Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Městská policie veřejný pořádek a prevence kriminality

Městská policie veřejný pořádek a prevence kriminality

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Svoboda
Šetření:18. 03. 2014 - 04. 04. 2014
Počet respondentů:248
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká zjištění postoje občanů k istituci městské policie v České republice z pohledu nad veřejným pořádkem a využitím programů prevence kriminality. Dotazník je anonymní, otázky v něm jsou jednoduché a výstižné.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13353,63 %53,63 %  
Muž11546,37 %46,37 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30 let9337,5 %37,5 %  
30-45 let7229,03 %29,03 %  
45-60 let6225 %25 %  
60 a více let176,85 %6,85 %  
0-15 let41,61 %1,61 %  

Graf

3. Myslíte si, že je práce městské policie v ulicích dostatečně vidět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý8433,87 %33,87 %  
chvalitebný6124,6 %24,6 %  
dostatečný5120,56 %20,56 %  
nedostatečný2710,89 %10,89 %  
výborný2510,08 %10,08 %  

Graf

4. Myslíte si, že přítomnost strážníka městské policie přispívá k prevenci veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný9739,11 %39,11 %  
výborný5722,98 %22,98 %  
dobrý5622,58 %22,58 %  
dostatečný249,68 %9,68 %  
nedostatečný145,65 %5,65 %  

Graf

5. Myslíte si, že městská policie přispívá dostatečně ke zlepšení veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13755,24 %55,24 %  
ne11144,76 %44,76 %  

Graf

6. Znáte nějaké programy prevence kriminality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12751,21 %51,21 %  
ne12148,79 %48,79 %  

Graf

7. Máte dostatek informací o činnostech městských policií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý7229,03 %29,03 %  
chvalitebný6325,4 %25,4 %  
dostatečný4518,15 %18,15 %  
nedostatečný3815,32 %15,32 %  
výborný3012,1 %12,1 %  

Graf

8. Uvítali byste více informací o prevenci kriminality a zajištění veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21586,69 %86,69 %  
ne3313,31 %13,31 %  

Graf

9. Jakou činnost městské policie považujete z hlediska prevence kriminality za nejužitečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontrolní činnost strážníka v ulicích18474,19 %74,19 %  
Mapování míst se zvýšenou kriminalitou12851,61 %51,61 %  
Besedy a propagační materiál3413,71 %13,71 %  
Mediální informace239,27 %9,27 %  
Jiná prevence? Uveďte prosím.31,21 %1,21 %  
Přechody pro chodce10,4 %0,4 %  
žádnou10,4 %0,4 %  
ideální je přiměřená kombinace všech,nejvíce vlastní přítomnost10,4 %0,4 %  
pomáhat a chránit10,4 %0,4 %  
žádnou neznám10,4 %0,4 %  
přítomnost strážníka na místech se zvýšenou kriminalitou10,4 %0,4 %  
neznám žádnou činbnost10,4 %0,4 %  
tvrdé trestání cikánských úletů10,4 %0,4 %  
Možná by bylo fajn poslat více policistů do Trutnova Poříčí.10,4 %0,4 %  
O žádné nevím.10,4 %0,4 %  
Chodit po parku a vysedávat na lavičkách10,4 %0,4 %  
Okamžitá náprava porušení pokojného stavu a žádné zdlouhavé úření postupy je pro ostatní lidi účinnější než tisíce nicneříkajících přednášek a článků.10,4 %0,4 %  

Graf

10. Uvítali byste v ulicích občanské hlídky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12851,61 %51,61 %  
ne12048,39 %48,39 %  

Graf

11. Myslíte si, že současná legislativa dostatečně řeší prevenci kriminality a veřejný pořádek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19980,24 %80,24 %  
ano4919,76 %19,76 %  

Graf

12. Myslíte si, že sankce ukládané za přestupky proti veřejnému pořádku splňují požadovaný výchovný účinek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19578,63 %78,63 %  
ano5321,37 %21,37 %  

Graf

13. Souhlasíte s umísťováním městského kamerového dohlížecího systému jako situační prevence na veřejných prostranstvích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21988,31 %88,31 %  
ne2911,69 %11,69 %  

