Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metanolová kauza a její vliv na vztah lidí k alkoholu

Metanolová kauza a její vliv na vztah lidí k alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Špatná
Šetření:05. 11. 2012 - 30. 11. 2012
Počet respondentů:374
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o doplnění dotazníku pro studijní účely.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26370,32 %70,32 %  
muž11129,68 %29,68 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2528074,87 %74,87 %  
26-355314,17 %14,17 %  
36-45215,61 %5,61 %  
56+82,14 %2,14 %  
46-5571,87 %1,87 %  
1720,53 %0,53 %  
pod 1810,27 %0,27 %  
1610,27 %0,27 %  
17 let10,27 %0,27 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 4, Vyučen/aotázka č. 4, SŠ bez maturityotázka č. 4, SŠ s maturitouotázka č. 4, Vyšší odbornéotázka č. 4, Vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou18148,4 %48,4 %  
Vysokoškolské14839,57 %39,57 %  
Základní184,81 %4,81 %  
Vyšší odborné143,74 %3,74 %  
Vyučen/a71,87 %1,87 %  
SŠ bez maturity61,6 %1,6 %  

Graf

4. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Student/kaotázka č. 5, Zaměstnaný/áotázka č. 5, Nezaměstnaný/aotázka č. 5, Důchodceotázka č. 5, V domácnostiotázka č. 5, OSVČ/Podnikatel → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student/ka24966,58 %66,58 %  
Zaměstnaný/á8723,26 %23,26 %  
OSVČ/Podnikatel164,28 %4,28 %  
Nezaměstnaný/a154,01 %4,01 %  
Důchodce61,6 %1,6 %  
V domácnosti10,27 %0,27 %  

Graf

5. Kolik obyvatel má Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Obec do 1000 obyvatelotázka č. 6, Obec 1000 – 5000 obyvatelotázka č. 6, Obec 5000 – 20 000 obyvatelotázka č. 6, Obec 20 000 – 100 000 obyvatelotázka č. 6, Obec s více než 100 000 obyvatelotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec s více než 100 000 obyvatel15944,17 %42,51 %  
Obec 5000 – 20 000 obyvatel5916,39 %15,78 %  
Obec 20 000 – 100 000 obyvatel5314,72 %14,17 %  
Obec 1000 – 5000 obyvatel5013,89 %13,37 %  
Obec do 1000 obyvatel3910,83 %10,43 %  

Graf

6. Váš čistý měsíční příjem se pohybuje přibližně v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 10 tisíc korunotázka č. 7, 10-20 tisíc korunotázka č. 7, 20-30 tisíc korunotázka č. 7, 30 tisíc korun a víceotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 tisíc korun24267,41 %64,71 %  
10-20 tisíc korun7420,61 %19,79 %  
20-30 tisíc korun277,52 %7,22 %  
30 tisíc korun a více164,46 %4,28 %  

Graf

7. Konzumujete nápoje s obsahem alkoholu nad 20%?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, konzumuji pravidelněotázka č. 8, ano, konzumuji příležitostněotázka č. 8, ne, nekonzumuji nikdyotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, konzumuji příležitostně27175,49 %72,46 %  
ne, nekonzumuji nikdy5114,21 %13,64 %  
ano, konzumuji pravidelně3710,31 %9,89 %  

Graf

8. Vláda ČR byla nucena vyhlásit krátkodobou prohibici na nápoje s obsahem alkoholu nad 20%. Zaznamenali jste toto opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34896,94 %93,05 %  
Ne113,06 %2,94 %  

Graf

9. Připadalo Vám toto opatření přiměřené vzhledem k nastalé situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 10, spíše anootázka č. 10, spíše neotázka č. 10, rozhodně neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano20857,94 %55,61 %  
spíše ano9626,74 %25,67 %  
spíše ne3910,86 %10,43 %  
rozhodně ne164,46 %4,28 %  

