Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití kvantitativních metod v podnikání

Využití kvantitativních metod v podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Šetření:28. 02. 2017 - 14. 03. 2017
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení přátelé,

tento dotazník se snaží zmapovat využití kvantitativních metod v podnikání v České republice a vztah podnikatelů a manažerů k těmto metodám.

Pokud jste podnikatelé nebo pracujete na pozici středního nebo vrcholného managementu v České republice, je tento dotazník určen právě pro Vás!

Děkuji za vyplnění a těším se na Vaše odpovědi.

Václav Friedrich

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem "kvantitativní metody"? Můžete vybrat i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
statistické metody1168,75 %68,75 %  
matematické metody956,25 %56,25 %  
výpočetní metody637,5 %37,5 %  
vědecké metody425 %25 %  
exaktní metody318,75 %18,75 %  

Graf

2. Využíváte ve své práci kvantitativní metody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [často využívámotázka č. 3, občas využívámotázka č. 3, nevyužívámotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám956,25 %56,25 %  
občas využívám425 %25 %  
často využívám318,75 %18,75 %  

Graf

3. Které z uvedených kvantitativních metod v práci využíváte? Můžete vybrat i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výzkum trhu457,14 %25 %  
popisná a manažerská statistika342,86 %18,75 %  
modelování a simulace342,86 %18,75 %  
finanční rozhodování342,86 %18,75 %  
časové řady228,57 %12,5 %  
regresní modely114,29 %6,25 %  
operační analýza a optimalizace114,29 %6,25 %  
projektový management114,29 %6,25 %  

Graf

4. Jak hodnotíte užitečnost exaktních metod ve své práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou velmi užitečné342,86 %18,75 %  
jsou užitečné342,86 %18,75 %  
nedokážu posoudit114,29 %6,25 %  

Graf

5. Proč ve své práci nevyužíváte kvantitativní metody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve své práci je nepotřebuji666,67 %37,5 %  
nepovažuji je za důležité111,11 %6,25 %  
vůbec je neznám111,11 %6,25 %  
neumím je používat111,11 %6,25 %  

Graf

6. Jak hodnotíte své vzdělání v oblasti kvantitativních metod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřené850 %50 %  
nedostatečné743,75 %43,75 %  
zbytečně rozsáhlé16,25 %6,25 %  

Graf

7. Jak hodnotíte výuku matematiky a statistiky na českých školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřená1275 %75 %  
nedostatečná318,75 %18,75 %  
zbytečně rozsáhlá16,25 %6,25 %  

Graf

8. Co si myslíte o znovuzavedení povinné maturity z matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita z matematiky by měla být povinná na všech školách531,25 %31,25 %  
maturita z matematiky by měla být povinná pouze na školách s technickým nebo přírodovědným zaměřením531,25 %31,25 %  
maturita z matematiky by měla být pouze volitelná425 %25 %  
z matematiky by se nemělo vůbec maturovat212,5 %12,5 %  

Graf

9. Jaké je Vaše postavení v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední management956,25 %56,25 %  
OSVČ / podnikatel743,75 %43,75 %  

Graf

10. Jaké je převažující zaměření Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod a služby956,25 %56,25 %  
vzdělání, věda a výzkum318,75 %18,75 %  
průmysl318,75 %18,75 %  
zemědělství16,25 %6,25 %  

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1062,5 %62,5 %  
žena637,5 %37,5 %  

Graf

12. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší pomaturitní (Mgr, Ing nebo Dr)743,75 %43,75 %  
maturita531,25 %31,25 %  
nižší pomaturitní (Bc nebo VOŠ)425 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Václav Friedrich, Ph.D., I.Využití kvantitativních metod v podnikání (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://metody2017.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.