Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metodologický test

Metodologický test

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Krejčová
Šetření:06. 04. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

tento metodologický test slouží k ověření znalostí v oboru METODOLOGIE. 

Odpovědi respondentů

1. Co je to výzkum?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nevím

ověřitelné, kontrolované a kontrolovatelné, systematické šetření

píchání do lidí

2. Je výzkum záležitostí pouze jednoho člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

3. Jak se nazývá 1. etapa výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovení výzkumného problému250 %50 %  
informační příprava výzkumu250 %50 %  

Graf

4. Výzkumníci ve své práci používají primární a sekundární prameny. Co patří do sekundárních pramenů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diplomové práce375 %75 %  
učební texty250 %50 %  
slovníky250 %50 %  
encyklopedie250 %50 %  
odborné časopisy125 %25 %  

Graf

5. Jakou metodou získáváme informace o názorech, postojích, přáních a obavách? Zjišťujeme a diagnostikujeme vnitřní svět člověka, který nám v podobě informací poskytuje obraz o člověku, jeho pocitech a zkušenostech v rovině psychické?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nervím125 %25 %  
vymlátím to z toho parchanta125 %25 %  
---------------------------------- ------------125 %25 %  
projektivní metody125 %25 %  

Graf

6. Jak nazýváme osoby, které se zúčastňují experimentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
subjekty375 %75 %  
výběr125 %25 %  

Graf

7. Z jakého směru vychází kvalitativní výzkum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fenomenologie250 %50 %  
pozitivismus125 %25 %  
filozofie125 %25 %  

Graf

8. Každý výzkumný nástroj má 2 základní vlastnosti. Které to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

každý, zákon akce a reakce (dám mu přes držku a on mě)

nevím

validitu a reliabilitu

9. Přeformulujte výrok na hypotézu: Dobří učitelé využívají ve třídě humor.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

01001010101111111111111111000000000010101101011011101111010

H0: U dobrých a špatných učitelů (předem nadefinováno, jak vypadá dobrý a špatný učitel) se žáci smějí stejně často. HA: U dobrých učitelů se žáci smějí více.

Kdo umí umí, kdo neumí učí

nevím

10. Kolik typů výzkumných problémů existuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4125 %25 %  
63259845785463215559658485556325441255454545445454125 %25 %  
5832125 %25 %  
3125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.5814961446366E+49
Minimum:3
Maximum:6.3259845785463E+49
Variační rozpětí:6.3259845785463E+49
Rozptyl:1.0004520222001E+99
Směrodatná odchylka:3.1629922892732E+49
Medián:2918
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krejčová, R.Metodologický test (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://metodologicky-test.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.