Graf

10. Domníváte se, že potravinářská inspekce zanedbala kontrolu nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% před situací, která vyvrcholila vyhlášením prohibice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 11, spíše anootázka č. 11, spíše neotázka č. 11, určitě neotázka č. 11, nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano14039 %37,43 %  
spíše ano13637,88 %36,36 %  
spíše ne5415,04 %14,44 %  
nevím226,13 %5,88 %  
určitě ne71,95 %1,87 %  

Graf

11. Jak často jste konzumovali nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% před prohibicí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [7-6 týdněotázka č. 12, 5-3 týdněotázka č. 12, 2-1 týdněotázka č. 12, 2-3x měsíčněotázka č. 12, 1-2x měsíčněotázka č. 12, nikdyotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x měsíčně16846,8 %44,92 %  
2-3x měsíčně8824,51 %23,53 %  
2-1 týdně4913,65 %13,1 %  
nikdy4412,26 %11,76 %  
5-3 týdně82,23 %2,14 %  
7-6 týdně20,56 %0,53 %  

Graf

12. Konzumovali jste nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% během prohibice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25571,03 %68,18 %  
Ano10428,97 %27,81 %  

Graf

13. Zvýšila se u vás konzumace jiného alkoholu během prohibice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne27476,32 %73,26 %  
Ano8523,68 %22,73 %  

Graf

14. V případě zvýšení konzumace jiného alkoholu během prohibice uveďte druh:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo9025,21 %24,06 %  
víno8122,69 %21,66 %  
alkohol s obsahem menším než 20 %308,4 %8,02 %  
ne226,16 %5,88 %  
nezvýšila205,6 %5,35 %  
nic174,76 %4,55 %  
žádný133,64 %3,48 %  
nezvýšila se102,8 %2,67 %  
-51,4 %1,34 %  
konzumace se nezvýšila41,12 %1,07 %  
nezvýšila se konzumace30,84 %0,8 %  
nezvýšila jsem konzumaci jiného alkoholu20,56 %0,53 %  
Furt stejně20,56 %0,53 %  
žádné20,56 %0,53 %  
pivo, víno, alkohol s obsahem menším než 20 %10,28 %0,27 %  
nezvýšil jsem10,28 %0,27 %  
...10,28 %0,27 %  
vodka z Německa :)10,28 %0,27 %  
žádné zvýšení nepřišlo10,28 %0,27 %  
nepiji alkohol10,28 %0,27 %  
žiadny10,28 %0,27 %  
odpověděl jsem na otázku č. 13 "ne"10,28 %0,27 %  
jsem abstinent10,28 %0,27 %  
péta šimek10,28 %0,27 %  
pořád stejný10,28 %0,27 %  
nezvýšila se konzumace jiného alkoholu10,28 %0,27 %  
prohibice na mě neměla žádný vliv10,28 %0,27 %  
asi ne10,28 %0,27 %  
Nezvýšila se. Přešla jsem na nealko.10,28 %0,27 %  
to měla být nepovinná otázka, když je předtím ne10,28 %0,27 %  
pořád stejné, nic se nezměnilo10,28 %0,27 %  
010,28 %0,27 %  
Nezyvýšila se10,28 %0,27 %  
zadny10,28 %0,27 %  
.10,28 %0,27 %  
neměnila jsem druh alkoholu10,28 %0,27 %  
blba otazka10,28 %0,27 %  
moje konzumace se nezvýšila10,28 %0,27 %  
konzumaci jiného alkoholu jsem nezvýšila10,28 %0,27 %  
pokud odpovím na 13 NE, tak toto nemá být povinná otázka ;)10,28 %0,27 %  
xxxx10,28 %0,27 %  
nepila jsem nic10,28 %0,27 %  
sprav si dotazník. Když dám v předchozí otázce NE, tak tady nemám co odpovedet, tak proc je to povinna otazka?10,28 %0,27 %  
nedošlo ke zvýšení10,28 %0,27 %  
nezvýšila jsem konzumaci10,28 %0,27 %  
x10,28 %0,27 %  
vodka z ruska10,28 %0,27 %  
piju furt stejne10,28 %0,27 %  
NO NEZVÝŠILA NE!! Pokud chcete, aby vám někdo vyplňoval dotazníky, tak se je naučte napsat!10,28 %0,27 %  
voda10,28 %0,27 %  
Když jsem zaškrtnul ne, tak asi nebudu odpovídat, nauč se dělat dotazníky10,28 %0,27 %  
tento případ nenastal10,28 %0,27 %  
Proč je tato otázka povinná, i pokud v č. 13 odpovím "Ne"?10,28 %0,27 %  
nedošlo ke zvýšení konzumace jiného alkoholu10,28 %0,27 %  
byl jsem mimo čr takže mi to je jedno10,28 %0,27 %  
nezvýšila jsem konzumaci alkoholu10,28 %0,27 %  
Nemohu říct, že se zvýšilo prohibicí. Pivo, víno.10,28 %0,27 %  
žádné navýšení10,28 %0,27 %  
nase domaci slivovice10,28 %0,27 %  
žádná zvýšená konzumace se nekonala10,28 %0,27 %  
nezvýšila se konzumace, víno a pivo jsem pila ve stejném množství jako před prohibicí10,28 %0,27 %  
Konzumace se u mně nezvýšila - toto by neměla být povinná otázka :)10,28 %0,27 %  
tahle otázka by neměla být povinná vzhledem k předchozí10,28 %0,27 %  
Nepila jsem více.10,28 %0,27 %  
vlastní moč10,28 %0,27 %  
nezvysil10,28 %0,27 %  
nezvýšil se10,28 %0,27 %  
nezvýšila se konzumace, takže je tato otázka pro mě bezpředmětná!10,28 %0,27 %  
nezvýšila se u mě žádná konzumace, na otázku jsem již odpověděla10,28 %0,27 %  
piju porad stejne10,28 %0,27 %  

