Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezigenerační přenos stylů výchovy

Mezigenerační přenos stylů výchovy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kořínková
Šetření:04. 03. 2013 - 22. 03. 2013
Počet respondentů:306
Počet otázek (max/průměr):12 / 6.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Markéta Kořínková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia, oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dotazník je anonymní a slouží k získání údajů pro mou diplomovou práci na téma Mezigenerační přenos stylů výchovy.

Odpovědi respondentů

1. Máte minimálně jedno dítě starší 3 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15450,33 %50,33 %  
ne15249,67 %49,67 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35159,74 %4,9 %  
33106,49 %3,27 %  
3495,84 %2,94 %  
3095,84 %2,94 %  
3885,19 %2,61 %  
3685,19 %2,61 %  
3974,55 %2,29 %  
3763,9 %1,96 %  
4063,9 %1,96 %  
3263,9 %1,96 %  
ostatní odpovědi 42
48
43
41
25
31
45
28
51
27
50
64
23
6
15
13
10
4.5
7
52
44
68
58
71
69
66
47
22
53
29
61
4
20
46
49
7045,45 %22,88 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.53
Minimum:20
Maximum:58
Variační rozpětí:38
Rozptyl:47.66
Směrodatná odchylka:6.9
Medián:35.5
Modus:35

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11675,32 %37,91 %  
muž3824,68 %12,42 %  

Graf

4. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná11977,27 %38,89 %  
svobodný/á2113,64 %6,86 %  
rozvedený/á149,09 %4,58 %  

Graf

5. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6844,16 %22,22 %  
středoškolské (maturita)5636,36 %18,3 %  
středoškolské (výuční list)1811,69 %5,88 %  
vyšší odborné106,49 %3,27 %  
základní21,3 %0,65 %  

Graf

6. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28655,84 %28,1 %  
14025,97 %13,07 %  
32113,64 %6,86 %  
431,95 %0,98 %  
4děti10,65 %0,33 %  
510,65 %0,33 %  
1 a jedno na cestě10,65 %0,33 %  
1 a druhe na ceste10,65 %0,33 %  

Graf

7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
malé požadavky na dítě vs. velké požadavky na dítě1-2-3-4-5-6-74.2470.926
neomezená iniciativa dítěte vs. malá iniciativa dítěte1-2-3-4-5-6-73.2861.75
závislost dítěte vs. samostatnost dítěte1-2-3-4-5-6-75.2731.471
žádné tresty vs. přísné tresty1-2-3-4-5-6-73.3511.422
slabá kontrola dítěte vs. přísná kontrola dítěte1-2-3-4-5-6-74.2791.058
vynucená autorita rodiče vs. slabá autorita rodiče1-2-3-4-5-6-73.760.897
omlouvání nedostatků dítěte vs. trestání nedostatků dítěte1-2-3-4-5-6-73.5911.242
žádná pravidla vs. striktní pravidla1-2-3-4-5-6-74.6691.299
silné vedení dítěte vs. slabé vedení dítěte1-2-3-4-5-6-73.7081.181
podřizování přáním dítěte vs. bez ohledu na přání dítěte1-2-3-4-5-6-73.5650.973
nedůslednost rodiče vs. zásadovost rodiče1-2-3-4-5-6-74.8312.14

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
malé požadavky na dítě vs. velké požadavky na dítě1-2-3-4-5-6-74.7012.093
neomezená iniciativa dítěte vs. malá iniciativa dítěte1-2-3-4-5-6-74.0132.675
závislost dítěte vs. samostatnost dítěte1-2-3-4-5-6-74.4163.126
žádné tresty vs. přísné tresty1-2-3-4-5-6-74.4482.741
slabá kontrola dítěte vs. přísná kontrola dítěte1-2-3-4-5-6-74.8572.239
vynucená autorita rodiče vs. slabá autorita rodiče1-2-3-4-5-6-73.0971.867
omlouvání nedostatků dítěte vs. trestání nedostatků dítěte1-2-3-4-5-6-74.4612.015
žádná pravidla vs. striktní pravidla1-2-3-4-5-6-75.0581.691
silné vedení dítěte vs. slabé vedení dítěte1-2-3-4-5-6-73.3962.018
podřizování přáním dítěte vs. bez ohledu na přání dítěte1-2-3-4-5-6-74.7471.67
nedůslednost rodiče vs. zásadovost rodiče1-2-3-4-5-6-74.9682.278

