Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metoda pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ

Metoda pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Štefková
Šetření:05. 02. 2014 - 07. 03. 2014
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Toto dotazníkové šetření zjišťuje využívání metody pozorování v předmětech o přírodě učiteli na 1. stupni ZŠ.

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny jako součást mé diplomové práce, která je zaměřena na přípravu metodických materiálů využívajících právě metodu pozorování ve výuce předmětů o přírodě. Pravdivé odpovědi proto mohou mít podíl na zlepšení vyučovacího procesu.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Používáte ve své výuce předmětů o přírodě výukovou metodu pozorování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, využívám často2256,41 %56,41 %  
Ano, ale jen zřídka1538,46 %38,46 %  
Nevyužívám25,13 %5,13 %  

Graf

2. Jak často v průběhu měsíce využíváte metodu pozorování v hodinách přírodovědy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejméně jedenkrát za měsíc1846,15 %46,15 %  
Nejméně jedenkrát týdně1230,77 %30,77 %  
Jen výjimečně820,51 %20,51 %  
Nevyužívám vůbec12,56 %2,56 %  

Graf

3. Co ovlivňuje případné zařazení metody pozorování do Vaší výuky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závislost na tématech3179,49 %79,49 %  
Závislost na ročním období410,26 %10,26 %  
Závislost na ročníku410,26 %10,26 %  

Graf

4. S jakými přírodninami nejčastěji pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zprostředkované přírodniny (obrázky, videa, CD, aj.)2153,85 %53,85 %  
Reálné "živé" přírodniny1846,15 %46,15 %  

Graf

5. Jakým způsobem dostávají žáci instrukce k pozorování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instruktáž učitelem3179,49 %79,49 %  
Pokyny k pozorování na kartě či tabuli615,38 %15,38 %  
Pokyny k pozorování z učebnice/ pracovního sešitu25,13 %5,13 %  

Graf

6. Jak zaznamenáváte výsledky jednotlivých pozorování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinace obou předchozích2769,23 %69,23 %  
Pouze ústně717,95 %17,95 %  
Písemně do záznamových archů, pracovního sešitu, aj.512,82 %12,82 %  

Graf

7. Jak žáci při pozorování přírodnin pracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatně s pomocí3282,05 %82,05 %  
Samostatně, bez pomoci410,26 %10,26 %  
Pouze pod vedením37,69 %7,69 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás výhoda metody pozorování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Propojení teorie s reálnou skutečností1743,59 %43,59 %  
Názornost1025,64 %25,64 %  
Lepší zapamatování pro žáky717,95 %17,95 %  
Působení na emocionalitu žáků37,69 %7,69 %  
Podpoření jiných stylů učení12,56 %2,56 %  
Jiné12,56 %2,56 %  

Graf

9. Co byste označili za nevýhodu metody pozorování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časová náročnost1538,46 %38,46 %  
Organizační náročnost820,51 %20,51 %  
Nároky na odbornou přípravu učitele615,38 %15,38 %  
Jiné410,26 %10,26 %  
Nedostatek metodických příruček pro učitele410,26 %10,26 %  
Případné alergie žáků12,56 %2,56 %  
Náročnost na prostor12,56 %2,56 %  

Graf

10. Pokud byste měla možnost přístupu k didaktickým materiálům (příručka, webová stránka) zaměřeným na pozorování přírodnin se žáky na 1. stupni,...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě bych měl/a zájem2769,23 %69,23 %  
Možná bych měl/a zájem717,95 %17,95 %  
Pravděpodobně bych měl/a zájem37,69 %7,69 %  
Určitě bych neměl/a zájem25,13 %5,13 %  

Graf

11. Jaká je Vaše aprobace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ2974,36 %74,36 %  
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ512,82 %12,82 %  
Jiné512,82 %12,82 %  

Graf

12. Jak dlouho působíte ve školství jako učitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 a více1948,72 %48,72 %  
1-5923,08 %23,08 %  
0-1615,38 %15,38 %  
5-10512,82 %12,82 %  

Graf

13. Kolik hodin týdně vyučujete předměty o přírodě ve své třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny2666,67 %66,67 %  
3- 4 hodiny1128,21 %28,21 %  
více jak 4 hodiny25,13 %5,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štefková, L.Metoda pozorování v předmětech o přírodě na 1. stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://metoda-pozorovani-v-predmete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.