Graf

14. Myslíte si, že městský kamerový dohlížecí systém zasahuje do Vašich práv a svobod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý9036,29 %36,29 %  
chvalitebný6124,6 %24,6 %  
nedostatečný4618,55 %18,55 %  
výborný3815,32 %15,32 %  
dostatečný135,24 %5,24 %  

Graf

15. Cítíte se bezpečněji v místech, které monitoruje kamerový dohlížecí systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17871,77 %71,77 %  
ne7028,23 %28,23 %  

Graf

16. Jste všeobecně spokojeni s činností městských policií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý9337,5 %37,5 %  
chvalitebný6626,61 %26,61 %  
dostatečný3413,71 %13,71 %  
nedostatečný2811,29 %11,29 %  
výborný2710,89 %10,89 %  

Graf

17. Jaké možnosti byste zvolil(a) ke zlepšení práce městské policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení počtu strážníků městských policií v ulicích měst a obcí8935,89 %35,89 %  
Profesionálnější vystupování strážníků při jednání s občanem5923,79 %23,79 %  
Pravidelnější a důslednější kontroly osob a jejich majetku4417,74 %17,74 %  
Zvýšit informovanost o práci městské policie a bezpečnostních problémech ve městech a obcích3413,71 %13,71 %  
Větší intenzita kontrol v dopravě124,84 %4,84 %  
Nevím104,03 %4,03 %  

Graf

18. Zvolte vhodné opatření ke zlepšení bezpečnostní situace ve Vašem městě (obci), na kterých byste se jako občan města chtěl(a) podílet:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradenství při potížích ( informace o tom, jak se mám v určité situaci chovat )7831,45 %31,45 %  
Pravidelná setkání zástupců Policie ČR a zástupců samosprávy ( starosta, městská policie ) s občany ke konkrétním problémům v oblasti bezpečnosti7630,65 %30,65 %  
Lepší přístup k informacím o práci Policie ČR, městské policie a o bezpečnostní situaci ve městě (obci)6024,19 %24,19 %  
Zapojení dobrovolníků například asistenti prevence kriminality, dohled u přechodů pro chodce5421,77 %21,77 %  
Nevím3614,52 %14,52 %  
Tvorba obecně závazných vyhlášek města (obce)3413,71 %13,71 %  
Jiné. Specifikujte prosím.31,21 %1,21 %  
pokud bude stoupat nárůst rómů v obci,není možné to zvládnout a uhlídat10,4 %0,4 %  
přednášky na školách10,4 %0,4 %  
noční obchůzky strážníků i mimo dopravní prostředek10,4 %0,4 %  
Nespoléhat se na jiné, starat se sama o sebe. Jako zodpovědný občan jsem si pořídila zbrojní průkaz skupiny E, zbraň kategorie B a obojí pravidelně nosím.10,4 %0,4 %  
Okamžité řešení problémů, důsledné využití současných dostatečných zákonů10,4 %0,4 %  
ani jedno. Ten kdo sesmolil tenhle dotazník tak má u mne za p3t10,4 %0,4 %  
nechci se podílet není to má práce10,4 %0,4 %  
Více bezpečnostních kamer, více policistů v ulicích především v nočních hodinách ve dnech Pá a So10,4 %0,4 %  

Graf

19. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem bezpečnosti silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Policie ČR16867,74 %67,74 %  
Městská policie8032,26 %32,26 %  

Graf

20. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městská policie15261,29 %61,29 %  
Policie ČR9638,71 %38,71 %  

Graf

21. Setkáváte se v ulicích svého města (obce) více se strážníky městské policie nebo příslušníky Policie ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strážník městské policie18675 %75 %  
Příslušník Policie ČR6124,6 %24,6 %  
Strážník městské policie10,4 %0,4 %  

Graf

22. Vnímáte městskou policii ve Vašem městě (obci) jako zbytečnou v případě přítomnosti Policie ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19980,24 %80,24 %  
ano4919,76 %19,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že městská policie přispívá dostatečně ke zlepšení veřejného pořádku?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 16. Jste všeobecně spokojeni s činností městských policií?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 3. Myslíte si, že je práce městské policie v ulicích dostatečně vidět?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 4. Myslíte si, že přítomnost strážníka městské policie přispívá k prevenci veřejného pořádku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 16. Jste všeobecně spokojeni s činností městských policií?

20. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem veřejného pořádku?

 • odpověď Městská policie:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborný na otázku 16. Jste všeobecně spokojeni s činností městských policií?
 • odpověď Policie ČR:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 4. Myslíte si, že přítomnost strážníka městské policie přispívá k prevenci veřejného pořádku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Myslíte si, že je práce městské policie v ulicích dostatečně vidět?

4. Myslíte si, že přítomnost strážníka městské policie přispívá k prevenci veřejného pořádku?

5. Myslíte si, že městská policie přispívá dostatečně ke zlepšení veřejného pořádku?

6. Znáte nějaké programy prevence kriminality?

7. Máte dostatek informací o činnostech městských policií?

8. Uvítali byste více informací o prevenci kriminality a zajištění veřejného pořádku?

9. Jakou činnost městské policie považujete z hlediska prevence kriminality za nejužitečnější?

10. Uvítali byste v ulicích občanské hlídky?

11. Myslíte si, že současná legislativa dostatečně řeší prevenci kriminality a veřejný pořádek?

12. Myslíte si, že sankce ukládané za přestupky proti veřejnému pořádku splňují požadovaný výchovný účinek?

13. Souhlasíte s umísťováním městského kamerového dohlížecího systému jako situační prevence na veřejných prostranstvích?

14. Myslíte si, že městský kamerový dohlížecí systém zasahuje do Vašich práv a svobod?

15. Cítíte se bezpečněji v místech, které monitoruje kamerový dohlížecí systém?

16. Jste všeobecně spokojeni s činností městských policií?

17. Jaké možnosti byste zvolil(a) ke zlepšení práce městské policie?

18. Zvolte vhodné opatření ke zlepšení bezpečnostní situace ve Vašem městě (obci), na kterých byste se jako občan města chtěl(a) podílet:

19. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem bezpečnosti silničního provozu?

20. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem veřejného pořádku?

21. Setkáváte se v ulicích svého města (obce) více se strážníky městské policie nebo příslušníky Policie ČR?

22. Vnímáte městskou policii ve Vašem městě (obci) jako zbytečnou v případě přítomnosti Policie ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Váš věk?

3. Myslíte si, že je práce městské policie v ulicích dostatečně vidět?

4. Myslíte si, že přítomnost strážníka městské policie přispívá k prevenci veřejného pořádku?

5. Myslíte si, že městská policie přispívá dostatečně ke zlepšení veřejného pořádku?

6. Znáte nějaké programy prevence kriminality?

7. Máte dostatek informací o činnostech městských policií?

8. Uvítali byste více informací o prevenci kriminality a zajištění veřejného pořádku?

9. Jakou činnost městské policie považujete z hlediska prevence kriminality za nejužitečnější?

10. Uvítali byste v ulicích občanské hlídky?

11. Myslíte si, že současná legislativa dostatečně řeší prevenci kriminality a veřejný pořádek?

12. Myslíte si, že sankce ukládané za přestupky proti veřejnému pořádku splňují požadovaný výchovný účinek?

13. Souhlasíte s umísťováním městského kamerového dohlížecího systému jako situační prevence na veřejných prostranstvích?

14. Myslíte si, že městský kamerový dohlížecí systém zasahuje do Vašich práv a svobod?

15. Cítíte se bezpečněji v místech, které monitoruje kamerový dohlížecí systém?

16. Jste všeobecně spokojeni s činností městských policií?

17. Jaké možnosti byste zvolil(a) ke zlepšení práce městské policie?

18. Zvolte vhodné opatření ke zlepšení bezpečnostní situace ve Vašem městě (obci), na kterých byste se jako občan města chtěl(a) podílet:

19. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem bezpečnosti silničního provozu?

20. Jste spokojeni spíše s městskou policií nebo Policií ČR nad dohledem veřejného pořádku?

21. Setkáváte se v ulicích svého města (obce) více se strážníky městské policie nebo příslušníky Policie ČR?

22. Vnímáte městskou policii ve Vašem městě (obci) jako zbytečnou v případě přítomnosti Policie ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svoboda, R.Městská policie veřejný pořádek a prevence kriminality (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mestska-policie-verejny-pora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.