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7045,45 %22,88 %  
spíše ano5535,71 %17,97 %  
spíše ne159,74 %4,9 %  
nedokážu posoudit106,49 %3,27 %  
ne42,6 %1,31 %  

Graf

10. V čem je výchova Vašich dětí podobná výchově, kterou uplatňovali Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asdf

---

.

"neřešíme" stejné věci - znečištění oblečení venku ......

Absolutně se nepodobá. Chci aby měli lepší dětství než jsem měla já.

asi ve volnosti

bohužel stejná a špatná, pokouším se přejít na partnerskou výchovu, je to obtížné

citlivost,laskavost,porozumění.

Dávat dětem možnost projevovat se samostatně, iniciativně, vést je jen nenápadně k danému cíli. Musí být určitá pravidla

Dbám stejně jako rodiče na slušné vychování,samostatnost a nškolních výsledcích

Dbaní na dodržování pravidel, kontrola dítěte (vzhledem k jejich nízkému věku je zatím efektivním výchovným prvkem, naším plánem je snižování kontroly v závislosti na jejich věku, zkušenostech a schopnostech)

dělám stejné chyby - nedůslednost, špatně vymezené hranice

Dělej vše, jak nejlépe umíš

dítě není rozmazlováno /děti

dodržování denního režimu,dohled na učení

Dodržování některých pravidel

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL A VEDENÍ K SAMOSTATNOSTI

dodržování pravidel, udržování stereotypů

dodržování pravidel, vedení ke slušnému chování dítěte

Dodržování režimu dne, vztah k autoritě, úcta k tradicím, lidem, přírodě, velmi pevné rodinné vztahy, někdy ne úplná důslednost, absence fyzických trestů

Dodržování určených pravidel

Důležitost hodnot, jako: důslednost při výchově, jednotnost postoje rodičů. Důležitost vzdělání, podpora talentu dětí - zároveň jejich odpovědnost, pokud si vyberou kroužek, který rozvíjí jejich talent, musí se mu věnovat. Samostatnost, zároveň kontrola činnosti, které se věnují. Povinnosti se musí plnit, bez ohledu na osobní preference. Nesmí se lhát.

Dusledne trvani na dodrzovani pravidel. Odlisne jen v mnozstvi pravidel snazim se stanovovat jich jen nejmensi mozne mnozstvi.

Důslednost

důslednost, pevně daná pravidla

důslednost, poctivost, spravedlnost

důslednost, podobné hodnoty

Duslednost, zasadovost.

Hodně volnosti + několik striktních pravidel

chci pro svoje dítě to nejlepší.

iniciativa, volnost, láska

je dost podobna

Je to hodně podobné

Jsem ten hodný, ale když je zapotřebí zvíšim hlas.

jsme důslední, nerozmazlujeme, přesto se snažíme vše plánovat aby to vyhovovalo i dětem podle jejich věku

když pravidla, tak předem domluvená, důležitá je samostatnost, co nejméně trestů, spíš mluvit spolu a mít důvěru, než být přísný, ale příliš velká volnost, což není úlně dobře

křičím na děti a vyčítám i když nechci

láska,svoboda

liberální postoj, důraz na společné sepjetí

Mám na dítě docela vysoké požadavky.