Graf

15. Jak často konzumujete nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% po prohibici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [7-6x týdněotázka č. 16, 5-3x týdněotázka č. 16, 2-1x týdněotázka č. 16, 2-3x měsíčněotázka č. 16, 1-2x ročněotázka č. 16, nikdyotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3x měsíčně14740,95 %39,3 %  
1-2x ročně8323,12 %22,19 %  
nikdy7320,33 %19,52 %  
2-1x týdně4512,53 %12,03 %  
5-3x týdně102,79 %2,67 %  
7-6x týdně10,28 %0,27 %  

Graf

16. Máte po prohibici strach zakoupit si nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 20%? Větší číslo znamená větší obavy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15916,43 %15,78 %  
104412,26 %11,76 %  
84412,26 %11,76 %  
54311,98 %11,5 %  
34011,14 %10,7 %  
7308,36 %8,02 %  
6287,8 %7,49 %  
9277,52 %7,22 %  
2236,41 %6,15 %  
4215,85 %5,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.38
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:8.22
Směrodatná odchylka:2.87
Medián:5
Modus:1

Graf

17. Víte, jak se projevuje otrava metanolem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 18, spíše anootázka č. 18, spíše neotázka č. 18, rozhodně neotázka č. 18, nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano22161,56 %59,09 %  
rozhodně ano8824,51 %23,53 %  
spíše ne3610,03 %9,63 %  
nevím102,79 %2,67 %  
rozhodně ne41,11 %1,07 %  

Graf

18. Myslíte si, že byla veřejnost kvalitně informována, jak postupovat v případě podezření na otravu metanolem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 19, Spíše anootázka č. 19, Spíše neotázka č. 19, Rozhodně neotázka č. 19, Nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne13136,49 %35,03 %  
Spíše ano13136,49 %35,03 %  
Rozhodně ano4412,26 %11,76 %  
Rozhodně ne4111,42 %10,96 %  
Nevím123,34 %3,21 %  

Graf

19. Vy osobně víte, jak při otravě postupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26072,42 %69,52 %  
Ne9927,58 %26,47 %  

