Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezigenerační komunikace a spolupráce

Mezigenerační komunikace a spolupráce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Kremplová
Šetření:07. 01. 2015 - 25. 01. 2015
Počet respondentů:233
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

prosím Vás o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který je určen všem pracujícím osobám starším 18 let.

Cílem je získat informace a podněty, které mi poslouží při tvorbě vzdělávacího programu na téma „Mezigenerační komunikace a spolupráce“ v rámci mé magisterské diplomové práce. Představte si, že se takového programu v budoucnu zúčastníte a odpovídejte tak, jak si přejete aby vypadal.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15968,24 %68,24 %  
Muž7431,76 %31,76 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let10545,06 %45,06 %  
31 - 40 let4418,88 %18,88 %  
41 - 50 let4318,45 %18,45 %  
51 - 60 let3615,45 %15,45 %  
61 a více let52,15 %2,15 %  

Graf

3. Jaký je pomyslný věkový rozdíl mezi Vámi a člověkem, kterého již řadíte do jiné generace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více let7733,05 %33,05 %  
10 - 15 let7130,47 %30,47 %  
16 - 20 let7030,04 %30,04 %  
Méně jak 10 let156,44 %6,44 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste vůči jiným generacím zaujatý a máte k nim předsudky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14662,66 %62,66 %  
Nedokážu to jasně posoudit5222,32 %22,32 %  
Ano3515,02 %15,02 %  

Graf

5. Jak často se na pracovišti setkáváte s nedorozuměním a konflikty souvisejícími s osobou jiné generace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka17072,96 %72,96 %  
Nikdy4820,6 %20,6 %  
Často156,44 %6,44 %  

Graf

6. Přáli byste si porozumět příčinám neshod mezi různými generacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zajímá mě to15365,67 %65,67 %  
Ne, je mi to jedno8034,33 %34,33 %  

Graf

7. Přáli byste si vzdělávací program k tomuto tématu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pasivní (chci jen naslouchat)12854,94 %54,94 %  
Napůl aktivní, napůl pasivní8134,76 %34,76 %  
Spíše aktivní (chci se zapojit)2410,3 %10,3 %  

Graf

8. Přáli byste si (z hlediska času) vzdělávací program:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednodenní19081,55 %81,55 %  
Dvoudenní2912,45 %12,45 %  
Třídenní146,01 %6,01 %  

Graf

9. Byli byste ochotní podělit se o své životní zkušenosti ve vztahu k jiným generacím s ostatními účastníky tohoto vzdělávacího programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nemám s tím problém7833,48 %33,48 %  
Spíše ne, nerad/a se svěřuji7331,33 %31,33 %  
Asi ano, ale musel by mě lektor chvíli pobízet5523,61 %23,61 %  
Rozhodně ne2711,59 %11,59 %  

Graf

10. Požadovali byste jako účastníci tohoto programu studijní materiály (skripta)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není třeba13859,23 %59,23 %  
Ano, určitě9540,77 %40,77 %  

Graf

11. Jaké složení účastníků je podle Vás vhodnější pro vzdělávací program na téma „Mezigenerační komunikace a spolupráce“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účastníci smíšených věkových generací21793,13 %93,13 %  
Všichni účastníci stejné věkové generace166,87 %6,87 %  

Graf

12. Měli byste zájem si vyslechnout v rámci programu příklady z praxe odborníka na mezilidské vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě19684,12 %84,12 %  
Ne, není třeba3715,88 %15,88 %  

Graf

13. Chtěli byste po absolvování kurzu obdržet osvědčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13156,22 %56,22 %  
Ano10243,78 %43,78 %  

Graf

14. Zúčastnili byste se vzdělávacího programu na toto téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi ano12553,65 %53,65 %  
Spíš ne10846,35 %46,35 %  

Graf

15. Prostor pro Vaše podněty:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1)Většina otázek je položena tak, že na ně bez dalšího vysvětlení a doplnění nelze s čistým svědomím jednoznačně odpovědět - mám na mysli potřebu doplnění té odpovědi. 2) Nemyslím si, že jsou mezi generacemi velké neshody, vždy jde o povahové vlastnosti konkrétních lidí (bez ohledu na věk).

Dotazník v nemalé části předpokládá zájem respondenta o účast ve vzdělávacím programu a protože některé otázky tento zájem předjímají, odpovědi na ně nemusí být vždy relevantní.

každá generace má své, takže jde o vzájemnou toleranci - pochopení, že druhý nemusí splňovat mé představy...

možna bych dotazy specifikovala na problem na pracovisti, v rodine atd.