Miniu trestů a podpora iniciativy dětí

Moje maminka je velmi laskavá a obětavá. Hodně si s námi hrála, zpívala, malovala. Snažím se být v taky taková, protože na společné chvíle velmi vzpomínám :-) Vychovávala nás jinak než já syna, ale i přesto si myslím že její výchova a přístup k nám mi hodně dal. Také doufám, že jsem se poučila z jejích chyb a nebudu je dělat (a budu mít svoje vlastní :-/ :-D )

moje osobni štastné dětství, je pro výchovu mých dětí velkou inspirací

musi si uklizet po sobe, poslouchat

myslím, že není

na své děti upltňuji praktickx stejný model, který byl aplikován na mně

nabízení možností, výběr ponechán víceméně na dítěti

Nároky a autorita

Nároky na intelektuální rozvoj dítěte, snaha trávit s dtětem hodně času

naslouchání přáním a potřebám, argumentace a následky konání namísto násilného vynucování

naslýchání dítěti, maximální opora, maximální čas trávený s dětmi, nikdy nejezdíme na dovolenou bez nich,

nastavení pravidel, rituálů, důslednost, vlastně ve všem

ncm

nebyly a nejsou kladeny nepřiměřené požadavky na dítě a důraz na samostatnost dítěte

nedá se srovnat, jiná doba jiné děti, snad hodnoty - důraz na vzdělání

nedokážu posoudit, hlavně se snažím nedělat to co mina výchově mích rodičů vadilo a vadí dodnes.

nedokážu srovnat, jelikož si svoji výchovu nepamatuji

Nedostatek pochval - bezproblémovost je samozřejmá, učíš se pro sebe, já tu pracuju taky a nikdo mě nechválí...

Nedůslednost, neujasněná koncepce, zvláštní kombinace "volné výchovy" s poměrně striktním odsouzením, pokud se dítě nechová podle mých představ.

nejdřív povinnost a pak zábava

Nejdřív práce, poté zábava. Nikdo není dokonalý. Každý může udělat chybu.

nejdřív škola a povinnosti a pak teprve zábava

Nejsem zastánce autoritativní výchovy (uplatňoval můj děda i teď můj muž) a moc dobře vidím na dětech, že to je absolutně kontraproduktivní. Takže spíše tu RaR výchovu, kterou jsem měla já.

není

není podobná

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, máme ji pojatou dost jinak, ale nejde to do opaku.

ohled na přání dítěte, vedení k samostatnosti a vlastnímu rozhodování

op

pevny rad, samostatnost

Podobné hodnoty

Podobné modely správania, podobný vzťah otec-dieťa

podobné priority ve výchově

Podpora přorozených schopností.

Podpora zájmů dítěte, podpora samostatnosti dítěte.

POkud je to mozne vyhovim přani děti

pomoc dětem v nesnázích

prakticky v ničem

pravidla, hranice

pravidla, zásadovost

Pravý opak toho, jak vychovávala má matka mne

Přísnost

Přísnost, vyžadování dobrých školních výsledků

Relativní přísnost, důraz na samostatnost a rozvoj potenciálu dítěte

Respekt k autoritě rodiče, ale přirozený, beze strachu.

Rodiče jsou autoritou, nejsou "kamarády" dětí.

Rodiče nikdy neuplatňovali fyzické tresty a snažili se vše řešit domluvou. O to se snažím také.

rozhodnutí z velké části ponecháno na dítěti

Rozumě kontrolovaná volnost dítěte, bez přehnaných nároků. Oba rodiče se snažíme dávat najevo svou lásku k dítěti.

rozvoj dětí - kroužky, spolupodílení se na domácích pracích, samostatnost

samostatnost

Samozřejmě kopírujeme výchovu (dle zažitého vzoru), ale zároveň se zajímáme o nové způsoby -demokratičtější a snažíme se je zavést do výchova vlastních dětí. Také víme, jaké následky na nás zanechala autoritativní výchova (pod strachem), snažíme se ji eliminovat - nebo aspoň zmírňovat. Ale prvotní reakce jsou podobné, jako u naší výchovy.

skoro v ničem :-)

Skoro v ničem.

slusnost,ohleduplnost...

slušné chování,pořádek,samostatnost...

Snaha o klid a důslednost

Snaha vychovat slušného a samostatného člověka na kterého se můžu v dospělosti spolehnout.