Graf

20. Kde nejčastěji nakupujete nápoje s obsahem alkoholu vyšší než 20%:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Specializované prodejny s alkoholovými nápojiotázka č. 21, Velkoobchod (typu Makro)otázka č. 21, Maloobchod (Tesco, Hypernova, Billa)otázka č. 21, Večerka, kamenné krámky, trafikyotázka č. 21, Tržniceotázka č. 21, V zahraničíotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maloobchod (Tesco, Hypernova, Billa)28579,39 %76,2 %  
Velkoobchod (typu Makro)298,08 %7,75 %  
Specializované prodejny s alkoholovými nápoji246,69 %6,42 %  
Večerka, kamenné krámky, trafiky174,74 %4,55 %  
V zahraničí41,11 %1,07 %  

Graf

21. Informujete se nyní v pohostinství o původu nápojů s obsahem alkoholu nad 20%?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30384,64 %81,02 %  
Ano5515,36 %14,71 %  

Graf

22. Upřednostňujete nyní při nákupu nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% oproti stavu před prohibicí zahraniční značky oproti domácím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, kupuji raději zahraniční alkoholotázka č. 23, Ne, kupuji stále stejný alkoholotázka č. 23, Je mi jedno od jakého výrobce alkohol kupujiotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, kupuji stále stejný alkohol20557,26 %54,81 %  
Ano, kupuji raději zahraniční alkohol11030,73 %29,41 %  
Je mi jedno od jakého výrobce alkohol kupuji4312,01 %11,5 %  

Graf

23. Co uděláte s nápoji s obsahem alkoholu vyšším než 20%, které máte doma, zakoupili jste je před prohibicí a jsou prokazatelně vyrobeny v roce 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nápojům důvěřuji, bez obav je vypijiotázka č. 24, Nápoje náchám zkontrolovatotázka č. 24, Nápoje zlikviduji odevzdáním na určená místaotázka č. 24, Nápoje vyliji do kanalizaceotázka č. 24, nevímotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nápojům důvěřuji, bez obav je vypiji12334,36 %32,89 %  
nevím11632,4 %31,02 %  
Nápoje vyliji do kanalizace5615,64 %14,97 %  
Nápoje náchám zkontrolovat3810,61 %10,16 %  
Nápoje zlikviduji odevzdáním na určená místa256,98 %6,68 %  

Graf

24. Myslíte si, že by bylo správné zavést trvalou prohibici po vzoru např. Norska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 25, Spíše anootázka č. 25, Spíše neotázka č. 25, Rozhodně neotázka č. 25, Nevímotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne17248,04 %45,99 %  
Spíše ne9827,37 %26,2 %  
Spíše ano4913,69 %13,1 %  
Rozhodně ano277,54 %7,22 %  
Nevím123,35 %3,21 %  

