Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezigenerační mobilita příjmů

Mezigenerační mobilita příjmů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krejčí
Šetření:08. 12. 2010 - 27. 12. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník je nezbytný pro napsání mé bakalářské práce. Ta zkoumá otázku rovných příležitostí v České republice.

Cílem analýzy je zjistit, do jaké míry se příjmy dětí liší od příjmů jejich rodičů, zda děti rodičů s nadprůměrnými (podprůměrnými) příjmy dosahují také vyšších (nižších) příjmů. Z takové analýzy můžeme usuzovat jak nerovné příležitosti máme, jak moc záleží, "do jaké  rodiny se narodíme".

Dotazník je určen respondentům-mužům ve věku 30-35 let a jejich otcům.

Odpovědi respondentů

1. SYN - Jaká je/byla Vaše profese v letech 2006-2010? Docházelo-li k nějakým změnám, popřípadě jste nebyl zaměstnán, prosím uveďte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

IT technik

pokladní

technik ve strojírenské firmě, shodou okolností stejná funkce u stejné firmy jako otec před 30ti lety

Technolog v přípravě výroby

vedoucí nákupního odd., obchodní manager

žurnalista

2. SYN - Jaký průměrný čistý měsíční příjem včetně odměn jste získával v jednotlivých letech 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006? (Uveďte prosím všech 5 číselných údajů.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

10000

24500 (letos jsme šli všichni na platech o 15% dolů, prémie (podíly na zisku ze zakázek) taky minimální), 30600, 29500, 27300, 26100

30tis.,30tis.,35tis.,40tis.,45tis.

45 000, 35 000, 35 000, 35 000, 35 000

45000, 45000, 35000, 35000, 25000

čisté příjmy: rok 2010 - 25600 Kč/měs rok 2009 - 31000 Kč/měs rok 2008 - 33200 Kč/měs rok 2007 - 32000 Kč/měs rok 2006 - 21300 Kč/měs

3. SYN - Vyrůstal jste (do 15 let):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v úplné rodině583,33 %83,33 %  
jiná možnost116,67 %16,67 %  

Graf

4. SYN - Rok narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1976233,33 %33,33 %  
1978116,67 %16,67 %  
1965116,67 %16,67 %  
1977116,67 %16,67 %  
1971116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1973.83
Minimum:1965
Maximum:1978
Variační rozpětí:13
Rozptyl:24.57
Směrodatná odchylka:4.96
Medián:1976
Modus:1976

Graf

5. SYN - Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
350 %50 %  
233,33 %33,33 %  
116,67 %16,67 %  

Graf

6. SYN - Kolik let jste celkem studoval (ZŠ+SŠ/OU+VŠ)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17350 %50 %  
18116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
15116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:15.33
Minimum:8
Maximum:18
Variační rozpětí:10
Rozptyl:13.87
Směrodatná odchylka:3.72
Medián:17
Modus:17

Graf

7. OTEC - Jaká byla Vaše profese, když Vám bylo 30-35 let? Docházelo-li k nějakým změnám, popřípadě jste nebyl zaměstnán, prosím uveďte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

elektromontér

nevím

projektant elektro

Řezník

technik ve strojírenské firmě

tuto otázku nelze za otce vyplnit

8. OTEC - Jaký průměrný čistý měsíční příjem včetně odměn jste získával, když Vám bylo 30, 31, 32, 33, 34 a 35 let? (Uveďte prosím všech 6 číselných údajů.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1200, 1200, 1200, 1200, 1200

1500,1500,1500,1500,1500,1500

Hodně to kolísalo, podle toho, kolik zlepšováků se podařilo prosadit, zhruba mezi 2000 až 3500 korun měsíčně hrubého.

kolem roku 1980 to bylo zhruba 2500 až 2700 Kčs/měs

Nevím

tuto otázku nelze za otce vyplnit

9. OTEC - Rok narození:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1951233,33 %33,33 %  
1944116,67 %16,67 %  
1920116,67 %16,67 %  
1948116,67 %16,67 %  
1941116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1942.5
Minimum:1920
Maximum:1951
Variační rozpětí:31
Rozptyl:137.1
Směrodatná odchylka:11.71
Medián:1946
Modus:1951

Graf

10. OTEC - Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
350 %50 %  
116,67 %16,67 %  
116,67 %16,67 %  
SOU116,67 %16,67 %  

Graf

11. OTEC - Kolik let jste celkem studoval (ZŠ+SŠ/OU+VŠ)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13233,33 %33,33 %  
17116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
12116,67 %16,67 %  
16116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:13.17
Minimum:8
Maximum:17
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10.17
Směrodatná odchylka:3.19
Medián:13
Modus:13

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krejčí, L.Mezigenerační mobilita příjmů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mezigeneracni-mobili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.