Snaha vychovat z něj slušného člověka

Snazim se uplatnovat zadady, ktere povazuji za dulezite.

snažila jsem se převzít to dobré a uplatnovat to při výchově svých dětí

Snažím se děti za všech okolností podržet.

snažím se o důslednost a pravidla

snažím se o komunikaci, ne o příkazy

Snažíme se děti vézt k důslednosti (co se řekne, to platí), k morálním zásadám, ke smyslu pro povinnost, ...

spíše se snažím v mnohém odlišit od mých rodičů....

stanovení hranic, požadavky, kontrola

stanovování pravidel

stejná důvěra

tělesné tresty nedůslednost rodičů křik rodičů na dítě

Téměř stejná, snad jen v tom přání dětí-moje plněno nebylo, u svých dětí jsem se snažila plnit

téměř v ničem

téměř v ničem

téměř v ničem, protože jejich způsob výchovy má vliv na způsov mé výchovy, dělám téměř vše jinak

Určení hranic, samostatnost

V důslednosti

V důslednosti.

v lásce

v náročnosti

V nicem

V ničem

v ničem

v ničem

v ničem

V ničem

V ničem, zaplať Pánbůh.

v tolerantnosti

V základních principech. Pomáhat starším lidem, zdravit, slušnost, vystupování, učit se diplomacie. Umět reagovat. Samozřejmě sebeovládání a pokora. Úcta ke stáří....metoda domluvy, která je upřednostňována před metodou cukru a biče...

ve stanovení priorit

Ve vedení k samostatnosti,k cílevědomosti

vedení k samostatnosti a odpovědnosti.

Vedení k samostatnosti, nedůslednost.

Vedení ke smyslu pro povinnost a k vzdělávání se a jití si za svým cílem

velké požadavky na dítě

vést k samostatnosti a dodržovat určitá pravidla

Volnost a svoboda vlastního výběru

vše s láskou pro děti

výchova k samostatnosti, nastavení pravidel

vychovávali mě prarodiče s maminkou,která pracovala-

vyšší nároky na školní prospěch

vyžadování slušného chování, ohleduplnosti, pomoc v domácnosti

vzájemný respekt

x

Zapojení dětí do běžných domácích činností.

zásadovost - co se řekne, to platí.

zasadovost, pravidla, tolerantnost

zásadovost, pravidla, tolerantnost

Zásadovostí, pokud něco udělá navíc- je za to pochválen.

Zásadovostí, určováním hranic.

žádné fyzické tresty za špatné známky, dostatek výletů, lásku ke zvířatům a přírodě ,slušnost;

11. V čem se výchova Vašich dětí odlišuje od výchovy, kterou uplatňovali Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asdf

jsm více přísná

----

.

ad otázka 10

asi víc rozmazluju

byla jsem tolerantnější

čas,kamarádství

Děti jsou více pod kontrolou, vozíme je do školy i na kroužky, mají mobily. Otevřenější komunikace. Mohou si od začátku školní docházky vodit kamarády na přespání, sami taky chodí do "služby". Jsou více samy odpovědné za školní výsledky. Mají volný přístup k elektronice.

Děti mají poměrně pevný a jasný rámec zásadních (hlavně bezpečnostních) pravidel, aby jim nešlo o život, a v něm se poměrně samostatně pohybují podle svých potřeb a možností. Místo trestů a pochval spíš důsledky.

Děti nejsou tak samostané jako jsme byli my, ale to je dané dobou.

Děti v dnešní době mají větší nároky na materiální věci,více jim kupuji a také dovoluji než moji rodiče mně dřív.

dokázat se při naší chybě omuvit, možnost přivést si kamarády domů, důvěra dětem, povzbuzov ání sebedůvěry při neúspěchu, podpora dalšího vzdělávání, podpora zájmů a koníčků,chválení a chválení,

Důslednost a vedení dětí, učení cílevědomosti

důslednost je větší, menší volnost/ srach když je pustíte někam samo

důslednost, přátelštější přístup, mazlení

fyzické tresty jsou oproti mému dětství minimální. Ale možná je to dáno tím, že mí rodiče měly 4 děti a já mám jenom jedno a tudíž neřeším žabomyší spory mezi sourozenci, které byly častou příčinou trestů.