Graf

25. Jaká opatření by podle vás měla být přijata, aby se předešlo podobným situacím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontroly42,47 %1,07 %  
větší kontroly42,47 %1,07 %  
Častejší kontroly31,85 %0,8 %  
lepší kontrola31,85 %0,8 %  
více kontrol31,85 %0,8 %  
větší kontrola 31,85 %0,8 %  
nevím31,85 %0,8 %  
netuším21,23 %0,53 %  
nechlastat21,23 %0,53 %  
tvrde kontrolovat pohyb alkoholu, respektive metanolu, povolit prodej alkoholu jen ve specializovanych obchodech, zakazat jakekoliv zpracovavani metanolu a jeho dovoz, tvrde trestat pancovani alkoholu jakozto i denaturovani lihu, den. lih zdanit. 10,62 %0,27 %  
ostatní odpovědi Lidi nemaj chlastat sračky. Je to jen na nich.
namatkové odbery alkoholu a jeho kontrola jako kontroly paliv na čerpacích stanicích
častější kontrola složení a kvality levného alkoholu na stáncíc a pod.
Kvalitnější kontroly, zamezení podplácení hygieniků, zavedení lepších kontrol - podle mě nějaké papírové důkazy nestačí
Upravit legislativu, aby bylo možné postihovat již plánování daďových úniků apod.
zavést daň z metahnolu (vyšší než než z ethanolu), omezit černý trh s alkoholem (vyjma domácích pálenic), zavést tvrdší tresty pro ty, kteří by dříve uvedené porušili
snížit spotřební daně nejen na alkohol
Především by měla potravinářská inspekce více dbát na kontolu alkoholu a všech potravin a ne tyto kontroly zanedbávat jako to bylo v případě methanolové kauzy.
Konec policejní ignorace vůči černému trhu s alkoholem.
Dúkladné prověřovaní púvodu alkoholu
alkohol prodávat jen na licenci
cetsi kontrola
Větší kontrola a vyšší zabývání se černým trhem
prísnejšie kontrolovanie
Vyšší tresty při dopadení
Opatření nic nevyřeší. Dokud nebudou lidé dostatečně inteligentní, a budou se i nadále intoxikovat alkoholem (a jinými drogami), nabídka bude vždy uspokojovat poptávku.
neustálá kontrola
zbavit svět mafie
zřejmě lepší kontrola průběžně
Důkladné vyšetření celní správy a jejich napojení na ministerstvo financí.
Náhodné kontroly
Policie o tom věděla, je to biznys a v česku s tím nikdo nic neudělá..
Prodávat jen v seriózních obchodech a né na nádraží.
Pravidelné kontroly palíren a řádná opatření ohledně kolků
zdražení alkoholu
Důkladnější kontrola, hlavně menších prodejen. Udělování licencí na prodej alkoholu s obsahem vyšším, než je 20%. Nižší daň, která často svádí k pančování, kvůli výdělku.
exemplárně potrestat vyníky, např. veřejnou popravou + samozřejmě zavřít všechny tržnice a vyhostit vietnamce
Pečlivější kontroly v obchodech
zvýšená kontrola, nastolenie takého spoločenského poriadku, kde by človek ( jeho život a zdravie) malo väčšiu hodnotu ako peniaze ( len to je, žiaľ, ťažko realizovateľné )
Péťa je alkáč
fachman jede
větší kontroly celních úřadů a jiných institucí a spotřební daň by měla být zahrnuta do ceny kolku, aby se zamezilo nelegálnímu obchodování s těmito ceninami
pravidelné kontroly vyráběného alkoholu / dováženého / v prodejnách. kontroly "opuštěných" nemovitostí. pravidelnější kontroly míst, kde se prodávají rozlévané nápoje (restaurace, hotely apod.), aby nedocházelo k pančování přímo v těchto zařízeních.
zvýšit kontrolu distributorů a prodejců
větší kontroly a rodné listy ke každé láhvi alkoholu
Pravidelně kontrolovat dodávky zboží před uvedením do prodeje odborníkem.
Větší kontrola, boj s korupcí
ta co přijata byla
Chlastat pouze rum
státní kontroly lihovarů, před expedicí na trh
