Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezigenerační komunikace na pracovišti

Mezigenerační komunikace na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Biskup
Šetření:04. 11. 2012 - 12. 11. 2012
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro aktivně pracující, starší 20-ti let, kteří přicházejí do kontaktu s mladšími či staršími kolegy. Cílem výzkumu je zjistit, zda lidé v práci komunikují jiným způsobem s mladšími/staršími kolegy a pokud ano, jakým a proč.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6181,33 %81,33 %  
Muž1418,67 %18,67 %  

Graf

2. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně jak 20 → konec dotazníku, 21-30otázka č. 3, 31-40otázka č. 3, 41-50otázka č. 3, 51 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304560 %60 %  
31-401722,67 %22,67 %  
51 a více56,67 %6,67 %  
41-5045,33 %5,33 %  
Méně jak 2045,33 %5,33 %  

Graf

3. Jak dlouho pracujete na současném pracovním místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně než 1 rokotázka č. 4, 1-5 letotázka č. 4, 5-10 letotázka č. 4, 10 let a víceotázka č. 4, V současné době nepracuji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let2535,21 %33,33 %  
Méně než 1 rok1825,35 %24 %  
5-10 let1115,49 %14,67 %  
10 let a více1014,08 %13,33 %  
V současné době nepracuji79,86 %9,33 %  

Graf

4. Pracovní prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kancelářská práce4265,63 %56 %  
Manuální práce1320,31 %17,33 %  
škola23,13 %2,67 %  
učitelství11,56 %1,33 %  
kombinace obou11,56 %1,33 %  
obojí11,56 %1,33 %  
obchodní zástupce11,56 %1,33 %  
kancelářská i manuální - zdravotnictví11,56 %1,33 %  
práce s lidmi11,56 %1,33 %  
kancelářská práce + práce v terénu11,56 %1,33 %  

Graf

5. Jste vedoucí pracovník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4875 %64 %  
ano1625 %21,33 %  

Graf

6. Při komunikaci s kolegy upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní komunikaci5078,13 %66,67 %  
E-mailovou komunikaci914,06 %12 %  
podle vzdálenosti pracoviště, blízké pracoviště: osobní, vzdálenější: telefonicky11,56 %1,33 %  
Záleží na typu sdělení. 11,56 %1,33 %  
osobní a není-li přítomen, tak e-mail11,56 %1,33 %  
Jiná než osobní komunikace neprobíhá, ale nepreferuji ji11,56 %1,33 %  
Telefonický rozhovor11,56 %1,33 %  

Graf

7. Pracujete ve věkově smíšeném týmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5789,06 %76 %  
ne710,94 %9,33 %  

Graf

8. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s mladšími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano - e-mail, telefon

ano rychlé zprávy - skype, je to rychlejší, nemusím chodit do jiných kanceláří

ano, jsou mi blíže

Ano, méně formálně

Asi ano. S mladším jednám neformálněji.

jiný ne

Jsem nejmladší

když nepracují správně, dovolím si přísnější výtku, než na starší kolegy

mladší kolegy nemám

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

nejsem si toho vědoma

Nemám mladší kolegy.

nepoužívám

nepoužívám jiný styl

Používám stejný styl komunikace se staršími i mladšími kolegy.

Přátelštější

S mladšími jednám zdrženlivěji.

S většinou mladých kolegů si tykáme a jednání je potom rychlejší

snažím se nerozlišovat styl komunikace

telefon, email

Tykám si s nimi, protože to jsou v podstatě mí vrstevníci, máme spíše přátelské než pracovní vztahy.

Uvolněně, s většinou si tykám.

Více jim řeknu, protože vím, že mě lépe pochopí.

9. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s staršími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano - e-mail, telefon

Ano, formálněji, většinou vážněji

ano, jsem méně sprostý

ano, jsem zdvořilejší

ano, pomlasie a zrozumitelnejsie komunikovat

ano, spisovnější

Ano.

Ano. Souvisí s tím, že jde současně o ve firmě výše postené osoby (představenstvo). A obecně někomu, komu je 40-50 let nebudu říkat "čus" apod., to se rozumí.

Čistě pracovní komunikace, vykání.

dtto

Jednám se všemi stejně, a to pokud možno co nejjasněji, nejvýstižněji a nejzdvořileji.

jiný ne

Jsem odtažitější, protože jsou mé názory čast nepochopeny a zlehčovány jen na základě mého věku.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

nejsem si toho vědoma

nepoužívám

nepoužívám jiný styl

Nepoužívám, komunikuji stejně jako s vrstevníky.

Ohledně počítače je třeba mluvit pomalu a srozumitelně.

osobně

snažím se nerozlišovat styl komunikace

starší kolegové jsou více konzervativní a potrpí si na uznání jejich dlouholeté praxe ve firmě, často nechtějí nové myšlenky ani slyšet a je obtížné s nimi jednat o čemkoli - bývají vznětlivý nebo mnou opovrhují, vysmívají se mým nápadům

telefon

Uctivější

uctivější, protože mě tak vychovalli

viz. 8

Vykám si s nimi, náš vztah je čistě na profesní úrovni.