Hodně mě trestali, v tom jsem mírnější

chodi spavat pozdeji a mene duslednosti

chodili jsme spát v přesnou dobu a do postýlek měli jsme přísnou náboýenskou výchovu

je méně striktní, víc se snažím dát na názor dítěte

je víc "demokratická"

ještě více se snažím netrestat

jina doba

jiná doba

jsem benevolentnější

jsem lepší :)

Jsem přísnější.

jsem svým dětem větší kamarád,než byli rodiče mě,můžou kdykoliv s jakýmkoliv problémem,přáním za mnou přijít a dávám jim nejen činy,ale i slovy na jevo,že je miluju.

Jsem tolerantnější, režim je volnější ale hranice jsou přesto jasně a striktně vymezeny.

jsem vic pristupna diskuzi narozdil od nasich

Jsme úplná rodina.děti jsme vychovávali oba.naši rodiče a prarodiče pomáhali tehdy,bylo-li ti nezbytně nutné!!!

jsou to kluci, tak musí být trochu více přísnosti, ale rozdíl je minimální, šťastné dětství bez nervů je pro mě důležité

málo nebo vůbec

Manželka uplatňuje opačné principy, takže je problém s jednotnou výchovou.

MÉ DÍTĚ JE JINÉHO RAŽENÍ NEŽ JSEM JÁ PROTO TOLIK ODLIŠNOSTÍ

méně kontroly, méně trestů, více iniciativy dítěte (v rámci pravidel) = větší samostatnost i přirozená autorita rodiče

Méně trestáme, více s dětmi hovoříme, zajímáme se o jejich názor, trávíme s nimi hodně času, čteme si, hrajeme si, nešetříme pochvalami, objetím, neurážíme... Naši rodiče nás více trestali, často ani nechtěli slyšet náš názor, netrávili s námi tolik času, pro určitou pochvalu člověk taky šel daleko...

Menší míra nároků a autority, větší podpora samostatnosti dětí, větší ohled na jejich přání, větší možnost dětí ovlivnit rozhodování v rodině, rovnoprávnější postavení dětí.

Minimum pravidel. Nicmene dusledne trvani na jejich respektovani, vice sobody, samostatnosti diteti, vice duvery diteti vice vzajemnehomrespektu misto vynucovani pozic silou.

mnohem větší samostatnost dítěte a důraz na jeho přání, podporování sebevědomí

Mnohem větší volnost a důvěra

moderní technologie jako žrout času dítěte (PC, mobil), což za našich maldých let nebylo

moje máma mě vychovávala společně s tátou a byli starší než já. já Samuela vychovávám sama. jinak omlouvám se za otázku 8., ale všude jsem dala průměr, protože se mi ta otázka moc nelíbí těma možnostma.

Moje maminka nás vychovávala jasně a přímo - co řekla, to se udělalo. Já se často dítěte ptám, co chce dělat? Jestli to a to chce dělat nebo ne... A třeba otec byl velmi přísný a mohu i říct, že jsme se ho báli. Tomuto se vždy chci vyhnout.

Moji rodice: autoritativni, bez ohledu na prani, bez diskuze, malo chvaly. U mych deti se snazim o opak.

Moji rodiče mě téměř nikdy neuhodili, já své děti občas přes zadek plácnu - jsem víc nervózní ;) Moji rodiče používali klasický sytém odměn a trestů (ne fyzických), já se snažím děti vést pomocí pozitivní zpětné vazby a dopadu důsledků jejich jednání - odměnám a trestům se pokud možno vyhýbám.

Možná o něco vyšší nároky na dítě (větší organizace jeho volného času - více aktivit).

mvg

myslím že méně tvrté tresty, trošku volnější ve výchově,méně trestů,víc chválit

myslím,že se neliší

nedokážu být tak důsledná

Nejsem si ničeho vědoma. Myslím, že rodiče mě vychovali dobře a tak se snažím držet jejich konceptu. Ikdyž vlastně nevědomě.

