Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > metodika fullcost v soukromém sektoru

metodika fullcost v soukromém sektoru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Škarydova
Šetření:12. 04. 2012 - 19. 04. 2012
Počet respondentů:0
Počet otázek (max/průměr):17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník je zaměřen na zavedení metodiky fullcost tedy rozúčtování nepřímých nákladů v organizaci.

Odpovědi respondentů

1. Důvod zavedení fullcost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Na jaké významnější překážky společnost narazila při zavádění metodiky? Jak jste je vyřešili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

3. Vyžadovalo zavedení metodiky nějakou změnu organizační či ekonomické struktury, jaké byly změny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

4. Stručný popis organizace a organizační struktury.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. Stručný popis ekonomické struktury, plánujete zavést nová nákladová střediska?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

6. V jaké fázi se nyní zavádění metodiy fullcost nachází?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Kolik má organizace poskytovatelů dotací? (stručně vyjmenujte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

8. Jakým způsobem eliminuje organizace nezpůsobilé náklady podle různých požadavků poskytovatelů.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Jaké má organizace interní předpisy upravující tuto metodiku?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

10. Metodika fullcost je zaváděná pomocí projektu OPVK?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Jaké Vaše organizace používá rozvrhové základy? Plánujete využít i další, jaké a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

12. Používáte v rámci současné metodiky odhady? Jaké a proč? Plánujete odhady v rámci Vaší metodiky zcela eliminovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Jak často jsou ve Vaší organizaci počítány sazby pro kalkulaci nepřímých nákladů? 1x ročně či vícekrát?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Jaký software pro účely fullcostu využíváte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

15. Používáte vždy time sheets jako jeden z podkladů pro alokaci přímých mezd?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Jaký je/bude Váš přístup k odpisům přístrojů a jejich kalkulaci v rámci různých kalkulačních jednic (projektů,zakázek) - používáte přístrojové deníky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

17. Jaký je název organizace a IČO?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (83,3 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škarydova, P.metodika fullcost v soukromém sektoru (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://metodika-fullcost-v-soukrome.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.