Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metodologický test

Metodologický test

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Krejčová
Šetření:06. 04. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

tento metodologický test slouží k ověření znalostí v oboru METODOLOGIE. 

Odpovědi respondentů

1. Co je to výzkum?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nevím

ověřitelné, kontrolované a kontrolovatelné, systematické šetření

píchání do lidí

2. Je výzkum záležitostí pouze jednoho člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

3. Jak se nazývá 1. etapa výzkumu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stanovení výzkumného problému250 %50 %  
informační příprava výzkumu250 %50 %  

Graf

4. Výzkumníci ve své práci používají primární a sekundární prameny. Co patří do sekundárních pramenů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diplomové práce375 %75 %  
učební texty250 %50 %  
slovníky250 %50 %  
encyklopedie250 %50 %  
odborné časopisy125 %25 %  

Graf

5. Jakou metodou získáváme informace o názorech, postojích, přáních a obavách? Zjišťujeme a diagnostikujeme vnitřní svět člověka, který nám v podobě informací poskytuje obraz o člověku, jeho pocitech a zkušenostech v rovině psychické?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nervím125 %25 %  
vymlátím to z toho parchanta125 %25 %  
---------------------------------- ------------125 %25 %  
projektivní metody125 %25 %  

Graf

6. Jak nazýváme osoby, které se zúčastňují experimentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
subjekty375 %75 %  
výběr125 %25 %  

Graf

7. Z jakého směru vychází kvalitativní výzkum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fenomenologie250 %50 %  
pozitivismus125 %25 %  
filozofie125 %25 %  

Graf

8. Každý výzkumný nástroj má 2 základní vlastnosti. Které to jsou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

každý, zákon akce a reakce (dám mu přes držku a on mě)

nevím

validitu a reliabilitu

9. Přeformulujte výrok na hypotézu: Dobří učitelé využívají ve třídě humor.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

01001010101111111111111111000000000010101101011011101111010

H0: U dobrých a špatných učitelů (předem nadefinováno, jak vypadá dobrý a špatný učitel) se žáci smějí stejně často. HA: U dobrých učitelů se žáci smějí více.

Kdo umí umí, kdo neumí učí

nevím

10. Kolik typů výzkumných problémů existuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4125 %25 %  
63259845785463215559658485556325441255454545445454125 %25 %  
5832125 %25 %  
3125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.5814961446366E+49
Minimum:3
Maximum:6.3259845785463E+49
Variační rozpětí:6.3259845785463E+49
Rozptyl:1.0004520222001E+99
Směrodatná odchylka:3.1629922892732E+49
Medián:2918
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčová, R.Metodologický test (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://metodologicky-test.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.