Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Městys Mrákotín

Městys Mrákotín

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Požárová
Šetření:20. 03. 2012 - 15. 04. 2012
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):29 / 27.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
dovoluji si Vás oslovit s anonymním dotazníkem, který Vám nezabere více než 10 minut.
Jsem studentkou Vysoké školy polytechnické a jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Strategický plán rozvoje městyse Mrákotín. Získané informace z dotazníku použiji v jeho praktické části. Pro přesné výsledky, prosím nad odpověďmi dlouho nepřemýšlejte a odpovídejte po pravdě. Pokuste se také odpovědět na všechny otázky.  Zaškrtněte vždy jen 1 odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Tento dotazník je určen pro obyvatele městyse Mrákotín.
 

Děkuji Vám, že jste si našli čas na jeho vyplnění.
 

Lenka Požárová
 

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojeni s životní úrovní v městysi Mrákotín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a3261,54 %61,54 %  
Spíše nespokojen/a1325 %25 %  
Velmi spokojen/a611,54 %11,54 %  
Velmi nespokojen/a11,92 %1,92 %  

Graf

2. Vyhovují Vám mezilidské vztahy v městysi (pomluvy, vstřícnost, závist, vzájemná pomoc,….)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2038,46 %38,46 %  
Spíše ne1426,92 %26,92 %  
Spíše ano1426,92 %26,92 %  
Ano35,77 %5,77 %  
Nevím11,92 %1,92 %  

Graf

3. Měli byste zájem o zakoupení stavební parcely v městysi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2038,46 %38,46 %  
Spíše ne1325 %25 %  
Ano1019,23 %19,23 %  
Spíše ano917,31 %17,31 %  

Graf

4. Využíváte autobusovou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4280,77 %80,77 %  
Ne1019,23 %19,23 %  

Graf

5. Je podle Vás v městysi dostatečné autobusové spojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2344,23 %44,23 %  
Ano1732,69 %32,69 %  
Spíše ne713,46 %13,46 %  
Nevím47,69 %7,69 %  
Ne11,92 %1,92 %  

Graf

6. Jste spokojeni s časovým rozložením autobusových spojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a2955,77 %55,77 %  
Spíše nespokojen/a1121,15 %21,15 %  
Nevím815,38 %15,38 %  
Velmi spokojen/a47,69 %7,69 %  

Graf

7. Nejčastěji využíváte autobusovou dopravu při (můžete vybrat i více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dopravě do školy2548,08 %48,08 %  
Dopravě do zdravotnictví1732,69 %32,69 %  
Dopravě za úřady1325 %25 %  
Dopravě za kulturou a sportem1223,08 %23,08 %  
Dopravě do obchodů1223,08 %23,08 %  
nevyužívám1121,15 %21,15 %  
Dopravě do zaměstnání917,31 %17,31 %  
Jiné815,38 %15,38 %  

Graf

8. Jste spokojeni s kvalitou chodníků a kvalitou komunikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a3057,69 %57,69 %  
Velmi spokojen/a1121,15 %21,15 %  
Spíše nespokojen/a917,31 %17,31 %  
Velmi nespokojen/a23,85 %3,85 %  

Graf

9. Myslíte si, že je zimní údržba komunikací a chodníků dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2242,31 %42,31 %  
Ano1630,77 %30,77 %  
Spíše ne815,38 %15,38 %  
Ne611,54 %11,54 %  

Graf

10. Je podle Vás v Mrákotíně dostatek míst k parkování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1528,85 %28,85 %  
Ne1528,85 %28,85 %  
Ano1019,23 %19,23 %  
Spíše ano713,46 %13,46 %  
Nevím59,62 %9,62 %  

Graf

11. Dojíždíte do zaměstnání? (odpovězte jen pokud máte zaměstnání)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1872 %34,62 %  
Ne728 %13,46 %  

Graf

12. Nabízí Vám městys Mrákotín dostatečné pracovní příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3363,46 %63,46 %  
Spíše ne1019,23 %19,23 %  
Nevím917,31 %17,31 %  

Graf

13. Myslíte si, že firma Kavex Mrákotín, spol. s r.o. nabízí dostatek pracovních míst pro obyvatele Mrákotína?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2140,38 %40,38 %  
Ne1426,92 %26,92 %  
Nevím1121,15 %21,15 %  
Spíše ano611,54 %11,54 %  

Graf

14. Byl/a byste ochotna pracovat ve firmě Kavex Mrákotín, spol. s r.o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2344,23 %44,23 %  
Spíše ne1325 %25 %  
Spíše ano1019,23 %19,23 %  
Ano611,54 %11,54 %  

Graf

15. Využíváte/ využívali jste nebo Vaše rodina služby mateřské nebo základní školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4484,62 %84,62 %  
Ne815,38 %15,38 %  

Graf

16. Jste spokojeni s kvalitou a službami základní školy? (odpovězte, pokud jste u předchozí otázky odpověděli Ano)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a2351,11 %44,23 %  
Velmi spokojen/a1022,22 %19,23 %  
Spíše nespokojen/a1022,22 %19,23 %  
Velmi nespokojen/a24,44 %3,85 %  