10. Máte pocit, že při řešení problémů má názor staršího kolegy větší vypovídací hodnotu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4265,63 %56 %  
ano2234,38 %29,33 %  

Graf

11. Máte pocit, že při řešení problémů má názor mladšího kolegy nižší vypovídací hodnotu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5078,13 %66,67 %  
ano1421,88 %18,67 %  

Graf

12. Narážíte na problém v komunikaci se staršími kolegy? Pokud ano, na jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano - namyšlenost starších

ano, nepochopení, nutnost více vysvětlení

ano, problém vidí pouze ze svého úhlu pohledu

blbá nálada :-)

Mohou být přesvědčeni, že díky svým zkušenostem mají pravdu oni.

My mladí jsme prý "drzí".

Myslí si, že když tam pracují roky, mají ve všem pravdu.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne, spíše záleží na situaci, znalostech problému a snaze najít kompromis

Ne.

Ne.

nechtějí si nechat "rozkazovat" od mladšího

Někdy serou na to co jim jako mlaďas říkám.

někteří si myslí, že jenom oni mají pravdu a odmítají přijímat názory mladších a diskutovat s nimi

nenarazim

nenarazim na zadne problemy

Nepochopení, zesměšňování, přezírání

Nerozumí počítačům, musím jim více vysvětlovat.

nevim

občas, myslí si,že když jsu starší, tak mají 100% pravdu oni

Problém se staršími muži - domnívají se, že ženy na pracovišti jsou jejich uklízečky - v mimopracovní činnosti - diví se, že jim nikdo neumyl hrnek po jejich kafi, nezalil jejich kytku...

ráda se nechám poučit od odborníka

Spíše ne

stojí si vždy na své pravdě a i když ji nemají nikdy se neomluví

vůbec ne

žádné

13. Narážíte na problem v komunikaci s mladšími kolegy? Pokud ano, na jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano - nedostatečná odbornost

Ano - nedostatek empatie

ano, chybí obvykle schopnost zodpovědnosti za vykonávanou činnost

jen v osobnich rozhovorech, v praci ne

jsou drzí

Když jsou ve vedoucí pozici, jsou velmi namyšlení a arogantní.

myslím, že ani ne

na obcasnou naivitu.:)

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne, sám jsem mladý

ne, spíše záleží na situaci, znalostech problému a snaze najít kompromis

Ne.

Ne.

Ne.

necítím od mlaších, to co já viz bod 12.

Nedochvilnost, menší spolehlivost

Nemám mladší kolegy.

nenarážím

obcas se mi zda, ze se neumi spravne vyjadrovat, a mysli si o sobe, ze jsou neco vic, ale to spise jen vyjimecne

občas

Obvykle jsou služebně mladší a nemají tolik zkušeností jako já, s některou problematikou se nesetkali a musím jim to více vysvětlovat.

povýšenost

přílišná sebevědomost a malá sebekritičnost. Ale to se v současné době chce, moje - starší - generace to neumí a nemá "pod kůží"

Žádné problémy nejsou.

14. Oddělujete s kolegy pracovní a soukromou komunikaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4164,06 %54,67 %  
ne2335,94 %30,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vaše věková kategorie:

 • odpověď 21-30:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 rok na otázku 3. Jak dlouho pracujete na současném pracovním místě?

4. Pracovní prostředí:

 • odpověď Kancelářská práce:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 3. Jak dlouho pracujete na současném pracovním místě?

8. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s mladšími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s staršími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

11. Máte pocit, že při řešení problémů má názor mladšího kolegy nižší vypovídací hodnotu?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 3. Jak dlouho pracujete na současném pracovním místě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Vaše věková kategorie:

3. Jak dlouho pracujete na současném pracovním místě?

4. Pracovní prostředí:

5. Jste vedoucí pracovník?

6. Při komunikaci s kolegy upřednostňujete:

7. Pracujete ve věkově smíšeném týmu?

8. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s mladšími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

9. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s staršími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

10. Máte pocit, že při řešení problémů má názor staršího kolegy větší vypovídací hodnotu?

11. Máte pocit, že při řešení problémů má názor mladšího kolegy nižší vypovídací hodnotu?

12. Narážíte na problém v komunikaci se staršími kolegy? Pokud ano, na jaké?

13. Narážíte na problem v komunikaci s mladšími kolegy? Pokud ano, na jaké?

14. Oddělujete s kolegy pracovní a soukromou komunikaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Vaše věková kategorie:

3. Jak dlouho pracujete na současném pracovním místě?

4. Pracovní prostředí:

5. Jste vedoucí pracovník?

6. Při komunikaci s kolegy upřednostňujete:

7. Pracujete ve věkově smíšeném týmu?

8. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s mladšími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

9. Používáte jiný styl komunikace, pokud jednáte s staršími kolegy? (pokud ano, jakým způsobem jednáte jinak a proč?)

10. Máte pocit, že při řešení problémů má názor staršího kolegy větší vypovídací hodnotu?

11. Máte pocit, že při řešení problémů má názor mladšího kolegy nižší vypovídací hodnotu?

12. Narážíte na problém v komunikaci se staršími kolegy? Pokud ano, na jaké?

13. Narážíte na problem v komunikaci s mladšími kolegy? Pokud ano, na jaké?

14. Oddělujete s kolegy pracovní a soukromou komunikaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Biskup, V.Mezigenerační komunikace na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mezigeneracni-komunikace-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.