovali jste již městské vysílání města Prachatice?

8. Máte povědomí o tom, že město sestavuje na období čtyř let strategický plán rozvoje města?

9. Zaznamenali jste v Prachaticích nějaké změny, které byly v souladu s daným strategickým plánem?

11. Znak města Prachatice obsahuje:

12. Jaký je Váš vztah k městu Prachatice?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalašová, H.Město Prachatice (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mesto-prachatice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.