Graf

17. Jste spokojeni s kapacitou mateřské školy? (odpovězte, pokud jste u otázky č.15 odpověděli Ano)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a2047,62 %38,46 %  
Spíše nespokojen/a1433,33 %26,92 %  
Velmi spokojen/a511,9 %9,62 %  
Velmi nespokojen/a37,14 %5,77 %  

Graf

18. Vadí Vám, že se v městysi nenachází zdravotní středisko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1936,54 %36,54 %  
Spíše ne1528,85 %28,85 %  
Ano1019,23 %19,23 %  
Spíše ano815,38 %15,38 %  

Graf

19. Myslíte si, že městys dostatečně informuje občany o dění a záměrech v městysi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2242,31 %42,31 %  
Spíše ano1630,77 %30,77 %  
Spíše ne713,46 %13,46 %  
Ne47,69 %7,69 %  
Nevím35,77 %5,77 %  

Graf

20. Zajímáte se sami o dění v městysi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2242,31 %42,31 %  
Spíše ne1223,08 %23,08 %  
Ano1121,15 %21,15 %  
Ne713,46 %13,46 %  

Graf

21. Myslíte si, že městys díky stávajícímu vedení funguje na dobré úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2242,31 %42,31 %  
Ano1121,15 %21,15 %  
Spíše ne713,46 %13,46 %  
Nevím611,54 %11,54 %  
Ne611,54 %11,54 %  

Graf

22. Jste spokojeni s kulturními akcemi v městysi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nespokojen/a1936,54 %36,54 %  
Spíše spokojen/a1936,54 %36,54 %  
Nevím611,54 %11,54 %  
Velmi spokojen/a611,54 %11,54 %  
Velmi nespokojen/a23,85 %3,85 %  

Graf

23. Myslíte si, že je v Mrákotíně dostatek sportovního vyžití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1528,85 %28,85 %  
Ne1426,92 %26,92 %  
Spíše ano1121,15 %21,15 %  
Nevím611,54 %11,54 %  
Ano611,54 %11,54 %  

Graf

24. Vyhovuje Vám současný stav sportovních hřišť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2038,46 %38,46 %  
Spíše ne1121,15 %21,15 %  
Ano815,38 %15,38 %  
Spíše ano815,38 %15,38 %  
Nevím59,62 %9,62 %  

Graf

25. Myslíte si, že je v obci dostatek volnočasových aktivit pro děti nebo maminky s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2038,46 %38,46 %  
Ne1426,92 %26,92 %  
Spíše ano917,31 %17,31 %  
Nevím713,46 %13,46 %  
Ano23,85 %3,85 %  

Graf

26. Jaké je Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3873,08 %73,08 %  
Muž1426,92 %26,92 %  

Graf

27. Do jaké věkové kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 352548,08 %48,08 %  
15 – 201936,54 %36,54 %  
36 – 5059,62 %9,62 %  
51 – 6535,77 %5,77 %  

Graf

28. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné střední (ukončené maturitní zkouškou)2548,08 %48,08 %  
středně odborné (vyučen)1223,08 %23,08 %  
vysokoškolské713,46 %13,46 %  
základní611,54 %11,54 %  
vyšší odborné23,85 %3,85 %  

Graf

29. Pokud máte nějaké připomínky, návrhy nebo rady, co v městysi změnit či udělat, vyjádřete se zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Děti nemají hřiště! V Modré kotvě jsou přes léto návštěvníci, takže nepřipadá v úvahu. Klouzačky a houpačky jsou v desolátním stavu. Navrhuji taky nové výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ. Protože maminky záměrně dávají děti do školy v roce, kdy připadá první třída na druhou paní učitelku. Proto bude letos místa v MŠ dost. Hana Neužilová

Průhlednost obecních zakázek. Špatné označení, čitelnost měřiče rychlosti na hlavní komunikaci. Chybějící přechody na hlavní komunikaci (hlavně u školy a dolní části obce směrem na Telč). Nevyužití budovy starého hotelu. Nesmyslné chodníky před Kovárnou, zabraňuje průjezdu vozidel směrem ke kulturnímu domu.

Velmi by mě potěšily kontejnery na tříděný odpad, sklo, papír, plast v každé ulici, nebo alespoň v přiměřené docházkové vzdálenosti. Spoluobčané nezačnou odpad třídit, pokud je to k popelnicím daleko. Také bych byla velmi vděčna za to, kdyby byli občané městyse alespoň okrajově (například ve zpravodaji) vyzváni k tomu, aby nepálili plast doma v kotli. Pan Choboda nám otravuje vzduch už velmi velmi dlouho a opravdu už je to velmi nepříjemné. Děkuji za dotazník!

Zbourat Jednotu, zbourat diskotéku Elixír - obojí hyzdí obec. Opravit tenisové kurty.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Využíváte autobusovou dopravu?

 • odpověď Ne:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyužívám na otázku 7. Nejčastěji využíváte autobusovou dopravu při (můžete vybrat i více odpovědí):

7. Nejčastěji využíváte autobusovou dopravu při (můžete vybrat i více odpovědí):

 • odpověď Dopravě do školy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dopravě za kulturou a sportem na otázku 7. Nejčastěji využíváte autobusovou dopravu při (můžete vybrat i více odpovědí):
 • odpověď nevyužívám:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Využíváte autobusovou dopravu?

