Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Methancity: Fronta 22

Methancity: Fronta 22

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Trafina
Šetření:28. 02. 2012 - 21. 03. 2012
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):33 / 29.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Sláva straně!

Prosím, aby tento dotazník vyplňovali pouze účastníci airsoftové larp akce Methancity: Fronta 22. Rozhodl jsem se pomoci a organizátorům  a také mě zajímá pohled na věc jinýma očima. Tento dotazník je hráčský, zpracován Carrym, výhodnocení budu publikovat ve stručné přehledné formě přibližně týden po sběru informací.

Odpovědi respondentů

1. Za kterou stranu jste jeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Protektorátotázka č. 2, Eastasieotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Eastasie1858,06 %58,06 %  
Protektorát1341,94 %41,94 %  

Graf

2. Protektorát - Jak byste hodnotili vybavení a zázemí vaší frakce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý753,85 %22,58 %  
chvalitebný430,77 %12,9 %  
výborný215,38 %6,45 %  

Graf

3. Eastasie - Jak byste hodnotili vybavení a zázemí vaší frakce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1372,22 %41,94 %  
chvalitebný316,67 %9,68 %  
dobrý211,11 %6,45 %  

Graf

4. Splnila akce vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Splnila všechna má očekávání a byl/a jsem i překvapen/a věcmi navíc.1858,06 %58,06 %  
Akce splnila všechna má důležitá očekávání1032,26 %32,26 %  
Akce splnila jen část mých očekávání, ale byly vynahrazeny něčím jiným26,45 %6,45 %  
Akce splnila pouze část mých očekávání13,23 %3,23 %  

Graf

5. Zhodnoťte akci (1-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21135,48 %35,48 %  
11032,26 %32,26 %  
3619,35 %19,35 %  
826,45 %6,45 %  
613,23 %3,23 %  
913,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.45
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.47
Směrodatná odchylka:1.86
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Jaká se vám zdála být organizace při samotném průběhu hry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1858,06 %58,06 %  
výborný722,58 %22,58 %  
dobrý619,35 %19,35 %  

Graf

7. Jaká se vám zdála být organizace před hrou a po hře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2270,97 %70,97 %  
chvalitebný929,03 %29,03 %  

Graf

8. Jak hodnotíte komunikaci s organizátory před samotnou akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2580,65 %80,65 %  
chvalitebný412,9 %12,9 %  
dobrý26,45 %6,45 %  

Graf

9. Jak hodnotíte komunikaci s organizátory v průběhu akce? (zahrnuje i spaní a pobyt v tělocvičně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2374,19 %74,19 %  
chvalitebný619,35 %19,35 %  
dobrý13,23 %3,23 %  
dostatečný13,23 %3,23 %  

Graf

10. Snažil jsem se hrát roli, kdy to šlo...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1754,84 %54,84 %  
souhlasím1238,71 %38,71 %  
nevím13,23 %3,23 %  
spíše nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

11. Jak byste hodnotili celkově průměrný role-playing ostatních hráčů kolem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1135,48 %35,48 %  
výborný1032,26 %32,26 %  
dobrý825,81 %25,81 %  
dostatečný26,45 %6,45 %  

Graf

12. Jaké se vám zdály být questy v řežbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré pohnutí dějem1238,71 %38,71 %  
Super zpestření, bez nich by to nešlo1032,26 %32,26 %  
Nevšímal/a jsem si jich929,03 %29,03 %  

Graf

13. Jak hodnotíte výběr prostoru pro akci? (1-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11858,06 %58,06 %  
21032,26 %32,26 %  
339,68 %9,68 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.48
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.4
Směrodatná odchylka:0.63
Medián:1
Modus:1

Graf

14. Spaní na bezpečném místě místo areálu je supr nápad...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1754,84 %54,84 %  
spíše souhlasím722,58 %22,58 %  
nevím412,9 %12,9 %  
spíše nesouhlasím26,45 %6,45 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

15. Vadilo vám ráno pochodovat místo svého pohodlného převozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec, dodalo to na atmosféře1858,06 %58,06 %  
Bylo mi to jedno619,35 %19,35 %  
Moc to nevadilo, připravil/a jsme se na to516,13 %16,13 %  
Vadilo, ale nakonec jsem si to užil/a13,23 %3,23 %  
Ano, počítal/a sem s koly13,23 %3,23 %  