Nenutím dítě chodit ven :).

nesrovnatelně vyšší zájem, ale zachování volnosti

netrestám, nepřikazuji

nevím

nevím

nevím

nevim..

nevynucování autority, rodič kamarád

nic zásadního mě nenapadá

oop

Oproti mým rodičům, nebo-li matce, neuplatńuji např.fyzické tresty, toleruji větší svobodu dítěte ( kroužky a zájmovou činnost)

ponechani osobního proswtoru dětem, nezasahovaní do něho

Popsáno výše. Myslím, že máme více informací, jak to jde i jinak a co to s dítětem dělá.

Poučení z chyb, nebo z věcí které mě konkrétně vadili. -Nikdy nelhat, ani milosrdná lež, to se raději nevyjadřovat. -V otázce sexuality být vstřícný a vysvětlit dle věku, co a jak, nikoliv (čáp, vrána) -Kouření - stryktní zákaz - Nerozdělovat práce na ženské a mužské

Práce s názorem dítěte jako s partnerem, nevyžadování nadbytečné poslušnosti z pozice autority rodiče, jistý druh partnersví s mým dítětem

Ráda bych se trochu více starala, jestli má dítě vše v pořádku do školy apod. U nás nebyl problém nosit týden plesnivou svačinu v aktovce, tašku ani žákovskou máma nikdy nekontrolovala...

Respektování názoru dítěte, snaha o naplňování jeho potřeb v prvních 3 letech života, snaha milovat dítě bez podmínek.

respektuju pocity dítěte, dávám prostor pro jeho názor, podporuju samostatnost

Rodiče uplatňovali autoritativní přístup bez možnosti diskuze. Já se snažím o respektující přístup.

Samostatnost dítěte a právo na jeho vlastní názor.

skoro v ničem

skoro ve všem

skoro ve všem :-)

slabší kontrola

Snaha o to, aby mělo dítě dostatek sebedůvěry, aby si věřilo v tom, co dělá

Snazim se vyvarovat kladeni prilisne zodpovednosti na starsi dite.

snažim se aby nikdy neměli strach mi říct pravdu, ten já jsem u svých rodičů měla

snažím se dceři věnovat více času a dát větší prostor jejím přáním, co se organizace volného času týče

snažím se děti netrestat spíš se kloním k domluvě

snažím se nedělat to, co jsem zpětně vyhodnotila jako negativní vlivy, to,co si nyní léčím pomocí terapií

Snažím se o větší pochopení dětí, motivů jejich chování, diskusi, konverzaci.

Snažím se o větší zásadovost a trochu ubírám na požadavcích na dítě - nechávám mu prostor "být dítětem"

Snažím se své děti brát více jako "parťáka" - ne někoho , kdo slepě poslouchá mé příkazy. Ne vždy se to vyplácí...nemám často dostatek autority, ale myslím, že děti mají správný pohled na svět a svou cestu si - s naší pomocí - najdou.

Távím s dětma více času.

Tělesné tresty

Tolerance, laskavost, podpora, chvala

TRESTÁNÍ

Tresty

tresty

tresty, starostlivost

Trochu větším respektem k dětem, více o výchově přemýšlím, chyby se snažím odstraňovat, ale ne vždy úspěšně. Kladu větší důraz na samostatnost dětí.

Třeba v zákazech

u dcery (bez problémů)větší volnost ,u syna(LMD) větší trpělivost,dohled,pomoc při učení,...

v době

v důslednosti

v laskavosti

v přístupu

v tom, že se jako manželé shodneme a nepodrýváme si autoritu, když se doma řekne ne, tak to prostě platí, neustále si dáváme v rodině na jevo že se máme rádi

Ve všem

Ve všem

ve všem

Ve všem. Zaplať Pánbůh.

Vedení k životním hodnotám, respektování přání a nálady dítěte, častější a kamarádské hraní si s dítětem.

