Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > mezigenerační vztahy a jejich problémy

mezigenerační vztahy a jejich problémy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Macháňová
Šetření:03. 06. 2012 - 05. 06. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.81
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, připravuji seminární práci na ZSV a budu vděčná, když mi vyplníte můj dotazník. Cílem dotazníku je zjistit, zda se vztahy mezi generacemi zhoršují či zlepšují. Děkuji za pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4871,64 %71,64 %  
muž1928,36 %28,36 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17-25 let4973,13 %73,13 %  
25-45 let1319,4 %19,4 %  
13 – 16 let45,97 %5,97 %  
45 a více11,49 %1,49 %  

Graf

3. Myslíte si, že máte dobrý vztah s rodinnými příslušníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5683,58 %83,58 %  
ne1116,42 %16,42 %  

Graf

4. V jaké vzdálenosti jsou Vaši rodinní příslušníci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlíme spolu3247,76 %47,76 %  
nebydlíme společně, ale ve stejném městě1319,4 %19,4 %  
bydlíme nad 50 km v rámci ČR1217,91 %17,91 %  
bydlíme do vzdálenosti 50 km811,94 %11,94 %  
bydlíme každý v jiné zemi22,99 %2,99 %  

Graf

5. Jaký způsob komunikace preferujete ve styku s rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně osobní4567,16 %67,16 %  
kombinace obou předchozích, případně mailová1826,87 %26,87 %  
většinou telefonický45,97 %5,97 %  

Graf

6. Myslíte si, že má vzdálenost vliv na kvalitu vztahu v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vzdálenost nehraje roli4364,18 %64,18 %  
ano, velká vzdálenost je překážkou k dobrému vztahu1217,91 %17,91 %  
pokud bych bydlel(a) blíž, měl(a) bych intenzivnější vztah1217,91 %17,91 %  

Graf

7. Jak snášíte rodinné návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám je velice rád(a)3349,25 %49,25 %  
Přetrpím je.2841,79 %41,79 %  
Co nejvíce se jim vyhýbám.68,96 %8,96 %  

Graf

8. A jak byste hodnotil/a výchovu dětí v posledních 10 letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší propast mezi rodiči x dětmi.4262,69 %62,69 %  
Připadá mi stejná jako dříve.2029,85 %29,85 %  
Zkvalitňuje se, větší zájem o děti,lepší sociální podmínky,...57,46 %7,46 %  

Graf

9. Podnikáte se svými rodiči či prarodiči společné aktivity mimo dům(byt)? Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vůbec3755,22 %55,22 %  
ano,párkrát do měsíce3044,78 %44,78 %  

Graf

10. Jaký je váš názor na nynější chování mladistvých k lidem v důchodovém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horší se to.4059,7 %59,7 %  
Nevím, nezajímám se o to.2232,84 %32,84 %  
Je to lepší než dříve.57,46 %7,46 %  

Graf

11. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na lidech v důchodovém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy5683,58 %83,58 %  
ano, pasivně1014,93 %14,93 %  
ano, aktivně11,49 %1,49 %  

Graf

12. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) kladně, popište v jaké situaci.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne611,11 %8,96 %  
...611,11 %8,96 %  
-47,41 %5,97 %  
.47,41 %5,97 %  
nesetkala35,56 %4,48 %  
odpověděla jsem záporně23,7 %2,99 %  
---23,7 %2,99 %  
nesetkal23,7 %2,99 %  
Tady Zdobňa! No přece když si z nich Honzin dělal prdel!:)11,85 %1,49 %  
Chodim s k dědoj pro peníze,haha11,85 %1,49 %  
ostatní odpovědi Například v MHD :D
Nesetkala jsem se se šikanou, ale neochota některých lidí vůči starším lidem je nepředstavitelná občas.
x
bla
..
.................. :-D
urážky
odpověděla jsem záporně =D
neodpověděla jsem kladně, proto by otázka neměla být povinná ...
neodpověděla jsem kladně
žádná
osobně jsem se nesetkal s ničím podobným.
N/A
odpověděl jsem záporně
ioughoágt
ne
a
odpověděla jsem ne
Neopověděla.
slovní narážky, posměch
ageismus - při hledání práce
hlavně v marketingu využívají toho, že už jim to pomaleji myslí.mělo by to být trestné.
v nemocnici
2342,59 %34,33 % 

Graf

13. Co pro Vás znamená vaše rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř vše4364,18 %64,18 %  
víme o sobě2334,33 %34,33 %  
téměř se nestýkáme11,49 %1,49 %  

Graf

14. Jak byste Vy celkově hodnotil(a) vztahy mezi starší, střední a mladou generací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3755,22 %55,22 %  
chvalitebný1623,88 %23,88 %  
dostatečný1014,93 %14,93 %  
nedostatečný22,99 %2,99 %  
výborný22,99 %2,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Myslíte si, že máte dobrý vztah s rodinnými příslušníky?

4. V jaké vzdálenosti jsou Vaši rodinní příslušníci?

5. Jaký způsob komunikace preferujete ve styku s rodinou?

6. Myslíte si, že má vzdálenost vliv na kvalitu vztahu v rodině?

7. Jak snášíte rodinné návštěvy?

8. A jak byste hodnotil/a výchovu dětí v posledních 10 letech?

9. Podnikáte se svými rodiči či prarodiči společné aktivity mimo dům(byt)? Jak často?

10. Jaký je váš názor na nynější chování mladistvých k lidem v důchodovém věku?

11. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na lidech v důchodovém věku?

13. Co pro Vás znamená vaše rodina?

14. Jak byste Vy celkově hodnotil(a) vztahy mezi starší, střední a mladou generací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Myslíte si, že máte dobrý vztah s rodinnými příslušníky?

4. V jaké vzdálenosti jsou Vaši rodinní příslušníci?

5. Jaký způsob komunikace preferujete ve styku s rodinou?

6. Myslíte si, že má vzdálenost vliv na kvalitu vztahu v rodině?

7. Jak snášíte rodinné návštěvy?

8. A jak byste hodnotil/a výchovu dětí v posledních 10 letech?

9. Podnikáte se svými rodiči či prarodiči společné aktivity mimo dům(byt)? Jak často?

10. Jaký je váš názor na nynější chování mladistvých k lidem v důchodovém věku?

11. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na lidech v důchodovém věku?

13. Co pro Vás znamená vaše rodina?

14. Jak byste Vy celkově hodnotil(a) vztahy mezi starší, střední a mladou generací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Macháňová, P.mezigenerační vztahy a jejich problémy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mezigeneracni-vztahy-a-jejic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.