Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Městská policie

Městská policie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Vertichová
Šetření:24. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:196
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jmenuji se Aneta Vertichová a jsem studentkou Obchodně - podnikatelské fakulty v Karviné (obor Veřejná ekonomika a správa). Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže ke zpracování mé bakalářské práce s názvem „Činnost Městské policie a její vývoj“.
Dotazník je anonymní.

Děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14473,47 %73,47 %  
muž5226,53 %26,53 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let12061,22 %61,22 %  
26 - 35 let2914,8 %14,8 %  
46 - 55 let2010,2 %10,2 %  
36 - 45 let178,67 %8,67 %  
56 - 65 let105,1 %5,1 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou14875,51 %75,51 %  
Vysokoškolské2713,78 %13,78 %  
Vyučen/a126,12 %6,12 %  
Vyšší odborné63,06 %3,06 %  
Základní31,53 %1,53 %  

Graf

4. Jaká je Vaše spokojenost s městskou policii v okolí Vašeho bydliště? (známka, jako ve škole 1-5)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
38844,9 %44,9 %  
24623,47 %23,47 %  
43919,9 %19,9 %  
5157,65 %7,65 %  
184,08 %4,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.03
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.61
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Jak hodnotíte Váš pocit bezpečí v okolí Vašeho bydliště? (známka, jako ve škole 1-5)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26734,18 %34,18 %  
36131,12 %31,12 %  
43819,39 %19,39 %  
1199,69 %9,69 %  
5115,61 %5,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:3
Modus:2

Graf

6. Jaká je Vaše důvěra k městské policii? (známka, jako ve škole 1-5)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36633,67 %33,67 %  
45729,08 %29,08 %  
24020,41 %20,41 %  
52713,78 %13,78 %  
163,06 %3,06 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.31
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.92
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Byli strážníci městské policie ochotni řešit Váš problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem neřešil/a se strážníkem jakýkoliv problém9648,98 %48,98 %  
50 na 505126,02 %26,02 %  
ano3316,84 %16,84 %  
ne168,16 %8,16 %  

Graf

8. Charakterizujte dle vlastní zkušenosti nejčastější způsob jednání strážníků městské policie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální13468,37 %68,37 %  
arogantní3417,35 %17,35 %  
příjemné2613,27 %13,27 %  
vulgární21,02 %1,02 %  

Graf

9. Naznačoval Vám někdy strážník městské policie, že by se Váš prohřešek mohl řešit úplatkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10252,04 %52,04 %  
nikdy jsem neřešil/a se strážníkem prohřešek8844,9 %44,9 %  
ano42,04 %2,04 %  
nechci odpovídat21,02 %1,02 %  

Graf

10. Odpovězte dle Vašich znalostí na otázky 10 - 19, týkající se pravomocí městské policie. Patří mezi pravomoci - důvodné otevření domu / bytu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8141,33 %41,33 %  
ano7437,76 %37,76 %  
nevím4120,92 %20,92 %  

Graf

11. - doručení písemnosti do vlastních rukou (např. předvolání)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8141,33 %41,33 %  
ne7136,22 %36,22 %  
nevím4422,45 %22,45 %  

Graf

12. - použití donucovacích prostředků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9749,49 %49,49 %  
ne5628,57 %28,57 %  
nevím4321,94 %21,94 %  

Graf

13. - provedení orientační dechové zkoušky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14775 %75 %  
ne3417,35 %17,35 %  
nevím157,65 %7,65 %  

Graf

14. - udělit pokutu v blokovém řízení do výše až 25000,-?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8442,86 %42,86 %  
nevím6935,2 %35,2 %  
ano4321,94 %21,94 %  

Graf

15. - zadržení řidičského průkazu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8241,84 %41,84 %  
ano7839,8 %39,8 %  
nevím3618,37 %18,37 %  

Graf

16. - zamezení odjezdu vozidla, popřípadě jeho odtažení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15076,53 %76,53 %  
nevím2713,78 %13,78 %  
ne199,69 %9,69 %  

Graf

17. - zasáhnout mimo službu (v civilu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10453,06 %53,06 %  
nevím4723,98 %23,98 %  
ano4522,96 %22,96 %  

Graf

18. - zastavení vozidel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16182,14 %82,14 %  
ne189,18 %9,18 %  
nevím178,67 %8,67 %  

Graf

19. - zjištění totožnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18493,88 %93,88 %  
nevím73,57 %3,57 %  
ne52,55 %2,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. - zadržení řidičského průkazu?

  • odpověď ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. - zastavení vozidel?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. - provedení orientační dechové zkoušky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je Vaše spokojenost s městskou policii v okolí Vašeho bydliště? (známka, jako ve škole 1-5)

5. Jak hodnotíte Váš pocit bezpečí v okolí Vašeho bydliště? (známka, jako ve škole 1-5)

6. Jaká je Vaše důvěra k městské policii? (známka, jako ve škole 1-5)

7. Byli strážníci městské policie ochotni řešit Váš problém?

8. Charakterizujte dle vlastní zkušenosti nejčastější způsob jednání strážníků městské policie.

9. Naznačoval Vám někdy strážník městské policie, že by se Váš prohřešek mohl řešit úplatkem?

10. Odpovězte dle Vašich znalostí na otázky 10 - 19, týkající se pravomocí městské policie. Patří mezi pravomoci - důvodné otevření domu / bytu?

11. - doručení písemnosti do vlastních rukou (např. předvolání)?

12. - použití donucovacích prostředků?

13. - provedení orientační dechové zkoušky?

14. - udělit pokutu v blokovém řízení do výše až 25000,-?

15. - zadržení řidičského průkazu?

16. - zamezení odjezdu vozidla, popřípadě jeho odtažení?

17. - zasáhnout mimo službu (v civilu)?

18. - zastavení vozidel?

19. - zjištění totožnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaká je Vaše spokojenost s městskou policii v okolí Vašeho bydliště? (známka, jako ve škole 1-5)

5. Jak hodnotíte Váš pocit bezpečí v okolí Vašeho bydliště? (známka, jako ve škole 1-5)

6. Jaká je Vaše důvěra k městské policii? (známka, jako ve škole 1-5)

7. Byli strážníci městské policie ochotni řešit Váš problém?

8. Charakterizujte dle vlastní zkušenosti nejčastější způsob jednání strážníků městské policie.

9. Naznačoval Vám někdy strážník městské policie, že by se Váš prohřešek mohl řešit úplatkem?

10. Odpovězte dle Vašich znalostí na otázky 10 - 19, týkající se pravomocí městské policie. Patří mezi pravomoci - důvodné otevření domu / bytu?

11. - doručení písemnosti do vlastních rukou (např. předvolání)?

12. - použití donucovacích prostředků?

13. - provedení orientační dechové zkoušky?

14. - udělit pokutu v blokovém řízení do výše až 25000,-?

15. - zadržení řidičského průkazu?

16. - zamezení odjezdu vozidla, popřípadě jeho odtažení?

17. - zasáhnout mimo službu (v civilu)?

18. - zastavení vozidel?

19. - zjištění totožnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vertichová, A.Městská policie (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mestska-policie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.