Vetsi duraz na aktivni traveni volneho casu

větší autonomie dítěte, dítě brané více jako partner a spolurozhodující

větší benevolentnost

Větší cílevědomost , dát dětem větší možnost vzdělání s důrazem na samostatnost. Více jsme se dětem věnovali.

větší důslednost, více času, větší kontrola - ve smyslu být k dispozici, snažím se míň rozkazovat, ale po dohodě důsledně vyžadovat

Větší otevřenost, pospolitost, zájem o mimorodinné okolí, větší volnost ve formálních věcech

větší prostor pro vyjádření názoru dítěte

větší respektování dítěte

větší respektování dítěte, jeho osobnosti, přání, názorů lepší komunikace s dítětem více času tráveného s dítětem

větší samostatnost

větší tolerance, moji rodiče byli o hodně starší, spíše se mi nevěnovali, věnuji se dětem a snažím se jim více naslouchat

Větší účast dítěte na dění kolem něho - možnost diskuzí, vyjadřování přání a nepřání.

větší volnost

větší volnost

větší volnost a důvěra, méně zásahů do jeho života, méně trestů a trápení (moje máma byla opravdu nesmlouvavá a nemohl jsem skoro nic)

větší volnost v rozhodování, samostatnost /jiná doba/

Větší volnost, bez fyzických trestů

větší zapojení nových poznatků

větší zásadovovost, vedení k disciplíně,samostatnosti, nezávislosti

Větším povzbuzováním k samostatnosti.

většinou se dost shoduje,i když mají možná více volnosti a méně povinností než jsem měla v dětství já

Viac kreatívnosti, viac samostatnosti

Víc dbát na variabilitu dětí

Víc jim dopřávám

Víc přemýšlíme nad chováním dětí k okolí i v rámci rodiny, hledáme příčiny a co nejlepší řešení problémů.

více dát prostor dítěti, ale taky větší důslednost, částečně přenesení zodpovědnosti za své jednání na dítě

více důvěry

Více chválím, snažím se o respektující přístup, vyslechnu, nemám tak striktní pravidla.

více prostor na diskuzi s dítětem

Více respektujeme přání dětí

více se dbá na osobnost dítěte, jeho přání a jeho možnosti

více se jim věnujem, je na to více času (nemusí pracovat na poli apod.)

více se ptáme na názor dítěte, podpora individuální osobnosti

Více se snažím vnímat požadavky dětí

Více věnování se dětí,respektování jejich přání a koníčků,rozhovory s dětima,více pozornosti a učení se s dětmy. Téměř žédné tělesné tresty.

více volnosti dětem,vlastní názor a přání dětí, více kontaktů s dětmi,více prostoru k cestování,aktivitám

vlastně ve všem. Když si v nějaké výchovné situaci nevím rady, představím si, co by udělali moji rodiče, a udělám pravý opak.

volnější přístup

Výchova bez fyzických trestů,křiku,s porozuměním a hlavně v podpoře k jakékoli činosti

Výchova je více demokratická, bez fyzických trestů, děti jsou neustále ubezpečovány o naší bezpodmínečné lásce, vedení dětí k samostatnosti skloubeno s poskytnutím pocitu, že jsme zde ,kdykoli budou potřebovat.

výchova k samostatnosti

Výchova mého dítěte hodně vychází z pozitivní motivace, oceňování kvalit dítěte, podpoře zdravého sebevědomí, jakékoli rozhodnutí a výchovné zásahy zdůvodňujeme. Na rozdíl od výchovy mých rodičů nároky na dítě doprovázíme pomocí tak, aby je dítě mohlo splnit s pocitem vlastního růstu a spokojenosti.

vyváženější podíl péče otce a matky na výchově

vždycky se s dětmi snažím domluvit, rodiče jiný názor příliš nepřipouštěli. Jsem mnohem méně přísná.

x

Zatím asi ničím.

Způsob výchovy, odměn, trestů. Moje výchova byla velmi přísná, s krutými fyzickými tresty. Děti musí dodržovat pravidla, ale je jich méně, mají více volnosti, fyzické tresty jsou spíše výjimečné a zpravidla jen v batolecím věku.