Graf

16. Jak se vám líbilo, že byli Eastasijci všichni velice podobní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Suprový2890,32 %90,32 %  
Líbilo39,68 %9,68 %  

Graf

17. Jak se vám líbila siréna do začátku? (1-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11961,29 %61,29 %  
2825,81 %25,81 %  
3412,9 %12,9 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.48
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.47
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:1
Modus:1

Graf

18. Jak hodnotíte Eastasijské dělo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Super, dodalo na atmosféře2787,1 %87,1 %  
Dobré, ale nemuselo být39,68 %9,68 %  
Nevnímal/a jsem ho13,23 %3,23 %  

Graf

19. Jak se vám líbil Eastasijský tank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skvělá věc do bitvy2683,87 %83,87 %  
Dobrá věc, ale moc velký boost39,68 %9,68 %  
Spíše se mi nezamlouval26,45 %6,45 %  

Graf

20. (Vyplní pouze protektorátníci) Jak ste reagovali na blízkou přítomnost tanku nebo děla?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Taktizovali jsme a vyhýbali jsme se jim753,85 %22,58 %  
Podnikali jsme na akce na jejich zmocnění323,08 %9,68 %  
Snažili jsme se klást odpor215,38 %6,45 %  
Všichni jsme zalezli co nejhloubš17,69 %3,23 %  

Graf

21. (Vyplní pouze Eastasijci) Jak ste reagovali na blízkou přítomnost tanku nebo děla?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Super zážitek1161,11 %35,48 %  
Velké povzbuzení morálky738,89 %22,58 %  

Graf

22. Zažili jste nějaký epický boj kontaktními zbraněmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár bojů jsem se zúčastnil1858,06 %58,06 %  
Několik bojů jsem pozoroval/a1032,26 %32,26 %  
Žádných bojů jsem si nevšiml/a26,45 %6,45 %  
nezajímal/a jsem se o ně13,23 %3,23 %  

Graf

23. Jak se vám zdálo, že lidé kolem dodržují pravidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nezaznamenal/a jsem žádné porušení pravidelotázka č. 25, Několik lehkých prohřešků proti pravidlům jsem vidělotázka č. 24, Nevšímal jsem si toho, jak ostatní dodržují pravidlaotázka č. 25, Všímal jsem si hodně přestupkůotázka č. 24, Registroval jsem hodně velkých přestupků a snažil jsem se je řešitotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několik lehkých prohřešků proti pravidlům jsem viděl2167,74 %67,74 %  
Nezaznamenal/a jsem žádné porušení pravidel1032,26 %32,26 %  

Graf

24. Pokud jste registrovali porušování pravidel, co hráči porušovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hráči nepřiznávali zásahy1047,62 %32,26 %  
Medici se pohybovali příliš rychle se zraněným942,86 %29,03 %  
Hráči nedodržovali smrtelný radius granátu628,57 %19,35 %  
Jiné29,52 %6,45 %  
sem tam odvádění zraněných v 1 a/nebo rychle14,76 %3,23 %  
Hráči nehlásili svou smrt na velení14,76 %3,23 %  

Graf

25. Jak si myslíš, že jsi ty dodržoval/a pravidla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár malých prohřešků bylo2270,97 %70,97 %  
Vůbec jsem je neporušil929,03 %29,03 %  

Graf

26. Zhodnoťte obsah, stručnost a srozumitelnost pravidel. (1-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12064,52 %64,52 %  
2825,81 %25,81 %  
339,68 %9,68 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.41
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.39
Směrodatná odchylka:0.63
Medián:1
Modus:1

Graf

27. Jak hodnotíte myšlenku rozdělení funkcí v týmech? (kulometčík, sniper...) (1-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12374,19 %74,19 %  
239,68 %9,68 %  
339,68 %9,68 %  
526,45 %6,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.45
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:1
Modus:1

Graf

28. Zůstali jste po akci do neděle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2993,55 %93,55 %  
ne26,45 %6,45 %  