zákaz prodeje alkoholu prakticky kdekoli, líbí se mi systém v USA - jen obchody s licencí a hotovo
Neměli bychom s prominutím "chlastat sračky" - vyhýbat se podezřele levnému a podezřele prodávanému alkoholu neznámých či nedůvěryhodných značek.
někdo by měl více kontrolovat obsah lahví. kolky... snad tři čtvrtiny ceny lahve představují daně, tak bysme z toho měli mít něco také my!
důsledná a pravidelná kontrola alkoholu v likérkách, obchodek. Zákaz prodávání alkoholu s více než 20% ve večerkách, tržnicích a jiných nespecializovaných obchodech.
Častější a pečlivější kontroly výrobců i prodejců.
můžeme řešit důsledky (pak důsledná kontrola, prohibice apod.) nebo příčiny - pak je střeba si uvědomit, že kdyby nebyla tak vysoká spotřební daň, asi by chytráci nepančovali technickým alkoholem, motivem provinilců nebylo zabíjet, ale vydělat
pančovatelům nalít jejich produkt do hrdla... bohužel to v demokracii nejde...
nevím, ale k dotazníku: tvrdý alkohol nepiji vůbec, takže prohibice mě neovlivnila vůbec
důsledná celní kontrola a kontrola potravinářská a daňová
kontrola prodejců - Policie a další kompetetní orgány
1. zrušení spotřební daně 2. liberalizace v sektoru kontroly 3. snížení DPH
trvale přísnější kontroly
tvrdy zakrok proti cernemu trhu s alkoholem
Lepší kontrola hned v likérkách
důkladnější kontroly
Důsledná kontrola původu alkoholu
zákaz prodeje ve večerkách a pochybných obchodech
vyšší tresty za pančování
Důkladnější kontrola, vysoké tresty za pančování alkoholu a podobné činy.
Dusledna potravinova inspekce, dodrzovani zakonu, nizsi korumpovatelnost politiku
dodrzovani jiz platnych zakonu
Zrusit spotrebni dan na alkohol. Tim se srovnaji podminky na trhu a nebude tudiz prostor pro vyssi nez normalni zisk a znizi tim i duvod pro podobne podvody.
kakat
svržení vlády
Prodávání jedovatého alkoholu by měl být trestný čin
Zákaz prodávání v trafikách a větší kontrolu černého trhu.
Důkladnější kontrola ze strany celního úřadu a dalších příslušných orgánů, větší tresty za pančování alkoholu
Častější kontrola alkoholu
lepší kontrola inspekcí
systematická kontrola u výrobců
Informovat o nějakém jednoduchém orientačním testu který si může každý provést sám
Norská prohibice je ideální varianta.
Platit kolky přímo při kolkování, přísnější kontrola v tomto ohledu
kontroly nápojů, ochranné známky
víc se zaměřit na sklady takového alkoholu
zvýšení kontrol likérek
Přísné kontroly a přísné tresty výrobcům. Povinnost prodávat jen prověřený alkohol.
Pracovat důsledněji a zvýšit kontroly ! ! ! !
zavíst pravidelné a namátkové kontroly u všech výrobců alkoholu, přísné tresty pro přestupky a finanční postihy za přestupky
zvýšená opatření ze strany vlády - kontrola, sankce, informovanost
nepít nekolkovaný alkohol a pofidérní alkohol(z neznámých zdrojů)
víc kontrol
Spíše přepadové kontroly především menších firem, které tvrdý alkohol vyrábí.
Větší kontroly a přísnější sankce!
Hlídání kolkování a výroby alkoholu.
Nic - lidksá blbost je věčná
stále by měla běžet informační kampaň kde by se varovalo, kde by zveřejnily příběhy skutečných postižených
Propracovaný systém kontrol
nedá se jim zcela předejít
Snížit (resp. zrušit) spotřební daň na alkohol
Zabránit možnosti prodávání levného, nekvalitního alkoholu; častější kontrola menších prodejen (kde je podle mě riziko daleko větší než e větším prodejnách); zavést velice tvrdé sankce, které by postihovaly podobné zločiny