život ve velké městě skýtal úplně jiné možnosti - kultura, sport...

12. Jste spokojeni s tím, jak vychováváte či jste vychovali Vaše děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9159,09 %29,74 %  
ano4831,17 %15,69 %  
nedokážu posoudit74,55 %2,29 %  
spíše ne63,9 %1,96 %  
ne21,3 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte minimálně jedno dítě starší 3 let?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 30 - 34 > na otázku 2. Váš věk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 34 - 37 > na otázku 2. Váš věk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 37 - 42 > na otázku 2. Váš věk:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 42 - 66 > na otázku 2. Váš věk:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 3. Pohlaví:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 3. Pohlaví:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený/á na otázku 4. Rodinný stav:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á na otázku 4. Rodinný stav:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženatý/vdaná na otázku 4. Rodinný stav:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské (maturita) na otázku 5. Vzdělání:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské (výuční list) na otázku 5. Vzdělání:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 5. Vzdělání:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 5. Vzdělání:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Počet dětí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 6. Počet dětí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 6. Počet dětí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 1 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 2 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 7 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 2 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 2 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 2 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 2 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 5 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 7 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 2 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 2 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 2 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné tresty [1-2-3-4-5-6-7] přísné tresty: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 2 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 1 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 2 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 1 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 2 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi silné vedení dítěte [1-2-3-4-5-6-7] slabé vedení dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 4 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Jste spokojeni s tím, jak vychováváte či jste vychovali Vaše děti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 12. Jste spokojeni s tím, jak vychováváte či jste vychovali Vaše děti?

2. Váš věk:

 • odpověď < 4 - 30 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Máte minimálně jedno dítě starší 3 let?

3. Pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 6 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynucená autorita rodiče [1-2-3-4-5-6-7] slabá autorita rodiče: 1 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi omlouvání nedostatků dítěte [1-2-3-4-5-6-7] trestání nedostatků dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná pravidla [1-2-3-4-5-6-7] striktní pravidla: 4 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neomezená iniciativa dítěte [1-2-3-4-5-6-7] malá iniciativa dítěte: 2 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi slabá kontrola dítěte [1-2-3-4-5-6-7] přísná kontrola dítěte: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.

4. Rodinný stav:

 • odpověď ženatý/vdaná:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 7 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 5 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 30 - 34 > na otázku 2. Váš věk:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi závislost dítěte [1-2-3-4-5-6-7] samostatnost dítěte: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 3 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi malé požadavky na dítě [1-2-3-4-5-6-7] velké požadavky na dítě: 6 na otázku 7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 7 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 6. Počet dětí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?

7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.

 • odpověď podřizování přáním dítěte [1-2-3-4-5-6-7] bez ohledu na přání dítěte: 4:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedůslednost rodiče [1-2-3-4-5-6-7] zásadovost rodiče: 3 na otázku 8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte minimálně jedno dítě starší 3 let?

2. Váš věk:

3. Pohlaví:

4. Rodinný stav:

5. Vzdělání:

6. Počet dětí:

7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.

8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.

9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?

12. Jste spokojeni s tím, jak vychováváte či jste vychovali Vaše děti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte minimálně jedno dítě starší 3 let?

2. Váš věk:

3. Pohlaví:

4. Rodinný stav:

5. Vzdělání:

6. Počet dětí:

7. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků ve výchově Vašich dětí je (byl) uplatňován a do jaké míry.

8. Zaznačte na uvedené škále od 1 do 7 vždy jedno číslo podle toho, který z výchovných prvků byl uplatňován ve výchově ve Vašem dětství a do jaké míry.

9. Myslíte si, že způsob výchovy Vašich rodičů měl vliv na způsob Vaší výchovy vůči Vašim dětem?

12. Jste spokojeni s tím, jak vychováváte či jste vychovali Vaše děti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kořínková, M.Mezigenerační přenos stylů výchovy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mezigeneracni-prenos-stylu-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.