Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Městský mobiliář

Městský mobiliář

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vetterová
Šetření:23. 02. 2016 - 08. 03. 2016
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci své diplomové práce se věnuji městskému mobiliáři jako součásti vizuální podoby Prahy. Mimo jiné bych se chtěla zaměřit na vnímání této problematiky uživateli města Prahy. Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to městský mobiliář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5472,97 %72,97 %  
ne2027,03 %27,03 %  

Graf

2. Všímáte si vzhledu městského mobiliáře (Městský mobiliář je zařízení města - lavičky, koše, zastávky MHD..)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6185,92 %82,43 %  
nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a68,45 %8,11 %  
ne45,63 %5,41 %  

Graf

3. K čemu nejčastěji používáte lavičky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k sezení4868,57 %64,86 %  
k odložení věcí1115,71 %14,86 %  
nepoužívám1115,71 %14,86 %  

Graf

4. V případě, že lavičky nevyužíváte. Z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou špinavé3681,82 %48,65 %  
jsou rozbité1636,36 %21,62 %  
jsou obsazené1227,27 %16,22 %  
není čas si sednout1022,73 %13,51 %  
jsou nepohodlné12,27 %1,35 %  

Graf

5. Při jaké příležitosti nejčastěji používáte lavičku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při čekání na MHD3652,94 %48,65 %  
k posezení s přáteli2739,71 %36,49 %  
když si potřebuji odpočinout2130,88 %28,38 %  
nepoužívám710,29 %9,46 %  

Graf

6. Jaký preferujete materiál sedáku laviček?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dřevo5785,07 %77,03 %  
plast68,96 %8,11 %  
kov45,97 %5,41 %  

Graf

7. Vyhovují Vám koše ve vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je jich málo2841,18 %37,84 %  
ano2435,29 %32,43 %  
ne, špatně se do nich vhazuje odpad1319,12 %17,57 %  
ne, jsou malé (přeplněné)1217,65 %16,22 %  
ne, nelíbí se mi jejich vzhled1014,71 %13,51 %  

Graf

8. Kam odhazujete nedopalky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekouřím5273,24 %70,27 %  
do odpadkového koše79,86 %9,46 %  
do koše určeného na nedopalky68,45 %8,11 %  
na zem68,45 %8,11 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou zastávky MHD dostatečně osvětlené?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3446,58 %45,95 %  
ne2534,25 %33,78 %  
nevím1419,18 %18,92 %  

Graf

10. Myslíte si, že zastřešení zastávek MHD je dostatečně velké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3548,61 %47,3 %  
ano2534,72 %33,78 %  
je mi to jedno811,11 %10,81 %  
nevím45,56 %5,41 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou názvy zastávek MHD dostatečně čitelné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, název zastávky není čitelný z přijíždějícího dopravního prostředku3347,14 %44,59 %  
ano2535,71 %33,78 %  
ne, jsou napsány malým písmem2332,86 %31,08 %  
ne, za tmy1825,71 %24,32 %  

Graf

12. Kterým zastávkám MHD dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s výrazným unifikovaným designem sjednoceným pro celé město2942,65 %39,19 %  
korespondujícím s místem, kde se nacházejí (např.: jiné v centru x jiné na periferii)2435,29 %32,43 %  
je mi to jedno1623,53 %21,62 %  
odlišeným od okolí, tak aby byly jasně viditelné1014,71 %13,51 %  
nevím11,47 %1,35 %  

Graf

13. Jste celkově spokojeni s městským mobiliářem v Praze?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3248,48 %43,24 %  
spíše ne2233,33 %29,73 %  
ano69,09 %8,11 %  
ne69,09 %8,11 %  

Graf

14. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4358,11 %58,11 %  
muž3141,89 %41,89 %  

Graf

15. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253547,3 %47,3 %  
26-351824,32 %24,32 %  
36-451013,51 %13,51 %  
46-60810,81 %10,81 %  
61 - více34,05 %4,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V případě, že lavičky nevyužíváte. Z jakého důvodu?

  • odpověď jsou špinavé:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsou rozbité na otázku 4. V případě, že lavičky nevyužíváte. Z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to městský mobiliář?

2. Všímáte si vzhledu městského mobiliáře (Městský mobiliář je zařízení města - lavičky, koše, zastávky MHD..)?

3. K čemu nejčastěji používáte lavičky?

4. V případě, že lavičky nevyužíváte. Z jakého důvodu?

5. Při jaké příležitosti nejčastěji používáte lavičku?

6. Jaký preferujete materiál sedáku laviček?

7. Vyhovují Vám koše ve vašem okolí?

8. Kam odhazujete nedopalky?

9. Myslíte si, že jsou zastávky MHD dostatečně osvětlené?

10. Myslíte si, že zastřešení zastávek MHD je dostatečně velké?

11. Myslíte si, že jsou názvy zastávek MHD dostatečně čitelné?

12. Kterým zastávkám MHD dáváte přednost?

13. Jste celkově spokojeni s městským mobiliářem v Praze?

14. pohlaví

15. věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to městský mobiliář?

2. Všímáte si vzhledu městského mobiliáře (Městský mobiliář je zařízení města - lavičky, koše, zastávky MHD..)?

3. K čemu nejčastěji používáte lavičky?

4. V případě, že lavičky nevyužíváte. Z jakého důvodu?

5. Při jaké příležitosti nejčastěji používáte lavičku?

6. Jaký preferujete materiál sedáku laviček?

7. Vyhovují Vám koše ve vašem okolí?

8. Kam odhazujete nedopalky?

9. Myslíte si, že jsou zastávky MHD dostatečně osvětlené?

10. Myslíte si, že zastřešení zastávek MHD je dostatečně velké?

11. Myslíte si, že jsou názvy zastávek MHD dostatečně čitelné?

12. Kterým zastávkám MHD dáváte přednost?

13. Jste celkově spokojeni s městským mobiliářem v Praze?

14. pohlaví

15. věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vetterová, K.Městský mobiliář (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://mestsky-mobiliar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.