větší kontrola ze strany hygieny, omezení počtu lihovarů
Určitě více kontrolovat výrobce, ale to se ce dělo tady byl už jen přirozený výběr kdy někteři si nedokázali dát pauzu ani když jim šlo o život.
větší a přísnější kontroly
Namátkové kontroly "drobných výrobců". Božkov ani Becherovka si toto nemohou dovolit.
maximální kontrola př výrobě alkoholu ! Dovoz - maximální kontrola celmíků a potravinářských expertů
Bojovat, účinně bojovat, s korupcí a organisovaným zločinem těch, kteří s ním mají bojovat.
zákaz prodeje alkoholu ve večerkách, trafikách, kamenných krámcích
Přísnější kontrola výrobců, dodavatelů i prodejců.
pravidelná kontrola prodejních míst
Stejna dokladova evidence jako u léků...
stát by měl vytáhnout hlavu z prdele a být konečně co k čemu
zákaz distribuce alkoholu nad 20 procent, častější kontroly v barech a hlavně večerkách a pochybných obchodech popřípadě úplná prohibice
takovým situacím nejde předcházet... pokud jsou lidé, kteří svůj vlastní výdělek upřednostňují před zdravím ostaních nelze tomu předcházet nijak
dusledna kontrola lihovaru , zamezeni kopupce
zatknout lidé, kteří za tohle všechno můžou
väčšia kontrola
To ti nahoře ví sami nejlépe, zbytečné nad tím přemýšlet.
žádná
Nalít do podvodníků, to co vyrobili
Důsledná kontrola malých nenápadných likérek typu Drak, omezení korupce v alkoholovém průmyslu. Opatření by však neměla šikanovat osvědčené české likérky s dobrou pověstí.
častější namátkové kontroly alkoholu
pořádne to kontrolovat
Rozhodně by si lidé neměli kupovat alkohol u nedůvěryhodných prodejců, nebo ho naopak sami pančovat.
lidi by si neměli kupovat nekontrolovanej, na černo pálenej alkohol a prodejci by si měli prověřovat od koho alkohol kupují
Opatřit veškeré lahve s alkoholem tzv. rodným listem a zakázat prodej alkoholu na stáncích a podobných prodejnách
větší kontrola prodejců, náhodné kontroly alkoholu, lépe hlídat pravé kolky proti odcizení
větší a častějšíkontrola u alkoholu ne jen pokud se vyskytne problém, lepší opatření u možnosti odcizení kolků
Potravinářská inspekce (nebo kdo to má na starosti) by měla lépe dělat svou práci, více kontrolovat původ alkoholu apod. Také by měla být mnohem lépe vedena kompletní dokumentace, kde je uveden původ alkoholu, dodavatelé a všechno kolem.
páliť kvalitný alkohol zo sliviek :-)
prodávat alkohol spíše jen ve specializovaných prodejnách, neprodávat vůbec podezřelý alkohol (s nízkou cenou, neznámý výrobce)
častější a lepší kontroly prodávaného alkoholu
Důslednější kontrola malých výrobců
častější kontrola obchodníků
zakázat prodej alkoholu ve stancích, trafikách atd..
Důlslednější kontrola výrobců a změna z přidělování kolků na prodej kolků v plné ceně spotřební daně
Nové kolkování a přísnější pravidla, při získávání kolků na lahve
Vyšší kontrola prodejců v trafikách, zvýšit vyhledávání černého trhu a ihned hlásit/kotrolovat podezřele levný alkohol.
vzdelat lidi a vysvetlit jim, ze piti alkoholu neni zdrave, ze je to nedela atraktivnejsimi a ze bavit se muze clovek,i bez nej.
Alkohol by se měl prodávat ve vybraných obchode, kam by chodila na kontroly ČPI
snížit daň
větší kontrola domácích výrobců lihovin
zlepšit celní ochranu
věškeré dostupné kontroly patřičných úřadů a to pravidelné i namátkové
13482,72 %35,83 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Váš čistý měsíční příjem se pohybuje přibližně v rozmezí:

 • odpověď do 10 tisíc korun:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

7. Konzumujete nápoje s obsahem alkoholu nad 20%?

 • odpověď ne, nekonzumuji nikdy:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 11. Jak často jste konzumovali nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% před prohibicí?

11. Jak často jste konzumovali nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% před prohibicí?

 • odpověď 2-1 týdně:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-1x týdně na otázku 15. Jak často konzumujete nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% po prohibici?

15. Jak často konzumujete nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% po prohibici?

 • odpověď nikdy:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nekonzumuji nikdy na otázku 7. Konzumujete nápoje s obsahem alkoholu nad 20%?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste:

5. Kolik obyvatel má Vaše bydliště?

6. Váš čistý měsíční příjem se pohybuje přibližně v rozmezí:

7. Konzumujete nápoje s obsahem alkoholu nad 20%?

8. Vláda ČR byla nucena vyhlásit krátkodobou prohibici na nápoje s obsahem alkoholu nad 20%. Zaznamenali jste toto opatření?

9. Připadalo Vám toto opatření přiměřené vzhledem k nastalé situaci?

10. Domníváte se, že potravinářská inspekce zanedbala kontrolu nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% před situací, která vyvrcholila vyhlášením prohibice?

11. Jak často jste konzumovali nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% před prohibicí?

12. Konzumovali jste nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% během prohibice?

13. Zvýšila se u vás konzumace jiného alkoholu během prohibice?

14. V případě zvýšení konzumace jiného alkoholu během prohibice uveďte druh:

15. Jak často konzumujete nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% po prohibici?

16. Máte po prohibici strach zakoupit si nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 20%? Větší číslo znamená větší obavy.

17. Víte, jak se projevuje otrava metanolem?

18. Myslíte si, že byla veřejnost kvalitně informována, jak postupovat v případě podezření na otravu metanolem?

19. Vy osobně víte, jak při otravě postupovat?

20. Kde nejčastěji nakupujete nápoje s obsahem alkoholu vyšší než 20%:

21. Informujete se nyní v pohostinství o původu nápojů s obsahem alkoholu nad 20%?

22. Upřednostňujete nyní při nákupu nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% oproti stavu před prohibicí zahraniční značky oproti domácím?

23. Co uděláte s nápoji s obsahem alkoholu vyšším než 20%, které máte doma, zakoupili jste je před prohibicí a jsou prokazatelně vyrobeny v roce 2012?

24. Myslíte si, že by bylo správné zavést trvalou prohibici po vzoru např. Norska?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste:

5. Kolik obyvatel má Vaše bydliště?

6. Váš čistý měsíční příjem se pohybuje přibližně v rozmezí:

7. Konzumujete nápoje s obsahem alkoholu nad 20%?

8. Vláda ČR byla nucena vyhlásit krátkodobou prohibici na nápoje s obsahem alkoholu nad 20%. Zaznamenali jste toto opatření?

9. Připadalo Vám toto opatření přiměřené vzhledem k nastalé situaci?

10. Domníváte se, že potravinářská inspekce zanedbala kontrolu nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% před situací, která vyvrcholila vyhlášením prohibice?

11. Jak často jste konzumovali nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% před prohibicí?

12. Konzumovali jste nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% během prohibice?

13. Zvýšila se u vás konzumace jiného alkoholu během prohibice?

14. V případě zvýšení konzumace jiného alkoholu během prohibice uveďte druh:

15. Jak často konzumujete nápoje s obsahem alkoholu větším než 20% po prohibici?

16. Máte po prohibici strach zakoupit si nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 20%? Větší číslo znamená větší obavy.

17. Víte, jak se projevuje otrava metanolem?

18. Myslíte si, že byla veřejnost kvalitně informována, jak postupovat v případě podezření na otravu metanolem?

19. Vy osobně víte, jak při otravě postupovat?

20. Kde nejčastěji nakupujete nápoje s obsahem alkoholu vyšší než 20%:

21. Informujete se nyní v pohostinství o původu nápojů s obsahem alkoholu nad 20%?

22. Upřednostňujete nyní při nákupu nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 20% oproti stavu před prohibicí zahraniční značky oproti domácím?

23. Co uděláte s nápoji s obsahem alkoholu vyšším než 20%, které máte doma, zakoupili jste je před prohibicí a jsou prokazatelně vyrobeny v roce 2012?

24. Myslíte si, že by bylo správné zavést trvalou prohibici po vzoru např. Norska?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špatná, M.Metanolová kauza a její vliv na vztah lidí k alkoholu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://metanolova-kauza-a-jeji-vliv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.