Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metody a přístupy výuka AJ na 2.stupni ZŠ

Metody a přístupy výuka AJ na 2.stupni ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Machová
Šetření:22. 11. 2009 - 28. 11. 2009
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Eva Machová a studuji učitelství na UHK. Tento dotazník je pracovní materiál pro zpracování mé diplomové práce, kde se zajímám o výukové přístupy a metody výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ v České republice. Cílem mého dotazníku a průzkumu je zjistit, do jaké míry učitelé ZŠ využívají rozličných přístupů a metod ve výuce anglického jazyka a jak aktivně se mohou zapojovat do organizace a přípravy výukových plánů jednotlivých škol, na kterých vyučují. A zda mají možnost zasáhnout do výběru jazykových materiálů pro výuku.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik dloho vyučujete anglický jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 10 let1548,39 %48,39 %  
více jak 10 let1445,16 %45,16 %  
méně jak 2 roky26,45 %6,45 %  

Graf

2. Jak dlouho vyučujete anglický jazyk na 2.stupni ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 10 let1341,94 %41,94 %  
více než 10 let1238,71 %38,71 %  
méně než 2 roky516,13 %16,13 %  
druhý rok - Aj jako druhý cizí jazyk13,23 %3,23 %  

Graf

3. Na jaké základní škole vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní ZŠ3096,77 %96,77 %  
soukromá13,23 %3,23 %  

Graf

4. Jsem vysokoškolsky vzdělaný/á vyučující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2580,65 %80,65 %  
ne619,35 %19,35 %  

Graf

5. Vyjmenujte minimálně 3 výukové metody.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. The Grammar-Translation Method 2. Direct Method 3. The Audio-Lingual Method 4. The Silent Way 5. Suggestopedia 6. Community Language Learning 7. The Total Physical Response Method 8. The Communicative Approach

didaktická hra dril projekt pozn. ot. 11: je třeba zpřístupnit více odpovědí zároveň - učitelé čerpají ze školních i z vlastích materiálu a i z interentu.

diskuse práce ve dvojicích práce ve skupině

Diskuse,práce ve skupině,výklad

EUR, Myšlenkové mapy, Brainstorming

frontální vyučování projektové vyučování skupinová práce

frontální výuka,skupinová práce, párová práce, projekty

Gramaticko-překladová metoda. Přímá metoda. Audio-lingvistická metoda. Komunikativní metoda. Situační metoda. Metoda sugestopedie.

hodiny na interaktivní tabuli, projekty, práce na počítači s výukovým progrmamem, předvádění rozhovorů i s kulisy

Hry, čtení s porozuměním, konverzace, gramaticlá cvičení...........

individuální práce - cvičení, projekty skupinová práce - projekty, hry, soutěže párová práce - projekty, dialogy, hry poslechy práce s multimediální tabulí PC programy filmy v AJ

informativni metody, brainstorming, prace v malych skupinkach a nasledna prezentace, dohledavani informaci v mediich

Jsme ZŠ - výukové metody aplikujeme vyváženě.

kritické myšlení, frontální, skupinové, projektové

Metody motivační Metoda problémového výkladu Aktivizující výukové metody

motivační,monolog,dialog,práce s textem,projekce, fixační, aplikační a spousta dalších

myšlenková mapa, rozhovory, kvízy, doplňování, práce s DVD, práce s texty, poslechy

poslech s opakováním interaktivní tabule komunikační výuka v kruhu příprava projektů výklad gramatických jevů

Poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, konverzace

poslechová cvičení čtení textu s porozuměním, reprodukce textu, ověřování znalosti přečteného minimálně formou doplňování textu nebo odpovědí na otázky mluvnická cvičení - práce s prac. sešity a předem připravenými materiály

práce ve skupinách práce s Aj textem a slovníky práce s názorným materiálem ( např. obrázky, karty s čísly, ...)

projekty PC skupinové práce

receptivní, reproduktivní

Rozhovor, hraní rolí, poslech s otázkami či doplňováním

skupinová práce frontální - výklad samostaná -práce s textem

skupinová práce, projektové vyučování, e-learning, frontální, konverzace

skupinová práce, týmová práce (rozdělení rolí), kritické čtení a psaní, projekty krátkodobé i dlouhodobé, e-learning, hry, soutěže, práce s písní, jazz chants, portfolia, e-twinning, poslechy, videa, sebehodnocení...

slovní metody (monolog, dialog) demonstrační metoda (obrázky, názorné předměty) praktické metody(využití pohybu) projektová metoda

suggestopedia, natural approach, direct method

výklad, diskuse, rozbor modelových příkladů

warm up activities conversation dialogues PC

6. Snažíte se využívat různé metody AJ při výuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31100 %100 %  

Graf

7. Jste zapojen/a do výběru a rozhodování při výběru jazykových učebnic pro naše žáky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2683,87 %83,87 %  
ne516,13 %16,13 %  

Graf

8. Na základě čeho se na Vaší ZŠ vybírají jazykové učebnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvality a vhodnosti pro žáky ZŠ2993,55 %93,55 %  
ceny učebnice26,45 %6,45 %  

Graf

9. Na Vaší ZŠ máte jazykovou knihovnu pro vyučující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1754,84 %54,84 %  
ne1445,16 %45,16 %  

Graf

10. Používáte "additional materials " v hodinách anglického jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3096,77 %96,77 %  
ne13,23 %3,23 %  

Graf

11. Odkud čerpáte additional materials?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní materiály2787,1 %87,1 %  
z naší školní knihovny412,9 %12,9 %  

Graf

12. Jste spokojen/a s jazykovými učebnicemi na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2890,32 %90,32 %  
ne39,68 %9,68 %  

Graf

13. Jste pokojen/a s přístupy a kvalitou výuky na Vaší ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2374,19 %74,19 %  
ne825,81 %25,81 %  

Graf

14. Pokud jste na předchozí odpověď odpověděl/a NE - Co byste změnil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- mít k dispozici kvalitní a náročností odpovídající poslechová cvičení - učit skupiny žáků o menším počtu než 23!!! - rozdělit žáky na studijní a nestudijní typy - posílit výuku AJ o jednu hodinu

neměly by cizí jazyk učit učitelky z prvního stupně, když mají jen kurs anglického jazyka, který zčásti hradil zaměstnavatel. Nemají čas hledat materiály, někdy dělají chyby, nejsou pro jazyk zapálené.

Není možné naučit děti mluvit ve skupině 24 žáků. Není dostatek času pro procvičování "speaking " a jeho kontrolu. Žáci budou zase umět jen psát.

Odpověď je ovlivněna finanční situací ve školství - výukové materiály lze nakoupit jen s omezením (nedostatek financí dovoluje nakoupit nejzákladnější pomůcky a učebnice), personální situace není jednoduchá (spousta vystudovaných učitelů po krátkodobé zkušenosti odchází za nabídkami lukrativnějšími ve všech směrech). I přesto se snažíme vyučovat co nejlépe a nejefektivněji.

Problém spočívá v kvalifikovanosti vyučujících.

přístup žáků

přístup žáků a rodičů

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Machová, E.Metody a přístupy výuka AJ na 2.stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://metody-a-pristupy-vyuka-aj-na-2-stupni-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.