Graf

29. Mám kladné zážitky z této akce...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2993,55 %93,55 %  
spíše souhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

30. Kolik jste v akci obrátili peněz?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500Kč - 999Kč1033,33 %32,26 %  
více jak 2000Kč826,67 %25,81 %  
1500Kč - 1999Kč516,67 %16,13 %  
1000Kč - 1499Kč413,33 %12,9 %  
0Kč - 499Kč310 %9,68 %  

Graf

31. Chtěli byste další Methan frontu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano, udělejte jí2890,32 %90,32 %  
Ano, jel bych39,68 %9,68 %  

Graf

32. Cokoli dalšího vás k akci napadne, máte prostor...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi není co dodat... Sláva, sláva, sláva

Carry, proč si necháváš vychvalovat sirénu? :-D

Doufám, že jsem správně pochopil otázku 30 jako na kolik mě akce celkem vyšla (pokud byla myšlena jako kolik jsem utratil na místě tak 0 - 499).

Na příště vymyslet lepší bodový systém, hráči kolikrát nehlásili svou smrt

Nejdebilnější věc: metanová výpusť Nejlepší věc: CELEJ LARP! Bestovka.

Pro příště by možná stálo za to pouvažovat nad těmito věcmi: - zkrácení respawnu, aby se hráči častěji vrhali do střemhlavých banzai útoků, tak na 15 minut. - Zteče na bodáky a meče za pískotu píštalky, zvuku děla a kulometů :) - Větší hrozivost Protektorátu (byli jsme tak trochu pro smích), hodila by se nám stacionární kulometná stanoviště na bázi, vlastní vozidlo, všichni Protekt. aby měli černé přilby, političtí komisaři by nám měli být pořád za zadkem, ne jen na konci. - Hlavní je, aby byla finální bitva vysvětlena všem hráčům, poté by se počkalo, až by se všichni respawnuli a pak by to teprve začalo. - Jinak mě už nic nenapadá (Sybrakos)

příště bych si přál do hry místo zákopů pytle s pískem. Písek navozit ke každé bázi frakce, nechat tam pytle a ať si je jako hráči pod palbou nepřítele naplníme a rozmístíme, to by se mi líbilo moc. Dále by to chtělo více vlajek na stranu protektorátu, ne jen jednu poměrně malou zátavu, ale pořádnou vlajku. Dále bych uvítal vyloženě jako roli reportéra nebo fotografa válečného. Dále kdyby se obstaralo taky nějaké přibližovadlo pro protektorát, tak by to nebylo marné, ale zase nutno uznat, že materiální převaha nepřítele byl zajímavý pocit ( vím že si to tam lidi navozili sami za sebe, ale tak aspoň nějakou malou buginu s kulometem pro protektorát :D ) jinak svůj názor s barvou kuklošál a brašen pro protektorát jsme řekl a už byl zodpověen, tudíž to chápu proč to tak bylo. A hlavně, víc buzerace. pořádnou drilovou buzeraci ráno na place , klidně nechat dělat kliky nebo něco takového. Dále by se mi strašně líbilo, aby na frontě byl protektorítn kazatel, ten co byl na videu z Methan LARPu jeho hlášky o fekálním životě nepřítele a bezprecedentními dýchači načeho vzduchu. a taky kdyby se nějak dělay fragy, tedy za každou přinesenou trofej nepřítele by se udělal pro daného hráče frag ( třeba nějaká čárka někam nebo malej špendlík ) a v průbhu by se mu dávaly nějaké malé odznáčky, třeba jak měl ten vlajkonoš na šerpě, takové ty prťavé náboje jako odznáčky nebo co že to měl. Za to bych si připlatil, za takové killové ohodnocování :D

Treba lepsie dobalancovat niektore herne interakcie ( viac nastrojov reakcie na tank napr. ), inak supr..

Vozidla na obou stranách, nebo více protimateriálních zbraní té frakci, která technikou disponovat nebude.

33. Těšíte se na Methancity: Bod obnovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak malý děcko1754,84 %54,84 %  
Určitě ano825,81 %25,81 %  
Nehodlám jet619,35 %19,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trafina, T.Methancity: Fronta 22 (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://methancity-fronta-22.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.