Myslím si, že o této problématice se mluví dost málo a když už, je to jen kritika k jedné či druhé straně. Převážně tedy od starší generace k mladší. Stále si nikdo neuvědomuje, že mládež je sice možná ta drzá strana, ovšem to bylo, je a bude a hlavně tu mládež někdo vychovává a má jí jít příkladem.

NAVRHUJI I DALŠÍ TÉMA TOHOTO PROGRAMU,NAPŘ MEZIGENERAČNÍ VZTAHY NA PRACOVIŠTI MEZI NADŘÍZENÝM X PODŘÍZENÝM PRACOVNÍKEM

problém podle mě není mezi generacemi, ale mezi lidmi, kteří si neumí naslouchat, respektovat se a snažit se vtělit do toho druhého a zamyslet se nad svých chováním, jak by se jemu samotnému líbilo, kdyby byl v kůži toho druhého....

soustředit se komunikační problém teenagerů a seniorů, účastnící ve skupině by se neměli znát (s vlastní babičkou většinou osoba nemá takový problém jako s cizí seniorkou), nezabít celý kurz pouhými přednáškami a výkladem, klást důraz na prožitek, uplatnit metodu zážitkové pedagogiky, kdy si účastník odnese mnohem víc než jen informace

staří od mladých dál

Zúčastnila bych se ho až v budoucnu. Nyní toto téma pro mě není aktuální - potřebuji navštěvovat kurzy, které jsou důležitější pro mou profesi. Toto by bylo spíše jen pro zajímavost.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Zúčastnili byste se vzdělávacího programu na toto téma?

  • odpověď Asi ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše aktivní (chci se zapojit) na otázku 7. Přáli byste si vzdělávací program k tomuto tématu:
  • odpověď Spíš ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, není třeba na otázku 12. Měli byste zájem si vyslechnout v rámci programu příklady z praxe odborníka na mezilidské vztahy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik Vám je let?

3. Jaký je pomyslný věkový rozdíl mezi Vámi a člověkem, kterého již řadíte do jiné generace?

4. Myslíte si, že jste vůči jiným generacím zaujatý a máte k nim předsudky?

5. Jak často se na pracovišti setkáváte s nedorozuměním a konflikty souvisejícími s osobou jiné generace?

6. Přáli byste si porozumět příčinám neshod mezi různými generacemi?

7. Přáli byste si vzdělávací program k tomuto tématu:

8. Přáli byste si (z hlediska času) vzdělávací program:

9. Byli byste ochotní podělit se o své životní zkušenosti ve vztahu k jiným generacím s ostatními účastníky tohoto vzdělávacího programu?

10. Požadovali byste jako účastníci tohoto programu studijní materiály (skripta)?

11. Jaké složení účastníků je podle Vás vhodnější pro vzdělávací program na téma „Mezigenerační komunikace a spolupráce“?

12. Měli byste zájem si vyslechnout v rámci programu příklady z praxe odborníka na mezilidské vztahy?

13. Chtěli byste po absolvování kurzu obdržet osvědčení?

14. Zúčastnili byste se vzdělávacího programu na toto téma?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik Vám je let?

3. Jaký je pomyslný věkový rozdíl mezi Vámi a člověkem, kterého již řadíte do jiné generace?

4. Myslíte si, že jste vůči jiným generacím zaujatý a máte k nim předsudky?

5. Jak často se na pracovišti setkáváte s nedorozuměním a konflikty souvisejícími s osobou jiné generace?

6. Přáli byste si porozumět příčinám neshod mezi různými generacemi?

7. Přáli byste si vzdělávací program k tomuto tématu:

8. Přáli byste si (z hlediska času) vzdělávací program:

9. Byli byste ochotní podělit se o své životní zkušenosti ve vztahu k jiným generacím s ostatními účastníky tohoto vzdělávacího programu?

10. Požadovali byste jako účastníci tohoto programu studijní materiály (skripta)?

11. Jaké složení účastníků je podle Vás vhodnější pro vzdělávací program na téma „Mezigenerační komunikace a spolupráce“?

12. Měli byste zájem si vyslechnout v rámci programu příklady z praxe odborníka na mezilidské vztahy?

13. Chtěli byste po absolvování kurzu obdržet osvědčení?

14. Zúčastnili byste se vzdělávacího programu na toto téma?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kremplová, Ž.Mezigenerační komunikace a spolupráce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://mezigeneracni-komunikace-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.