Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Metody odhadování pracnosti softwarových projektů

Metody odhadování pracnosti softwarových projektů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Kozel
Šetření:13. 05. 2010 - 24. 05. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu chci ověřit, zda se v softwarových firmách používají metody pro odhadování pracnosti softwarových projektů. Jestli je dodavatel schopen poskytnout software včas, v požadované kvalitě a s plánovanými náklady.

Výsledek dotazníku poslouží jako podklad pro zpracování diplomové práce na téma "Metody odhadování pracnosti softwarových projektů".

Dotazník je anonymní a s jeho výsledky se můžete seznámit po ukončení průzkumu na této stránce.

 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Počet zaměstnanců ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 a více640 %40 %  
1-10426,67 %26,67 %  
51-100213,33 %13,33 %  
11-25213,33 %13,33 %  
26-5016,67 %6,67 %  

Graf

2. Objem zahraničního kapitálu ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 %1386,67 %86,67 %  
76-100 %213,33 %13,33 %  

Graf

3. Počet zpracovávaných projektů ročně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 a více853,33 %53,33 %  
6-10426,67 %26,67 %  
1-5213,33 %13,33 %  
11-2016,67 %6,67 %  

Graf

4. Používáte metody pro odhadování nákladů projektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1386,67 %86,67 %  
Ne213,33 %13,33 %  

Graf

5. Jaké konkrétní metody pro odhadování nákladů používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neformální analogie, založená na zkušenostech osoby provádějící odhad753,85 %46,67 %  
Formální analogie, dle udržované databáze předešlých projektů430,77 %26,67 %  
Kombinace prvních tří metod podle povahy projektu.17,69 %6,67 %  
Ad hoc, tzn. nelze jednoznačně specifikovat17,69 %6,67 %  

Graf

6. Nepoužíváte metody pro odhadování nákladů, na základě čeho zpracováváte cenové nabídky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kvalifikovaný odhad

podle zkušeností

7. Jaké vstupy jsou používány pro odhadování nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neúplný soubor požadavků538,46 %33,33 %  
Detailní soubor požadavků323,08 %20 %  
Detailní uživatelské rozhraní, zahrnující prototypy jednotlivých obrazovek215,38 %13,33 %  
Kompletní architektura systému215,38 %13,33 %  
Jak kdy, podle toho, co je k dispozici.17,69 %6,67 %  

Graf

8. Kolik osob je zapojeno do zpracování odhadu nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2646,15 %40 %  
3-5538,46 %33,33 %  
11 a více17,69 %6,67 %  
6-1017,69 %6,67 %  

Graf

9. Jaké jsou pozice osob provádějících odhady nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Projektový manažer1292,31 %80 %  
Vývojář861,54 %53,33 %  
Analytik753,85 %46,67 %  
Finanční manažer323,08 %20 %  
Majitel společnosti215,38 %13,33 %  
Databázový specialista215,38 %13,33 %  
Tester215,38 %13,33 %  
SW Architekt17,69 %6,67 %  

Graf

10. Bývají osoby provádějící odhady nákladů omezeny dostupnými zdroji, např. rozpočet, omezená pracovní síla, čas atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano538,46 %33,33 %  
Spíše ne430,77 %26,67 %  
Ano430,77 %26,67 %  

Graf

11. U kolika procent projektů bylo nutné zredukovat odhadované náklady, protože výsledná cenová nabídka nebyla konkurenceschopná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 %646,15 %40 %  
26-50 %430,77 %26,67 %  
51-75 %215,38 %13,33 %  
76-100 %17,69 %6,67 %  

Graf

12. Jak často dochází ke konfrontaci finančního manažera a projektového manažera ohledně výše odhadovaných nákladů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často753,85 %46,67 %  
Ojediněle430,77 %26,67 %  
Velmi často17,69 %6,67 %  
Vždy17,69 %6,67 %  

Graf

13. Realizujete na počátku každého projektu tzv. "kickoff meeting" a sezení týkající se odhadu pracnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano646,15 %40 %  
Ano430,77 %26,67 %  
Spíše ne215,38 %13,33 %  
Ne17,69 %6,67 %  

Graf

14. Kolik procent projektů nebývá dodáno včas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 %746,67 %46,67 %  
26-50 %533,33 %33,33 %  
51-75 %213,33 %13,33 %  
76-100 %16,67 %6,67 %  

Graf

15. U kolika procent projektů dochází k překročení počátečního rozpočtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 %640 %40 %  
26-50 %533,33 %33,33 %  
51-75 %320 %20 %  
76-100 %16,67 %6,67 %  

Graf

16. U Kolika procent projektů dochází ke snížení kvality produktu (např. vynechání některých zavedených procesů), aby byl dodržen počáteční rozpočet nebo termín předání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-25 %853,33 %53,33 %  
76-100 %320 %20 %  
51-75 %320 %20 %  
26-50 %16,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kozel, M.Metody odhadování pracnosti softwarových projektů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://metody-odhadovani-pracnosti-softwarovych-projektu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.