19. Myslíte si, že městys dostatečně informuje občany o dění a záměrech v městysi?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Myslíte si, že městys díky stávajícímu vedení funguje na dobré úrovni?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojeni s životní úrovní v městysi Mrákotín?

2. Vyhovují Vám mezilidské vztahy v městysi (pomluvy, vstřícnost, závist, vzájemná pomoc,….)?

3. Měli byste zájem o zakoupení stavební parcely v městysi?

4. Využíváte autobusovou dopravu?

5. Je podle Vás v městysi dostatečné autobusové spojení?

6. Jste spokojeni s časovým rozložením autobusových spojů?

7. Nejčastěji využíváte autobusovou dopravu při (můžete vybrat i více odpovědí):

8. Jste spokojeni s kvalitou chodníků a kvalitou komunikací?

9. Myslíte si, že je zimní údržba komunikací a chodníků dostatečná?

10. Je podle Vás v Mrákotíně dostatek míst k parkování?

11. Dojíždíte do zaměstnání? (odpovězte jen pokud máte zaměstnání)

12. Nabízí Vám městys Mrákotín dostatečné pracovní příležitosti?

13. Myslíte si, že firma Kavex Mrákotín, spol. s r.o. nabízí dostatek pracovních míst pro obyvatele Mrákotína?

14. Byl/a byste ochotna pracovat ve firmě Kavex Mrákotín, spol. s r.o.?

15. Využíváte/ využívali jste nebo Vaše rodina služby mateřské nebo základní školy?

16. Jste spokojeni s kvalitou a službami základní školy? (odpovězte, pokud jste u předchozí otázky odpověděli Ano)

17. Jste spokojeni s kapacitou mateřské školy? (odpovězte, pokud jste u otázky č.15 odpověděli Ano)

18. Vadí Vám, že se v městysi nenachází zdravotní středisko?

19. Myslíte si, že městys dostatečně informuje občany o dění a záměrech v městysi?

20. Zajímáte se sami o dění v městysi?

21. Myslíte si, že městys díky stávajícímu vedení funguje na dobré úrovni?

22. Jste spokojeni s kulturními akcemi v městysi?

23. Myslíte si, že je v Mrákotíně dostatek sportovního vyžití?

24. Vyhovuje Vám současný stav sportovních hřišť?

25. Myslíte si, že je v obci dostatek volnočasových aktivit pro děti nebo maminky s dětmi?

26. Jaké je Vaše pohlaví:

27. Do jaké věkové kategorie patříte:

28. Vaše dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojeni s životní úrovní v městysi Mrákotín?

2. Vyhovují Vám mezilidské vztahy v městysi (pomluvy, vstřícnost, závist, vzájemná pomoc,….)?

3. Měli byste zájem o zakoupení stavební parcely v městysi?

4. Využíváte autobusovou dopravu?

5. Je podle Vás v městysi dostatečné autobusové spojení?

6. Jste spokojeni s časovým rozložením autobusových spojů?

7. Nejčastěji využíváte autobusovou dopravu při (můžete vybrat i více odpovědí):

8. Jste spokojeni s kvalitou chodníků a kvalitou komunikací?

9. Myslíte si, že je zimní údržba komunikací a chodníků dostatečná?

10. Je podle Vás v Mrákotíně dostatek míst k parkování?

11. Dojíždíte do zaměstnání? (odpovězte jen pokud máte zaměstnání)

12. Nabízí Vám městys Mrákotín dostatečné pracovní příležitosti?

13. Myslíte si, že firma Kavex Mrákotín, spol. s r.o. nabízí dostatek pracovních míst pro obyvatele Mrákotína?

14. Byl/a byste ochotna pracovat ve firmě Kavex Mrákotín, spol. s r.o.?

15. Využíváte/ využívali jste nebo Vaše rodina služby mateřské nebo základní školy?

16. Jste spokojeni s kvalitou a službami základní školy? (odpovězte, pokud jste u předchozí otázky odpověděli Ano)

17. Jste spokojeni s kapacitou mateřské školy? (odpovězte, pokud jste u otázky č.15 odpověděli Ano)

18. Vadí Vám, že se v městysi nenachází zdravotní středisko?

19. Myslíte si, že městys dostatečně informuje občany o dění a záměrech v městysi?

20. Zajímáte se sami o dění v městysi?

21. Myslíte si, že městys díky stávajícímu vedení funguje na dobré úrovni?

22. Jste spokojeni s kulturními akcemi v městysi?

23. Myslíte si, že je v Mrákotíně dostatek sportovního vyžití?

24. Vyhovuje Vám současný stav sportovních hřišť?

25. Myslíte si, že je v obci dostatek volnočasových aktivit pro děti nebo maminky s dětmi?

26. Jaké je Vaše pohlaví:

27. Do jaké věkové kategorie patříte:

28. Vaše dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Požárová, L.Městys Mrákotín (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mestys-mrakotin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.