Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > mezigenerační vztahy a solidarita v rodině

mezigenerační vztahy a solidarita v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Nevjelíková
Šetření:26. 03. 2011 - 02. 04. 2011
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 40ti let2177,78 %77,78 %  
41 - 65 let518,52 %18,52 %  
66 a více let13,7 %3,7 %  

Graf

2. jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2385,19 %85,19 %  
muž414,81 %14,81 %  

Graf

3. jak daleko (blízko) bydlíte od svých rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlíme každý v jiném městě/ vesnici1037,04 %37,04 %  
společná domácnost829,63 %29,63 %  
bydlíme odděleně ve stejném městě/ vesnici518,52 %18,52 %  
samostatná domácnost ve dvougeneračním domě27,41 %7,41 %  
nemám rodiče27,41 %7,41 %  

Graf

4. jak často se vidíte se svými rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den1037,04 %37,04 %  
několikrát do měsíce725,93 %25,93 %  
několikrát do týdne518,52 %18,52 %  
několikrát do roka 311,11 %11,11 %  
nemám rodiče27,41 %7,41 %  

Graf

5. Žijí ještě oba Vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, žijí oba 2177,78 %77,78 %  
žije jen matka414,81 %14,81 %  
nežijí27,41 %7,41 %  

Graf

6. Pokud žijí Vaši rodiče (alespoň jeden rodič) jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soběstační2696,3 %96,3 %  
nesoběstační13,7 %3,7 %  

Graf

7. V případě, že jsou Vaši rodiče (nebo jeden z nich) částečně nebo úplně nesoběstační, jak je zajištěna jejich péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starají se jeden o druhého navzájem1762,96 %62,96 %  
péči zajišťuje výhradně rodina, příbuzní622,22 %22,22 %  
péči zajišťuje rodina s pomocí terénních sociálních služeb311,11 %11,11 %  
péči zajišťuje stát, obec (pobyt v ústavu, domovy pro seniory apod.)13,7 %3,7 %  

Graf

8. Péči o seniora považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za rodinnou, za přispění sociální sítě služeb 2177,78 %77,78 %  
výhradně za rodinnou311,11 %11,11 %  
nevím311,11 %11,11 %  

Graf

9. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01244,44 %44,44 %  
1622,22 %22,22 %  
2622,22 %22,22 %  
327,41 %7,41 %  
413,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.96
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:1
Modus:0

Graf

10. Jak často se vidíte se svými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den1451,85 %51,85 %  
nevídáme se vůbec1037,04 %37,04 %  
několikrát do týdne13,7 %3,7 %  
několikrát do měsíce13,7 %3,7 %  
několikrát do roka13,7 %3,7 %  

Graf

11. Kolik máte vnoučat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02281,48 %81,48 %  
227,41 %7,41 %  
127,41 %7,41 %  
313,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.24
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.36
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:0
Modus:0

Graf

12. Jak často se vidíte se svými vnoučaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám vnoučata2074,07 %74,07 %  
několikrát do týdne311,11 %11,11 %  
několikrát do měsíce13,7 %3,7 %  
nevídáme se vůbec13,7 %3,7 %  
několikrát do roka,13,7 %3,7 %  
každý den13,7 %3,7 %  

Graf

13. Myslíte si, že máte (měli jste) dobré rodinné vztahy se svými rodiči? Ohodnoťte známkou 1-5,

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11037,04 %37,04 %  
3622,22 %22,22 %  
2518,52 %18,52 %  
4311,11 %11,11 %  
5311,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.74
Směrodatná odchylka:1.32
Medián:2
Modus:1

Graf

14. Myslíte si, že máte dobré rodinné vztahy se svými dětmi? Ohodnoťte známkou 1-5

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11555,56 %55,56 %  
2414,81 %14,81 %  
5414,81 %14,81 %  
3414,81 %14,81 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.96
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.87
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:1
Modus:1

Graf

15. Mluvili nebo nějak jinak Vám zasahovali rodiče do výchovy Vašich dětí? Vměšovali se Vám do výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 1555,56 %55,56 %  
ano, občas725,93 %25,93 %  
dělají to stále311,11 %11,11 %  
ano, občas13,7 %3,7 %  
ano, často13,7 %3,7 %  

Graf

16. Mluvíte nebo zasahujete Vy svým dětem do výchovy jejich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemají děti1244,44 %44,44 %  
ne 1244,44 %44,44 %  
ano, občas311,11 %11,11 %  

Graf

17. Považujete za samozřejmost a svou povinnost pomoci svým rodičům, až zestárnou nebo onemocní a nebudou se o sebe sami moci postarat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2592,59 %92,59 %  
nevím27,41 %7,41 %  

Graf

18. Očekáváte také Vy pomoc od svých dětí, až zestárnete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1866,67 %66,67 %  
nevím622,22 %22,22 %  
ne311,11 %11,11 %  

Graf

19. V případě potřeby, byste chtěl/a, aby se o Vás staral/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dcera1451,85 %51,85 %  
jiný příbuzný (manžel/ka)1244,44 %44,44 %  
syn1140,74 %40,74 %  
zaměstnanci v rámci ústavní péče622,22 %22,22 %  
cizí člověk414,81 %14,81 %  
snacha414,81 %14,81 %  
jiný příbuzný (manžel/ka)311,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nevjelíková, P.mezigenerační vztahy a solidarita v rodině (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mezigeneracni-vztahy-a-solid.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.